Nyitvatartás

  • hétfő: zárva
  • kedd, péntek: 8-18
  • szerda - csütörtök: 12-18
  • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2017 októberi jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található művei:
•    Csontfurulya, madársíp
•    Kis zenei ábécé
•    Rozmaring : Balázs Árpád ötven kiválasztott legszebb dala
•    Szülőföldemen : szerzői lemez a Kiskunfélegyháza városnak írt művekből
•    Válogatott életeim : egy zeneszerző emlékeiből, család, művek, utazások, pályatársak
•    Zenelesen


Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerk. Kapus Béláné)

Könyvtárunkban található művei:
•    Az Egy álmai
•    Egy volt a világ : versek gyermekeknek, fiataloknak
•    Érlelő diákévek : napló, levelek, dokumentumok, versek Szabó Lőrinc pályakezdésének éveiből, emlékezések az 1915–1920-as évekről
•    Falusi hangverseny
•    Harminchat év : Szabó Lőrinc és felesége levelezése
•    Homlokodtól fölfelé : válogatott versek
•    Hörpentő
•    A huszonhatodik év : lírai rekviem százhúsz szonettben
•    Húz a liba papucsot
•    A költészet dicsérete : válogatott cikkek, tanulmányok
•    Könyvek és emberek az életemben : prózai írások
•    Lóci óriás lesz
•    Napló, levelek, cikkek
•    Nők, habzó májusi rózsák : szerelmes versek
•    Örök barátaink : a költő kisebb lírai versfordításai
•    Szabó Lőrinc hévízi versfüzete
•    Szabó Lőrinc összegyűjtött versei
•    Szabó Lőrinc összes versei
•    Szabó Lőrinc válogatott versei : a költő versmagyarázataival
•    Szavakkal nő a gyász : posztumusz szonettek
•    Szél hozott : versek gyerekeknek és felnőtteknek
•    Tücsökzene : rajzok egy élet tájairól
•    Vallomások : naplók, beszélgetések, levelek


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Homlokodtól fölfelé : in memoriam Szabó Lőrinc (vál., szerk., öszeáll. Domokos Mátyás)
•    Kabdebó Lóránt: Az összegezés ideje : Szabó Lőrinc : 1945–1957
•    Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc
•    Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc lázadó évtizede : 1918–1928
•    Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc pályaképe
•    Kabdebó Lóránt: Útkeresés és különbéke : Szabó Lőrinc 1929–1944
•    Rába György: Szabó Lőrinc
•    Sándor Judit: „Szeressétek a gyermekeimet!” : Szabó Lőrinc, a költő-apa
•    Sotkó Józsefné: Szabó Lőrinc : a költő műveinek, műfordításainak, prózai írásainak válogatott bibliográfiája ; tanulmányok, cikkek a költőről
•    Tanulmányok Szabó Lőrincről (szerk. Kabdebó Lóránt, Menyhárt Anna)

Könyvtárunkban található művei:
•    Abigél
•    Az ajtó
•    Álarcosbál
•    Alvók futása
•    Bárány Boldizsár
•    Békekötés : hangjátékok
•    Béla király
•    A csekei monológ
•    A Danaida
•    Disznótor
•    Eleven képét a világnak
•    Erőnk szerint
•    Fanni hagyományai
•    A felismerés visszaránt
•    A félistenek szomorúsága
•    Freskó
•    Für Elise
•    Hullámok kergetése : útijegyzetek
•    Katalin utca
•    Ki hol lakik?
•    Kiálts, város!
•    Kígyómarás
•    Kívül a körön
•    A lepke logikája
•    A macskák szerdája
•    Megmaradt Szobotkának
•    Merszi, Möszjő
•    Mézescsók Cerberusnak : novellák
•    Mondják meg Zsófikának
•    Mózes egy, huszonkettő
•    A muranói hattyú és más novellák
•    Neszek : versek
•    Ókút
•    Az őz
•    Pilátus
•    A pillanat : Creusais
•    Régimódi történet
•    A szemlélők
•    Az a szép, fényes nap
•    Sziget-kék
•    Szílfán halat : összegyűjtött versek
•    Sziluett
•    Születésnap
•    Szüret
•    Tündér Lala : meseregény
•    Zeusz küszöbén : útijegyzetek


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Egy meszely az fél icce : Szabó Magda ízei (szerk. Tasi Géza, Veres Mária)
•    Kónya Judit: Szabó Magda : ez mind én voltam
•    Kónya Judit: Szabó Magda alkotásai és vallomásai tükrében
•    „Majd ha megfutottam útjaimat” : Szabó Magda köszöntése (szerk. Kovács Sándor Iván)
•    Salve, scriptor! : tanulmányok, esszék Szabó Magdáról (szerk. Aczél Judit)
•    Szurmainé Silkó Mária: Ajándékomat megbecsüld! : töredékek Szabó Magda életművéhez

Könyvtárunkban található művei:
•    Az égigérő fa
•    Ejhaj, csibekas! : verses mesék
•    Fehér mágia : válogatott versfordítások
•    Kerek esztendő
•    Egy keresztlevél hátára : Kormos István képeskönyv
•    Kormos István művei
•    Kormos István versei
•    Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról
•    N. N. bolyongásai
•    Nakonxipánban hull a hó
•    A nyár gyerekei
•    A pöttyös zöld lovacska bátyja
•    Vackor az első bében
•    Vackor világot lát
•    A vasmozsár törője alatt : összegyűjtött prózai írások


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Az örvénylő-szívű vándor : versek Kormos Istvánról (vál., szerk. Z. Szabó László, Z.)
•    Szegény Yorick : Kormos István emlékezete (vál., szerk. Vasy Géza)
•    Vasy Géza: Kormos István
 

Könyvtárunkban található művei:
•    Beszélgetés Goyával
•    Elátkozott udvar
•    Híd a Drinán
•    Magyar Musztafa
•    Omér pasa
•    A vezír elefántja

Könyvtárunkban található az eseményről szóló dokumentumok:
•    Mezősi Károly: Az első országos Petőfi-ünnepség
•    Balogh Ödön: A Petőfi-emléktábla

Könyvtárunkban található művei:
•    A biblia
•    Az égi és földi szerelemről
•    Az élet sója
•    Egy családregény vége
•    Emlékiratok könyve
•    Esszék
•    Hátországi napló : újabb esszék
•    Játéktér
•    Kulcskereső játék
•    Leírás
•    Minotaurus : válogatott elbeszélések
•    Nézőtér
•    Párhuzamos történetek
•    Saját halál
•    Színtér
•    Világló részletek : emléklapok egy elbeszélő életéből
•    Vonulás : két filmnovella


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Balassa Péter: Nádas Péter
•    Diptychon : Elemzések Esterházy Péter és Nádas Péter műveiről, 1986–88 (a tanulmányokat összegyűjt. Balassa Péter)
•    Mihancsik Zsófia: Nincs mennyezet, nincs födém : beszélgetés Nádas Péterrel
•    Nádas Péter bibliográfia, 1961–1994 (gyűjt., összeáll. és szerk. Baranyai György, Pécsi Gabriella)

Könyvtárunkban található művei:
•    A Pál utcai fiúk
•    Az ötödik pecsét
•    Édes Anna
•    Isten hozta, Őrnagy úr
•    Két félidő a pokolban
•    Magyarok

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Fábri Zoltán, a képalkotó művész (szerk. Pap Pál)
•    Nádasy László: Fábri Zoltán

Könyvtárunkban található művei:
•    A bádogdob
•    Békaszó
•    Az én évszázadom
•    Hagymahántás közben
•    A hal
•    Kutyaévek
•    Macska és egér
•    A patkánynő
•    Ráklépésben
•    Vallató
•    Vesztfál csevely

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Neuhaus, Volker: Grass : író a felejtés ellen

Könyvtárunkban található művei:
•    Kis-Kun-Félegyháza város monográfiája
•    Római királymondák

Könyvtárunkban található művei:
•    Arany és Petőfi levelezése
•    Arany János balladái
•    Arany János költeményei
•    Arany János költői művei
•    Arany János leveleskönyve
•    Arany János levelezése
•    Arany János összes költeményei
•    Arany János válogatott lírai versei
•    Arany János válogatott művei
•    Arany János válogatott prózai munkái
•    Arany János versei
•    Balladák
•    Buda halála
•    Csaba-trilógia
•    Este van, este van : Arany János verséből gyerekeknek
•    Hunyadi balladák
•    Józan, okos mérték : Arany János füveskönyve
•    Kapcsos könyv
•    A két Bolond Istók : Petőfi és Arany költeménye
•    A magyar irodalom története rövid kivonatban
•    Mosolygó Sándor és Somolygó János : Petőfi Sándor és Arany János versei
•    Nagyidai cigányok
•    Népies politikai cikkek, 1848
•    Őszikék
•    Rege a csodaszarvasról
•    Rózsa és Ibolya
•    Tillaárom haj! : Arany János vidám versei
•    Toldi
•    Toldi estéje
•    Toldi szerelme
•    A tölgyek alatt


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Arany János breviárium (összeáll. Kozma Dezső)
•    Aranytól, Aranyról (összeáll. Tóth Tibor)
•    Babits Mihály Arany Jánosról (szerk., vál., a szöveget gond., az előszót és a jegyzeteket írta Pienták Attila)
•    Balogh László: Az ihlet perce : a lírikus Arany János
•    Benedek Marcell: Arany János
•    Dávidházi Péter: Hunyt mesterünk : Arany János kritikusi öröksége
•    Debreczeni István: Arany János hétköznapjai
•    Dóczy Jenő: Arany János : életképek
•    Az el nem ért bizonyosság : elemzések Arany lírájának első szakaszából (szerk. Németh G. Béla)
•    Hatvany Lajos: Szalontától Pestig : cikkek, tanulmányok Arany Jánosról
•    Imre László: Arany János balladái
•    J. Soltész Katalin: Arany János verselése
•    Keresztury Dezső: Arany János
•    Keresztury Dezső: „Csak hangköre más” : Arany János, 1857–1882
•    Keresztury Dezső: Így élt Arany János
•    Keresztury Dezső: Mindvégig : Arany János, 1817–1882
•    Keresztury Dezső: „S mi vagyok én...” : Arany János ; 1817–1856
•    Lövétei Lázár László: Arany versek : széljegyzetek Arany Jánoshoz
•    Nyilasy Balázs: Arany János
•    Pásztor Emil: Toldi-szótár : Arany János Toldijának szókészlete
•    Riedl Frigyes: Arany János
•    Szilágyi Ferenc: Mint ha pásztortűz ég... : Arany János élete    
•    Tarjányi Eszter: Arany János és a parodisztikus hagyomány
•    Vargha Balázs: Arany János játékai
•    Vörös Júlia: Költők és kézírásuk : Arany János és Petőfi Sándor elemzése kézírásuk alapján

Könyvtárunkban található művei:
•    A repülő dívány
•    A szitakötők szigetén
•    Az elvarázsolt egérkisasszony
•    Brúnó kapitány
•    Duruzsoló
•    Egy egér naplója
•    Foltoskönyökű
•    Frakk, a macskák réme
•    Frakk és a foci
•    Gücülke és cimborái
•    Hajónapló : Regény
•    Kukori és Kotkoda : a végtelen giliszta és más történetek
•    Labdarózsa lámpája
•    Lepke az írógépen
•    Mazsola
•    Mazsola és Tádé
•    Megint Mazsola
•    Mi újság a Futrinka utcában?
•    Szeleburdi család
•    Tündér a vonaton

Könyvtárunkban található művei:
•    Ábel és Eszter : kisregények 1905–1913
•    Az ablak : novellák
•    Aggyisten, Biri! kisregények : 1914–1922
•    Amiket az útleíró elhallgat
•    Annuska : színmű három felvonásban
•    Arany, tömjén, mirha
•    A báró lelke
•    Cifra mese : mesék és hasznos történetek
•    Dávidkáné : kisregények : 1894–1904
•    Durbints sógor vagy más szóval Ez a könyv leg főképpen Durbints sógorral foglalatoskodik, benne van a sógor tzethalála is mög más köserves történetök
•    Egérvadászat
•    Egri csillagok
•    Emlékezetes napok a magyar történelemből
•    Az én falum
•    Fekete nap : történet a szabadságháborúrból 3 felvonásban
•    Gárdonyi Géza füveskönyve
•    Gárdonyi Géza összes meséi
•    Gárdonyi Géza versei
•    Gárdonyi olvasókönyv
•    Görbe Martsa lakodalma : más elmondások is vagynak az könyvbe
•    Gyémántországban : Gárdonyi Géza legszebb versei és meséi
•    A hálátlan krokodílus
•    A hálátlan krokodilus és más mesék
•    Az a hatalmas harmadik
•    Hosszúhajú veszedelem
•    Ida regénye : a háború előtt való időből
•    Isten rabjai
•    Kék paradicsom, liliom
•    Két katicabogár és más elbeszélések
•    A lámpás
•    A láthatatlan ember
•    Magyar dicsőség : képek a magyar történelemből
•    Mai csodák : a természet mindenségéből
•    Nagyapó tréfái
•    Az öreg tekintetes
•    Sterne von Eger
•    A szegény ember káposztája
•    Szívlobbanás : kisregények, novellák, publicisztikák
•    Szunyoghy Miatyánkja : a háború előtt való időkből
•    Szüleim gyémántja : önéletírások, elbeszélések
•    A természet kalendáriuma
•    A tükörkép : válogatás Gárdonyi Géza műveiből halálának ötvenedik évfordulójára
•    Tükörképeim : önéletírások, karcolatok, esszék
•    Versek – drámák


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Az egri remete : tanulmányok Gárdonyi Gézáról halálának tíz éves évfordulója alkalmából (szerk. Simon Lajos)
•    Emlékkönyv Gárdonyi Géza születésének 100. évfordulójára (szerk. Nagy Andor)
•    Gárdonyitól Gárdonyiról (összeáll. Tóth Tibor)
•    Halhatatlan csillagok : in memoriam Gárdonyi Géza (szerk. Z. Szalai Sándor)
•    Hegedüs András: Gárdonyi, a néptanító
•    Keller Péter: Az élő Gárdonyi-arc
•    Kispéter András: Gárdonyi Géza
•    Lipp Tamás: Így élt Gárdonyi Géza
•    Z. Szalai Sándor: Gárdonyi Géza alkotásai és vallomásai tükrében
•    Z. Szalai Sándor: Gárdonyi műhelyében
•    Z. Szalai Sándor: Gárdonyi nagy útja

Könyvtárunkban található művei:
•    Eljött a tavasz
•    Felhő és napsütés
•    Hatalom nélkül
•    Kedd, szerda, csütörtök
•    Ősztől tavaszig
•    A tizedes meg a többiek
•    Váratlan hangverseny

Könyvtárunkban található Luther Márton művek:
•    Luther, Martin: Asztali beszélgetések
•    Luther Márton végrendelete : tartalmát és történetét ismerteti Fabiny Tibor


Könyvtárunkban található a témához kapcsolódó művek:
•    Chadwick, Owen: A reformáció
•    Erikson, Erik H.: A fiatal Luther és más írások
•    Friedenthal, Richard: Luther élete és kora
•    Gritsch, Eric W.: Isten udvari bolondja : Luther Márton korunk perspektívájából
•    Walther, Wilhelm: Luther jelleme

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek