Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd, péntek: 8-18
 • szerda - csütörtök: 12-18
 • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2019 novemberi jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Magyar földrajz : a magyar munka földrajza
 • Válogatott politikai írások és beszédek

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Ablonczy Balázs: Teleki Pál : egy politikai életrajz vázlata
 • Ismeretlen  fejezetek  Teleki  Pál  életéből  (szerkesztette Vigh Károly)
 • Macartney, Carlile Aymler: Teleki Pál miniszterelnöksége, 1939–1941
 • Teleki  Pál  és  kora  :  a Teleki Pál emlékév előadásai (szerkesztette Csicsery-Rónay István, Vigh Károly)
 • Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál : legenda és valóság
 • Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál titokzatos halála

Könyvtárunkban található közreműködésével készült művek:

 • Isten hozta, Őrnagy úr
 • A Pál utcai fiúk
 • Szent Péter esernyője

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Féjja Sándor: Illés György

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Henri Matisse (szerkesztette Hollósi Nikolett)
 • Kampis Antal: Matisse
 • Matisse művészete, 1904–1928
 • Román József: Matisse

Könyvtárunkban található művei:

 • Hímfi és a szarvas
 • A jávorcsillag-mítosz ábrázolása az Urál vidéki sziklarajzokon
 • Keresztútnál
 • Kiskunság régi képfaragó és képmetsző művészete
 • A magyar lélek formái
 • A  moldvai  csángók  :  a  csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal
 • Az ugor totemisztikus exogámia emlékei a magyar folklórban
 • Zenei anyanyelvünk

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Tűzcsiholó: írások a 90 éves Lükő Gábor tiszteletére (szerkesztette Pozsgai Péter, Kriza Ildikó)

Könyvtárunkban található művei:

 • Allah Akbar!
 • Az arab irodalom története
 • Bengáli tűz : három év története
 • Gondolatok Gül Baba sírjánál : művelődéstörténeti tanulmányok
 • Kelet fényei felé

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Akik a mórai talentumból örököltek : töredékek a félegyházi Mórák életéből (szerkesztette Kapus Béláné)

Könyvtárunkban található művei:

 • 133 véres nap : a Magyar Tanácsköztársaság rémtettei, 1919
 • 2015 jégkorszak : fantasztikus regény
 • Afrikai szerető
 • Alfa-művelet
 • Álmomban hozzád futok
 • Amíg köztünk voltál
 • Asszony a világ végén
 • A brit titkosszolgálat története
 • Asszonyok a magyar történelemben
 • Canaris, a hírszerző
 • Csák Máté : a trencséni nagyúr
 • Az élet örök : beszélgetés a 100. születésnap előtt
 • Az előző emberiség : megoldódnak a régészeti rejtélyek?
 • Erzsébet királyné magánélete
 • A fantasztikus nagynéni
 • Ferenc József magánélete
 • Gyémántvadászok
 • A harcosok világa
 • Ház a hegytetőn
 • A hegy
 • Himmler, a tömeggyilkos
 • Hogyan haltak meg ? : 15 híres ember utolsó órái
 • Horogkereszt a tengereken
 • Horthy István : a kormányzó fia
 • Az idő vándorai
 • Az iszonyat órái : atomtengeralattjárók pusztulása az óceánokon
 • Keleti lovas : történelmi regény a kalandozások korából
 • Keresd meg álmomat
 • KGB gyilkosságok : Trockijtól Litvinyenkóig
 • Kiált a csönd
 • Kínai  kémek  :  a  kínai  titkosszolgálatok  viharos története a huszadik században
 • A korona kalandjai : a Szent Korona viszontagságai a mohácsi vészig
 • A kozmosz lovagjai
 • Királyok és királynők a vérpadon
 • Könyörtelenül... : a KGB története
 • Lazarus doktornő
 • A máltai szerető
 • Maradj még, kedves!
 • Mária Terézia magánélete
 • A másik oldalon
 • A második világháború titkai
 • Mátyás király magánélete
 • Merénylet a Balatonon
 • Messze még a holnap
 • Murphy gyermeket nevel(ne)
 • Murphy nősülési törvénykönyve
 • Murphy világot lát...
 • Nagyfülű Artúr kalandjai
 • Nemere István : az író és világa
 • Nincs idő meghalni : gyilkosságok a bankvilágban
 • Őrült regény : Nemere leleplezi Nemerét
 • Petőfi Sándor magánélete : toll, kard, szerelem
 • Senkinek se nyiss ajtót!
 • Széllel száguldók
 • Szepes Mária mágiája : az utolsó két év : Nemere István és Vincze Attila interjúkötete Szepes Máriáról, az írónő mindeddig kiadatlan gondolataival
 • Tények és talányok
 • Terrorista akciók
 • A titokzatos padlás
 • Titkosszolgálatok titkai : CIA, KGB, MI5, MOSZAD
 • Történelmi rejtélyek
 • Túl a Plútón
 • UFO a láthatáron
 • Új titkok könyve
 • A vádlottak padján : Szókratész, Jézus, Jeanne d’Arc, Galilei, XVI. Lajos és Eichmann
 • A várúr fia
 • Veronika könnyei
 • Vismar és Társa

Könyvtárunkban található művei:

 • Donne, Milton és az angol barokk költői
 • Elveszett paradicsom
 • John Milton válogatott költői művei
 • A küzdő Sámson
 • Milton, az angol forradalom tükre : válogatás prózai írásaiból

Könyvtárunkban található művei:

 • 1944
 • Bori notesz
 • Eclogák
 • Esti mosolygás
 • Ikrek hava : napló a gyerekkorról
 • Különben magyar költő vagyok : Radnóti Miklós levelezése I. (sajtó alá rendezte Bíró-Balogh Tamás)
 • Napló
 • Naptár
 • Összegyűjtött versek
 • Próza : novellák és tanulmányok
 • Radnóti Miklós művei
 • Radnóti Miklós összes versei és műfordításai
 • Radnóti Miklós összes versei és versfordításai
 • Radnóti Miklós válogatott versei
 • Tanulmányok, cikkek

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • „...az égre írj, ha minden összetört!” :  Radnóti Miklós  és  kortársai  : emlékkiállítás a  költő  születésének  századik  évfordulója  alkalmából  :  2009. április 22.–2010. január 31. (összeállította, a jegyzeteket írta Varga Katalin)
 • A 2x2 józansága : emlékezések Radnóti Miklósról (Sík Csaba, Vekerdi László)
 • Árnyékban  éles  fény  vagy  :  a Radnóti házaspár fényképei (a képeket válogatta, szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta Krähling Edit)
 • Baróti Dezső: Kortárs útlevelére : Radnóti Miklós, 1909–1935
 • Bíró-Balogh Tamás: Könyvvel üzenek néked : Radnóti Miklós dedikációi
 • Emlék  és  varázslat  :  vallomások Radnóti Miklósról (szerkesztette Pomogáts Béla)
 • Erőltetett menet : in memoriam Radnóti Miklós (szerkesztette Réz Pál)
 • Ferencz Győző: Radnóti Miklós élete és költészete : kritikai életrajz
 • Gerencsér Miklós: Abdai talányok : a Radnóti-mítosz cáfolata
 • Honffy Pál: „Ha rámfigyelsz...”: Radnóti Miklós verseinek elemzése
 • Nemes István: A képszerűség eszközei Radnóti Miklós költészetében
 • Nemes István: Radnóti Miklós költői  nyelve :  „...annyit érek én, amennyit ér a szó versemben...”
 • Pomogáts Béla: Radnóti Miklós
 • Radnóti koszorúja : magyar költők versei Radnóti Miklósról (válogatta, szerkesztette Z. Szabó László)
 • Radnóti Miklós : bibliográfia (összeállította Nagy Mariann)
 • Radnóti Miklós : bibliográfia (összeállította Vasvári István)
 • Radnóti tanulmányok (szerkesztette B. Csáky Edit)
 • Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni: Napló, 1935–1946

Könyvtárunkban található művei:

 • Az angol lobogó
 • Detektívtörténet
 • Egy történet
 • Élet és irodalom
 • Felszámolás
 • Gályanapló
 • Jegyzőkönyv
 • K. dosszié
 • Kaddis a meg nem született gyermekért
 • A kudarc
 • A néző : feljegyzések, 1991–2001
 • A nyomkereső
 • Sorstalanság
 • A stockholmi  beszéd  :  elhangzott  2002.  december  7-én, a Svéd Akadémia ünnepi ülésén
 • A száműzött nyelv
 • Valaki más : a változás krónikája
 • A végső kocsma
 • Világpolgár és zarándok : Káin és Ábel

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Czeizel Endre, Bárdossy Péter: Kertész Imre és a sors : mit adtak a magyar zsidó-géniuszok kultúránknak?
 • Az értelmezés szükségessége : tanulmányok Kertész Imréről (szerkesztette Schneibner Tamás, Szűcs Zoltán Gábor)
 • Kőbányai János: Kertész-napló
 • Royer, Clara: Kertész Imre élete és halálai : életrajzi esszé
 • Szirák Péter: Kertész Imre
 • Temesi László: Sors és sorstalanság : Kertész Imre Nobel-díja

Könyvtárunkban található művei:

 • Babszem Jankó
 • Bírálatok : 1861–1903
 • Dramaturgiai tanulmányok és emlékbeszédek
 • Egy régi udvarház utolsó gazdája
 • Gyermekversek a magyar népköltészetből
 • Gyulai Pál válogatott művei
 • Irodalmi tanulmányok
 • Magyar népköltési gyűjtemény, I. : elegyes gyűjtés Magyarország és Erdély különböző részeiről
 • Magyar népköltési gyűjtemény, II. : Csongrád megyei gyűjtés
 • Magyar népköltési gyűjtemény, VIII. : dunántúli gyűjtés
 • Petőfi Sándor és lyrai költészetünk
 • A szél és a nap
 • Vörösmarty életrajza

Könyvtárunkban található művei:

 • Aki feltámadott
 • Apátlan nemzedék
 • A bíró
 • Csigalépcső
 • Egy életen át : válogatott novellák
 • Emberi hang
 • ... és így írunk mi! : irodalmi paródiák
 • Félszárnyú Pegazus : a XX. századi magyar prózairodalom onto-, anto- és antilógiája : apokfrif szöveggyűjtemény
 • Fényes rokonság
 • A férfi Názáretből
 • A fészek melege
 • Fortuna kegyeltje
 • Futótűz
 • Íratlan törvény
 • Két emberöltő : a szerző válogatása életművéből
 • Kis magyar irodalomtöri : válogatott paródiák
 • Kitagadottak
 • Másfél szoba összkomfort
 • Megjelenés fehér szmokingban
 • Nagy idők tanúja
 • Palackposta
 • Rákóczi zászlai
 • Sziget
 • Tornádó
 • Trójában háború volt?
 • Űzött vad
 • Város, esti fényben
 • Velünk kezdődik minden
 • Vendégjáték
 • A világ közepe
 • A világbíró király : az Ezeregyéjszaka ezerkettedik éjszakája
 • Villa a Balatonnál
 • Villanófény

Könyvtárunkban található művei:

 • Ármány és szerelem
 • Don Carlos
 • Friedrich Schiller balladái
 • Friedrich Schiller összes drámái
 • Friedrich Schiller verse
 • Goethe és Schiller levelezése
 • Stuart Mária
 • Tell Vilmos
 • Wallenstein

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Dániel Anna: Schiller világa

Könyvtárunkban található művei:

 • Csorba Győző
 • Dunántúl
 • A hasznos szép költője : írások Takáts Gyuláról
 • A határtalan énekese : írások Weöres Sándorról
 • Így élt Zrínyi Miklós
 • Illyés Gyula alkotásai és vallomásai tükrében
 • Illyés Gyula pályaképe
 • Irodalmi nevelés a tanórán kívül
 • Kodolányi János
 • Kodolányi János : ajánló bibliográfia
 • Kortárs irodalom a középiskolában : az élő magyar irodalom tanításának módszertani kérdései
 • Magyarország
 • Mérték és mű
 • Nagy László
 • Nagyváros születik
 • Novelláról novellára : novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig
 • Nyár, erdő, kakukk : baranyai útirajzok
 • A nyugati kapu
 • Pannóniai változatok
 • Pilinszky János alkotásai és vallomásai tükrében
 • Rónay György
 • Sorskovácsok
 • Szántó Tibor és a Dunántúl : emlékezések és repertórium
 • Szántód az irodalomban
 • Szülőföldünk, a Dunántúl
 • Tájak, emberek
 • Testvérmúzsák
 • Titokkereső : művek és műelemzések : novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig
 • Triptichon : irodalom, művészet, hagyomány
 • Utak Európába
 • Vallomás a városról
 • A város és írója : negyvenhat íróportré a 20 század irodalmi múltjából
 • Veress Pál
 • Versről versre : az újabb magyar líra megközelítése
 • Versről versre : az újabb magyar líra : verselemzések
 • Vidéken élni
 • Zalamente, Somogyország

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Bartusz-Dobosi László: Egy élet térképe : Tüskés Tibor pályaképe

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Dahan, Olivier: Grace, Monaco csillaga
 • Meyer-Stabley, Bertrand: Az igazi Grace Kelly : a monacói hercegnő regényes élete

Könyvtárunkban található művei:

 • Álomfaló Csodamanó
 • Gombos Jim és a Rettegett 13
 • Gombos Jim és Lukács, a masiniszta
 • Gombos Jim és Lukács, a masiniszta
 • A kis firkások
 • Momo  avagy  Furcsa történet az időtolvajokról s a gyermekről, aki visszahozta az embereknek az ellopott időt
 • A sátánármányosparázsvarázspokolikőrpuncspancslódítóbódítóka
 • Tükör a tükörben : labirintus
 • A varázslóiskola és egyéb történetek
 • Varázslóiskola Vágyországban
 • A végtelen történet
 • Világgá mentem, majd jövök

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Horváth Adrienne, M.: A végtelen történet mint a beavatási szertartás szimbóluma: gondolatok Michael Ende meseregénye kapcsán

Könyvtárunkban található művei:

 • Anibel : regénytrilógia
 • Bábel tornya : a szerző válogatása életművéből
 • Életút
 • A fontos ember
 • „H. Gy. levelesládája” : válogatott versek
 • Heliáne
 • Irodalomtörténet
 • A Karakasszban
 • A léleknek rengése : válogatott versek, 1933–1988
 • Pepito és Pepita
 • Tururu  és  Türürü  :  a  testvérpár  első, szerencse-próbáló világjárása : mesekönyv Huszonnégy Felmondásban
 • Vitézlő Tururu nyaktörő kalandjai és szivárványos széphistóriája melyben merészségén boldogságot nyer : Tururu és Türürü első meséjének folytatása, harminc felmondásban

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Komoróczy Emőke, G.: Felvonásvég a világszínpadon : vezérlő kalauz Határ Győző bölcseleti munkáihoz

Könyvtárunkban található műve:

 • Levelek

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Bethlen Gábor emlékezete (szerkesztette Makkai László)
 • Bethlen Gábor krónikásai : krónikák, emlékiratok, naplók, a nagy fejedelemről (szerkesztette Makkai László)
 • Bitskey Tivadar: Így élt Bethlen Gábor
 • Csetri Elek: Bethlen Gábor életútja
 • Nagy László: Bethlen Gábor állama és kora : Bethlen-bibliográfia, 1613–1980
 • Nagy László: Bethlen Gábor a független Magyarországért
 • Nagy László: Bethlen Gábor, a nagy fejedelem
 • Santavuori, Martti: A fejedelem útja
 • Szekfű Gyula: Bethlen Gábor : történelmi tanulmány

Könyvtárunkban található művei:

 • Emma asszony levelei : egy nőimitátor a nőemancipációért
 • Ignotus válogatott írásai

Könyvtárunkban található művei:

 • Alias Grace
 • Boszorkánymagzat
 • Fellélegzés
 • Guvat és Gazella
 • Maddaddam
 • Az özönvíz éve
 • A szolgálólány meséje
 • A vak bérgyilkos

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Szerencsés  Károly:  Tizenhárom  életrajz  :  Barankovics István, Kádár János, Kéthly Anna, Kovács Imre, Mindszenty  József,  Nagy  Ferenc,  Nagy  Imre,  Rákosi Mátyás, Slacha Margit, Sulyok Dezső, Szakasits Árpád, Tildy Zoltán, Veres Péter
 • Vigh Károly: Tildy Zoltán életútja

Könyvtárunkban található művei:

 • „...Az szók kevés bizonyságok” : Zrínyi-breviárium
 • Adriai tengernek Syrenaia
 • Mátyás király életéről való elmélkedések
 • Ne bántsd a magyart!
 • Szigeti veszedelem
 • Tábori kis tracta
 • Az török áfium ellen való orvosság
 • Zrínyi Miklós hadtudományi munkái
 • Zrínyi Miklós levelei
 • Zrínyi Miklós összes művei

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Angol életrajz Zrínyi Miklósról : London, 1664
 • Bene Sándor, Borián Gellért: Zrínyi és a vadkan
 • Benedek Elek: Nagy magyarok élete. 2. kötet
 • Klaniczay Tibor: Zrínyi Miklós
 • Kovács Sándor Iván: A „Syrena” és a szobor
 • Kovács Sándor Iván: Az író Zrínyi Miklós
 • Szilágyi Ferenc: Főnixmadár
 • Tüskés Tibor: Így élt Zrínyi Miklós
 • Zrínyi  szótár  :  Zrínyi  Miklós életművének magyar szókészlete (szerkesztette Beke József)

Könyvtárunkban található a szoborról szóló könyv:

 • Urbán Miklósné: Nevezetes épületek, szobrok, emléktáblák, emlékművek, egyéb építmények Kiskunfélegyházán

Könyvtárunkban található művei:

 • Gérecz Attila, a költő : 1956 mártírja
 • Így bocskorosan : egybegyűjtött versek és írások
 • Sorsod művészete : Gérecz Attila versei és utóélete

Könyvtárunkban található művei:

 • Az Istenfa
 • Magyar  díszítési  motívumok  a  székely földön : Huszka József rajztanár 1883. évi jelentése
 • Magyar díszítő styl : I. rész
 • Magyar ornamentika
 • A magyar turáni ornamentika története
 • Régi magyar ornamentika
 • Tárgyi ethnografiánk őstörténeti vonatkozásai

 

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Huszka József, a rajzoló gyűjtő : kiállítás a Néprajzi Múzeumban 2005. május 14. – 2006. március 5. (szerkesztette Fejős Zoltán)
 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
 • Szász András: Huszka József : rajztanár, festőművész, művészettörténész, restaurátor, etnográfus

Könyvtárunkban található művei:

 • XII. Károly svéd király története
 • Candide vagy Az optimizmus
 • Filozófiai ábécé
 • Jeannot et Colin = Jancsi és Miki : az eredeti teljes szöveg és hű magyar fordítása
 • Kisregények
 • Regények és elbeszélések
 • Voltaire összes regénye és elbeszélései
 • Voltaire válogatott versei

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Diderot, Voltaire, Rousseau : a francia felvilágosodás : általános és középiskolások számára (összeállította Hamar Péter)
 • Ferenczi László: Voltaire: Candide vagy Az optimizmus
 • Ferenczi László: Voltaire-problémák
 • Maurois, André: Voltaire
 • Mitford, Nancy: A szerelmes Voltaire
 • Réz Pál: Voltaire világa

Könyvtárunkban található művei:

 • Berta
 • Bulvár
 • Cápák a kertben
 • A díva bosszúja
 • Egy vacsora anatómiája
 • Fejek Ferdinándnak
 • A fél kutya másik fele
 • Galopp a Vérmezőn
 • Hektor, a hőscincér
 • Huzatos ház
 • Kísértések könyve
 • A kivégzés éjszakája
 • Komámasszony, hol a stukker?
 • Köszönöm, jól
 • Légifolyosó
 • Megírhatatlan történet
 • Mikszáth különös házasságai
 • Mindig újabb kutyák jönnek
 • Munkavilágítás
 • Rokokó háború
 • Örömállam
 • Öt arckép
 • Találkozás egy fél kutyával
 • Topf és fiai
 • Tükörjáték
 • Utolsó jelentés Atlantiszról
 • Vadászszerencse
 • Volt egyszer egy Felvidék

Könyvtárunkban található művei:

 • Isabelle
 • Kongói utazás
 • A mennyország kapuja
 • Meztelen
 • A pénzhamisítók
 • A pénzhamisítók naplója
 • A Vatikán titka
 • Visszatérés a Szovjetunióból

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Tőzsér Árpád: Régi költők, mai tanulságok

Könyvtárunkban található művei:

 • Adam Bede
 • Middlemarch
 • The mill on the floss

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Katona Anna: A valóságábrázolás problémái George Eliot regényeiben

Könyvtárunkban található művei:

 • Autóváros
 • Bankemberek
 • Felső körökben
 • Hotel
 • Keserű pirula
 • Nagyfeszültség
 • Túlterhelés
 • A végső diagnózis

Könyvtárunkban található művei:

 • Ablak-zsiráf : képes gyermeklexikon
 • Felnőttek között
 • Gyermeklélektan
 • Közösségek rejtett hálózata : a szociometriai értelmezés
 • Lélektani napló
 • A  pszichológiai  labirintus  :  fondorlatok  és  kerülő  utak a lelki életben
 • A Rorschach-próba
 • Társ és csoport : tanulmányok a genetikus szociálpszichológia köréből

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Hunter, Sam: Henri de Toulouse-Lautrec, 1864–1901
 • La Mure, Pierre: Moulin Rouge : Henri de Toulouse-Lautrec életregénye
 • Takács Marianna, H.: Toulouse-Lautrec
 • Toulouse-Lautrec (szerkesztette Hajnal Gabriella)
 • Wojciechowski,  Aleksander:  Henri  de  Toulouse-Lautrec

Könyvtárunkban található művei:

 • Anna-levelek  :  válogatás a szerző  Weisz Annához  írott leveleiből
 • Egy néma apostol
 • Az étlen farkas
 • Köd

Könyvtárunkban található művei:

 • Bohémélet
 • Pillangókisasszony
 • Tosca
 • Turandot

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Ashbrook, William: Puccini operái
 • Bókay János: Bohémek és pillangók
 • Fajth Tibor, Nádor Tamás: Puccini
 • Nádor Tamás: Giacomo Puccini életének krónikája

Könyvtárunkban található művei:

 • Hét játék
 • A párizsi regény

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Réz Pál: Szomory Dezső alkotásai és vallomásai tükrében

Könyvtárunkban található művei:

 • Alkonydomb
 • Aki az ördöggel cimborál
 • Akik nyáron is fáznak
 • Barátok
 • Bunker
 • FB–86
 • A fekete mappa
 • Ha az igazságra esküdtél...
 • Hűség
 • Játék a tisztességgel
 • Kálvária
 • Különös ősz
 • Küszöbök
 • Magány
 • Pisztrángok és nagyhalak
 • Siratófal
 • A sors keze
 • Szélcsend
 • Szerelem három tételben
 • Szól a kakas már...
 • Útlevél a pokolba
 • Vakvágányon
 • Vallomás

Könyvtárunkban található művei:

 • 7 falun, 7 városon át Petőfi útján
 • Bogáncs hadnagy
 • Farkasles
 • A fiatal Petőfi :  a  költő  származása  és életútja 1838 nyaráig
 • A legendák Petőfije : táj és emlékezés
 • Petőfi a szabadságharcban
 • A Petőfi titok
 • Az utolsó év : Petőfi és a szabadságharc

Könyvtárunkban található művei:

 • Anne az élet iskolájában
 • Anne családja körében
 • Anne és a Szivárvány-völgy
 • Anne gyermekei a háborúban
 • Anne karácsonya : válogatott novellák
 • Anne of Green Gables
 • Anne otthonra talál
 • Anne új vizekre evez
 • Anne válaszúton
 • Az arany út
 • Emily
 • A Mesélő Lány
 • Váratlan utazás

Könyvtárunkban található művei:

 • Ifjúságom : 1874–1904
 • A második világháború

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Budin, Stanislav: Churchill élete
 • Budin, Stanislav: Egy úr az admiralitásról
 • Johnson, Boris: A Churchill tényező : hogy csinál egy ember történelmet?
 • McCarten, Anthony: A legsötétebb óra : így rántott minket vissza Churchill a szakadék széléről
 • Lukacs, John: A párviadal : a nyolcvannapos párbaj Churchill és Hitler között, 1940. május 10.–július 31.
 • Robbins, Keith: Churchill
 • Surányi Róbert: Churchill
 • Truhanovskij, Vladimir Grigor'evič: Winston Churchill : politikai életrajz

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek