Nyitvatartás

  • hétfő: zárva
  • kedd: 8:00 - 16:00
  • szerda: 13:30 - 18:00
  • csütörtök: 13:30 - 18:00
  • péntek: 8:00 - 16:00
  • minden páros hét szombatján: 8:00 - 12:00
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

Tringli István: Tripartitum

 
Országház Könyvkiadó, 2021
32 oldal・irkafűzött

A régi magyar jog - mint minden európai jog - szokásjog volt, melynek fél évezreden keresztül nem volt írott összefoglalása. Ez 1514-ban készült el, amikor Werbőczy István kétévi munka után az országgyűlés elé terjesztette a Hármaskönyv, latinul Tripartitum elnevezésű művét. A cím híven kifejezte az alkotás felépítését: az első fejezet a nemesi jogról, a második a perekről, a harmadik a paraszti, városi és egyéb ügyekről szólt. A Hármaskönyv mindaddig használatban maradt, amíg a magyar jog megőrizte szokásjog jellegét, véglegesen csak 1960-ban szűnt meg jogforrás lenni.