Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd, péntek: 8-18
 • szerda - csütörtök: 12-18
 • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2019 márciusi jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Barát Endre: Élt harminchárom évet : regény Paál László életéről
 • Bényi László: Paál László
 • Bényi László: Paál László : 1846–1879
 • Farkas Zoltán: Paál László : 1846–1879
 • Kontha Sándor: Paál, Mészöly, Szinyei
 • Lázár István: Paál László

Könyvtárunkban található művei:

 • Bod Péter írásaiból, írásairól
 • Bod Péter önéletírása
 • Magyar Athenas
 • Szent Hilárius

Könyvtárunkban található művei:

 • A borzasztó torony  :  képek  a  magyar  vándorszínészet   világából
 • Kölcsey Ferenc "Mi az élet tűzfolyása?" : kilenc vers
 • Madách Imre "... írtam egy költeményt ..."
 • Madách Imre, 1823–1864
 • A magyar dráma antológiája
 • Magyar színháztörténet : 1790–1873
 • A magyar színikritika kezdetei, 1790–1837
 • A Nemzeti Színház
 • A Nemzeti Színház 150 éve
 • Petőfi a szomszéd és rokon népek nyelvén
 • Petőfi Bánk bán-ja
 • Petőfi Sándor élete és kora : 1823–1849
 • Petőfi Sándor élete és költészete : kritikai életrajz
 • Petőfi Sándor: Az apostol : műelemzés
 • A régi magyar színpadon : 1790–1849
 • Színek, terek emberek : irodalom és színház a 18–19. században
 • A vándorszínészettől a Nemzeti Színházig
 • Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde : műelemzés

Könyvtárunkban található művei:

 • A dobozember
 • A homok asszonya

Könyvtárunkban található művei:

 • Az értelem egysége
 • A létezőről és a lényegről
 • A teológia foglalata
 • A világ örökkévalóságáról

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kenny, Anthony: Aquinói Szent Tamás

Könyvtárunkban található művei:

 • Hector  Berlioz  emlékiratai  :  Utazásai  Olaszországban,  Németországban,  Oroszországban   és   Angliában,  1803–1865
 • Fantasztikus szimfónia
 • Rákóczi induló
 • Requiem
 • Római karnevál

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Kroó György: Hector Berlioz
 • Rousselot, Jean: Faust elkárhozása : Berlioz szenvedélyes élete

Könyvtárunkban található művei:

 • Aranyecset
 • Élet az ecetfák alatt
 • Az ember nyomában
 • Fújt a szél
 • Máriafű
 • A nap szerelmese
 • Sátorom az ég

Könyvtárunkban található művei:

 • Értekezések a költészet művészetéről és különösképpen a hőskölteményről
 • A megszabadított Jeruzsálem

Könyvtárunkban található művei:

 • Az Abortusz-szigetek : szatírák, történetek
 • Akar velem beszélgetni?
 • Aki átlépte az árnyékát... : emlékezés és dokumentumok
 • Akit a mozdony füstje megcsapott...
 • Árnyék az égen
 • Arrivederci, Budapest! : válogatás az író szatíráiból
 • A Balaton elrablása : riport
 • A beszélő disznó
 • Bűn az élet... : riport a rendőrökről
 • Ég a Duna! : riport a Bős-Nagymarosi Vízlépcsőről
 • Az elátkozott hivatal
 • Az elbocsátott légio
 • Az életem rövid
 • Elhúzódó szüzesség
 • Az ellopott főutca : válogatott cikkek, tárcák, szatírák
 • Érik a vihar : riport Miskolcról
 • Ésszel fél az ember
 • Európa hátsó udvara : riport Keletről
 • Fej vagy írás : az írói mesterségről
 • A félelem kapuja
 • Gázlámpák alatt : elbeszélések
 • A gyávák bátorsága : regény
 • Ha az isten hátranézne : riport és dokumentumok az Ormánságról
 • Ha jönne az angyal... : regény
 • Hajósok éneke : válogatott riportok
 • A harmadik majom
 • Harcolj, vagy menekülj! : riport- és dokumentumok a tűzoltókról
 • Hitler Magyarországon : titkos záradék
 • Józsi rendszert vált
 • Kádár János
 • A kalózok szeretője : humoreszkek, szomoreszkek, nyomoreszkek
 • Kegyelemkenyér : riport a nyugdíjasokról
 • Kerüld a nőket!
 • Keserű pohár : riport a magyar borokról és borászokról
 • Ki ölte meg a Holt-tengert? : riport Izraelről
 • Kis aljasságok lányaimnak
 • Kontra párti! : aforizmák
 • Lámpaláz : tanácsok kezdő és haladó nyilatkozóknak
 • Lopni tudni kell
 • Magányos pavilon
 • Magyar atom
 • Magyarország szennybemenetele : riport a környezetvédelemről
 • Malom a pokolban
 • Méhednek gyümölcse
 • Mi, I. Viktor
 • A mocsári hajós : minimák
 • A napló
 • Negyven prédikátor : regény
 • A népet le kell váltani : válogatott aforizmák
 • Az ördög lapot kér
 • Az Őrség panasza : riport
 • A pénz szaga : riport a kamionsofőrökről
 • A Puskás-ügy
 • Régi nóta : önéletrajzi töredékek
 • Rongy és arany : riportok
 • Szabadíts meg a gonosztól! : riport a börtönökről
 • A Szent Imre-induló
 • A szent tehén : riport a textiliparról
 • Tetovált kereszt
 • A tékozló koldus : riport az egészségügyről
 • Tisztelet Komlónak!
 • Titkos záradék
 • Tíz tucat
 • Az új császár új ruhája : szatíra
 • Utolsó esténk Szodomában
 • Az utolsó határ
 • Az utolsó töltény : önéletrajzi töredékek
 • Az utóvéd : regény
 • A változások őrei
 • A város hercege : bűnügyi regény
 • Zsidómentes övezet : szatíra

Könyvtárunkban található művei:

 • XII. Károly
 • Emberbarát vagy hazafi? : tanulmányok a felvilágosodás korának magyarországi történetéből
 • Erdély végzetes asszonya : Báthory Zsigmondné Habsburg Mária Krisztierna
 • Habsburg-abszolutizmus   és   rendi   ellenállás   a   XVI–XVII.  században
 • A magyar korona regénye
 • Magyarország történeti kronológiája : a kezdetektől 1970-ig
 • Az országgyűlések a kora újkori magyar történelemben
 • Vizsgálat Martinovics Ignác szászvári apát és társai ügyében

Könyvtárunkban található művei:

 • Baranyai utazás
 • Boldog békeidők
 • Boldog Margit
 • Börtön
 • Az égő csipkebokor
 • Én vagyok
 • Esti beszélgetés
 • Feketevíz
 • Fellázadt gépek
 • Földindulás
 • A hazugság öl
 • József, az ács : válogatott novellák
 • Kékhegy
 • Kántor József megdicsőülése
 • Küszöb
 • Ojbarsz futása : regény
 • Pünkösdi dáridó
 • Süllyedő világ
 • Szakadékok
 • Szép Zsuzska
 • Szív és pohár : bírálatok, tanulmányok, cikkek, 1924–1940
 • A vas fiai
 • Visszapillantó tükör
 • Vízözön
 • Vízválasztó

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Én vagyok : in memoriam Kodolányi János (válogatta, szerkesztette, összeállította Csűrös Miklós)
 • Kodolányi János : ajánló bibliográfia (összeállította Tüskés Tibor)
 • Kodolányi Júlia: Apám
 • Tüskés Tibor: Kodolányi János

Könyvtárunkban található művei:

 • Háború, de miért?
 • Hogyan látom a világot?
 • Hogyan lett a fizika nagyhatalom?
 • Idézetek Einsteintől
 • A speciális és általános relativitás elmélete
 • Válogatott tanulmányok

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Goldsmith, Mike: Albert Einstein és a felfújható világegyetem
 • Kornelius, Martin: Einstein light : a relativitáselmélet játszi könnyedén
 • Lánczos Kornél: Einstein évtizede, 1905–1915
 • Macdonald, Fiona: Albert Einstein : a relativitáselmélet
 • Neffe, Jürgen: Albert Einstein igaz története
 • Luca Novelli: Einstein és az időgépek
 • Seksik, Laurent: Einstein elfeledett fia : a legnagyobb zseniknek is megvan a maguk keresztje
 • Strathern, Paul: Einstein : E=mc2

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Kovács Endre: Bem a magyar szabadságharcban
 • Kovács István: Így élt Bem József

Könyvtárunkban található művei:

 • Fanni hagyományai
 • Kármán József válogatott művei
 • A nemzet csinosodása
 • Szív és elme : válogatott írások

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Supka Magdolna, B.: Aba-Novák Vilmos

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Kincsem (Herendi Gábor filmje)
 • Radó Oszkár, Sivó Róbert: Kincsem,   Aranyos,   Imperial   és   a   többiek   :   a  lovassport krónikája
 • Szélesi Sándor: Kincsem

Könyvtárunkban található művei:

 • Déry Tibor és Berlin  :  a  Szemtől  szembe  és  forrásvidéke
 • Dokumentum (1926–1927) és a Munka (1928–1939) repertóriuma
 • Magyar Írás (1921–1927) : repertórium
 • A magyar irodalomtörténet bibliográfiája   :   1905–1945
 • Munkások Újsága (1848), Forradalom (1849), Arany Trombita (1849)
 • A Petőfi Irodalmi Múzeum évtizedei : dokumentumok,   írások
 • Szép Szó (1936–1939) : repertórium
 • Társadalmi Szemle (1931–1933) : repertórium
 • A Tett (1915–1916), Ma (1916–1925), 2X2 (1922) : repertórium
 • Üzenetek Szibériából : Hadifogság és irodalom, 1914–1921

Könyvtárunkban található művei:

 • A Bakony : természetrajzi és régészeti vázlat
 • Egyház, műveltség, történetírás

Könyvtárunkban található művei:

 • A dongó
 • Hindu dal
 • Seherezádé
 • Spanyol capriccio

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Feuer Mária: Rimszkij-Korszakov

Könyvtárunkban található az intézményről szóló könyv:

 • A kiskunfélegyházi Szent István Plébánia 125 éve,   1885–2010   (szerkesztette Kállainé Vereb Mária, Kőfalviné Ónodi Márta)

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Paulina Éva: Zenészballada
 • Szécsi Katalin: Több mint szerelem

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kaukonen, Väinö: A Kalevala születése

Könyvtárunkban található művei:

 • Írások és beszédek 1848–1849-ből
 • Kossuth Lajos összes munkái, 1–13. kötet
 • A magyar politikai pártok értelmezése
 • Nyílt levél Deák Ferenchez : a „Kasszandra-levél”

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos : levelek Turinból
 • Deák István: Kossuth  Lajos  és  a  magyarok  1848-49-ben
 • Diószegi György: Kossuth  Lajos  üzenete   :   Pesti Hírlap, anno 1841–1844
 • Féja Géza: Kossuth Lajos
 • Fekete Sándor: Kossuth Lajos
 • Fónagy Zoltán, Dobszay Tamás: Széchenyi és Kossuth
 • Hentaller Lajos: Kossuth és kora
 • Hermann Róbert: Kossuth Lajos élete és kora
 • Kis Potrik Irén: Kossuth Lajos a magyar nép tudatában
 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
 • Kósa Csaba: Kossuth, a hírlapíró
 • Kosáry Domokos: Kossuth Lajos a reformkorban
 • Kossuth : írások Kossuth Lajosról (összeállította Lukácsy Sándor)
 • Kossuth breviárium (összeállította Koroda Miklós)
 • Kossuth emlékkönyv  1802–1952  :  emlékkönyv Kossuth Lajos születésének 150. évfordulójára (összeállította Magyar Történelmi Társulat)
 • Kossuth  Lajos  (válogatta,  sajtó  alá  rendezte,  a  bevezetést  és  a jegyzeteket írta Pajkossy Gábor)
 • Kossuth Lajos, 1802–1894 : Kossuth Lajos és kortársai
 • Kossuth Lajos emléke Kiskunfélegyházán (szerkesztette Fekete János)
 • Krámer Iván: Kossuth és kora : forrásgyűjtemény
 • Lengyel Dénes: Kossuth Lajos öröksége: mondák a XVIII. és XIX. századból
 • Lukács Lajos: Garibaldi magyar önkéntesei és Kossuth 1860-61-ben
 • Pelyach István: Kossuth Lajos : életrajz és válogatás
 • Szabad György: Kossuth irányadása
 • Szabad György: Kossuth  politikai  pályája  ismert  és  ismeretlen  megnyilatkozásai tükrében
 • Vas Zoltán: Kossuth Lajos élete
 • Vas Zoltán: Annyi áldás szálljon rája... : Kossuth Lajos élete 1861-től haláláig
 • Vas Zoltán: Esik eső karikára...  :  Kossuth  Lajos  élete  a  világosi   fegyverletételig
 • Vas Zoltán: Ha még egyszer azt üzeni : Kossuth Lajos élete az emigrációban, 1849–1861

Könyvtárunkban található a témáról szóló könyvek:

 • 23 ’56-os : ’56-os arcképcsarnok ; művészeti album
 • Jobbágyi Gábor: 1956 és a megtorlás fekete könyve
 • Jobbágyi Gábor: "Ez itt a vértanúk vére." : az 1956 utáni megtorlási eljárások          

Könyvtárunkban található művei:

 • Egy kiállítás képei
 • Meditáció
 • Muszorgszkij válogatott levelei

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Frid, Emiliâ Lazarevna: Mogyeszt  Petrovics  Muszorgszkij  :  életének és művészetének rövid története
 • Gábry György: Mogyeszt Petrivics Muszorgszkij

Könyvtárunkban található az intézményről szóló könyvek:

 • A 120 éves Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola évkönyve (szerkesztette Piroska István)
 • Emlékkönyv,  125 év,  1885–2010  (szerkesztette  Makra Flóra, Piroska István, Piroska Katalin)
 • Kossuth  Lajos  Szakmunkásképző  és  Szakközépiskola  Évkönyve,  1993 (szerkesztette Piroska Katalin)
 • Kossuth  Lajos  Középiskola  és  Szakiskola  évkönyve,  2002 (szerkesztette Piroska Katalin)
 • A Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola évkönyve, 2003 (szerkesztette Piroska Katalin)
 • A Kossuth  Lajos  Középiskola  és  Szakiskola  Évkönyve,  120.  tanév  (szerkesztette Piroska Katalin)
 • A Kossuth Lajos Középiskola és Szakiskola Évkönyve, 2006 (szerkesztette Piroska Katalin)

Könyvtárunkban található művei:

 • Arany László válogatott művei
 • Az aranyszakállú ember
 • A délibábok hőse
 • Eredeti népmesék
 • Fehérlófia
 • A legszebb magyar népmesék
 • A magyar emigráció mozgalmai
 • Magyar népmesék
 • A megszámlálhatatlan sok juh : Arany László meséi
 • Szép magyar népmesék

Könyvtárunkban található művei:

 • Buda város leírása
 • Buda visszavívásáról : megjelent Buda ostromának 300. évfordulójára
 • Hungariából Magyarország felé
 • Magyarország népének élete 1730 táján
 • Az  újkori  Magyarország  történelmi-földrajzi  ismertetése

Könyvtárunkban található művei:

 • Fortuna szekerén okossan ülj
 • Téli éjszakák : válogatás Faludi Ferenc prózai műveiből

Könyvtárunkban található művei:

 • Állati elmék
 • Ármány és cselszövés
 • A bálvány
 • Csikóéveink
 • Az élet rózsái
 • Francia história
 • A gyermekkirály
 • Íme, a király!
 • Jó városunk, Párizs
 • Két nap az élet
 • Libben a szoknya
 • Liliom és bíbor
 • Madrapur
 • Majomábécé
 • Malevil
 • Mesterségem a halál
 • Moncada : Fidel Castro első csatája
 • Nekünk nem kel föl a nap
 • Pallos és szerelem
 • A pirkadat
 • Szenvedélyes szeretet
 • A sziget
 • Utolsó nyár Primerolban
 • Üvegfal mögött
 • Védett férfiak
 • Veszedelem és dicsőség

Könyvtárunkban található művei:

 • Amerikai cigaretta
 • Budapesti változatok
 • Dagonyázás
 • Egy fogadó lelkivilága
 • Hamis tanú
 • Hét tonna dollár
 • Az idő vasfoga : komédia három felvonásban
 • Így, ahogy vagytok!
 • A kard
 • Kertes házak utcája
 • Kettes kolbász
 • Ki lesz a bálanya?
 • Kint az életben
 • Létezés-technika : válogatott novellák
 • A ló is ember
 • Majális
 • Megmaradni
 • Moór és Paál
 • Nász és pofon
 • Színleírás : tárcák, novellák, elbeszélések
 • Új magyar önépítés : politikai írások és előadások : Nagy László emlékezetére
 • Utasok
 • Változatok a szerelemre
 • Vasárnapi jegyzetek : a Kossuth Rádió Vasárnapi újságjában 1987 és 1991. augusztusa között elhangzott jegyzetek
 • Vasárnapi menü : tárcák és novellák
 • Vizsgák és fegyelmik : színművek és hangjátékok

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Kiskunfélegyháza értékei : Bugac, Bugacpusztaháza,  Gátér,  Jászszentlászló, Kunszállás   (szerkesztette  Fekete  Beatrix)
 • Szász András: Miskolczy István  :  Kiskunfélegyháza  sportéletének  lelkes  résztvevője,  olimpikon,  futballedző

Könyvtárunkban található művei:

 • Buddha élete és tanításai
 • Kőrösi Csoma Sándor szanszkrit–magyar szójegyzéke

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Baktay Ervin: Kőrösi Csoma Sándor
 • Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor
 • Emlékek Kőrösi Csoma Sándorról : levelek, okiratok, emlékezések (közzéteszi Terjék József)
 • Estéli József, Hetényi Ernő: Kőrösi Csoma Sándor dokumentáció
 • Kara György: Kőrösi Csoma Sándor
 • Korda István: A nagy út : Kőrösi Csoma Sándor életregénye
 • Kőrösi Csoma Sándor emlékkönyv (szerkesztette Fábián Ernő)
 • Kőrösi Csoma Sándor levelesládája  (válogatta,  a  szöveget  gondozta,  a  bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Szilágyi Ferenc)
 • Kubassek János: A Himalája magyar remetéje : Kőrösi Csoma Sándor életútja kortörténeti és földrajzi háttérrel
 • Szilágyi Ferenc: Így élt Kőrösi Csoma Sándor
 • Szilágyi Ferenc: Kőrösi Csoma Sándor élete nyomában
 • Szilágyi Ferenc: Kőrösi Csoma Sándor hazai útja
 • A szolgadiák : "vegyetek példát egy árva fiún" : emlékünnepség Szécsényben Kőrösi Csoma Sándor halálának 150. évfordulóján, 1992. szeptember 25. (szerkesztette Praznovszky Mihály)
 • Zágoni Jenő: Kőrösi Csoma Sándor bibliográfia

Könyvtárunkban található művei:

 • Budapest lángokban, 1944–1945
 • Föltámadott a tenger ... 1956 : a magyar október története
 • Háború van, háború!  :  újabb szemelvények  Magyarország  második  világháborús történetéből, 1941–1945
 • A kormányzó, Horthy Miklós
 • A kormányzó Horthy Miklós és az emigráció
 • Légiveszély, Budapest! : szemelvények Magyarország második világháborús történetéből, 1939–1945
 • A magyar honvédség a második világháborúban

Könyvtárunkban található művei:

 • Baudelaire, Verlaine, Rimbaud válogatott versei
 • Paul Verlaine válogatott versei
 • Paul Verlaine versei
 • Versek

Könyvtárunkban található művei:

 • Magyar diszitő styl : I. rész
 • A magyar turáni ornamentika története

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Huszka József, a rajzoló gyűjtő : kiállítás a Néprajzi Múzeumban 2005. május 14. – 2006. március 5. (szerkesztette Fejős Zoltán)
 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
 • Szász András:  Huszka József  :  rajztanár,  festőművész,  művészettörténész, restaurátor, etnográfus