Nyitvatartás

  • hétfő: zárva
  • kedd, péntek: 8-18
  • szerda - csütörtök: 12-18
  • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2019 januári jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található művei:
•    The catcher in the rye
•    Franny és Zooey
•    Kilenc történet
•    Magasabbra a tetőt, ácsok
•    Rozsban a fogó
•    Zabhegyező

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Maynard, Joyce: Otthon a világban
•    Shields, David ; Salerno, Shane: Salinger

Könyvtárunkban található művei:
•    Szellem a házban
•    Szoba kilátással
•    Út Indiába

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Hibbert, Christopher: A Medici-ház tündöklése és bukása

Könyvtárunkban található művei:
• Festészeti életünk a millenniumtól az első világháborúig : magyar művészet : 1896–1914
• Kis könyv a művészetről
• Leonardo da Vinci
• Magyar művészélet Münchenben : magyar művészet : 1867–1896
• Michelangelo
• Munkácsy : 1844–1900
• A művészetek története
• Nemzeti romantika : magyar művészet : 1850–1867
• Raffaello
• A táblabíró világ művészete : magyar művészet : 1800–1850

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Streit, Jakob: Louis Braille : a vakírás feltalálójának élete

Könyvtárunkban található művei:
•  Aprómunka egy palotáért : bejárás mások őrületébe
•  Báró Wenckheim hazatér
•  Az ellenállás melankóliája
•  Kegyelmi viszonyok : halálnovellák
•  Nem kérdez, nem válaszol : huszonöt beszélgetés, ugyanarról
•  Rombolás és bánat az ég alatt
•  Sátántangó
•  Seiobo járt odalent
•  Az urgai fogoly

Könyvtárunkban található művei:
•    A magyar nyelv életrajza
•    A magyar nyelv értelmező szótára
•    A magyar nyelv története
•    A magyar nyelvjárások atlasza
•    A magyar szókincs eredete
•    Magyar szófejtő szótár
•    Nyelvművelésünk

Könyvtárunkban található műve:
•    Válogatott esztétikai írások

Könyvtárunkban található művei:
•    József Attila élete
•    A város peremén

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Tóbiás Áron: Nyár Zebegényben
•    Végvári Lajos: Szőnyi István

Könyvtárunkban található művei:
• Magyar zsoltároskönyv : Szenczi Molnár Albert zsoltárfordításai a genfi zsoltárok dallamaira
• Psalterium Ungaricum : Szent Dávid királynak és prófétának százötven zsoltári
• Szenci Molnár Albert költői művei
• Szenci Molnár Albert válogatott művei

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
• Tóth-Máthé Miklós: Élet zsoltárhangra : regény Szenci Molnár Albertről
• Tőzsér Árpád: Régi költők, mai tanulságok

Könyvtárunkban található művei:
• Okmánytár
• Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból : gróf Batthyány Lajos, Görgei Artúr, Kossuth Lajos
• Utazás külföldön : válogatás Szemere Bertalan nyugat-európai útinaplójából

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
• Csorba Sándor: Szemere Bertalan neveltetése és pályakezdése : 1812–1838

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
• Bodnár Éva: Az újra felfedezett Tornyai
• Tornyai János művészete (szerkesztette Kampis Antal)

Könyvtárunkban található művei:
•    Perzsa levelek
•    A rómaiak nagysága és hanyatlása
•    A törvények szelleméről

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•  Erpel, Fritz: Paul Cézanne
•  Feist, Peter H.: Paul Cézanne
•  McLeave, Hugh: A festő és a hegy : Cézanne élete
•  Paul Cézanne (szerkesztette Hajnal Gabriella)

Könyvtárunkban található művei:
•    Arthur Gordon Pym, a tengerész
•    Az aranybogár
•    Az elveszett lélegzet : fantasztikus történetek
•    Edgar Allan Poe összes elbeszélései
•    Edgar Allan Poe összes versei
•    Elfeledett történetek
•    A fekete macska
•    A holló : versek és elbeszélések
•    Ismeretlen történetek
•    Mellonta tauta : science fiction elbeszélések
•    Misztikus történetek
•    Pár szó egy múmiával
•    Rejtelmes történetek
•    Spirits of the Dead : Tales and poems

Könyvtárunkban található művei:
•  Ének minden emberhez : versek minden napra
•  Esztétika
•  Hét szép história
•  Himnuszok könyve : a keresztény himnuszköltészet remekei
•  Kereszténység és irodalom
•  A magam módján : válogatott költemények
•  Sík Sándor összegyűjtött versei
• A százgyökerű szív : levelek, naplók, visszaemlékezések Sík Sándor hagyatékából
•  Szent magyarság : hat rádióbeszéd az Árpád-házi szentekről

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•  Baróti Dezső: Sík Sándor
•  Máté Zsuzsanna: Abszolútum a művészetfilozófiában századunk első felében : tanulmányok Brandenstein Béla, a fiatal Lukács György, Pauler Ákos, Pitroff Pál, Schütz Antal és Sík Sándor esztétikájáról
•  Rónay László: Sík Sándor

Könyvtárunkban található művei:
•  Doktor Senki
•  Erélyes elégia
•  Így volt, kortársaim! : válogatott publicisztikai írások
•  Kedves anyóli! : Gábor Andor levelei Vidor Ferikének
•  Összegyűjtött versek

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•  Diószegi András: Gábor Andor

Könyvtárunkban található művei:
•    Kisebbség és irodalom
•    Magyar irodalom a huszadik században
•    Móricz Zsigmond
•    Németh László eklézsiájában : sors és irodalom
•    Nép és irodalom
•    Szabó Pál alkotásai és vallomásai tükrében

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    In honorem Czine Mihály (szerkesztette Görömbei András, Kenyeres Zoltán)
•    Végh Károly: Czine Mihály

Könyvtárunkban található művei:
•    111 vers
•    ABC
•    Áthallások
•    Bóbita
•    Egybegyűjtött írások
•    Egybegyűjtött színjátékok
•    Az éjszaka csodái
•    Ének a határtalanról
•    Éren-nádon : versek, mondókák állatokról
•    Évszakok
•    Ha a világ rigó lenne
•    Harmincöt vers
•    Hideg van
•    Hold és sárkány
•    Járj, baba, járj : megzenésített versek
•    Kocsi és vonat
•    A kő és az ember
•    Kútbanéző
•    Kutyafülű Aladár : válogatás a költő legszebb gyermekverseiből századik születésnapja alkalmából
•    Magyar etűdök : száz kis énekszöveg
•    Merülő Saturnus
•    Octopus avagy Szent György és a Sárkány históriája : tragikomédia, öt felvonásban, két részben
•    Posta messziről
•    Psyché
•    Rapszódia a kivívott szabadságról
•    A sebzett föld éneke
•    Színjátékok
•    Szó és kép
•    Tarka forgó
•    A teljesség felé
•    Télország
•    Tizenegy szimfónia
•    Tűzkút
•    Válogatott versek
•    Versek a hagyatékból : egybegyűjtött írások IV.
•    Weöres Sándor kézírásos könyve
•    Zimzizim


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Bata Imre: Weöres Sándor közelében
•    Harmath Artemisz: Szüntelen jóvátétel : újraolvasni Weörest
•    Horváth Kornélia: Tűhegyen : versértelmezések a későmodernség magyar lírája köréből ; József Attila, Pilinszky János, Weöres Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Petri György
•    Kenyeres Zoltán: Tündérsíp : Weöres Sándorról
•    Kenyeres Zoltán: Weöres Sándor
•    Öröklét : in memoriam Weöres Sándor (válogatta, szerkesztette Domokos Mátyás)
•    Schein Gábor: Weöres Sándor
•    Szilágyi Ákos: Nem vagyok kritikus!
•    Tamás Attila: Weöres Sándor
•    Tüskés Tibor: A határtalan énekese : írások Weöres Sándorról
•    Weöres Sándor : bibliográfia (összeállította Zimáné Lengyel Vera)
•    Weöres Sándor és Károlyi Amy élete képekben
•    Weörestől Weöresről (összeállította Tüskés Tibor)

Könyvtárunkban található művei:
•    Álomjáték
•    Az apa
•    Az erősebb
•    Egyedül : egy lélek fejlődése
•    Gustav Vasa
•    Haláltánc
•    Hemső regénye
•    Hitelezők : tragikomédia
•    Julie kisasszony
•    Kísértetszonáta
•    A kötelék
•    Társak
•    Történelmi miniatűrök

Könyvtárunkban található művei:
•  Bölcs Náthán
•  Az efezuszi özvegy
•  Gotthold Ephraim Lessing válogatott esztétikai írásai
•  Hamburgi dramaturgia
•  Laokoón
•  Minna von Barnhelm avagy A katonaszerencse

Könyvtárunkban található műve:
•    Gondolatok és adomák


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Descharnes, Robert ; Néret, Gilles: Salvador Dalí : 1904–1989
•    Salvador Dalí (szerkesztette Nagy Mézes Rita)

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•  Bernáth Mária: Munch : 1863–1944
•  Bischoff, Ulrich: Edvard Munch : 1863–1944 : képek életről és halálról
•  Szabadi Judit: Rodin, Klimt, Munch

Könyvtárunkban található művei:
•    Az Anjou-kor háborúi
•    Az Aranybullák évszázada
•    Az Árpád-házi uralkodók
•    Az Árpád-kor háborúi
•    Az Árpádok : fejedelmek és királyok
•    Az augsburgi csata
•    Csák Máté
•    A feudális széttagolódás Magyarországon
•    História és kortörténet a Képes Krónikában
•    Honfoglalás és társadalom
•    Írások Szent Istvánról és a koráról
•    Magyar historiográfia
•    A magyar nemzet megszületése
•    Magyar századok : A kilencedik és a tizedik század története
•    Magyar századok : A tizenegyedik század története
•    Magyarország története : előidőktől 2000-ig
•    Magyarország története : 895–1301
•    Magyarország története : 1301–1526
•    Nem magyar népek a középkori Magyarországon
•    A rozgonyi csata
•    A székelyek eredete
•    Szent István király
•    Tanulmányok az Árpád-korról
•    A vármegyék kialakulása Magyarországon

Könyvtárunkban található művei:
•    Akkor és most
•    Ashenden, a hírszerző
•    Az árnyék testvére
•    Christmas Holiday
•    Életem
•    Első személyben
•    Fenn a villában
•    Karácsony Párizsban
•    Az oroszlánbőr
•    Az ördög sarkantyúja
•    Örök szolgaság
•    Sör és perec
•    Sör és tea vagy a család szégyene
•    A színes fátyol
•    Színház
•    Téli utazás
•    A Writer’s Notebook
•    Zsákutca

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Budai Katalin: Maugham világa

Könyvtárunkban található művei:
•    Piros, piros rózsa : válogatott versek
•    Robert Burns versei

Könyvtárunkban található művei:
•  Az amerikai irodalom története
•  Angol–magyar kéziszótár
•  Angol–magyar nagyszótár
•  Angol–magyar, magyar–angol akadémiai nagyszótár
•  Angol–magyar szótár
•  Angol eredetű elemek a magyar szókészletben
•  Bevezetés az amerikanisztikába : egyetemi tankönyv
•  Magyar–angol nagyszótár
•  Magyar–angol kéziszótár
•  Magyar–angol szótár
•  Rendszeres angol nyelvtan

Könyvtárunkban található művei:
•    Bech befut
•    Bech bolyong
•    Bízzál bennem
•    E gyönyörű zöld Planétán
•    Az eastwicki boszorkányok
•    Az élet alkonyán
•    Falvak
•    A farm
•    Gertrud és Claudius
•    Gyere hozzám feleségül
•    Az idő vége felé
•    Így látja Roger
•    Isten velünk vonul
•    A kentaur
•    Konspiráció
•    Majd ha fagy
•    Nyúlcipő
•    Nyúlfark és más történetek
•    Nyúlháj
•    Nyúlketrec
•    Nyúlszív
•    Párok
•    Szegényházi vásár
•    A terrorista

Könyvtárunkban található művei:
•    Ablakban a nap
•    Artisták : versek
•    Bizalom : válogatott versek
•    Delfin és medúza
•    Doktor Valaki tévelygései
•    Elégiák évada
•    Elférünk a földön
•    Eszköz és eszmélet
•    Indián nyár
•    Írás a falon
•    Jégkorszak után
•    Kedd
•    Kelet-nyugati kerevet : útinapló versekkel
•    Kis csodák
•    A lady lovagja
•    A lebegő Atlasz : színmű
•    Legszűkebb hazám
•    Márciusi nyár : jegyzetek és versek egy indiai utazásról
•    Meghitt beszélgetések
•    Meghitt találkozások
•    A megtartó költészet - prózában
•    Nyárvég : válogatott versek
•    Orpheusz átváltozásai : verses játék
•    Ölelkezők : Moszkva és Budapest versekben és képekben
•    Szélcsönd és újra szél
•    A tiszta zengés
•    Végtelen meg egy : válogatott versek
•    A viszályokon át
•    Visszfény
•    Zápor és aszály : versek és hátrahagyott versek : 1983–1987

Könyvtárunkban található művei:
•    Ady Endre levelei
•    Ady Endre művei
•    Ady Endre összes prózai művei
•    Ady Endre összes versei
•    Ady Endre publicisztikai írásai
•    Ady Endre válogatott cikkei és tanulmányai
•    Ady Endre válogatott levelei
•    Ady Endre versei
•    Ady Endre versei és írásai
•    Egy keresztvetés története : zsidó történetek
•    Az élet szobra : Ady Endre képzőművészeti írásai
•    Az élet-halál titkai : Ady Endre füveskönyve
•    Az én hadseregem : válogatott cikkek, tanulmányok, versek, elbeszélések fiatalok számára
•    Életem nyitott könyve
•    A fekete lobogó
•    A hajnali táncosnő : válogatott elbeszélések
•    A halottak élén
•    Ifjú szívekben élek
•    Költészet és forradalom
•    Muskétás tanár úr
•    Művészeti írások
•    A nacionalizmus alkonya
•    Novellák
•    Régi tavaszi háború
•    Színház
•    Tíz forint vőlegénye : válogatott novellák
•    Válogatott versek

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Ady-bibliográfia : 1896–1987 : Ady Endre önállóan megjelent művei és az Ady-irodalom
•    Ady és Bölöni Párizsában : Itóka naplójegyzeteiből (sajtó alá rendezte Illés Ilona)
•    Ady Lajosné Kaizler Anna: Az ismeretlen Ady : akiről az érmindszenti levelesláda beszél
•    Adyra gondolok : 125 vers Ady Endréről (szerkesztette Vezér Erzsébet, Maróti István)
•    "Akarom - tisztán lássatok" : tudományos ülésszak Ady Endre születésének 100. évfordulóján
•    Balogh László: Mag hó alatt : bevezetés Ady költészetének jelképrendszerébe
•    Baróti Dezső: Ady Endre: Az elhagyott kalóz-hajók
•    Benedek István: Ady Endre szerelmei és házassága
•    Bíró Zoltán: Ady Endre sorsköltészete
•    Borbély Sándor: Ady Endre : 1877–1919
•    Borbély Sándor: Így élt Ady Endre
•    Bölöni György: Az igazi Ady
•    Bölöni Györgyné: Ady Párizsban
•    Czeizel Endre: A magyar költő-géniuszok sorsa
•    Dénes Zsófia: Akkor a hársak épp szerettek ... : legendaoszlató emlékezések és dokumentumok Ady Endre váradi életéről
•    Dénes Zsófia: Talán Hellász küldött: Ady, Csinszka, Dénes Zsófia levélváltása és Ady néhány visszhangzó verse
•    Életem könyve : Boncza Bertának, Ady Endre özvegyének visszaemlékezései
•    Emlékezések Ady Endréről (gyűjtötte Kovalovszky Miklós)
•    Fábry Zoltán: Ady igaza
•    Hatvany Lajos: Ady : cikkek, emlékezések, levelek
•    Hegedűs Nándor: Ady Endre nagyváradi napjai
•    Ifjú szívekben élek? : vallomások Adyról (szerkesztette Vezér Erzsébet)
•    Kenyeres Zoltán: Ady Endre
•    Király István: Ady Endre
•    Király István: Intés az őrzőkhöz : Ady Endre költészete a világháború éveiben : 1914–1918
•    A Komp-ország poétája : in memoriam Ady Endre (szerkesztette Domokos Mátyás)
•    Krúdy Gyula: Ady Endre éjszakái
•    Lengyel Géza: Ady a műhelyben
•    Losonci Miklós: A képalkotó Ady
•    Lukács György: Ady Endréről
•    Millok Éva: Fogoly a vártoronyban : Ady Endre életregénye
•    Péter I. Zoltán: Ady Endre regényes életrajza Nagyváradon
•    Péter I. Zoltán: Ady és Csinszka : egy másik szerelem története
•    Révai József: Ady
•    Schweitzer Pál: Szépség és totalitás : a szép fogalmának tartalma Ady utolsó alkotókorszakában
•    Szabó Dezső: Ady
•    A századforduló és Ady (összeállította Gaszner Tibor)
•    Távolról a Mostba : vallomások Ady Endréről (szerkesztette Vezér Erzsébet, Maróti István)
•    Tegnapok és holnapok árján : tanulmányok Adyról (szerkesztette Láng József)
•    Varga József: Ady és kora
•    Varga József: Ady és műve
•    Varga József: Adytól máig
•    Vezér Erzsébet: Ady
•    Vezér Erzsébet: Ady Endre alkotásai és vallomásai tükrében
•    Vezér Erzsébet: Ady Endre élete és pályája

Könyvtárunkban található művei:
•    A csontok álmodása : drámák
•    A kelta homály
•    Rosa alchemica
•    William Butler Yeats versei

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Telepy Katalin: Benczúr

Könyvtárunkban található filmek, amelyekben szerepelt:
•    Isten hozta, Őrnagy úr (rendezte Fábri Zoltán)
•    Pacsirta (rendezte Ranódy László)


Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Molnár Gál Péter: A Páger-ügy

Könyvtárunkban található művei:
• Csend és kiáltás
• A mohácsi vész
• Szegénylegények
• Vitam et sanguinem : Hernádi Gyula és Jancsó Miklós filmregénye

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
• Gyertyán Ervin: Jancsó Miklós
• Hernádi Gyula: Jancsó Miklós szeretői
• Marx József: Jancsó Miklós két és több élete : életrajzi esszé
• Szekfű András: Jancsó Miklós filmjeiről

Könyvtárunkban található művei:
•    Értjük, vagy félreértjük a költő szavát?
•    Költő, mű és környezet : kérdőjelek a Petőfi-irodalomban
•    Petőfi életútja
•    A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus fejlődése
•    Teremtő idők

Könyvtárunkban található művei:
•    Bajza József elfeledett írásai
•    Bajza József munkái : költemények és tanulmányok
•    Szózat a pesti Magyar Színház ügyében
•    Válogatott művei