Nyitvatartás

  • hétfő: zárva
  • kedd, péntek: 8-18
  • szerda - csütörtök: 12-18
  • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

Alapító okirat

 
Pdf formában itt megnyitható, letölthető a hivatalos irat.

Okirat száma: J/132-10/2016.

ALAPÍTÓ OKIRAT

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1.     A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye

1.1.        A költségvetési szerv

1.1.1.      megnevezése: Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár

1.1.2.      rövidített neve: Petőfi Sándor Városi Könyvtár

1.2.        A költségvetési szerv

1.2.1.      székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.

2.     A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések

2.1.        A költségvetési szerv alapításának dátuma: 1982.12.31.

2.2.        A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv

2.2.1.      megnevezése: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2.2.2.      székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.

2.3.        A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének

 

megnevezése

székhelye

1

Móra Ferenc Művelődési Központ Ifjúsági és Közösségi Ház

6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi tér 1.

 

3.     A költségvetési szerv irányítása, felügyelete

3.1.        A költségvetési szerv irányító szervének

3.1.1.      megnevezése: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

3.1.2.      székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.

3.2.        A költségvetési szerv fenntartójának

3.2.1.       megnevezése: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

3.2.2.      székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1.

4.     A költségvetési szerv tevékenysége

4.1.        A költségvetési szerv közfeladata: könyvtári feladatok ellátása

4.2.        A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

910100

Könyvtári, levéltári tevékenység

4.3.        A költségvetési szerv alaptevékenysége: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. és 65. §-a szerinti könyvtári feladatok.

4.4.        A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2

041231

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

3

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

041236

Országos Közfoglalkoztatási program

5

082030

Művészeti tevékenységek

6

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

7

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

8

082044

Könyvtári szolgáltatások

9

082093

Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

10

083030

Egyéb kiadói tevékenység

11

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

4.5.        A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Kiskunfélegyháza közigazgatási területe.

5.     A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1.        A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Az igazgatót nyilvános pályázat útján, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet szerint.

5.2.        A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

 

foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

1

közalkalmazotti jogviszony

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

2

egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

6.     Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. április 30. napján kelt, Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 89/2013. (IV.30.) határozatával elfogadott alapító okiratot visszavonom.

 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár 2016. október 27. napján kelt, a 2016. november 9. napjától alkalmazandó J/132-9/2016. okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti tartalmának.

Kecskemét, 2016. november 9.

P.H.

    Balogh Gabriella
    Magyar Államkincstár

 
 

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek