Nyári nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd, péntek: 8-17
 • szerda - csütörtök: 12-17
 • szombat: zárva
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

115 éve 1904. május 5-én hunyt el Jókai Mór író, Kiskunfélegyháza díszpolgára (*1825).

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Ahol a pénz nem isten
 • Aki a szívét a homlokán hordja
 • Akik kétszer halnak meg
 • Az arany ember
 • Asszonyt kísér, Istent kísért
 • Bálványosvár
 • A barátfalvi lévita
 • Bölcsesség és bohóság : Jókai Mór füveskönyve
 • Börtön virága
 • A cigánybáró
 • Cikkek és beszédek
 • Csataképek a magyar szabadságharcból
 • A Damokosok
 • De kár megvénülni! : egy vén öcsémuram élményei után
 • A debreceni kastély
 • Dekameron
 • Drámák
 • Egész az északi pólusig vagy Mi lett tovább a Tegetthoffal?  :  regény egy a hajón hátramaradt matróz feljegyzései után, 1876
 • Egetvívó asszonyszív
 • Egy az Isten
 • Egy ember, aki mindent tud
 • Egy hírhedett kalandor a XVII. századból
 • Egy játékos, aki nyer
 • Egy magyar nábob
 • Az elátkozott család
 • Elbeszélések
 • Az élet komédiásai
 • Az eltűnt leányok : válogatott kisregények és elbeszélések
 • Emléksorok : napló 1848–49-ből
 • Az én életem regénye
 • Enyém, tied, övé
 • Eppur si muove : És mégis mozog a Föld
 • Erdély aranykora
 • A fehér rózsa
 • Fekete gyémántok
 • A fekete vér
 • Felfordult világ
 • Félistenek bolondságai
 • Forradalmi és csataképek 1848- és 1849-ből : egy bujdosó naplója : novellák, emlékezések
 • Fráter György
 • A gazdag szegények
 • Görögtűz
 • Gróf Benyovszky Móric
 • A hadak útja : hun regék
 • A három márványfej
 • Hétköznapok
 • A huszti beteglátogatók : történelmi elbeszélések
 • Írói arcképek
 • Az istenhegyi székely leány : válogatott elbeszélések
 • A janicsárok végnapjai
 • Jókai Mór válogatott novellái
 • Jókai olvasókönyv
 • A jövő század regénye
 • Kárpáthy Zoltán
 • Kelet királynéja : történelmi regék, beszélyek, régi, furcsa történetek
 • Kertészgazdászati jegyzetek
 • A két Trenk
 • A kétszarvú ember
 • A kiskirályok
 • Költemények
 • A kőszívű ember fiai
 • A kráó
 • A leaotungi emberkék és más mesék
 • A lélekidomár
 • Levelezés, 1847–1852
 • Levente
 • A lőcsei fehér asszony
 • A magyar nemzet története regényes rajzokban
 • A magyar nép élce
 • A mi lengyelünk
 • Minden poklokon keresztül
 • Mire megvénülünk
 • A nagyenyedi két fűzfa
 • Névtelen vár
 • Nincsen ördög
 • Óceánia
 • Öreg ember nem vén ember : képzelt regény négy részben
 • Párbaj Istennel
 • Páter Péter
 • Petőfi Sándorról
 • Politikai divatok
 • Rab Ráby
 • Rákóczy fia
 • A régi jó táblabírák
 • Sárga rózsa
 • Sírkő-album
 • Szabadság a hó alatt vagy a Zöld könyv
 • Szegény gazdagok
 • Szép Mikhál
 • A szerelem bolondjai
 • Szeretve mind a vérpadig
 • Színművek
 • Szomorú napok
 • Tarka élet
 • Tégy jót
 • A tengerszem tündére
 • A tengerszemű hölgy
 • Török világ Magyarországon
 • Trenk Frigyes
 • Az új földesúr
 • Utazás egy sírdomb körül
 • Az utolsó budai basa

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • „…őrültek házába akartatok záratni” : Jókai Mór kiadatlan levelei és Feszty Árpádné Jókai Róza visszaemlékezései (szerkesztette F. Almási Éva)
 • „Baráti emlékül – Jókai Mór” : Jókai Mór összes fényképe (szerkesztette E. Csorba Csilla)
 • Dávid Gyula: Jókai : emberek, tájak, élmények Jókai erdélyi tárgyú műveiben
 • Dely Zsuzsa, N.: A fiatal Jókai nyelve és stílusa
 • Fábri Anna: Jókai-Magyarország: a modernizálódó 19. századi magyar társadalom képe Jókai Mór regényeiben
 • Jókai bibliográfia : Jókai Mór születésének 150. évfordulójára (összeállította Zimáné Lengyel Vera)
 • Jókai Mór : 1825–1904 : bibliográfia életrajzi adatokkal, Jókai műveinek ismertetésével, illusztrációkkal (szerkesztette Tiszay Andor)
 • Kelecsényi László: Rózától Belláig : Jókai szerelmei
 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
 • „A kényes úrfi s a rongyos baka” : tanulmányok két halhatatlan pápai diákról (szerkesztette Mezei Zsolt)
 • Lengyel Dénes: Így élt Jókai Mór
 • Lengyel Dénes: Jókai Mór
 • „Mester Jókai” : a Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón (szerkesztette Hansági Ágnes, Hermann Zoltán)
 • Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora
 • Nagy Miklós: Jókai : a regényíró útja 1868-ig
 • Nagy Miklós: Jókai Mór alkotásai és vallomásai tükrében
 • Szénássy Zoltán: Jókai nyomában
 • Veress Zoltán: Jókai természettudománya
 • Vita Zsigmond: Jókai Erdélyben

Elismeréseink

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek