Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd, péntek: 8-18
 • szerda - csütörtök: 12-18
 • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2019 áprlisi jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Azonosság
 • Búcsúkeringő
 • Elárult testamentumok
 • Az élet máshol van
 • A függöny
 • Halhatatlanság
 • A jelentéktelenség ünnepe
 • Lassúság
 • A lét elviselhetetlen könnyűsége
 • Nemtudás
 • A nevetés és felejtés könyve
 • Nevetséges szerelmek
 • A regény művészete

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Chvatík, Kvĕtoslav: Milan Kundera regényeinek világa

Könyvtárunkban található művei:

 • Az alkohológia új távlatai  :  utak  az  alkoholproblémák  megértéséhez, megelőzéséhez és korai kezelésbevételéhez
 • Beszéd a szavak mögött
 • Az elme gyógyítása : kritikus pillantások egy különös orvosi szakterületre
 • Empátia : a beleélés lélektana : folyamatok, alkalmazások, új szempontok
 • A felnőttkor küszöbén
 • Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága  :  egyetemi  és  főiskolai  tankönyv
 • A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei
 • A lélek közegészségtana : vázlatok, tervek, erőfeszítések a magyar lelki egészség érdekében : mentálhigiéné, család, szenvedélybetegségek, oktatás : tanulmánygyűjtemény
 • Mentálhigiéné : a lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti pszichokulturális és gyakorlati vetületei : tanulmánykötet
 • A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései : újabb tanulmányok
 • Párválasztás : a partnerkapcsolatok pszichológiája
 • A pszichoterápia alapkérdései : kapcsolat és kommunikáció a pszichoterápiában  : válogatott tanulmányok
 • A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kiskunfélegyháza értékei : Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, Jászszentlászló, Kunszállás (szerkesztette Fekete Beatrix)

Könyvtárunkban található művei:

 • Adatok Kiskunfélegyháza sajtótörténetéhez
 • Bács-Kiskun megye földrajzi nevei.  I.  Kiskunfélegyháza   és   környéke
 • A félegyházi nép búcsújáró hagyományaiból
 • Horváth János Kalmár pap emlékére
 • Kiskunfélegyháza  településfejlődése  és  utcaneveinek  története
 • Kiskunfélegyháza utcanevei
 • A  kiskunfélegyházi  tanítóképző  története  :  1871–1957
 • Kiskunfélegyházi útmenti keresztek
 • Kossuth Lajos félegyházi díszpolgársága
 • Petőfi-emlékek Kiskunfélegyházán: vezető a Petőfi Emlékház kiállításához
 • Régi nevezetes sírok a félegyházi temetőkben

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
 • Urbán Miklósné: Fekete János élete és munkássága : bibliográfia

Könyvtárunkban található közreműködésével készült filmek, hangzóanyagok:

 • Magyar népmesék
 • A Tenkes kapitánya
 • A tizedes meg a többiek

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • A  250  éve  felszentelt  kiskunfélegyházi  Sarlós  Boldogasszony  Plébániatemplom története  :  1743–2011

Könyvtárunkban található művei:

 • Kisebbség és irodalom
 • Magyar irodalom a huszadik században
 • Móricz Zsigmond
 • Németh László eklézsiájában : sors és irodalom
 • Nép és irodalom
 • Szabó Pál alkotásai és vallomásai tükrében

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Egy csinos zseni
 • Feljegyzések Alceste-ről (néha Alceste modorában)
 • Kos a Mérlegen
 • Nyomozok magam után : naplók
 • Sánta szabadság
 • A színész árnyéka
 • Tollal : naplójegyzetek

Könyvtárunkban található művei:

 • Ábrahám regéje : krónikás ének huszonnégy szakaszban
 • Arcképvázlatok : száz magyar író
 • Bordélyház Bizáncban
 • Egy jól nevelt fiatalember felkészül
 • Az egyetlen út : három regény a magyar állam kialakulásának első évszázadából
 • Az életművész hagyatéka
 • Előjátékok egy önéletrajzhoz
 • Az európai gondolkodás évezredei
 • Évezredek szépprózája : az európai széppróza klasszikusai
 • Földönjáró csillagok : drámai jellemrajzok
 • G. B. Shaw világa
 • Géza fia István : a magyarok legelső királya
 • Heltai Jenő alkotásai és vallomásai tükrében
 • Hermész pecsétje
 • Hősök emlékezete : versek : 1981–1984
 • Az írástudó
 • Az írnok és a fáraó
 • Isten jött Thébába : a szerző válogatása életművéből
 • Kalandozás a dramaturgia világában
 • Kalliopé bűvöletében, avagy Az európai verses epika évezredei
 • Kecskeének, azaz két és fél évezred drámatörténete
 • A kentaur és az angyal  :  esszék  a  világirodalom,  a  dramaturgia  és  az  esztétika köréből
 • Kettesben a tragédiával
 • Korona és kard : Magyarország a XI–XIII. században
 • A költői mesterség : bevezetés a magyar verstanba
 • Körösparti metropolis : nagyváradi legendárium
 • Kulcsra zárt szobában
 • A magyar dráma útja
 • A magyar irodalom arcképcsarnoka
 • Magyar századok  :  a  magyarság  és  a  magyar  kultúra  története a honfoglalástól napjainkig
 • Az a májusi riadó : hősköltemény prózában
 • A megalázott Babilon
 • Megkondulnak a harangok
 • A menekülő herceg : regény az ifjú Rákócziról
 • A méneskúti családirtás
 • A Nagy Parázna szemtanúja
 • Négyszemközt a mindenséggel
 • Az olvasás gyönyörűsége  :  beszélgetések  könyvekről,  irodalomról,  költészetről
 • Őszi divertimento
 • Palota a hegytetőn
 • Régi istenek
 • Sötétség és világosság
 • A szent doktorok tudománya avagy a középkori gondolkodás évezrede
 • Szent Szilveszter éjszakája
 • A szépirodalom műfajai
 • A színfalak között
 • A tegnap alkonya
 • Thézeusz
 • A titkosírás titka : Valló Bonifác újabb története
 • Valló Bonifác történetei
 • Várj, madár, várj...: példázat a veszedelmekről
 • Vasbordájú szentek : regényes korrajz Oliver Cromwellről és az angol forradalomról
 • A végzet sógora
 • Vergilius ifjúsága
 • Világirodalmi arcképcsarnok
 • A világosság gyermekei
 • A visszanyert élet
 • Zálogosdi bécsi módra

Könyvtárunkban található műve:

 • "Megkondult a félegyházi nagyharang" : 61 népdal Tarjányi Ágoston zenetanár gyűjtéséből

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kiskunfélegyháza  értékei  :  Bugac,  Bugacpusztaháza,  Gátér,  Jászszentlászló, Kunszállás (szerkesztette  Fekete  Beatrix)

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Brestyánszky Ilona, P.: Kernstok,  Derkovits,  Dési  Huber
 • Derkovits Gyuláné: Mi ketten : emlékezés Derkovits Gyulára
 • Fülep Lajos: Rippl-Rónai, Csontváry, Derkovits
 • Körner Éva: Derkovits Gyula

Könyvtárunkban található művei:

 • Finom famíliák
 • Franciaország  nőstény  farkasa  (Az  elátkozott  királyok  5.)
 • Korona és méreg (Az elátkozott királyok 3.)
 • Liliom és oroszlán (Az elátkozott királyok 6.)
 • A megfojtott királyné (Az elátkozott királyok 2.)
 • Az országvesztő
 • Az ősi törvény (Az elátkozott királyok 4.)
 • Szabadesés
 • Az vaskirály (Az elátkozott királyok 1.)
 • Zeusz emlékiratai

Könyvtárunkban található művei:

 • Concerto Grosso, No. 1., G-dúr
 • Concerto Grosso, No. 2., F-dúr
 • Concerto Grosso, No. 5., D-dúr
 • Concerto Grosso, No. 6., g-moll
 • Concerto Grosso, No. 7., B-Dúr
 • Concerto Grosso, No. 8., c-moll
 • Messiás
 • Orgonaverseny, No. 1., B-dúr
 • Orgonaverseny, No. 2., A-dúr
 • Orgonaverseny, No. 3., B-dúr
 • Orgonaverseny, No. 4., d-moll
 • Orgonaverseny, No. 5., g-moll
 • Orgonaverseny, No. 6., B-dúr
 • Tűzijáték
 • Vízizene

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Barna István: Georg Friedrich Händel életének krónikája
 • Dean, Winton: Händel
 • Gál György Sándor: Messiás : Händel életének regénye
 • Gál Zsuzsa: Georg Friedrich Händel
 • Szentkuthy Miklós: Händel

Könyvtárunkban található művei:

 • Angyalok lázadása
 • Barátom könyve
 • Bonnard Szilveszter vétke
 • A fehér kövön
 • Iokászté
 • Az istenek szomjaznak
 • Jaqués Tournebroche,  vagyis  Nyársforgató  Jakab  meséi
 • Jeanne d’Arc élete
 • Kékszakáll hét felesége és más elbeszélések
 • A Lúdláb királynő
 • Le miracle de la pie  =  A szarka csodája  :  az  eredeti   teljes   szöveg  és  hű magyar fordítása
 • Pierre Nozière
 • A rózsafa bútor
 • A sovány kandúr
 • Színésztörténet
 • Thaisz
 • A vörös liliom

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Bajomi Lázár Endre: Anatole France világa

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Azért élek, hogy elmeséljem az életemet
 • Baljós óra
 • Bánatos kurváim emlékezete
 • A bölömbikák éjszakája
 • Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája
 • Egy emberrablás története
 • Az ezredes úrnak nincs, aki írjon
 • Macondóban hull az eső : elbeszélések
 • Nem azért jöttem, hogy beszédet mondjak
 • A pátriárka alkonya
 • Söpredék
 • Száz év magány
 • Szerelem a kolera idején
 • A szerelemről és más démonokról
 • Titokban Chilében : riport egy filmforgatásról
 • Tizenkét vándor novella
 • Utazás Kelet-Európában : 1957

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Kulin Katalin: Mítosz és valóság : Gabriel García Márquez
 • Martin, Gerald: Gabriel García Márquez : egy élet
 • Valaczka András: Prousttól Márquezig : regényértelmezések

Könyvtárunkban található közreműködésével készült filmek:

 • Copperfield Dávid (rendezte Peter Medak)
 • A Notre Dame-i toronyőr (rendezte Peter Medak)
 • Sztracsatella (rendezte Kern András)

Könyvtárunkban található műve:

 • Régi és/vagy új reneszánsz: Vaszary János összegyűjtött írásai

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Haulisch Lenke: Vaszary János, 1867–1939
 • Nagy Ildikó: Rippl-Rónai, Vaszary, Szőnyi
 • Plesznivy Edit: Vaszary János

Könyvtárunkban található művei:

 • Beppo
 • Byron, Shelley és Keats versei
 • Byron válogatott művei
 • Don Juan
 • Három költő  :  antológia Byron,  Shelley,  Keats  műveiből
 • Mazeppa
 • Naplók, levelek

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Tótfalusi István: Byron világa

Könyvtárunkban található művei:

 • Állam, politika, tudomány
 • Gazdaság és társadalom : a megértő szociológia alapvonalai
 • Gazdaságtörténet : válogatott tanulmányok
 • A politika mint hivatás
 • A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme : vallásszociológiai írások

Könyvtárunkban található művei:

 • Életpályám
 • Mik a vörös republikánusok és mit akarnak?
 • Sajtószabadságról nézetei egy rabnak

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Bölöni György: Hallja kend, Táncsics!
 • Gerencsér Miklós: Így élt Táncsics Mihály
 • Somlay Szabó József: A státusfogoly  :  regény  Táncsics  Mihály  életéről

Könyvtárunkban található művei:

 • Andromaché
 • Atália
 • Berenice
 • Britannicus
 • Jean Racine összes drámái
 • A pereskedők
 • Phaedra

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Goldmann, Lucien: A rejtőzködő isten

Könyvtárunkban található művei:

 • Bori Imre huszonöt tanulmánya  a  XX.  századi  magyar  irodalomról
 • Irodalmak – kölcsönhatások : kapcsolattörténeti tanulmányok
 • Irodalmunk évszázadai
 • A jugoszláviai magyar irodalom rövid története
 • Kassák irodalma és festészete
 • Két költő
 • Kosztolányi Dezső
 • Krúdy Gyula
 • A magyar irodalom modern irányai
 • Miroslav Krleža
 • Sinkó Ervin
 • Tanulmányok a magyar–délszláv irodalmi kapcsolatokról
 • Varázslók és mákvirágok : tanulmányok

Könyvtárunkban található művei:

 • Ada, avagy Ardisi tüzek : családi krónika
 • Áttetsző testek
 • Baljós kanyar
 • A bűvölő
 • Camera obscura
 • Első szerelem : összegyűjtött elbeszélések II.
 • Gyér világ
 • Kétségbeesés
 • Lolita
 • A Luzsin-védelem
 • Meghívás kivégzésre
 • Egy naplemente részletei : összegyűjtött elbeszélések I.
 • Pnyin professzor
 • A szem
 • Szólj, emlékezet!
 • Terra incognita
 • Tündöklés
 • Végzetes végjáték

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Hetényi Zsuzsa: Nabokov regényösvényei

Könyvtárunkban található művei:

 • Az erkölcsök metafizikája
 • Az erkölcsök metafizikájának alapvetése
 • A gyakorlati ész kritikája
 • Az ítélőerő kritikája
 • A tiszta ész kritikája
 • A vallás a puszta ész határain belül és más írások

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Asmus, Valentin Ferdinandovič: Immanuel Kant
 • Tengelyi László: Kant

Könyvtárunkban található művei:

 • II. Richárd
 • III. Richárd
 • IV. Henrik
 • V. Henrik
 • VIII. Henrik
 • Ahogy tetszik
 • Antonius és Kleopátra
 • Athéni Timon
 • Coriolanus
 • Cymbeline
 • Hamlet, dán királyfi
 • János király
 • Julius Caesar
 • A két nemes rokon
 • A két veronai nemes
 • Lear király
 • Macbeth
 • Minden jó, ha vége jó
 • Othello, a velencei mór
 • Pericles
 • Romeo és Júlia
 • Rosencrantz és Guildenstern halott
 • Shakespeare szonettjei
 • Sok hűhó semmiért
 • Szeget szeggel
 • Szentivánéji álom
 • Téli rege
 • Tévedések vígjátéka
 • Titus Andronicus
 • A velencei kalmár
 • Vihar
 • Vízkereszt, vagy Amit akartok
 • William Shakespeare összes drámái
 • A windsori víg nők

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Barg, Mihail: Shakespeare és a történelem
 • Benedek Marcell: Shakespeare
 • Bryson, Bill: Shakespeare : az egész világ színház
 • Carlyle, Thomas: Hősökről : Dante, Shakespeare, Luther, Rousseau, Napóleon
 • Claybourne, Anna; Treays, Rebecca: Shakespeare világa
 • Géher István: Shakespeare : egyetemi tankönyv
 • Géher István: Shakespeare-olvasókönyv : tükörképünk 37 darabban
 • Greenblatt, Stephen: Géniusz földi pályán : Shakespeare módszere
 • Greer, Germaine: Shakespeare
 • Heller Ágnes: Kizökkent idő : Shakespeare, a történelemfilozófus
 • Kállay Géza: Nem puszta szó : Shakespeare Othellója nyelvfilozófiai megközelítésben
 • Kéry László: Shakespeare, Brecht és a többiek : színkritikák
 • Kéry László: Shakespeare vígjátékai
 • Kettle, Arnold: Shakespeare a változó világban
 • Kiss Katalin É.: Shakespeare szonettjei Magyarországon
 • Kott, Jan: Kortársunk Shakespeare
 • Lings, Martin: Shakespeare titka
 • Major Tamás: Téli rege – a színpadon
 • McLeish, Kenneth; Unwin, Stephen: Kalauz Shakespeare drámáihoz
 • Móricz Zsigmond: Shakespeare
 • Mortimer, John: Will Shakespeare
 • Nye, Robert: A néhai Mr. Shakespeare
 • Shakespeare az évszázadok tükrében  (válogatta,  szerkesztette  Szenczi  Miklós)
 • Spiró György: Shakespeare szerepösszevonásai
 • Szabó László, Cs.: Shakespeare : esszék
 • Tótfalusi István: Ki kicsoda Shakespeare világában

Könyvtárunkban található művei:

 • Biciniumok
 • Kodály Zoltán nevelési eszméi
 • Öt kontinensen a zene szolgálatában
 • Zenei nevelési irányzatok a XX. században

Könyvtárunkban található művei:

 • Abafi
 • A csehek Magyarországon
 • Emlékirat
 • A nagyszebeni királybíró
 • Regegyöngyök

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Paulina Éva: Zenészballada
 • Szécsi Katalin: Több mint szerelem