Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd, péntek: 8-18
 • szerda - csütörtök: 12-18
 • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2019 szeptemberi jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Ördöggörcs : utazás Karinthyába
 • A vihar kapuja : színművészeti főiskolások ’68–’73 : egy családregény eleje

Könyvtárunkban található a második világháborúról szóló könyvek:

 • Battaglia, Roberto: A második világháború
 • Borsody  István:  Az  új  Közép-Európa  :  két  világháború  és  ami  utána következett
 • Chant, Chris: A második világháború repülőgépei
 • Churchill, Winston Spencer: A második világháború
 • Commager, Henry Steele: A második világháború története
 • Creighton, Cristopher: Martin Bormann, Hitler titkára : a II. világháború utolsó nagy rejtélye
 • D. Major Klára: Lángoló világ : a második világháború története
 • Fegyverrel  a  hazáért  :  Magyar  ellenállási  és  partizánharcok  a  második világháború idején (szerkesztette Dombrády Loránd, Nagy Gábor)
 • Földi Pál: Harc a Maláj-tengeren : a II. világháború híres tengeri csatái
 • Földi  Pál:  Konvoj  csata  az  Északi-tengeren  :  a  II.  világháború   híres   tengeri csatái
 • Földi Pál:  A  Luftwaffe  :  a  német  katonai  repülés  története  a  második világháború alatt
 • Franks,  Norman:  A  Bodenplatte  hadművelet  :  a  II.  világháború   utolsó  német légi  offenzívája
 • Géczi Zoltán: A II. világháború 22 vadászpilóta-ásza
 • Gergely Jenő: Magyarország története 1919 őszétől a II. világháború végéig
 • Groehler, Olaf: A II. világháború repülői és légicsatái
 • Hart, Stephen; Hart, Russel: A II. világháború német páncélosai
 • Israelân, Viktor Leonovič: A Hitler-ellenes koalíció diplomáciája : a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagy-Britannia diplomáciai együttműködése a második világháború alatt : 1941–1945
 • Karsai Elek: A berchtesgadeni sasfészektől a berlini bunkerig : fejezetek a második világháború történetéből
 • Karsai Elek: „Szálasi naplója”: a nyilasmozgalom a 2. világháború idején
 • Lukacs, John: Az európai világháború : 1939–1941
 • Macksey, Kenneth: A II. világháború katonai tévedései
 • A második világháború (szerkesztette Ungváry Krisztián)
 • A második világháború : 1939–1945 : rövid összefoglalás
 • A második világháború krónikája
 • A második világháború története : 1939–1945 (szerkesztette Grečko, Andrej Antonovič)
 • Milward, Alan S.: Háború,  gazdaság,  társadalom,  1939–1945  :  a II. világháború hátterében meghúzódó gazdasági események
 • Mosley, Leonard:  Az elfecsérelt  idő  :  hogyan  kezdődött  a  második világháború?
 • Nemere István: A második világháború titkai
 • Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában, 1914–1945
 • Ölvedi Ignác, Száva Péter: A második világháború képei, 1939–1945
 • Páva István: Ország a hadak útján : Magyarország és a második világháború
 • Ránki György: A második világháború története
 • Rees, Laurence: A legsötétebb óra : döbbenetes vallomások a második világháború pokláról
 • Sipos Péter: Adattár a II. világháború történetéhez
 • Shaw, Antony: A II. világháború napról napra
 • Szita Szabolcs:  A  Gestapo  tevékenysége  Magyarországon,  1939–1945  :  a német Titkos Államrendőrség Magyarországon a II. világháború idején
 • A  végső  győzelemig  :  a  II.  világháború  elszalasztott  lehetőségei  (szerkesztette Kenneth Macksey)
 • A Világ Igazai Magyarországon a második világháború alatt (szerkesztette Frojimovics Kinga, Molnár Judit)

Könyvtárunkban található a témával foglalkozó könyv:

 • Urbán Miklósné: Ereklyés Országzászló Kiskunfélegyházán

Könyvtárunkban található művei:

 • A Bicêtre harangjai
 • A furnesi polgármester
 • A gyilkos
 • A költözködés
 • A macska
 • Maigret
 • Maigret dühbe gurul
 • Maigret és a hajléktalan

Könyvtárunkban található művei:

 • Az élő fizika
 • A fegyverek fizikája
 • Játékos kísérletek az elektronnal
 • Kísérletek könyve : hogyan tanuljunk fizikát? : 500 egyszerű kísérlet
 • Kísérletezzünk és gondolkozzunk!
 • Klasszikus fizika
 • A kultúra világa. 6. kötet Matematika. Fizika. Kémia
 • Nagy Öveges könyv
 • Sugárözönben élünk
 • Színes atomfizika
 • Színes fizikai kísérletek a „semmiből”

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kovács Mihály: Öveges József

Könyvtárunkban található művei:

 • Ady Endre: Az elhagyott kalóz-hajók
 • Árnyékban éles fény : irodalmi tanulmányok
 • Írók, érzelmek, stílusok
 • Kortárs útlevelére : Radnóti Miklós 1909–1935
 • Sík Sándor

Könyvtárunkban található művei:

 • A 10–14 éves tanulók tudásszintje és gondolkodása
 • Fejlődéslélektan
 • A gondolkodás nevelése az általános iskolában
 • Pedagógiai pszichológia
 • A pedagógiai pszichológia alapkérdései
 • A tanulók gondolkodása 6–10 éves korban

Könyvtárunkban található művei:

 • Arany János
 • Árnyak nyomában : válogatott színikritikák, tanulmányok
 • Batsányi János, 1763–1845
 • „Csak hangköre más” : Arany János, 1857–1882
 • Dunántúli hexameterek
 • Égő türelem
 • Emberi nyelven : Keresztury Dezső versei, 1930–1965
 • Európai pillanatok
 • Féktelen idő : a szerző válogatása életművéből
 • Határok, frontok
 • Helyünk a világban : tanulmányok : új válogatás
 • Híres magyar könyvtárak
 • Hírünk a világban
 • Így élt Arany János
 • Így éltem
 • Kapcsolatok
 • A magyar irodalom képeskönyve
 • A magyar önismeret útja
 • A magyar zenetörténet képeskönyve
 • Mindvégig : Arany János, 1817–1882
 • Önismeret : esszék, tanulmányok
 • Örökség : magyar Író-arcképek
 • „S mi vagyok én...” : Arany János, 1817–1856
 • A szépség haszna : tanulmányok
 • Válogatott versek

Könyvtárunkban található művei:

 • Bambi
 • Bambi gyermekei
 • Hopsz és társa
 • Perri
 • Renni : egy mentőkutya története

Könyvtárunkban található műve:

 • Az ismeretlen közönség : Hevesi Sándor színházi műhelytanulmányai

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Elmegyek : Máté Péter emlékére (szerkesztette S. Nagy István)

Könyvtárunkban található művei:

 • Fekete vőlegények
 • Jezabel
 • Nagy Lajos király

Könyvtárunkban található művei:

 • Vitkovics Mihály magyar és szerb írásai
 • Vitkovics Mihály válogatott művei

Könyvtárunkban található művei:

 • Bábel tornya
 • Flamand közmondások
 • Gyermekjátékok   azaz   Idősebb  Pieter  Brueghel  mester   négyszáz  esztendős  híres-neves  festménye nyomán készült képeskönyv
 • Pieter Bruegel életműve

 

 

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Białostocki, Jan: Bruegel : Keresztelő Szent János prédikációja
 • Garas Klára: Id. Pieter Bruegel : 1525–1569
 • Gerszi Teréz: Bruegel és századának németalföldi festészete
 • Katona Imre: Bruegel és a Batthyányak
 • Mucsi András: Id. Pieter Bruegel, Adrian van Ostade, Salomon van Ruysdael
 • Szőllősy Andrásné: Bruegel : 1525–1569
 • Timmermans, Felix: Pieter Bruegel szenvedélyes élete

Könyvtárunkban található műve:

 • Dido and Aeneas

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Erdődy János: Háromkirályok szolgája

Könyvtárunkban található művei:

 • Egy forradalmi nemzedék
 • Friss szemmel
 • Hallja kend, Táncsics!
 • Az igazi Ady
 • Képek között
 • Nemzedékről nemzedékre

Könyvtárunkban található művei:

 • Apa és fiú
 • Egy  elmebeteg  nő  naplója  :  összegyűjtött  elmeorvosi  tanulmányok
 • Elfeledett álom : Csáth Géza válogatott művei
 • Fej a pohárban : napló és levelek, 1914–1916
 • Hamisság és igazság : Csáth Géza füveskönyve
 • Hamvazószerda
 • Ismeretlen házban
 • Lidércálmok
 • Mesék, amelyek rosszul végződnek : összegyűjtött novellák
 • Napló, 1912–1913
 • A repülő Vucsidol
 • Válogatott elbeszélések
 • A varázsló halála

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Szajbély Mihály: Csáth Géza
 • A varászló halála: in memoriam Csáth Géza (válogatta, szerkesztette, összeállította Szajbély Mihály)

Könyvtárunkban található művei:

 • A magyar könyv története
 • A magyarországi nyomdászat, könyvkiadás és könyvkereskedelem története. 2. kötet. A reformáció korában

Könyvtárunkban található művei:

 • Félkenyér csillag : válogatott versek
 • Gyerekholmi
 • Törvénytelen halottaim
 • Végtelen évszak = Bezkraen sezon
 • Versek

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Jánosi Zoltán: „Kő alatti fény” : Ratkó József és „két” nemzedéke

Könyvtárunkban található művei:

 • Arnold Schoenberg levelei
 • A zeneszerzés alapjai

Könyvtárunkban található műve:

 • Az Orinoco vadonában

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Thomas, M. Z.: Humboldt amerikai utazása

Könyvtárunkban található művei:

 • Bőrharisnya
 • A méhvadász : elbeszélés a nyugati vadonból
 • Nyomkereső
 • A préri
 • Az utolsó mohikán
 • Vadölő
 • A Vörös Kalóz

Könyvtárunkban található műve:

 • Marco Polo utazásai

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Rónaszegi Miklós: A genovai fogoly
 • Rónaszegi Miklós: Így élt Marco Polo

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Gyárfás Endre:  Halló,  itt  Puskás!  Puskás  Tivadar  kalandos  élete
 • Köteles Viktória: 88 magyar találmány

Könyvtárunkban található művei:

 • Élni és szeretni
 • Tegnap, ma, holnap

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Masi, Stefano: Sophia Loren
 • Meyer-Stabley, Bertrand: Az igazi Sophia Loren

Könyvtárunkban található műve:

 • Leonard Cohen magáról, Cohenről : 41 év, 26 beszélgetés: 19 dalszöveg eredetiben és magyarul

Könyvtárunkban található művei:

 • Beszélni nehéz!
 • Este a Dunánál
 • Hűséges hűtlenek
 • Jászai Mari
 • Regény

Könyvtárunkban található művei:

 • Anyám regénye
 • Apám regénye
 • Aranynap
 • Balga szüzek
 • Fasor
 • Hiába
 • Illúzió
 • Kaland
 • Küszöb
 • Mexikói szerelem
 • Móricz Zsigmond szerkesztő úr
 • Napnyugaton jártam
 • Nehéz az élet
 • Rosta
 • Suomiban jártam
 • Tíz év

Könyvtárunkban található művei:

 • Csodálatos felhők
 • Egy hét, egy év
 • Egy kis napfény a hideg vízben
 • Enyhe kis mosoly
 • Halálos dallam
 • Jó reggelt, búbánat!
 • A kívülálló
 • Örök emlékül
 • Rejtekutak
 • Szenvedélyek játéka
 • Szerelem életre-halálra
 • Szereti Brahmsot?
 • Tükörkép

Könyvtárunkban található művei:

 • A magyar emigráció életrajza, 1945–1985
 • A  magyar  népi  mozgalom  :  a  harmadik  reformnemzedék
 • Magyar politikai pályaképek, 1938–1948
 • Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia

Könyvtárunkban található művei:

 • Anyanyelve magyar
 • Argentína viharszünetben
 • Hajdanában Zambiában
 • Hazájából kirekesztve
 • A hegyen-völgyön szánkázó diófa
 • Az igazi Ibrinkó : Ignácz Rózsa meséje
 • Ikerpályáimon
 • Keleti magyarok nyomában : regényes útirajz és elbeszélések
 • Kóborló kisfiú kalandjai
 • Névben él csak
 • Papírmalom
 • Prospero szigetén
 • Rézpénz
 • Róza leányasszony
 • Szavannatűz
 • Titánia ébredése
 • Torockói gyász
 • Tűzistennő Hawaiiban egykor és most
 • Utazások emlékkönyve
 • Ünnepi férfiú : Szent László király regénye
 • Zebradob-hiradó : Kelet-afrikai útinapló

Könyvtárunkban található művei:

 • „...költőien lakozik az ember...” : válogatott írások
 • Lét és idő

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Major Máté: Amerigo Tot

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Csengery Judit: Egy órában egy élet
 • Rákosy Gergely: Elmarasztalva : Brigitte Bardot

Könyvtárunkban található művei:

 • Életre hangolva : a felnőtté válás útvesztői
 • A fejlődés útjai : a harmadik évezred pszichológiája
 • A fejlődés útjai : a flow folytatása
 • Flow  =  Az áramlat  :  a  tökéletes  élmény  pszichológiája
 • A futás öröme : technikák a jobb teljesítményhez
 • Jó üzlet : vezetés, áramlat és az értelem keresése
 • Kamasznak lenni : a felnőtté válás útja
 • Kreativitás : a flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája
 • Az öröm művészete : flow a mindennapokban
 • Tehetséges gyerekek : flow az iskolában

Könyvtárunkban található művei:

 • Bettina három élete
 • Csipkebolt Brüsszelben : Jósika Júlia életregénye
 • Az első Gertrudis : Kántorné életregénye
 • A fejedelemasszony : Zrínyi Ilona élete
 • Gyönyörű nyár
 • Jenny, Laura, Tussy
 • Kossuth Zsuzsanna
 • A lámpás hölgy : Florence Nightingale életregénye
 • Szendrey Júlia
 • Szonya professzor
 • A  tábornok  lánya  :  Alekszandra  Kollontaj  életregénye
 • Teleki Blanka
 • Titkos házasság
 • Úttörő asszonyok
 • Vilma doktorasszony : az első magyar orvosnő életregénye
 • Zöldfa utcza 38. : Veres Pálné regényes élete
 • Zsuzsi vakációja

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Köteles Viktória: 88 magyar találmány

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kiskunfélegyháza értékei : Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, Jászszentlászló, Kunszállás (szerkesztette Fekete Beatrix)

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek