Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd, péntek: 8-18
 • szerda - csütörtök: 12-18
 • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2019 decemberi jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található művei:

 • A Dukay család
 • Az ezütszárnyú szélmalom
 • A fegyverek visszanéznek
 • Halálos tavasz
 • A lélek kialszik
 • Két fogoly

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Siklós János: Zilahy Lajos utolsó évei

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Szász András:  Boczonádi  Szabó  József:  a  szabadságharc vitéz őrnagya, az újraindított Ludovika Akadémia első parancsnoka

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Auguste Renoir (szerkesztette Hajnal Gabriella)
 • Impresszionizmus (szerkesztette Eperjessy László)
 • Renoir művészete impresszionista korszakában, 1869–1883
 • Renoir, Jean: Apám, Renoir

Könyvtárunkban található művei:

 • Catriona
 • Dr. Jekyll és Mr. Hyde különös esete
 • Éjjeli szállás
 • A gondviselés és a gitár
 • Gyermekkert  :  Viktória korabeli gyerekversek angol  és  magyar nyelven
 • A kincses sziget
 • Öngyilkosok klubja
 • The pavilion on the links
 • Remeték kincse
 • A titokzatos ajtó
 • A vidám vitézek
 • Will o'the Mill

Könyvtárunkban található műve:

 • Leviatán vagy az egyházi és világi állam anyaga, formája és hatalma

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Bond,  Alma  Halbert:  Camille  Claudel : egy szobrásznő emlékiratai : szerelmem Rodin

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Havas Gyöngyvér: Hild József

Könyvtárunkban található közreműködésével készült filmek:

 • Noé bárkája
 • Szamárköhögés

 

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Albert Györgyi, Kőháti Zsolt, Marschall Éva, Molnár Gál Péter: Garas
 • Veiszer Alinda: Záróra : harminc őszinte beszélgetés

Könyvtárunkban található művei:

 • A népművelő színház
 • Petőfi a Körszínházban
 • Színház a Városligetben és egyéb történetek
 • Színházi műhely
 • Világirodalom a Körszínházban

Könyvtárunkban található művei:

 • A 22-es csapdája
 • Gold a mennybe megy
 • Isten tudja
 • Képzeljétek el
 • Megbombáztuk New Havent
 • Most és egykor
 • Öregkori önarckép
 • Valami történt
 • Záróra : A 22-es csapdája című regény folytatás

Könyvtárunkban található művei:

 • Robert Browning versei
 • Tébolyda-cella : Robert Browning versei

Könyvtárunkban található művei:

 • II. Rákóczi Ferenc
 • Buda visszavívása, 1686
 • Erdélyi változások : az erdélyi fejedelemség a török kiűzésének korában, 1660–1711
 • A fejedelem gyermekkora
 • Három évszázad Magyarország történetében, 1526–1790
 • Így élt Vak Bottyán
 • Két pogány közt : a Rákóczi-szabadságharc története
 • A Királyi Magyarország, 1541–1686
 • A kuruc kor hősei
 • Magyarország keresztútjain : tanulmányok a XVII. századról
 • Magyarország visszafoglalása, 1683–1699
 • Megújulások kora : Magyarország története 1526–1711
 • A pozitivista történetszemlélet
 • A rejtőzködő Murányi Vénus
 • Török világ és magyar külpolitika

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Amerigo Tot
 • Major Máté: Amerigo Tot

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Szabó Júlia: Kandinszkij
 • Székely András: Kandinszkij
 • Vaszilij Kandinszkij (szerkesztette Hollósi Nikolett)

Könyvtárunkban található művei:

 • Cimborák : nádi szélben – hegyen-völgyön
 • Cimborák hegyen-völgyön
 • Gyöngyvirágtól lombhullásig

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Hahner Péter: Így élt Washington

Könyvtárunkban található művei:

 • Cilike búcsúja
 • Cilike férjhez megy
 • Cilike mátkasága
 • Cilike mint asszony
 • Judit
 • Régi emlékek

Könyvtárunkban található műve:

 • Pedagógiai vázlatkönyv

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Haftmann,  Werner:  Paul  Klee : a képi gondolkodás útjai
 • Klee, Felix: Paul Klee élete és munkássága, hátrahagyott feljegyzések és kiadatlan levelek alapján

Könyvtárunkban található művei:

 • Fortuna szekerén okossan ülj
 • Téli  éjszakák  :  válogatás  Faludi  Ferenc  prózai  műveiből

Könyvtárunkban található művei:

 • Csokonai-tanulmányok
 • Juhász Géza levelesládája

Könyvtárunkban található a témával kapcsolatos könyv:

 • A  Petőfi  Sándor  Városi  Könyvtár  50  éve  : 1949–1999 : emlékkönyv (szerkesztette Urbán Miklósné, Kállainé Vereb Mária, Ortutai Jánosné, Némethné Kapus Krisztina, Rusz Gabriella)

Könyvtárunkban található művei:

 • Drámák
 • Előre vaknyugatnak : válogatott kispróza
 • Godot-ra várva
 • A játszma vége
 • Malone meghal
 • Meglehetősen jó nőkről álmodom
 • A megnevezhetetlen
 • Molloy
 • Murphy
 • Samuel Beckett összes drámái

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Mész Lászlóné: Drámaértelmezések : Ibsen, Csehov, Beckett

Könyvtárunkban található művei:

 • Andromaché
 • Atália
 • Berenice
 • Britannicus
 • Jean Racine összes drámái
 • A pereskedők
 • Phaedra

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Goldmann, Lucien: A rejtőzködő isten

Könyvtárunkban található művei:

 • Értelmes terhek alatt : válogatott versek
 • Jegenye
 • Legyen munkátokon áldás!
 • Rózsák a jégen : válogatott prózai írások
 • A sokaság fia
 • Százhúszat verő szív
 • Toldi feltámadása : összegyűjtött prózai írások
 • Utazás Bürokronéziában
 • Váci Mihály összegyűjtött művei
 • Váci Mihály válogatott versei
 • A zsezse-madár : tanulmányok, cikkek, vallomások, 1960–64

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kovács Sándor Iván: Váci Mihály

Könyvtárunkban található a szoborról szóló könyv:

 • Urbán Miklósné: Nevezetes épületek, szobrok, emléktáblák, emlékművek, egyéb építmények Kiskunfélegyházán

Könyvtárunkban található közreműködésével készült filmek:

 • Csongor és Tünde
 • Egy magyar nábob
 • A fekete város
 • A koppányi aga testamentuma
 • Különös házasság

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Bóta Gábor: Bessenyei
 • Deák Attila: Bessenyei Ferenc
 • Élthes Eszter, B.: Férjem a Komédiás
 • Tarján Tamás: Bessenyei Ferenc

Könyvtárunkban található művei:

 • Babakanál
 • Filoména
 • Selmeci diákok
 • Ulrik inas

Könyvtárunkban található művei:

 • Arany, Tompa, Petőfi és a népköltés madárvilága
 • Az átalakulások világáról : válogatás Herman Ottó természettudományos, nyelvészeti és archeológiai írásaiból
 • Erdők, rétek, nádasok : válogatás Herman Ottó műveiből
 • Halászélet, pásztorkodás : válogatott néprajzi tanulmányok
 • A madarak és fák napja Magyarországon
 • A madarak hasznáról és káráról
 • A magyar nép arca és jelleme
 • A magyar pásztorok nyelvkincse
 • A pokol cséplője

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Erdődy  Gábor:  Herman  Ottó  és  a  társadalmi-nemzeti felemelkedés ügye : kísérlet a demokratikus ellenzékiség érvényesítésére a dualista Magyarországon
 • Herman Ottó a polihisztor munkássága, hatása : konferencia, előadások (szerkesztette Vásárhelyi Tamás)
 • Kósa László, Keve András, Farkas Gyula: Herman Ottó
 • Varga Domokos: Herman Ottó : a kalandos és küzdelmes sorsú nagy magyar tudós élete

Könyvtárunkban található művei:

 • Az AIDS és metaforái
 • Amerikában
 • A betegség mint metafora
 • Halálkészlet
 • A Szaturnusz jegyében
 • A vulkán szerelmese

Könyvtárunkban található művei:

 • Bori  Imre  huszonöt  tanulmánya  a  XX. századi magyar irodalomról
 • Irodalmak – kölcsönhatások : kapcsolattörténeti tanulmányok
 • Irodalmunk évszázadai
 • A jugoszláviai magyar irodalom rövid története
 • Kassák irodalma és festészete
 • Két költő
 • Kosztolányi Dezső
 • Krúdy Gyula
 • A magyar irodalom modern irányai
 • Miroslav Krleža
 • Sinkó Ervin
 • Tanulmányok a magyar–délszláv irodalmi kapcsolatokról
 • Varázslók és mákvirágok : tanulmányok

Könyvtárunkban található művei:

 • XX. század : versek
 • Igy jó : versek
 • Válogatott írások

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Akik a mórai talentumból örököltek: töredékek a félegyházi Mórák életéből (szerkesztette Kapus Béláné)

Könyvtárunkban található művei:

 • Colas Breugnon
 • Az elvarázsolt lélek
 • Jean-Christophe
 • Lully, Gluck, Grétry
 • Michelangelo élete
 • Pierre és Luce
 • Robespierre
 • Zenei miniatűrök

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Henri Matisse (szerkesztette Hollósi Nikolett)
 • Kampis Antal: Matisse
 • Matisse művészete : 1904–1928
 • Román József: Matisse

Könyvtárunkban található művei:

 • Apáczai Csere János válogatott pedagógiai művei
 • Az iskolák fölöttébb szükséges voltáról...
 • Magyar Encyclopaedia
 • Magyar logikácska és egyéb írások

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Bán Imre: Apáczai Csere János
 • Barabás Tibor: Magyar csillagok
 • Gyárfás Endre: Apáczai
 • Szenczei László: A halál tanítványa
 • Szenczei László: A koldusdiák : Apáczai Csere János regényes életrajza

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek