Nyitvatartás

  • hétfő: zárva
  • kedd, péntek: zárva
  • szerda - csütörtök: zárva
  • szombat: zárva
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

Drága Rudolf - Ferenc József és Sisi levelei fiukhoz

 
Szépmíves Könyvek, 2020
270 oldal・keménytábla, védőborító・ISBN: 9786155662812
A családi levelezés egyes darabjai Bécsben, az Osztrák Állami Levéltár Rudolf-hagyatékában találhatóak, ugyanitt kerültek megőrzésre a trónörökös nagyanyjának, Zsófia főhercegnének, valamit testvérének, Gizellának, illetőleg közös nevelőnőjüknek, Charlotte Welden bárónőnek Rudolfhoz írt levelei is. A jelen forráskiadvány alapját az eredeti autográf levelek képezik, melyek magyar vonatkozásban különös fontossággal bírnak. Erzsébet hosszas magyarországi időzést követően, 1866 őszén felismerve nyelvi fogyatékosságait, így a korábbiaknál is nagyobb intenzitással kezdett magyar nyelvismeretének tökéletesítéséhez. Felkérte Falk Miksát nyelvi készségei fejlesztésére, valamint egyes magyarul tudó családtagjaival is magyar nyelvű levélváltásba kezdett. Rudolffal 1867 elejétől - legalábbis a fennmaradt darabok tanulsága szerint - mindvégig magyarul érintkezett írásban. Kettejük levélváltását visszafordított, eltorzult változatban, töredékében ismertük, s részben ebben rejlik a jelenlegi kiadás nóvuma és egyben kiemelt jelentősége is, hiszen egyértelműen láttatni engedi Erzsébet magyar nyelvhasználatának módját, nyelvismeretének szintjét, illetőleg rögzült nyelvi hibáit is. Levélváltásuknak nem csupán történeti forrásként lehet jelentősége; forrásértéke sem elsősorban politikatörténeti szempontból hasznosítható, hanem döntően életmódtörténeti vonatkozásokban, noha nem lehet érdektelen, hogy a leendő feladatából fakadóan az uralkodói teendőkre való felkészítés részeként - a szülőket értelemszerűen helyzetükből foglalkoztató - aktuális kül- és belpolitikai események mely részéről, illetőleg milyen módon tájékoztatják a trón várományosát; a fentiek mellett a bennük rejlő történelmi információk mellett érdekes olvasmányként is szolgálhat, közvetlen bepillantást nyújtva a Habsburg-dinasztia uralkodójának és szűkebb családjának privát szférájába. A különleges összeállítás először jelenik meg Magyarországon, a színes képmellékletek képei között eredeti levelek fotóit is közöljük.

Elismeréseink

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek