Nyitvatartás

  • hétfő: zárva
  • kedd, péntek: 8-18
  • szerda - csütörtök: 12-18
  • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2018 júniusi jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található művei:
•    Das Argonautenschiff = Az argonauták hajója
•    Átkelés : szerelmes történet
•    A bitófán csillog a fény
•    A bizalom
•    A februári út
•    A hetedik kereszt
•    Az igazi kék
•    Megmenekültek
•    Mexikói történetek
•    Regék Artemiszről
•    A Sankt Barbara-i halászok felkelése
•    Die tochter der delegierten = A küldött kislánya
•    Tranzit

Könyvtárunkban található művei:
•    Hogy lettem én néger
•    Az örök kispolgár


Könyvtárunkban található a róla szóló könyv:
•    Krammer Jenő: Ödön von Horváth

Könyvtárunkban található róla szóló művek:
•    Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
•    Morell Mihály (szerkesztette Gál Anasztázia)
•    Morell Mihály : portréfilm (rendezte, a forgatókönyvet írta György István)

Könyvtárunkban található a témával kapcsolatos könyvek:
•    Jaksa Judit: A Kiskunfélegyházi Constantinumi iskola története
•    Kállai Ildikó: A Kiskunfélegyházi constantinum múltjából és jelenéből
•    Kőfalviné Ónodi Márta: A Kiskunfélegyházi Constantinum Leánynevelő-intézet krónikája (1919. december – 1923. augusztus) ; forrásközlés és kísérőtanulmány
•    Kőfalviné Ónodi Márta: A Miasszonyunkról nevezett kalocsai szegény iskolanővérek vezetése alatt álló kiskunfélegyházi Constantinum római katolikus leánynevelő-intézet története : 1908–1948
•    Szathmáry Klára: A kiskunfélegyházi Constantinum története

Könyvtárunkban található művei:
•    Cigányrománcok
•    Címtelen színdarab
•    Federico Garcia Lorca válogatott írásai
•    Federico García Lorca válogatott versei
•    Két esti hold
•    A közönség
•    A sötét szerelem szonettjei
•    Színművek
•    Vérnász

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Tolnai Gábor: Federico García Lorca

Könyvtárunkban található művei:
•    Az áruló
•    Éjszaka
•    Halálnak halála : a szerző válogatása életművéből
•    Húsz óra
•    Isten a szekéren : válogatott novellák
•    Kicsik és nagyok : novellák
•    Az ötödik pecsét


Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Vasy Géza: Sánta Ferenc

Könyvtárunkban található a témával kapcsolatos könyvek:
•    Albrecht Melinda: A kiskunfélegyházi Móra Ferenc Közművelődési Egyesült – avagy milyen szerepet tölt be egy kulturális egyesület a ma Magyarországának társadalmában?
•    A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület Emlékfüzete (szerkesztette Bense György)
•    A Móra Ferenc Közművelődési Egyesület Emlékfüzete (szerkesztette Kapus Béláné)

Könyvtárunkban található a témával kapcsolatos könyvek:
•    Balázs Árpád: Szülőföldemen : szerzői lemez a Kiskunfélegyháza városnak írt művekből
•    Kapus Krisztián: Szülőföldemen : Petőfi Sándor magyarul és oroszul a Szülőföldemen című versének tükrében
•    Petőfi Sándor Szülőföldemen című verse különböző népek nyelvén (szerkesztette Tarjányi József)

Könyvtárunkban található művei:
•    Dsida Jenő válogatott versei
•    Dsida Jenő versei
•    Estharangok : Dsida Jenő vallásos versei Deák Ferenc grafikáival
•    Légy már legenda : Dsida Jenő összes verse és műfordítása
•    Séta egy csodálatos szigeten : cikkek, riportok, novellák és levelek
•    A szerelem éneke

 

 


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Dsida Jenő emlékkönyv (szerkesztette Pomogáts Béla)
•    Láng Gusztáv: Dsida Jenő költészete
•    Lisztóczky László: Vonások Dsida Jenő portréjához : tanulmányok és dokumentumok

Könyvtárunkban található műve:
•    Noa noa


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Danielsson, Bengt: Gauguin élete Tahitin
•    Harsányi Zoltán: Gauguin
•    Horváth Tibor: Gauguin
•    Langer, Alfred: Paul Gauguin
•    Mittelstädt, Kuno: Paul Gauguin
•    Paul Gaugin (szerkesztette Hajnal Gabriella)
•    Perruchot, Henri: Gauguin élete

Könyvtárunkban található művei:
•    Empedoklész
•    Friedrich Hölderlin versei
•    Hüperion
•    Levelek
•    Versek


Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Weiss, Peter: Hölderlin

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
•    Nagy Erika: Holló Lajos, 1859–1918

Könyvtárunkban található művei:
•    Árvalányhaj : tíz eredeti magyar népdal
•    A csengődi buczkákból : 5 eredeti magyar dal énekhangra zongorakísérettel
•    A dorozsmai csárdában : 5 eredeti magyar népdal
•    Három sósperec
•    Hattyúdalok : Dankó Pista utolsó gondolatai. 15 eredeti magyar dal énekhangra zongorakísérettel
•    Hulló levelek : két eredeti magyar dal
•    Pokol nóta
•    San-remoi emlék : 12 eredeti magyar dal énekhangra-zongorára
•    Szegedi bimbók : négy eredeti magyar dal
•    Szegedi bokréta : 7 eredeti magyar dal
•    Szegedi ropogós : eredeti csárdás
•    Szegedi rózsák
•    Tiszavirágok : 4 eredeti magyar népdal énekhangra zongorakísérettel
•    Valamennyi újságíró mind húnczut
•    Válogatás Dankó Pista dalaiból a korabeli kiadások alapján Csongor Győző gyűjtéséből

Könyvtárunkban található művei:
•    Bánk bán
•    Himnusz


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Czeizel Endre: Zeneszerzők, gének, csodák
•    Gál György Sándor: Hazám, hazám, te mindenem : Erkel Ferenc életregénye
•    Gál Zsuzsa: Erkel Ferenc
•    Legány Dezső: Erkel Ferenc művei és korabeli történetük
•    Németh Amadé: Erkel
•    Németh Amadé: Erkel Ferenc életének krónikája
•    Németh Amadé: Az Erkelek a magyar zenében : Az Erkel-család szerepe a magyar zenei művelődésben
•    Zsigray Julianna: A Sugár úti palota : Erkel Ferenc életregénye

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    In memoriam Nagy Imre : emlékezés egy miniszterelnökre (szerkesztette Tóbiás Áron)
•    Lukács Imre, Sz.: Nagy Imre testamentuma, a Magyar Golgota
•    Megrendült a világ : a Nagy Imre és társai elleni per hangfelvétele és szó szerinti leirata (szerkesztette Hanák Gábor)
•    A per : Nagy Imre és társai, 1958, 1989 (szerkesztette Dornbach Alajos)
•    Rainer M. János: Nagy Imre: politikai életrajz
•    Szekér Nóra, Riba András László: A Nagy Imre-kód
•    Szerencsés Károly: „Az ítélet: halál” : magyar miniszterelnökök a bíróság előtt: Batthyány Lajos, Bárdossy László, Imrédy Béla, Szálasi Ferenc, Sztójay Döme, Nagy Imre

Könyvtárunkban található művei:
•    50 rajz a honfoglalókról
•    Árpád népe
•    "Emlékezzünk régiekről..." : a Kárpát-medence egykori népeinek története és a magyar honfoglalás
•    Góg és Magóg népe : a szerző válogatása életművéből
•    A honfoglaló magyar nép élete
•    A honfoglalókról
•    Hunor és Magyar nyomában
•    A "kettős honfoglalás"
•    Múltunkról utódainknak
•    A nagyszentmiklósi kincs
•    A népvándorláskor művészete Magyarországon
•    Őseinkről
•    Az ősember művészete
•    Őstörténetünk : egy régész gondolatai néppé válásunkról
•    Régészeti tanulmányok
•    Számadás népünkről
•    Vértesszőlőstől Pusztaszerig : élet a Kárpátmedencében a magyar államalapításig


Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    László Gyula, 1910–1998 : emlékkönyv (szerkesztette Balassa Iván, László Emőke)

Könyvtárunkban található művei:
•    Emlékirataim
•    Horthy Miklós titkos iratai


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Bencsik Gábor: Horthy Miklós : a kormányzó és kora
•    Gosztonyi Péter: A kormányzó, Horthy Miklós
•    Gosztonyi Péter: A kormányzó Horthy Miklós és az emigráció
•    Haraszti Éva, H.: Horthy Miklós – dokumentumok tükrében
•    Hollós Ervin, Lajtai Vera: Horthy Miklós a fehérek vezére
•    Horel, Catherine: Horthy
•    Kanyó András: Horthy és a magyar tragédia
•    Pölöskei Ferenc: Horthy és hatalmi rendszere
•    Püski Levente: A Horthy-rendszer, 1919–1945
•    Romsics Ignác: A Horthy-korszak : válogatott tanulmányok
•    Sándor György: Horthy, Kádár : hasonlóságok és különbségek
•    Turbucz Dávid: Horthy Miklós
•    Vas Zoltán: Őfelsége szárnysegéde: Horthy Miklós
•    Vas Zoltán: Horthy

Könyvtárunkban található művei:
•    Beavatás
•    Close quarters
•    Kígyónyelv
•    Látható sötétség
•    A legyek ura
•    Papíremberek
•    A piramis
•    Ripacs Martin
•    Szélcsend
•    A torony
•    Az utódok
•    A vétkes visszanéz
•    Zsarátnok


Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Trócsányi Miklós: William Golding regényeinek képi valósága

Könyvtárunkban található művei:
•    Bástyasétány 77
•    Eisemann Mihály válogatott dalai
•    Rózsa, rózsa, bazsarózsa
•    Száll a hinta : a Heten mint a gonoszok című filmből

Könyvtárunkban található műve:
•    A szabadságharc kilenc nagy csatája : Than Mór csataképei : Görgey Artur, Görgey István csataleírásai


Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Cennerné Wilhelmb Gizella: Than Mór (1828–1899)

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Gindikin, Simon: Történetek fizikusokról és matematikusokról

Könyvtárunkban található műve:
•    A tizedes meg a többiek

Könyvtárunkban található művei:
•    Állomás a horizonton
•    Csend Verdun felett
•    A Diadalív árnyékában
•    Éjszaka Lisszabonban
•    A fekete obeliszk
•    Három bajtárs
•    A katona
•    Nyugaton a helyzet változatlan
•    Szerelem és halál órája
•    Szeresd felebarátodat

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Szász András: Boczonádi Szabó József : a szabadságharc vitéz őrnagya, az újraindított Ludovika Akadémia első parancsnoka

Könyvtárunkban található műve:
•    Rövid erkölcsi írások

Könyvtárunkban található művei:
•    A csehszlovákiai magyar irodalom, 1945–1980
•    Csillag a máglyán : in memoriam Sütő András
•    Havon delelő szivárvány : in memoriam Nagy László
•    A hetvenes évek romániai magyar irodalma
•    In honorem Czine Mihály
•    „Ki viszi át...?”
•    Kisebbségi magyar irodalmak, 1945–1990
•    Nagy László költészete
•    Nemzetiségi magyar irodalmak az ezredvégen
•    Sinka István
•    Sütő András
•    A szavak értelme
•    Tanulmányok Sütő Andrásról

Könyvtárunkban található művei:
•    Diptychon : elemzések Esterházy Péter és Nádas Péter műveiről, 1986–88
•    Észjárások és formák : elemzések és kritikák újabb prózánkról, 1978–1984
•    A látvány és a szavak : esszék, tanulmányok, 1981–1986
•    A másik színház
•    Nádas Péter
•    Segédigék : Esterházy Péter prózájáról
•    A színeváltozás : esszék

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek