Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd, péntek: 8-18
 • szerda - csütörtök: 12-18
 • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2019 októberi jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Bogojai táncdalok : Danadana
 • Hét kurta kórus
 • Írások népzenénkről
 • Liszt Ferenc, a jövő zenésze
 • Négy vándor
 • Szeged felől
 • Tizenegy vegyeskar : a szerző 80. születésnapja tiszteletére

Könyvtárunkban található művei:

 • Cid
 • Cinna
 • A hazug
 • Horatius
 • Polyeucte

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • A francia irodalom története (szerkesztette Maár Judit)

Könyvtárunkban található művei:

 • Brightoni szikla
 • A csendes amerikai
 • Az emberi tényező
 • A félelem minisztériuma
 • A genfi Doktor Fischer : bombaparti
 • Gyógyulás
 • A harmadik : bűnügyi regény
 • Havannai emberünk
 • Ismerkedés a tábornokkal
 • Az isztambuli vonat
 • A kapitány és az ellenség
 • A kezdet és a vég
 • Merénylet
 • Monsignor Quijote
 • A szakítás
 • Szerepjátszók
 • A tiszteletbeli konzul
 • Titkos megbízatás
 • A tizedik
 • Utazás térkép nélkül
 • Utazások nagynénémmel
 • Az utolsó lehetőség : válogatott elbeszélések

Könyvtárunkban található művei:

 • Az igazság szolgája
 • Önéletrajz,  avagy  Az  igazsággal  való  próbálkozásaim  története

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Kalmár György: Mahátmá Gandhi
 • Pilát, Jan: Mahátma Gandhi

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Arpino, Giovanni, Lecaldano, Paolo: Rembrandt festői életműve
 • Barabás Tibor: Éjjeli őrjárat : Rembrandt élete
 • Brion, Marcel: Rembrandt élete
 • Bródy Sándor: Rembrandt : egy arckép fényben és árnyban
 • Czobor Ágnes: Rembrandt és köre
 • Erpel, Fritz: Rembrandt
 • Rembrandt (a képeket válogatta és a szöveget írta Kszenyija Jegorova)
 • Rembrandt (szerkesztette Eperjessy László)
 • Simmel, Georg: Rembrandt : művészetfilozófiai kísérlet
 • Van Loon, Hendrik Willem: Rembrandt
 • Végvári Lajos: Hals, Rembrandt, Vermeer
 • Verhaeren, Émile: Rembrandt

Könyvtárunkban található művei:

 • Csák végnapjai
 • Az ember tragédiája
 • Katona József és Madách Imre válogatott művei
 • „Küzdés az élet ...” : Madách Imre  válogatott művei,  versek,  dráma,  értekezések, vegyes feljegyzések,  levelek
 • Madách Imre és Jókai Mór válogatott versei
 • Madách Imre összes drámái
 • Madách Imre válogatott művei
 • Mózes
 • Nem adhatok mást, csak mi lényegem : Madách Imre füveskönyve
 • Nemzetiségek ügyében
 • Országgyűlés
 • Politikai hitvallomás

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Ács Irén: Istenek a Palóc Olimposzon
 • Andor Csaba: Házasság előtt, válás után : Madách Imre szerelmei
 • Andor Csaba: A siker éve: 1861 : Madách élete
 • András László: A Madách-rejtély
 • Baranyi Imre: A fiatal Madách gondolatvilága
 • Bíró Béla: A tragédia paradoxona
 • Az ember tragédiája és az európai emberiség-költemény : tanulmányok (szerkesztette Praznovszky Mihály)
 • Az ember tragédiája rekonstrukciója
 • Fábián Ernő: Az élet értelme : tanulmány Madách Imre filozófiájáról
 • Gyárfás Miklós: Madách színháza
 • Horváth Károly: Madách Imre
 • Hubay Miklós: „Aztán mivégre az egész teremtés?”:  jegyzetek  az  Úr  és  Madách Imre  műveinek  margójára
 • Kerényi Ferenc: Madách Imre, 1823–1864
 • Madách-tanulmányok (szerkesztette Horváth Károly)
 • Madarász Imre: Kölcsey, Eötvös, Madách
 • Máté Zsuzsanna: Madách Imre, a poeta philosophus : tanulmányok Az ember tragédiája esztétikumáról
 • Mezei József: Madách
 • Radó György: Így élt Madách Imre
 • Sőtér István: Álom a történelemről: Madách Imre és Az ember tragédiája
 • Szigethy Gábor: Madách Imre: Az ember tragédiája: műelemzések
 • Varga  Pál,  S.: Két világ közt  választhatni : világkép  és  többszólamúság  Az ember  tragédiájában
 • Aulich Lajos honvéd vezérőrnagyot, az első felelős magyar kormány hadügyminiszterét (1793–1849).
 • Damjanich  János  honvéd  vezérőrnagyot  (1804–1849).
 • Dessewffy Arisztid honvéd vezérőrnagyot (1802–1849).
 • Kiss Ernő honvéd altábornagyot (1799–1849).
 • Knezić Károly honvéd vezérőrnagyot (1808–1849).
 • Lahner György honvéd vezérőrnagyot (1795–1849).
 • Lázár Vilmos honvédezredest (1817–1849).
 • Leiningen-Westerburg Károly honvéd vezérőrnagyot (1819–1849).
 • Nagysándor József honvéd vezérőrnagyot (1803–1849).
 • Poeltenberg Ernő honvéd vezérőrnagyot (1808–1849).
 • Schweidel József honvéd vezérőrnagyot (1796–1849).
 • Török Ignác honvéd vezérőrnagyot (1795–1849).
 • Vécsey Károly honvéd vezérőrnagyot (1803–1849).

 

Könyvtárunkban található az aradi vértanúkról szóló könyvek:

 • Aradi vértanúink (összeállította Takács László, Réthy Endre)
 • Az aradi vértanúk (összegyűjtötte Katona Tamás)
 • Batthyány és az aradi tizenhárom : 1849. október 6. (összeállította Temesváry Ferenc)
 • Ordas István: Az aradi tizenhárom

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Batthyány breviárium (válogatta, szerkesztette Sumonyi Zoltán)
 • Batthyány és az aradi tizenhárom : 1849. október 6. (összeállította Temesváry Ferenc)
 • A Batthyány-kormány emlékalbuma
 • Batthyány Lajos (válogatta Erdődy Gábor)
 • Batthyány Lajosné Zichy Antónia:  Batthyány  Lajos  emlékezete  :  özv.  gróf Batthyány Lajosné, szül. gróf Zichy Antónia visszaemlékezései férje fogságáról és haláláról
 • Hajnal István: A Batthyány-kormány külpolitikája
 • Szőts István: G. B. L. : gróf Batthyány Lajos főbenjáró pere és vértanúsága : irodalmi forgatókönyv
 • Urbán Aladár: Batthyány Lajos miniszterelnöksége
 • Urbán Aladár: Gróf  Batthyány  Lajos  Magyarország  első  alkotmányos  kormányfője

Könyvtárunkban található művei:

 • Arthur Gordon Pym, a tengerész
 • Az aranybogár
 • Az elveszett lélegzet : fantasztikus történetek
 • Edgar Allan Poe összes elbeszélései
 • Edgar Allan Poe összes versei
 • Elfeledett történetek
 • A fekete macska
 • A holló : versek és elbeszélések
 • Ismeretlen történetek
 • Mellonta tauta : science fiction elbeszélések
 • Misztikus történetek
 • Pár szó egy múmiával
 • Rejtelmes történetek
 • Spirits of the Dead : Tales and poems

Könyvtárunkban található művei:

 • Anatole France válogatott regényei
 • Angyalok lázadása
 • Barátom könyve
 • Bonnard Szilveszter vétke
 • A fehér kövön
 • Iokászté
 • Az istenek szomjaznak
 • Jaqués  Tournebroche,  vagyis  Nyársforgató  Jakab  meséi
 • Jeanne d’Arc élete
 • Kékszakáll hét felesége és más elbeszélések
 • A Lúdláb királynő
 • Le miracle de la pie = A szarka csodája :  az  eredeti  teljes  szöveg  és  hű  magyar fordítása
 • Pierre Nozière
 • A rózsafa bútor : elbeszélés
 • A sovány kandúr
 • Színésztörténet
 • Thaisz
 • A vörös liliom

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Bajomi Lázár Endre: Anatole France világa

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
 • Kiskunfélegyháza   értékei  :  Bugac,  Bugacpusztaháza,  Gátér,  Jászszentlászló, Kunszállás  (szerkesztette  Fekete Beatrix)

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Bakó Zsuzsanna: Lotz Károly
 • Barát Endre:  Alvó Vénusz  :  regény  Lotz  Károly  életéről
 • Néray Katalin: Madarász, Székely, Lotz
 • Nyáry Krisztián: Festői szerelmek
 • Ybl Ervin: Lotz : Lotz Károly élete és művészete

Könyvtárunkban található műve:

 • Peti és Panni második osztályba jár : szülőknek

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kovács Erika:  Kovács  Dezsőné   Sahin-Tóth  Klára  emberi  és  tanítói   nagysága  a  két világháború  között

Könyvtárunkban található a műalkotásról szóló könyv:

 • Urbán Miklósné: Nevezetes épületek, szobrok, emléktáblák, emlékművek, egyéb építmények Kiskunfélegyházán

Könyvtárunkban található művei:

 • Az Antikrisztus
 • Bálványok alkonya : avagy hogyan filozofálunk kalapáccsal
 • Ecce homo
 • Emberi - túlságosan is emberi
 • Az  értékek  átértékelése  :  hátrahagyott  töredékekből
 • A hatalom akarása : minden érték átértékelésének kísérlete
 • Im-ígyen szóla Zarathustra
 • A morál genealógiájához
 • A történelem hasznáról és káráról
 • Túl jón és rosszon
 • Wagnerről és Schopenhauerről

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Kiss Endre: A világnézet kora: Nietzsche abszolútumokat relativizáló hatása a századelőn
 • Lengyel Béla: Gorkij és Nietzsche: Két himnusz az Emberről
 • Yalom, Irvin D.: Amikor Nietzsche sírt : a szenvedély regény

Könyvtárunkban található művei:

 • Korunk hőse
 • Lermontov válogatott költeményei
 • Mihail Lermontov válogatott művei
 • Mihail Lermontov versei

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Belinszkij,  Visszarion:  Puskinról,  Lermontovról,  Gogolról

Könyvtárunkban található magyar nyelvű művei:

 • A boldog herceg és más mesék
 • A canterville-i kísértet és más elbeszélések
 • A csalogány és a rózsa
 • Dorian Gray arcképe
 • Az élet titka a művészet : Oscar Wilde füveskönyve
 • Eros kertje
 • Lady Windermere legyezője
 • Oscar Wilde összes művei

Könyvtárunkban található idegen nyelvű művei:

 • Bunbury = Bunbury : az eredeti teljes szöveg és hű magyar fordítása
 • The Canterville ghost = A canterville-i kísértet
 • The happy prince = A boldog herceg
 • A house of pomegranates = Gránátalmaház
 • The importance of being earnest
 • Lord Arthur Savile’s crime and other stories
 • Az önző óriás = The selfish giant

Könyvtárunkban található művei:

 • 6 etüd, Op. 10.
 • Ballada zongorára, No. 1., g-moll, Op. 23.
 • The complete Waltzes (19 keringő)
 • „Esőcsepp prelűd”, Desz-dúr, Op. 28.
 • Etüd zongorára, No. 7., cisz-moll, Op. 25.
 • Etüd zongorára, No. 11., a-moll, Op. 26.
 • „Lengyel scherzo”, No.1., b-moll
 • Noktürn zongorára, No. 2., Esz-dúr, Op. 55.
 • Noktürn zongorára, No. 3., Op. 15.
 • Polonéz zongorára, Asz-dúr, Op. 35.
 • Polonéz zongorára, No. 1., cisz-moll, Op. 26.
 • Zongoraverseny, No. 1., e-moll, Op. 11.
 • Zongoraverseny, No. 2., f-moll, Op. 21.
 •  

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Gál Zsuzsa: Fryderyk Chopin
 • Vernon, Roland: Nagy zeneszerzők élete : Verdi, Stravinsky, Chopin, Gershwin

Könyvtárunkban található művei:

 • Alkonyodik, a bárányok elvéreznek
 • Alvilági játékok : válogatott novellák
 • Az ámokfutó = Der Amokläufer
 • A befejezetlen mondat
 • Botladozás : összegyűjtött cikkek, tanulmányok
 • Börtönnapok hordaléka : önéletrajzi jegyzetek, 1958
 • Dr. Nikodémusz Lázár híres útikalandjai
 • Felelet
 • A félfülű
 • A felhőállatok
 • G. A. úr X.-ben
 • A gyilkos és én
 • Ítélet nincs
 • Kedves bópeer...!
 • Kék üvegfigurák : elbeszélések 1921–1929 ; versek 1916–1937
 • Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról
 • Kéthangú kiáltás
 • A kiközösítő
 • Kyvagiokén
 • A napok hordaléka
 • Niki és más történetek
 • Az óriáscsecsemő
 • Pesti felhőjáték
 • Sirályháton
 • Szembenézni
 • Szerelem
 • Színház
 • A tanúk
 • Újabb napok hordaléka : új sorozat
 • Vidám temetés

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Botka Ferenc: Déry Tibor és Berlin : a Szemtől szembe és forrásvidéke
 • Egri Péter: Kafka- és Proust-indítások Déry művészetében : Déry modernsége
 • Pomogáts Béla: Déry Tibor
 • Pomogáts Béla: Vázlat az egészről : Déry Tibor tizenegy regénye
 • Szalai Anna: Csereforgalom : magány és közösség Déry Tibor regényeiben
 • Ungvári Tamás: Déry Tibor alkotásai és vallomásai tükrében

Könyvtárunkban található művei:

 • Ady Endre
 • Intés az őrzőkhöz : Ady Endre költészete a világháború éveiben 1914–1918
 • Irodalom és társadalom : tanulmányok, cikkek, interjúk, kritikák, 1946–1975
 • Kosztolányi : vita és vallomás, tanulmányok
 • Mikszáth Kálmán
 • Napló, 1956–1989
 • Útkeresések : tanulmányok, cikkek, interjúk, kritikák

Könyvtárunkban található művei:

 • Noé bárkája (film)
 • Szabadíts meg a gonosztól : a technikai filmforgatókönyv rendezőpéldánya

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Bányai Gábor: Sándor Pál

Könyvtárunkban található művei:

 • Jambus és Marcipán : rendhagyó lovagregény
 • Pom Pom meséi
 • Szaffi
 • Vuk

Könyvtárunkban található művei:

 • Arthur Rimbaud legszebb versei
 • Arthur Rimbaud összes költői művei
 • Arthur Rimbaud versei
 • Baudelaire, Verlaine, Rimbaud válogatott versei
 • Baudelaire, Verlaine és Rimbaud: Versek
 • Napfény és hús : Arthur Rimbaud minden verse, prózája és válogatott levelei

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Eaubonne, Francoise d’: A kamasz költő : Arthur Rimbaud szenvedélyes élete

Könyvtárunkban található művei:

 • Balassi-tükör   avagy   Balassi  Bálint  válogatott  versei  és  viszontagságai (válogatta  Fábri  Péter)
 • Balassi Bálint összes versei
 • Balassi Bálint  összes  versei,  Szép  Magyar  Comoediája  és  levelezése
 • Gyarmati Balassi Bálint énekei
 • Gyarmathi  Balassa  Bálinthnak  Thirsisinek  Angelicával,  Sylvanusnak  Galatheával való  szerelmekrül  szép  magyar  comoedia
 • A’  Néhai  Tekintetes,  Nagos  vitéz  Urnak  Gyarmati  Balassa  Bálintnak: és Ama’ jó emlékezetü  néhai  Nemzetes  Rimai  Jánosnak  Igaz  Haza-fiainak,  és  a’ Magyar nyelv két ékességének Istenes-éneki
 • Szép magyar komédia

 

Könyvtárunkban megtalálható róla szóló könyvek:

 • Balassi  Bálint  és  kora  (szerkesztette  Hradeczky Móni,  összeállította Szentmártoni Szabó Géza)
 • Breszt, Borisz: Divényi történet
 • Csanda  Sándor:  Balassi  Bálint  költészete  és  a  közép-európai  szláv  reneszánsz stílus
 • Dancs Vera: Szép szemek áldozatja : Balassi Bálint regényes élete
 • Eckhardt Sándor: Balassi-tanulmányok
 • Eckhardt Sándor: Balassi Bálint
 • Kőszeghy Péter: Balassi Bálint
 • Kőszeghy Péter: Balassi Bálint, 1554–1594
 • Nemeskürty István: Balassi Bálint
 • Székely Júlia: Balassi Bálint énekei és komédiája

Könyvtárunkban található szereplésével készült filmek:

 • Az ötödik pecsét
 • A tanu

Könyvtárunkban található művei:

 • Cody látomásai
 • Gázos Bébi
 • Hazajáró lélek és egyéb írások
 • Művésztelep
 • Senkiháziak
 • Úton

Könyvtárunkban található művei:

 • A fű dalol
 • Megint a szerelem
 • Az ötödik gyerek

Könyvtárunkban található a vegyeskarról szóló művek:

 • A  Kiskunfélegyházi  Ifjúsági  Vegyeskar  munkája  tovább  folytatódott,  1999–2004  (szerkesztette Kapus Béla)
 • A Kiskunfélegyházi Ifjúsági Vegyeskar Ötven Éve, 1949–1999 (szerkesztette Kapus Béla)

Könyvtárunkban található művei:

 • Csinszka versei
 • Életem könyve : Boncza Bertának, Ady Endre özvegyének visszaemlékezései
 • Kedves Csinszka! Drága Mis! : Babits és Csinszka levelezése, 1919–1920 (összeállította, a szövegeket gondozta, a jegyzeteket és az utószót írta Nemeskéri Erika)
 • Vallomás a csodáról : Csinszka naplója

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Benedek István: Ady Endre szerelmei és házassága
 • Dénes  Zsófia:  Talán  Hellász  küldött  :  Ady,  Csinszka,  Dénes  Zsófia  levélváltása  és  Ady néhány visszhangzó verse
 • Péter I. Zoltán: Ady és Csinszka : egy másik szerelem története
 • Robotos Imre: Az igazi Csinszka
 • Rockenbauer Zoltán: A halandó múzsa : Ady özvegye, Babits szerelme, Márffy hitvese
 • Tabéry Géza: A csucsai kastély kisasszonya

Könyvtárunkban található művei:

 • Atyámfia : elbeszélések
 • Hazaemlékezések
 • Versek : Földszint

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Akik  a   mórai    talentumból    örököltek   :    töredékek   a   félegyházi    Mórák   életéből    (szerkesztette   Kapus  Béláné)
 • Urbán Miklósné: Móra István élete és munkássága : bibliográfia

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Pásztor Emil: A tizenötödik aradi vértanú : Kazinczy Lajos, dokumentum-életrajz

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Bános  Tibor:  Aki  szelet  vet...  :  fejezetek  Fedák  Sári  életéből

Könyvtárunkban található a műalkotásról szóló könyv:

 • Urbán Miklósné: Nevezetes épületek, szobrok, emléktáblák, emlékművek, egyéb építmények Kiskunfélegyházán

Könyvtárunkban található művei:

 • Az én életem
 • Fogságom naplója
 • „Jót s jól!” : Kazinczy-breviárium
 • Kazinczy Ferenc művei. 1. kötet.  Versek,  műfordítások,  széppróza,  tanulmányok
 • Kazinczy Ferenc művei. 2. kötet. Levelek
 • Kazinczy Ferenc összes költeményei
 • Kazinczy Ferencz utazásai
 • Ortológus és neológus nálunk és más nemzeteknél
 • Pályám emlékezete
 • Sophie

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Busa Margit, V.: Kazinczy Ferenc bibliográfia
 • Szabó László, Z.: Így élt Kazinczy Ferenc
 • Szabó László, Z.: Kazinczy Ferenc
 • Toldy Ferenc: Kazinczy Ferenc és kora : életrajzi emlék, 1859–1860

Könyvtárunkban található művei:

 • Budapest nagykávéház
 • Egyiptomi íródeák
 • Élőkről jót, vagy semmit
 • Az elszabadult oroszlán
 • A falu meg a város : szociográfiai írások
 • A fiatalúr megnősül
 • Fő az illúzió
 • Három boltoskisasszony
 • A hűséges szegényember : novella- és karcolatgyűjtemény
 • Író,  könyv,  olvasó  :  válogatott  cikkek  és  tanulmányok
 • Jeremiáda : elbeszélések, 1921–1930
 • Képtelen természetrajz és más karcolatok
 • Kiskunhalom
 • Egy lány a századfordulón
 • A lázadó ember
 • Meggyalázott vágy : elbeszélések, 1907–1920
 • A menekülő ember
 • Nagy Lajos válogatott művei
 • Pincenapló
 • Razzia : válogatott novellák
 • A tanítvány
 • Tízezer kilométer Szovjetoroszország földjén
 • A vadember
 • Válogatott elbeszélések, 1907–1953

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Borbély Sándor: Így élt Nagy Lajos
 • Kardos Pál: Nagy Lajos élete és művei
 • Kónya Judit: Nagy Lajos
 • Tarján Tamás: Nagy Lajos
 • Vasvári István: Nagy Lajos : emlékkönyv és bibliográfia

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Fráter Zoltán: Osvát Ernő élete és halála
 • Osvát Ernő a kortársak között (válogatta, összeállította, a szöveget gondozta Kőszeg Ferenc, Márványi Judit)

Könyvtárunkban található művei:

 • A kesergő szerelem
 • Kisfaludy Sándor és Kisfaludy Károly válogatott költeményei
 • Szépprózai művek

 

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Barabás Tibor: Napóleon foglya : Kisfaludy Sándor életregénye
 • Tőzsér Péter: Irodalom és becsületesség : Kisfaludy Sándor élete
 • Tőzsér Péter:   Kisfaludy   Sándor   bibliográfia  :  megjelent  a  költő  születésének  240. évfordulója  alkalmából

Könyvtárunkban található művei:

 • Atilla fia, Csaba királyfi : romantikus népszínmű 12 jelenésben
 • Békebeli éjszaka
 • Fekete felhő, teafű
 • Himnusz  kívülről,  belülről  :  Lezsák  Sándorral  beszélget  Spangel  Péter
 • Misi, a puska és a lódenkabát : versek
 • Nagypapa a bőröndben : groteszk népszínmű két részben, avagy drámai kurzusdarab, keverő-kavaró komédiával, némi áthallással, de a jó befejezés még várat magára. Történik valahol a Kárpát-medencében, nagy hegyek árnyékában, patakok szabdalta völgyben, a valamikor népesebb, szebb időket megélt zsákfaluban, ahol közel ötszáz őshonos magyar lélek él. Idő: 2018. április, húsvét után
 • Száz évre dall : Lezsák Sándor megzenésített versei
 • Színitanoda : óvodásoknak, kisiskolásoknak
 • Társai elmentek Megváltót nézni : összegyűjtött versek

Könyvtárunkban található műve:

 • Az én igazságom

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kalmár György: Indira Gandhi

Könyvtárunkban található művei:

 • Különben dühbe jövök : önéletrajzom első része
 • Különben dühbe jövök : önéletrajzom második része

 

Könyvtárunkban található szereplésével készült filmek:

 • Akik csizmában halnak meg
 • Az angyalok is esznek babot
 • Banán Joe
 • Charleston
 • Don Camillo
 • Piedone Afrikában
 • Piedone Egyiptomban
 • Piedone Hong Kongban
 • Zsoldoskatona

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek