Nyitvatartás

  • hétfő: zárva
  • kedd, péntek: 8-18
  • szerda - csütörtök: 12-18
  • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2017 novemberi jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található művei:
•    Abbahagyott versek
•    Amikor az óceán partjára jutottam
•    Anyanyelvünk
•    Atlantisz sorsára jutottunk : naplójegyzetek, 1956-1957
•    Bál a pusztán
•    Beatrice apródjai
•    Bolhabál
•    Bölcsek a fák
•    Csak az igazat
•    A deszkavári királyfi : magyar népmesék Benedek Elek és Illyés Gyula feldolgozásában
•    Dőlt vitorla
•    Ebéd a kastélyban
•    Az éden elvesztése
•    Egy mondat a zsarnokságról
•    Embereljük meg magunk
•    Fáklyaláng
•    Fekete-fehér
•    Hajszálgyökerek
•    Hattyúdal ébreszt vagy lehet-e a népnek művészete?
•    Haza a magasban : összegyűjtött versek, 1920–1945
•    Hét meg hét magyar mese
•    Hetvenhét magyar népmese
•    Hírünk a világban
•    Honfoglalók között : riportsorozat a dunántúli földosztásról
•    Hunok Párisban
•    Az igaz meghallása : válogatott versek
•    Ilók és Mihók
•    Illyés Gyula művei
•    Illyés Gyula összegyűjtött versei
•    Illyés Gyula-„breviárium” : szemelvények az életműből
•    Ingyen lakoma : tanulmányok, vallomások
•    Iránytűvel
•    Az író hűsége
•    Itt élned kell!
•    Kháron ladikján vagy az öregedés tünetei : esszé-regény
•    Ki a magyar
•    Konok kikelet : válogatott versek
•    Kora tavasz
•    A költő felel
•    Közügy
•    Különös testamentum : Illyés Gyula száz új verse
•    Ludas Matyi : magyar népmese
•    Menet a ködben
•    Mert szemben ülsz velem
•    Minden lehet
•    Mint a darvak
•    Naplójegyzetek
•    Nyitott ajtók : összegyűjtött versfordítások
•    Őszi vendéglátás : Illyés Gyula művei a Tiszatájban
•    Petőfi élete
•    Petőfi Sándor
•    Poharaim : összegyűjtött versek
•    Puszták népe
•    Rózsa és Ibolya : magyar népmese
•    Sorsválasztók
•    A Semmi közelít : hátrahagyott versek
•    Szellem és erőszak
•    Szemben a támadással : összegyűjtött versek, 1969–1981
•    Szemelt szőlő : válogatott versek
•    A Szentlélek karavánja
•    Szíves kalauz : útirajzok
•    Táviratok
•    Teremteni : összegyűjtött versek, 1946–1968
•    Tiszták
•    Tűvé-tevők
•    Tűz vagyok... : Petőfi Sándor élete
•    Új versek
•    Újabb drámák
 


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Alföldy Jenő: Halandó kézzel halhatatlanul : elemzések és tanulmányok Illyés Gyula verseiről
•    Babics Antal: Illyés Géza
•    Béládi Miklós: Illyés Gyula
•    Fodor Ilona: Szembesítés : Illyés Gyula életútja Párizsig
•    Illyés Gyula : általános és középiskolások számára (összeáll. Hamar Péter)
•    Illyés Gyula : tanulmányok a költőről (szerk. Illés László)
•    Illyés Gyula élete képekben (összeáll. Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra)
•    Illyés Gyula emlékkönyv (vál., szerk. Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra)
•    Illyés Gyula Új látóhatára (szerk. Albert Tibor)
•    Illyéstől Illyésről (összeáll. Pásztor Bertalan)
•    Izsák József: Illyés Gyula költői világképe, 1920–1950
•    Izsák József: Illyés Gyula költői világképe, 1950–1983
•    A költő felel : beszélgetések Illyés Gyulával
•    „Örök művek világa”: tisztelgés Illyésnek (szerk. Tasnádi Gábor)
•    Tamás Attila: Illyés Gyula
•    Tüskés Tibor: Illyés Gyula alkotásai és vallomásai tükrében
•    Tüskés Tibor: Illyés Gyula pályaképe
•    Vadas Ferenc: Illyés Gyula első iskolája
•    Vasy Géza: Illyés Gyula
•    Vasy Géza: Illyés Gyula évszázada : tanulmányok

Könyvtárunkban található művei:
•    Biztató
•    Bíztató bölcsődal
•    Hivogató
•    Honnan jöttél, Télapó?
•    Itt a nyár!
•    Itt az ősz!
•    Karácsonyhívogató
•    Megjött a Télapó!
•    A megtalált Tündérország : verses mese
•    Mesebolt
•    Meseforrás
•    Mézcsorgató
•    A nefelejcs dala
•    Ringató
•    Száll a sárkány
•    Vidám trombitások
•    Volt egyszer egy Mesebolt

Könyvtárunkban található művei:
•    Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába
•    Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába
•    Az európai kis államok fejlődési típusai : akadémiai székfoglaló, 1986. április 17.
•    A felvilágosodás Európában és Magyarországon
•    Kossuth Lajos a reformkorban
•    Magyar külpolitika Mohács előtt
•    Magyarok Európában. 3. kötet. Újjáépítés és polgárosodás
•    Magyarország Európa újabb kori nemzetközi rendszerében : akadémiai székfoglaló, 1983. április 14.
•    Magyarország Európában
•    Művelődés a XVIII. századi Magyarországon
•    Napóleon és Magyarország
•    Nemzeti fejlődés, művelődés, európai politika
•    Széchenyi Döblingben
•    A történelem veszedelmei : írások Európáról és Magyarországról

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Görgey Gábor: Öt arckép

Könyvtárunkban található művei:
•    Germán, kelta regék és mondák
•    Honti János
•    Kergarec pokoljárása : Breton népmesék
•    A magyar nép hiedelemvilága
•    Magyar népszokások
•    Naptári ünnepek, népi színjátszás
•    A népszokások költészete
•    Régi és mai magyar népszokások
•    Táltosok Pest-Budán és környékén

Könyvtárunkban található művei:
•    Az embermás
•    Jézus Krisztus evangéliuma
•    Káin
•    Kicsi emlékek
•    A kolostor regénye
•    Kőtutaj
•    Megvilágosodás
•    Minden egyes név
•    Ricardo Reis halálának éve
•    Vakság

Könyvtárunkban található műve:
•    Beszélgetések a művészetről


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Farkas Zoltán: Rodin
•    Harsányi Zoltán: Rodin
•    Rilke, Rainer Maria: Auguste Rodin
•    Szabadi Judit: Rodin, Klimt, Munch

Könyvtárunkban található műve:
•    Az eltűnt idő nyomában
 


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Maurois, André: Proust
•    Valaczka András: Prousttól Márquezig: regényértelmezések

Könyvtárunkban található művei:
•    Ady Endre levelei
•    Ady Endre művei
•    Ady Endre összes prózai művei
•    Ady Endre összes versei
•    Ady Endre publicisztikai írásai
•    Ady Endre válogatott cikkei és tanulmányai
•    Ady Endre válogatott levelei
•    Ady Endre versei
•    Ady Endre versei és írásai
•    Egy keresztvetés története : zsidó történetek
•    Az élet szobra : Ady Endre képzőművészeti írásai
•    Az élet-halál titkai : Ady Endre füveskönyve
•    Az én hadseregem : válogatott cikkek, tanulmányok, versek, elbeszélések fiatalok számára
•    Életem nyitott könyve
•    A fekete lobogó
•    A hajnali táncosnő : válogatott elbeszélések
•    A halottak élén
•    Ifjú szívekben élek
•    Költészet és forradalom
•    Muskétás tanár úr
•    Művészeti írások
•    A nacionalizmus alkonya
•    Novellák
•    Régi tavaszi háború
•    Színház
•    Tíz forint vőlegénye : válogatott novellák
•    Válogatott versek
 


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Balogh László: Mag hó alatt : bevezetés Ady költészetének jelképrendszerébe
•    Baróti Dezső: Ady Endre: Az elhagyott kalóz-hajók
•    Benedek István: Ady Endre szerelmei és házassága
•    Bíró Zoltán: Ady Endre sorsköltészete
•    Borbély Sándor: Ady Endre, 1877–1919
•    Borbély Sándor: Így élt Ady Endre
•    Bölöni György: Az igazi Ady
•    Bölöni Györgyné: Ady és Bölöni Párizsában : Itóka naplójegyzeteiből
•    Bölöni Györgyné: Ady Párizsban
•    Dénes Zsófia: Akkor a hársak épp szerettek ... : legendaoszlató emlékezések és dokumentumok Ady Endre váradi életéről
•    Dénes Zsófia: Talán Hellász küldött: Ady, Csinszka, Dénes Zsófia levélváltása és Ady néhány visszhangzó verse
•    Emlékezések Ady Endréről (gyűjtötte Kovalovszky Miklós)
•    Fábry Zoltán: Ady igaza
•    Hatvany Lajos: Ady : cikkek, emlékezések, levelek
•    Hegedűs Nándor: Ady Endre nagyváradi napjai
•    Ifjú szívekben élek? Vallomások Adyról (szerk. Vezér Erzsébet)
•    Kenyeres Zoltán: Ady Endre
•    Király István: Ady Endre
•    Király István: Intés az őrzőkhöz : Ady Endre költészete a világháború éveiben 1914–1918
•    A Komp-ország poétája : in memoriam Ady Endre (szerk. Domokos Mátyás)
•    Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái
•    Lengyel Géza: Ady a műhelyben
•    Losonci Miklós: A képalkotó Ady
•    Lukács György: Ady Endréről
•    Millok Éva: Fogoly a vártoronyban : Ady Endre életregénye
•    Péter I. Zoltán: Ady Endre regényes életrajza Nagyváradon
•    Péter I. Zoltán: Ady és Csinszka : egy másik szerelem története
•    Révai József: Ady
•    Schweitzer Pál: Szépség és totalitás : a szép fogalmának tartalma Ady utolsó alkotókorszakában
•    Szabó Dezső: Ady
•    A századforduló és Ady (összeállította Gaszner Tibor)
•    Távolról a Mostba : vallomások Ady Endréről (szerk. Vezér Erzsébet, Maróti István)
•    Tegnapok és holnapok árján : tanulmányok Adyról (szerk. Láng József)
•    Varga József: Ady és kora
•    Varga József: Ady és műve
•    Varga József: Ady útja az „új versek” felé
•    Varga József: Adytól máig
•    Vezér Erzsébet: Ady
•    Vezér Erzsébet: Ady Endre alkotásai és vallomásai tükrében
•    Vezér Erzsébet: Ady Endre élete és pályája

Könyvtárunkban található művei:
•    4447
•    Átvilágítás
•    Bölcsek és pásztorok : válogatott írások
•    Breviárium : gondolatok az eddigi, teljes életműből
•    Az együttlét
•    Éhes élet
•    Elbeszéltem : összegyűjtött novellák és kisregények
•    Fejünk felől a tetőt
•    A feladat
•    Godot megjött
•    Három
•    A hit kapuja
•    Az ifjú halász és a tó : összegyűjtött novellák
•    Jákob lajtorjája
•    Jöjjön Lilliputba!
•    Kötél nélkül
•    A labda
•    Mennyből az ember
•    A mérleg nyelve : a szerző válogatása életművéből
•    Mindhalálig
•    Napok
•    Ne féljetek
•    A panasz leírása
•    A reimsi angyal
•    Szegény Sudár Anna
•    Szeretet szigetek
•    Tartozik és követel
•    A töve és a gallya
•    Válaszoltam : válogatott interjúk
•    Virágvasárnap alkonyán : versimák


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Bárdos László: Önismeret és beavatás : közelítések Jókai Anna életművéhez
•    Imitatio Christi : Jókai Annával beszélget Halász Zsuzsa
•    Imre László: Jókai Anna
•    Olasz Sándor: Kortársunk Jókai Anna : barangolás Jákob lajtorjáján
•    A szeretet túlcsordulása : Annáról Annának (szerk. Lengyel Klára)

Könyvtárunkban található művei:
•    Amiről a jégvilág mesél
•    Amiről a térkép mesél
•    Csipetnyi Antarktisz
•    Szívességből a mediterránban

Könyvtárunkban található művei:
•    1934
•    Agostino
•    Egy asszony meg a lánya
•    Én és „őkelme”
•    A figyelem
•    Kisregények
•    A közönyösök
•    A leselkedő
•    Levelek a Szaharából
•    A megalkuvó
•    A megvetés
•    A római lány
•    Római utazás
•    Az unalom

Könyvtárunkban található művei:
•    Egy régimódi lány
•    Fiatalurak
•    Jó feleségek
•    Jo fiai
•    Jo néni kincsesládája
•    Kisasszonyok
•    A nyíló rózsa
•    A nyolc unokatestvér

Könyvtárunkban található művei:
•    Hauff legszebb meséi
•    A kis Mukk
•    A kis Mukk története
•    A kis Mukk története és más mesék
•    A kőszív
•    A szarvastallér legendája
•    Wilhelm Hauff legszebb meséi
•    Wilhelm Hauff minden meséje művelt ifjak és leányok részére

Könyvtárunkban található művei:
•    Régi és/vagy új reneszánsz : Vaszary János összegyűjtött írásai
 


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Haulisch Lenke: Vaszary János
•    Haulisch Lenke: Vaszary : 1867–1939
•    Nagy Ildikó: Rippl-Rónai, Vaszary, Szőnyi
•    Plesznivy Edit: Vaszary János

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek