Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd, péntek: 8-18
 • szerda - csütörtök: 12-18
 • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2019 májusi jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Aranyfácán
 • Beethoven
 • Chopin
 • Egy címíró emlékiratai
 • Egy nép nevelői
 • Éjjeli őrjárat : Rembrandt élete
 • Génuai randevú : riportok, útirajzok
 • Házunk büszkesége : novellák és vidám történetek
 • Kereszt a hegytetőn
 • A könyv hatalma : írások az irodalomról
 • Levél a szovjet írókhoz Petőfi Sándorról
 • Magyar csillagok
 • Máglyák Firenzében : Girolamo Savonarola életregénye
 • Michelangelo élete
 • Mozart párizsi utazása
 • Napóleon foglya : Kisfaludi Sándor életregénye
 • Rákóczi hadnagya
 • Török daráló
 • Uriel
 • Végvári legenda

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)

Könyvtárunkban található műve:

 • Leonardo  da  Vinci  válogatott  írásai  :  ízelítő a polihisztor életművéből (válogatta Csorba F. László)

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Antalóczy  Zoltán:  Tudomány  és  művészet  :  Leonardo da Vinci anatómiai rajzai
 • Clark, Kenneth: Leonardo da Vinci
 • Da Vinci, a feltaláló : elmés szerkezetek Leonardo hagyatékából (szöveg Domenico Laurenza, összeállította Mario Taddei, Edoardo Zanon)
 • Dann, Jack: Emlékek katedrálisa : Leonardo da Vinci titokzatos története
 • Diner-Dénes József: Leonardo da Vinci és a renaissance kialakulása
 • Friedenthal, Richard: Leonardo : életrajz képekben
 • Harrison, Paul: Leonardo da Vinci 30 másodpercben
 • Isaacson, Walter: Leonardo da Vinci
 • Jilek, František: Leonardo
 • Karátson Gábor: Hármaskép : Leonardo, Grünewald, Vajda Lajos
 • Karátson Gábor: Így élt Leonardo da Vinci
 • László Gyula: Leonardo, Michelangelo, Raffaello
 • Leonardo : művészet és tudomány (főszerkesztő Claudio Pescio)
 • Lyka Károly: Leonardo da Vinci
 • Mereškovskij, Dmitrij Sergeevič: Leonardo da Vinci
 • Morosinotto, Davide: Leonardo da Vinci, az időtlen zseni
 • Volt egyszer egy Leonardo da Vinci...
 • White, Michael: Leonardo, az első tudós

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • A félegyházi mesekirály : Seres József, félegyházi parasztgazda népmeséi (a népmesék szövegét gondozta, bevezető és a kísérő tanulmányt írta Bereznai Zsuzsanna)

Könyvtárunkban található művei:

 • A fejedelem
 • A háború művészete

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Balaci, Alexandru: Niccolo Machiavelli
 • Gramsci, Antonio: Az új fejedelem : jegyzetek Machiavellihez

Könyvtárunkban található művei:

 • ...sárból, napsugárból... : szerepek, játszótársak, történetek
 • Férfikor hajnalán
 • Srác a kakasülőn

Könyvtárunkban található filmjei:

 • Délutáni szerelem
 • Ketten az úton
 • Kitaszítva
 • Végzetes rágalom

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Harris, Warren G.: Audrey Hepburn
 • Morató, Cristina: Rebellis dívák
 • Stresau, Norbert: Audrey Hepburn filmjei, élete

Könyvtárunkban található művei:

 • A 10–14 éves tanulók tudásszintje és gondolkodása
 • Fejlődéslélektan
 • A gondolkodás nevelése az általános iskolában
 • Pedagógiai pszichológia
 • A pedagógiai pszichológia alapkérdései
 • A tanulók gondolkodása 6–10 éves korban

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Nevezetes emberek Bács-Kiskunban : életrajzi helytörténeti lexikon (szerkesztette Fenyvessiné Góhér Anna)

Könyvtárunkban található művei:

 • 1944
 • Bori notesz
 • Eclogák
 • Esti mosolygás
 • Ikrek hava : napló a gyerekkorról
 • Különben magyar költő vagyok : Radnóti Miklós levelezése I. (sajtó alá rendezte Bíró-Balogh Tamás)
 • Napló
 • Naptár
 • Összegyűjtött versek
 • Próza : novellák és tanulmányok
 • Radnóti Miklós művei
 • Radnóti Miklós összes versei és műfordításai
 • Radnóti Miklós összes versei és versfordításai
 • Radnóti Miklós válogatott versei
 • Tanulmányok, cikkek

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • „...az égre írj, ha minden összetört!”  :  Radnóti Miklós  és  kortársai : emlékkiállítás a  költő  születésének  századik  évfordulója  alkalmából : 2009. április 22.–2010. január 31. (összeállította, a jegyzeteket írta Varga Katalin)
 • A 2x2 józansága : emlékezések Radnóti Miklósról (Sík Csaba, Vekerdi László)
 • Árnyékban  éles  fény  vagy  :  a Radnóti házaspár fényképei (a képeket válogatta, szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta Krähling Edit)
 • Baróti Dezső: Kortárs útlevelére : Radnóti Miklós, 1909–1935
 • Bíró-Balogh Tamás: Könyvvel üzenek néked : Radnóti Miklós dedikációi
 • Emlék és varázslat  :  vallomások  Radnóti  Miklósról  (szerkesztette Pomogáts Béla)
 • Erőltetett menet : in memoriam Radnóti Miklós (szerkesztette Réz Pál)
 • Ferencz Győző: Radnóti Miklós élete és költészete : kritikai életrajz
 • Gerencsér Miklós: Abdai talányok : a Radnóti-mítosz cáfolata
 • Honffy Pál: „Ha rámfigyelsz...”: Radnóti Miklós verseinek elemzése
 • Nemes István: A képszerűség eszközei Radnóti Miklós költészetében
 • Nemes István:  Radnóti  Miklós  költői  nyelve  :  „...annyit  érek  én,  amennyit  ér  a  szó  versemben...”
 • Pomogáts Béla: Radnóti Miklós
 • Radnóti koszorúja : magyar költők versei Radnóti Miklósról (válogatta, szerkesztette Z. Szabó László)
 • Radnóti Miklós : bibliográfia (összeállította Nagy Mariann)
 • Radnóti Miklós : bibliográfia (összeállította Vasvári István)
 • Radnóti tanulmányok (szerkesztette B. Csáky Edit)
 • Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló, 1935–1946

Könyvtárunkban található művei:

 • Ahol a pénz nem isten
 • Aki a szívét a homlokán hordja
 • Akik kétszer halnak meg
 • Az arany ember
 • Asszonyt kísér, Istent kísért
 • Bálványosvár
 • A barátfalvi lévita
 • Bölcsesség és bohóság : Jókai Mór füveskönyve
 • Börtön virága
 • A cigánybáró
 • Cikkek és beszédek
 • Csataképek a magyar szabadságharcból
 • A Damokosok
 • De kár megvénülni! : egy vén öcsémuram élményei után
 • A debreceni kastély
 • Dekameron
 • Drámák
 • Egész az északi pólusig vagy Mi lett tovább a Tegetthoffal?  :  regény egy a hajón hátramaradt matróz feljegyzései után, 1876
 • Egetvívó asszonyszív
 • Egy az Isten
 • Egy ember, aki mindent tud
 • Egy hírhedett kalandor a XVII. századból
 • Egy játékos, aki nyer
 • Egy magyar nábob
 • Az elátkozott család
 • Elbeszélések
 • Az élet komédiásai
 • Az eltűnt leányok : válogatott kisregények és elbeszélések
 • Emléksorok : napló 1848–49-ből
 • Az én életem regénye
 • Enyém, tied, övé
 • Eppur si muove : És mégis mozog a Föld
 • Erdély aranykora
 • A fehér rózsa
 • Fekete gyémántok
 • A fekete vér
 • Felfordult világ
 • Félistenek bolondságai
 • Forradalmi és csataképek 1848- és 1849-ből : egy bujdosó naplója : novellák, emlékezések
 • Fráter György
 • A gazdag szegények
 • Görögtűz
 • Gróf Benyovszky Móric
 • A hadak útja : hun regék
 • A három márványfej
 • Hétköznapok
 • A huszti beteglátogatók : történelmi elbeszélések
 • Írói arcképek
 • Az istenhegyi székely leány : válogatott elbeszélések
 • A janicsárok végnapjai
 • Jókai Mór válogatott novellái
 • Jókai olvasókönyv
 • A jövő század regénye
 • Kárpáthy Zoltán
 • Kelet királynéja : történelmi regék, beszélyek, régi, furcsa történetek
 • Kertészgazdászati jegyzetek
 • A két Trenk
 • A kétszarvú ember
 • A kiskirályok
 • Költemények
 • A kőszívű ember fiai
 • A kráó
 • A leaotungi emberkék és más mesék
 • A lélekidomár
 • Levelezés, 1847–1852
 • Levente
 • A lőcsei fehér asszony
 • A magyar nemzet története regényes rajzokban
 • A magyar nép élce
 • A mi lengyelünk
 • Minden poklokon keresztül
 • Mire megvénülünk
 • A nagyenyedi két fűzfa
 • Névtelen vár
 • Nincsen ördög
 • Óceánia
 • Öreg ember nem vén ember : képzelt regény négy részben
 • Párbaj Istennel
 • Páter Péter
 • Petőfi Sándorról
 • Politikai divatok
 • Rab Ráby
 • Rákóczy fia
 • A régi jó táblabírák
 • Sárga rózsa
 • Sírkő-album
 • Szabadság a hó alatt vagy a Zöld könyv
 • Szegény gazdagok
 • Szép Mikhál
 • A szerelem bolondjai
 • Szeretve mind a vérpadig
 • Színművek
 • Szomorú napok
 • Tarka élet
 • Tégy jót
 • A tengerszem tündére
 • A tengerszemű hölgy
 • Török világ Magyarországon
 • Trenk Frigyes
 • Az új földesúr
 • Utazás egy sírdomb körül
 • Az utolsó budai basa

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • „…őrültek házába akartatok záratni” : Jókai Mór kiadatlan levelei és Feszty Árpádné Jókai Róza visszaemlékezései (szerkesztette F. Almási Éva)
 • „Baráti emlékül – Jókai Mór” : Jókai Mór összes fényképe (szerkesztette E. Csorba Csilla)
 • Dávid Gyula: Jókai : emberek, tájak, élmények Jókai erdélyi tárgyú műveiben
 • Dely Zsuzsa, N.: A fiatal Jókai nyelve és stílusa
 • Fábri Anna: Jókai-Magyarország: a modernizálódó 19. századi magyar társadalom képe Jókai Mór regényeiben
 • Jókai bibliográfia : Jókai Mór születésének 150. évfordulójára (összeállította Zimáné Lengyel Vera)
 • Jókai Mór : 1825–1904 : bibliográfia életrajzi adatokkal, Jókai műveinek ismertetésével, illusztrációkkal (szerkesztette Tiszay Andor)
 • Kelecsényi László: Rózától Belláig : Jókai szerelmei
 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
 • „A kényes úrfi s a rongyos baka” : tanulmányok két halhatatlan pápai diákról (szerkesztette Mezei Zsolt)
 • Lengyel Dénes: Így élt Jókai Mór
 • Lengyel Dénes: Jókai Mór
 • „Mester Jókai” : a Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón (szerkesztette Hansági Ágnes, Hermann Zoltán)
 • Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora
 • Nagy Miklós: Jókai : a regényíró útja 1868-ig
 • Nagy Miklós: Jókai Mór alkotásai és vallomásai tükrében
 • Szénássy Zoltán: Jókai nyomában
 • Veress Zoltán: Jókai természettudománya
 • Vita Zsigmond: Jókai Erdélyben

Könyvtárunkban található művei:

 • Mo, a bűvös birodalom
 • Óz Smaragdvárosban
 • Óz, a csodák csodája
 • Óz, a nagy varázsló
 • Ozma, Óz hercegnője
 • The Wonderful Wizard of Oz

Könyvtárunkban található művei:

 • Antinous : egy szerelmes nyár története
 • Brüsszeli csipke
 • Hajnali hegedűszó
 • Az indiai vendég
 • Lavinia Tarsin házassága
 • A nagy sikoly
 • Sába királynője
 • Santerra bíboros

Könyvtárunkban található művei:

 • Bibó István : beszélgetések, politikai-életrajzi dokumentumok
 • Válogatott tanulmányok

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Bibó-emlékkönyv (felelős szerkesztő Réz Pál)
 • Bibó István emlékezete

Könyvtárunkban található művei:

 • A bánatos  királylány  kútja  :  versek,  mesék,  történetek
 • Farkasűző furulya : mesék, versek, történetek
 • Fekete-piros versek
 • Felemás őszi versek
 • Kakasszótól pacsirtáig
 • Kecskemesék
 • Kenyérmadár : versek, mesék, történetek
 • Kikapcsolódás : versek
 • Kinyílott az idő
 • A kíváncsi hold
 • Költögető
 • Küküllő kalendárium
 • Lehel vezér lova
 • Madármarasztaló : versek kicsiknek, nagyoknak
 • Meddig ér a rigófütty
 • Néma tulipán
 • Sörény és koponya : új versek
 • Szitakötő tánca
 • Szürkület : versek 1970–1977
 • Talpas történetek és A kíváncsi hold
 • Tavaszi tarisznya
 • Valaki jár a fák hegyén : Kányádi Sándor egyberostált versei
 • Vannak vidékek
 • Világlátott egérke
 • Virágon vett vitéz
 • Zümmögő

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Pécsi Györgyi: Kányádi Sándor
 • Váradi Péter Pál, Lőwey Lilla: Erdély : Székelyföld : szavak vándorköszörűse : Kányádi Sándor

Könyvtárunkban található műve:

 • Gondolatok és adomák

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Gerevich József:  Művészek  és  múzsák  :  teremtő  vágyak
 • Salvador Dalí (szerkesztette Nagy Mézes Rita)
 • Descharnes, Robert; Néret, Gilles: Salvador Dalí, 1904–1989

Könyvtárunkban található művei:

 • Amerikai história
 • Az átjáró
 • Gazdag ember, szegény ember
 • Ha meghal a szeretet
 • A háború árnyékában
 • Hit a tengeren
 • Izraeli riportok : Robert Capa 94 fotójával
 • A jótevő
 • Óhatatlan veszteségek
 • Oroszlánkölykök
 • Pap, katona, kondás
 • Párizs! Párizs!
 • Pénz, szerelem, szépasszonyok
 • Suttogás a sötétben

Könyvtárunkban található művei:

 • Balassi-tanulmányok
 • Balassi Bálint
 • Francia–magyar kéziszótár
 • Francia–magyar nagyszótár
 • Francia–magyar szótár
 • Magyar–francia kéziszótár
 • Magyar–francia szótár
 • Mai francia nyelvtan

Könyvtárunkban található művei:

 • Álmodó ifjúság
 • A csend : novellák, úti levelek
 • Életünk
 • A film szelleme
 • Halálos fiatalság : drámák, tanulmányok
 • Hazatérés : dráma
 • Hét + 1 mese
 • Az igazi égszínkék
 • A kékszakállú herceg vára
 • A látható ember
 • Lehetetlen emberek
 • Napló
 • Válogatott cikkek és tanulmányok
 • A vándor énekel : versek és novellák

Könyvtárunkban található művei:

 • A hétormú ház
 • A lelkipásztor fekete fátyla
 • The Scarlet letter
 • A skarlát betű

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Tóth Csaba: Hawthorne világa

Könyvtárunkban található művei:

 • Cogito
 • Ez a hét még nehéz lesz...
 • Félúton
 • Fiú a kastélyból
 • Használt koporsó
 • Kegyetlen sugarak
 • Kettősünnep : válogatott novellák
 • Közel a kés
 • A közös bűn
 • Magyar karrier
 • Mama öltözik : válogatott elbeszélések
 • Nádtetős szocializmus
 • Öt lépcső felfele
 • Pókháló
 • Szent Kristóf kápolnája
 • „A törvény szövedéke” : riportok
 • Törvényen belül
 • Úszó jégtábla
 • A vesztes nem te vagy
 • Vidravas

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Berkes Erzsébet: Galgóczi Erzsébet
 • Galgóczi Erzsébet emlékkönyv (szerkesztette Vasy Géza)

Könyvtárunkban található művei:

 • Albert Savarus
 • Az arcisi képviselő
 • Betti néni, Pons bácsi
 • César Birotteau nagysága és bukása
 • Az elegáns élet fiziológiája
 • Elveszett illúziók
 • Emberi színjáték
 • Eugénie Grandet
 • Gobseck
 • Goriot apó
 • A harmincéves asszony
 • Huhogók, avagy Bretagne 1799-ben
 • Az ismeretlen remekmű
 • A kalandor
 • A kispolgár természetrajza
 • Kurtizánok tündöklése és nyomorúsága
 • A megye múzsája
 • Modeste Mignon
 • A Nucingen-ház és más elbeszélések
 • Pajzán históriák
 • A rejtény
 • Sivatagi szenvedély : válogatott kisregények és elbeszélések
 • A szamárbőr
 • A Tizenhármak története
 • El verdugo = A hóhér : az eredeti teljes szöveg és hű fordítása
 • A vidéki orvos
 • A vörös vendégfogadó

Könyvtárunkban található művei:

 • Bezzeg az én időmben
 • Búcsú a tengertől
 • Csak egy telefon
 • Egyetlen mondat törökül
 • Én sose kapok levelet
 • Fele királyságom
 • A földrengések szigete
 • Gésák, pagodák, titkok
 • Hetedhét tengeren
 • Hozzál nekem kengurut!
 • A hűség tövisei
 • Az indián kertje
 • Irokézek és felhőkarcolók : utazás a kanadai világkiállítás körül
 • Lesz nekem egy szigetem
 • Ma éjjel ne aludj
 • Mecsetek, basák, efendik
 • Mi, szemüvegesek
 • Narkózis
 • Négy nap a paradicsomban
 • Nem vagyunk angyalok
 • Nem vagyunk ördögök
 • Partra szállt egy tengerész
 • Perben, haragban
 • Sárgaláz
 • Szerencsés történetek
 • Szexmozi : novellák, karcolatok, humoreszkek
 • A tenger
 • Vakáció Magyarországon

Könyvtárunkban található művei:

 • A 249-es tétel
 • Bernac nagybácsi
 • A bíborvörös dolgozószoba
 • Botrány Csehországban
 • A dilettáns detektív
 • Az elmaradt esküvő
 • Az elveszett világ
 • Gerald brigadéros
 • His last bow
 • A mérgező övezet
 • A nagy árnyék
 • A Négyek Jele
 • Az ördög lába
 • A rémálom szobája és más rejtelmes történetek
 • Sherlock Holmes : tanulmány vörösben
 • Sherlock Holmes emlékiratai
 • Sherlock Holmes kalandjai
 • Sherlock Holmes short stories
 • Sherlock Holmes visszatér
 • A sussexi vámpír
 • Utazás a halál torkába
 • A Vörös Liga

Könyvtárunkban található művei:

 • Aprópénz
 • Bejöhetsz hozzám panaszkodni
 • A férfi
 • Hetedik év
 • Kegyetlen ifjúság
 • Keserű mandula
 • Ki ismer engem?
 • A madarak elhallgattak
 • A másik
 • Péter
 • Pokróc az ablakon
 • Szerelmespár
 • Viharos mennyország
 • Zöld dió

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)

Könyvtárunkban található művei:

 • Anna-levelek  :  válogatás a szerző  Weisz  Annához írott  leveleiből
 • Egy néma apostol
 • Az étlen farkas
 • Köd

Könyvtárunkban található művei:

 • Agnes Grey
 • Wildfell asszonya

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Taxner-Tóth Ernő: A Brontë-nővérek világa

Könyvtárunkban található művei:

 • Arany János
 • Babits Mihály
 • Délsziget
 • G. B. Shaw
 • Hajnaltól alkonyatig : vallomások egy élet nagy olvasmányairól
 • Ibolyaszín bárány
 • Irodalmi hármaskönyv : vers, dráma, regény
 • Könyv és színház : tanulmány
 • A láthatatlan testőr
 • Naplómat olvasom
 • Az olvasás művészete
 • Shakespeare
 • Szépen élni
 • Világirodalom

Könyvtárunkban megtalálható róla szóló könyv:

 • Benedek István: Benedek Marcell

Könyvtárunkban található műve:

 • A delfinek hangja

Könyvtárunkban megtalálható róla szóló könyvek:

 • Czeizel Endre:  Tudósok,  gének,  tanulságok  :  a magyar természettudós géniuszok családfaelemzése
 • Marton, Kati: Kilenc magyar, aki világgá ment és megváltoztatta a világot
 • Marx György:  A marslakók  érkezése  :  magyar tudósok, akik Nyugaton alakították a 20. század történelmét

Könyvtárunkban található műve:

 • A fürtrablás : komikus hősköltemény

Könyvtárunkban található művei:

 • Balassi-tükör   avagy  Balassi   Bálint   válogatott versei  és  viszontagságai  (válogatta  Fábri Péter)
 • Balassi Bálint összes versei
 • Balassi  Bálint  összes  versei, Szép Magyar Comoediája és levelezése
 • Gyarmati Balassi Bálint énekei
 • Gyarmathi   Balassa   Bálinthnak   Thirsisinek   Angelicával,  Sylvanusnak  Galatheával  való  szerelmekrül  szép  magyar  comoedia
 • A’  Néhai  Tekintetes,  Nagos  vitéz  Urnak  Gyarmati  Balassa  Bálintnak:  és  Ama’  jó  emlékezetü  néhai  Nemzetes  Rimai  Jánosnak  Igaz  Haza-fiainak,  és  a’  Magyar nyelv két ékességének Istenes-éneki
 • Szép magyar komédia

Könyvtárunkban megtalálható róla szóló könyvek:

 • Balassi Bálint  és  kora  (szerkesztette  Hradeczky  Móni, összeállította Szentmártoni Szabó Géza)
 • Breszt, Borisz: Divényi történet
 • Csanda Sándor: Balassi Bálint költészete és a közép-európai szláv reneszánsz stílus
 • Dancs Vera: Szép szemek áldozatja : Balassi Bálint regényes élete
 • Eckhardt Sándor: Balassi-tanulmányok
 • Eckhardt Sándor: Balassi Bálint
 • Kőszeghy Péter: Balassi Bálint
 • Kőszeghy Péter: Balassi Bálint, 1554–1594
 • Nemeskürty István: Balassi Bálint
 • Székely Júlia: Balassi Bálint énekei és komédiája

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Sartre, Jean-Paul: Velence foglya : Tintoretto
 • Secomska, Krystyna: Tintoretto
 • Urbach Zsuzsa: Tiziano, Tintoretto, Veronese