2018 augusztusi jeles évfordulók | Petőfi Sándor Városi Könyvtár Kiskunfélegyháza

Nyitvatartás

  • hétfő: zárva
  • kedd, péntek: 8-18
  • szerda - csütörtök: 12-18
  • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2018 augusztusi jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található művei:
•    Arany László válogatott művei
•    Az aranyszakállú ember
•    A délibábok hőse
•    Eredeti népmesék
•    Fehérlófia
•    A legszebb magyar népmesék
•    A magyar emigráció mozgalmai
•    A megszámlálhatatlan sok juh : Arany László meséi
•    Magyar népmesék
•    Szép magyar népmesék

Könyvtárunkban található művei:
•    Akt
•    Bálám szamara
•    Forradalmi szvit : 1956 október–december
•    Golgota : Szántó Piroska festményei és archaikus népi imádságok
•    Szántó Piroska

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
•    Szabó György: Szántó Piroska
•    Szabó Ildikó: Szántó Piroska szürrealizmusa : avagy a nőiség, mint Szántó Piroska stílusának elsődleges forrása
•    Székely András: Szántó Piroska

Könyvtárunkban található művei:
•    Hogyan mentsük meg Oroszországot?
•    Húsvéti körmenet
•    Ivan Gyenyiszovics egy napja
•    Lenin Zürichben
•    Az „orosz kérdés” a XX. század végén : esszék
•    A pokol tornáca


Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Lukács György: Szolzsenyicin-tanulmányok

Könyvtárunkban található művei:
•    Ábel és Eszter : kisregények 1905–1913
•    Az ablak : novellák
•    Aggyisten, Biri! kisregények : 1914–1922
•    Amiket az útleíró elhallgat
•    Annuska : színmű három felvonásban
•    Arany, tömjén, mirha : legendák, evangéliumi álmok
•    A báró lelke
•    A bor
•    Cifra mese : mesék és hasznos történetek
•    Dávidkáné : kisregények : 1894–1904
•    Durbints sógor vagy más szóval Ez a könyv leg főképpen Durbints sógorral foglalatoskodik, benne van a sógor tzethalála is mög más köserves történetök
•    Egérvadászat
•    Egri csillagok
•    Emlékezetes napok a magyar történelemből
•    Az én falum
•    Fekete nap : történet a szabadságháborúrból 3 felvonásban
•    Gárdonyi Géza füveskönyve
•    Gárdonyi Géza összes meséi
•    Gárdonyi Géza versei
•    Gárdonyi olvasókönyv
•    Görbe Martsa lakodalma : más elmondások is vagynak az könyvbe
•    Gyémántországban : Gárdonyi Géza legszebb versei és meséi
•    A hálátlan krokodílus
•    A hálátlan krokodilus és más mesék
•    Az a hatalmas harmadik
•    Hosszúhajú veszedelem
•    Ida regénye : a háború előtt való időből
•    Isten rabjai
•    Kék paradicsom, liliom
•    Két katicabogár és más elbeszélések
•    A kürt
•    A lámpás
•    A láthatatlan ember
•    Magyar dicsőség : képek a magyar történelemből
•    Mai csodák : a természet mindenségéből
•    Nagyapó tréfái
•    Az öreg tekintetes
•    Sterne von Eger
•    A szegény ember káposztája
•    Szívlobbanás : kisregények, novellák, publicisztikák
•    Szunyoghy Miatyánkja : a háború előtt való időkből
•    Szüleim gyémántja : önéletírások, elbeszélések
•    A természet kalendáriuma
•    A tükörkép : válogatás Gárdonyi Géza műveiből halálának ötvenedik évfordulójára
•    Tükörképeim : önéletírások, karcolatok, esszék
•    Versek – drámák


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Az egri remete : tanulmányok Gárdonyi Gézáról halálának tíz éves évfordulója alkalmából (szerkesztette Simon Lajos)
•    Emlékkönyv Gárdonyi Géza születésének 100. évfordulójára (szerkesztette Nagy Andor)
•    Gárdonyitól Gárdonyiról (összeállította Tóth Tibor)
•    Halhatatlan csillagok : in memoriam Gárdonyi Géza (szerkesztette Z. Szalai Sándor)
•    Hegedüs András: Gárdonyi, a néptanító
•    Keller Péter: Az élő Gárdonyi-arc
•    Kispéter András: Gárdonyi Géza
•    Lipp Tamás: Így élt Gárdonyi Géza
•    Z. Szalai Sándor: Gárdonyi Géza alkotásai és vallomásai tükrében
•    Z. Szalai Sándor: Gárdonyi műhelyében
•    Z. Szalai Sándor: Gárdonyi nagy útja

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Yates, Brock: Enzo Ferrari : a birodalom, és ami mögötte van

Könyvtárunkban található művei:
•    Arcképek régi irodalmunkból
•    Bölcsődal : életregény
•    Kossuth Lajos
•    Kráterarc
•    Lapszélre
•    Lázadó alkonyat
•    Magyar haláltánc
•    Sarjadás : sárközi élmények és utazások
•    Sűrű, kerek erdő
•    Tamási Áron alkotásai és vallomásai tükrében
•    Törzsek, hajtások
•    Viharsarok
•    Visegrádi esték : regény

Könyvtárunkban található műve:
•    Szent István király intelmei és törvényei


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Györffy György: István király és műve
•    Györffy Rózsa: Új magyar legendárium : szent magyarok történetei
•    Hegedüs Géza: Géza fia István : a magyarok legelső királya
•    Kós Károly: Az országépítő
•    Kristó Gyula: Írások Szent Istvánról és a koráról
•    Kristó Gyula: Szent István király
•    Magyar Zoltán: Szent István a magyar kultúrtörténetben
•    Magyar Zoltán: Szent István a néphagyományban
•    Magyarország története. Szent István királysága
•    Makkai Sándor: Magyarok csillaga
•    Marczali Henrik: Szent István királysága
•    Mondák Szent István királyról (válogatta Bácsi Gy. Antal)
•    Szent István és Európa (szerkesztette Hamza Gábor)
•    Varga Mátyás, Schmal Róza: Szent István király

Könyvtárunkban található művei:
•    Anyám
•    Apám
•    A boldogság
•    Csikóellés
•    A csörgőkígyó hőszeme
•    Fekete saskirály
•    Föld alatti liliom
•    Halott feketerigó
•    A halottak királya
•    Harc a fehér báránnyal
•    A hazatérő halott
•    Írás egy jövendő őskoponyán
•    Kozmosz-magány : a szerző válogatása életművéből
•    A megváltó aranykard
•    A mindenség szerelme : összegyűjtött versek, 1946–1970
•    Mit tehet a költő?
•    A Nap és a Hold elrablása : verses mesék
•    Pacsirta a szívben
•    Remény a halálig : 35 vers
•    A Sántha család
•    A szent tűzözön regéi
•    Szerelmes hazatántorgás
•    A tékozló ország
•    A tízmilliárd éves szív
•    Vázlat a mindenségről
•    A végtelen tükre : versprózák, 2007–2015
•    Versprózák
•    Virágzó világfa : válogatott versek


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Bodnár György: Juhász Ferenc
•    Pomogáts Béla: Mindenség és történelem : Juhász Ferenc eposzai
•    Vasy Géza: Szarvas-ének : közelítések Juhász Ferenc életművéhez

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Balogh Gyula et al.: Szász Endre
•    Koltay Gábor, Riskó Géza: Szász Endre
•    Menyhárt László: Szász Endre

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Gidel, Henry: Coco Chanel
•    Gortner, C. W.: Mademoiselle Chanel elmeséli az életét
•    Lelievre, Marie-Dominique: Chanel & Co : Coco és a barátnők
•    Morató, Cristina: Rebellis dívák
•    Vaughan, Hal: Egy ágyban az ellenséggel : Coco Chanel titkos háborúja

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Szász András: Miskolczy István

Könyvtárunkban található művei:
•    Csíkos hátú kismalac : mesék, történetek
•    Egy magatartás története : esszék
•    Ezüstgaras
•    Hagyomány és kísérlet
•    Két sorsforduló : válogatott esszék
•    Kicsi Elik vadász lesz
•    Közelképek : válogatott tanulmányok
•    Óperencián innen, Óperencián túl : mesék, történetek, mesefeldolgozások
•    Sárkányölő Iolann : távoli népek meséi
•    A szebeni fiúk
•    A török Magyarországon : Magyarország a XVI–XVII. században
•    A tünékeny alma
•    Verseskönyvről verseskönyvre
•    Visszatérés : esszék, tanulmányok
•    Volt egy gólyám
•    Zöld és arany : válogatott esszék

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Bart István: A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös : "szerelmi regény"
•    Hamann, Brigitte: Rudolf : a trónörökös és a lázadó
•    Salvendy, John T.: Rudolf : egy lázadó Habsburg lélektani tükörben

Könyvtárunkban található művei:
•    Afrikai vallomás
•    Boldogulni
•    Egy lélek története
•    Maumort alezredes
•    A Thibault család
•    Vén Európa


Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Szávai János: Roger Martin du Gard világa

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Majoros József: Benkő Gyula : egy élet a Vígszínházban

Könyvtárunkban található művei:
•    Az erdélyi magyar társadalom a középkorban
•    Magyar művelődéstörténet. 2. kötet. Magyar renaissance
•    Zsigmond király uralma Magyarországon, 1387–1437

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
•    Mann Miklós: Kultúrpolitikusok a dualizmus korában
•    Mann Miklós: Trefort Ágoston
•    Mann Miklós: Trefort Ágoston élete és működése

Könyvtárunkban található művei:
•    XVI. századbeli magyar költők művei
•    A magyar történettudomány kézikönyve

Könyvtárunkban található művei:
•    Leszállt a medve az égből : vogul népköltészet
•    Osztják (chanti) hősénekek : Reguly Antal és Pápay József hagyatéka

Könyvtárunkban található művei:
•    Berzsenyi Dániel versei
•    Csokonai Vitéz Mihály munkáinak kritikai megítéltetések
•    Emlékbeszéd Berzsenyi Dániel felett
•    Emlékbeszéd Kazinczy Ferenc felett
•    Hass, alkoss, gyarapíts! : Kölcsey-breviárium
•    Himnusz : Kölcsey Ferenc költeménye, Erkel Ferenc zenéje ; az Országos Széchenyi Könyvtárban őrzött kéziratok hasonmása
•    Hymnus, Nemzeti hagyományok, Parainesis : válogatás a Kölcsey életműből/teljes, gondozott szövegek
•    Kölcsey Ferenc levelezése
•    Kölcsey Ferenc levelezése Kende Zsigmonddal
•    Kölcsey Ferenc munkái
•    Kölcsey Ferenc Országgyűlési naplója és Wesselényi védelme
•    Kölcsey Ferenc összes költeményei
•    Kölcsey Ferenc válogatott munkái
•    Kölcsey Ferenc válogatott művei
•    Minden órám : Kölcsey Ferenc válogatott művei
•    Nemzet és sokaság : Kölcsey Ferenc válogatott tanulmányai
•    Országgyűlési írások
•    Vanitatum vanitas : "Itt az írás, olvassátok érett ésszel, józanon..."


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Kölcsey Ferenc (válogatta Kulin Ferenc)
•    Kölcsey Ferenc : általános és középiskolások számára (összeállította Hamar Péter)
•    Madarász Imre: Kölcsey, Eötvös, Madách
•    Rohonyi Zoltán: Kölcsey Ferenc életműve : kismonográfia
•    Szentimrei Jenő: Ferenc tekintetes úr : Kölcsey Ferenc életregénye
•    Taxner-Tóth Ernő: Kölcsey és a magyar világ
•    Válogatás a XX. század Hymnus-értelmezéseiből (szerkesztette Csorba Sándor)

Könyvtárunkban található művei:
•    Hangversenyek fiataloknak
•    A megválaszolatlan kérdés : hat előadás a Harvard Egyetemen : Charles Eliot Norton előadások, 1973.
•    A muzsika öröme
•    West Side Story

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Juhász Előd: Bernstein story
•    Juhász Előd: Bernstein és Budapest : Bernstein story II.

Könyvtárunkban található művei:
•    Vitkovics Mihály magyar és szerb írásai
•    Vitkovics Mihály válogatott művei

Könyvtárunkban található művei:
•    Betűk rabságában
•    Esszék és asszók
•    Az igazi Villon : Mészöly Dezső fordításai és tanulmányai
•    Önarckép retus nélkül
•    Shakespeare új tükörben : esszék és fordítások
•    Shakespeare-napló
•    Századok színháza : hat verses játék
•    Új magyar Shakespeare : fordítások és esszék
•    Villon árnyékában
•    Villon és a többiek

Könyvtárunkban található művei:
•    A cselekvés lehetősége : a drámai akció története Shakespearetől a XIX. század végéig
•    A dráma esztétikája : a dráma műneme és műfajai
•    A dráma lételméletéről : művészetontológiai megközelítés
•    A drámaelemzésről
•    A drámamodellek és a mai dráma
•    "E kor nekünk szülőnk és megölőnk..." : az önismeret kérdései Örkény István drámáiban
•    Az irodalomesztétikai tudásról
•    Mi a dráma?
•    Rítus és dráma
•    Színház és/vagy dráma

Könyvtárunkban található művei:
•    Capillária : Gulliver hatodik útja
•    Címszavak a Nagy Enciklopédiához
•    Egy nőt szeretni
•    Együgyü lexikon
•    Az emberke tragédiája : Madács Imrike után Istenkéről, Ádámkáról és Luci Ferkóról
•    Én és Énke
•    Esszék, kritikák
•    Fából vaskarika : a csokoládé-király meséi
•    A feleségem beszéli
•    Felvesznek a csecsemőklinikára : kötetben eddig meg nem jelent írások
•    Följelentem az emberiséget
•    A gép hazudik : írások a filmről
•    Görbe tükör : karcolatok, humoreszkek
•    Gurul a pénz : novellák
•    Heuréka : karcolatok, humoreszkek
•    Humoreszkek
•    Idomított világ
•    Így írtok ti
•    Ikarusz Pesten : humoreszkek
•    Jelbeszéd : novellák
•    Karinthy Frigyes művei
•    Karinthy Frigyes válogatott művei
•    Karinthyságok
•    Komédiák
•    Kötéltánc
•    Mennyei riport
•    Miniatűrök
•    Naplóm, életem : önéletrajzi írások
•    Nem mondhatom el senkinek : versek
•    Összegyűjtött versek
•    Rájöttem valamire : humoreszkek
•    Számadás a tálentomról
•    Szavak pergőtüzében
•    Tanár úr kérem
•    „Új lélektan” : pszichoanalitikus írások
•    Utazás Faremidóba
•    Utazás a koponyám körül
•    Az utolsó palackposta : karcolatok, humoreszkek, cikkek : kiadatlan írások
•    Viccelnek velem


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Fráter Zoltán: A Karinthy élet-mű
•    Fráter Zoltán: Egyfülű kosár : Karinthy Frigyes szerelmei
•    A humor a teljes igazság : in memoriam Karinthy Frigyes (sajtó alá rendezte Domokos Mátyás)
•    Karinthy, a városi gerilla (összeállította Fráter Zoltán)
•    Mennyei riport Karinthy Frigyessel (összeállította Fráter Zoltán)
•    Robotos Imre: Utazás egy koponya körül : Karinthy Frigyes pályaképe : kismonográfia
•    Szalay Károly: Minden másképpen van : Karinthy Frigyes munkássága viták és vélemények tükrében
•    Valaczka András: Olvasmánynapló Karinthy Frigyes Tanár úr kérem című regényéhez

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek