Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd, péntek: 8-18
 • szerda - csütörtök: 12-18
 • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2020 februári jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található a témához kapcsolódó könyvek:

 • A Kiskunfélegyházi Városi Kórház - Rendelőintézet 50 éves jubileumi évkönyve, 1950–2000 (szerkesztette Tóth Sándor)
 • Urbán  Miklósné:  Nevezetes  épületek,  szobrok,  emléktáblák, emlékművek, egyéb építmények Kiskunfélegyházán

Könyvtárunkban található művei:

 • Filozófiai fejlődésem
 • A nyugati filozófia története a politikai és társadalmi körülményekkel összefüggésben, a legkorábbi időktől napjainkig
 • Önéletrajz : 1872–1914

Könyvtárunkban található a témához kapcsolódó könyv:

 • Urbán  Miklósné:  Nevezetes  épületek,  szobrok,  emléktáblák, emlékművek, egyéb építmények Kiskunfélegyházán

Könyvtárunkban található műve:

 • A Majális festője közelről : Szinyei Merse Pál levelezése, önéletrajzai, visszaemlékezések

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Gál György Sándor: Majális : Szinyei Merse Pál élete
 • Kampis Antal: Szinyei Merse Pál
 • Kontha Sándor: Paál, Mészöly, Szinyei
 • Pataky Dénes: Szinyei Merse Pál
 • Szinyei Merse Pál (a bevezető tanulmányt írta és a képeket válogatta Bernáth Mária)
 • Végvári Lajos: Szinyei Merse Pál, 1845-1920

Könyvtárunkban található művei:

 • 80 huszár
 • Csoóri Sándor breviárium
 • Csoóri Sándor legszebb versei
 • Elkártyázott köpeny
 • Elmaradt lázálom
 • Eltemethetetlen gondok
 • Esztergomi töredék
 • Faltól falig
 • A félig bevallott élet
 • Forradás
 • Futás a ködben
 • Hattyúkkal, ágyútűzben
 • Iszapeső
 • Jóslás a te idődről
 • Készülődés a számadásra
 • Kezemben zöld ág
 • A költő és a majompofa
 • Kubai napló
 • Lábon járó verőfény
 • A látogató emlékei
 • Lekvárcirkusz bohócai : gyermekversek
 • Második születésem
 • Moziba megy a Hold
 • Nomád napló
 • Senkid, barátod : a szerző válogatása életművéből
 • Szálla alá poklokra : esszék
 • Tenger és diólevél : összegyűjtött esszék, naplók, beszédek : 1961–1994
 • A tizedik este
 • Tudósítás a toronyból
 • Utazás, félálomban
 • Várakozás a tavaszban
 • A világ emlékművei
 • Virágvasárnap : a 60 éves költő 60 verse
 • Visszanéztem félutamból

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Kiss Ferenc: Csoóri Sándor
 • Vasy Géza: A nemzet rebellise : írások Csoóri Sándorról

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Haiman György: A Kner család és a magyar könyvművészet : 1882–1944
 • A  Kner-nyomda,  kiadványainak  tükrében : 1882–1944 (összeállította Lévay Botondné, Haiman György)
 • Malatyinszki József,  Petőcz  Károly,  Szabó  Ferenc: Egy  évszázad  mezsgyéjén  : a Kner  Nyomda  gyomai  és békéscsabai üzemeinek története

Könyvtárunkban található műve:

 • Hogyan  lettem  színésznő?  :  vallomások ; Egy Karády-film forgatókönyve és képei ; Beszélgetések Karády Katalinnal

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Kelecsényi László: Karády Katalin
 • Király Jenő: Karády mítosza és mágiája

Könyvtárunkban található művei:

 • A burgonya levélsodrás és a dohány érbarnulás betegsége
 • A malignus daganatok, biológiai, biokémiai okai

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Béres Klára: Cseppben az élet : Béres József életútja
 • Béres Klára: Szirtfoknak lenni : Béres József életútja

Könyvtárunkban található művei:

 • Az  ártatlan  ember  : gyilkosság és törvénytelenség egy kisvárosban
 • A cég
 • A csaló
 • Csapdában
 • Csodatévő
 • A festett ház
 • Holló a hollónak
 • A Kakas bár
 • A magányos farkas
 • A manipulátor
 • A Pelikán ügyirat
 • Platánsor
 • Prókátorok
 • Siralomház
 • A súgó
 • Szürkehegy
 • Az utca ügyvédje
 • Az utolsó esküdt
 • Végzetes hagyaték

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kiskunfélegyháza értékei : Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, Jászszentlászló, Kunszállás (szerkesztette Fekete Beatrix)

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Czeizel Endre: Zeneszerzők, gének, csodák
 • Kiszely-Papp Deborah: Dohnányi Ernő
 • Vázsonyi Bálint: Dohnányi Ernő

Könyvtárunkban található művei:

 • Adjátok  vissza  a  hegyeimet! : Koltay Gábor filmje Wass Albertről
 • Benkó Dixieland Band story
 • István, a király
 • Szász Endre
 • Szép volt fiúk... : egy (majdnem végleg) betiltott film története
 • Szörényi, Bródy : az első 15 év
 • Verebes, a mágus

Könyvtárunkban található műve:

 • Ravel

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Rákai Zsuzsanna: Petrovics Emil

Könyvtárunkban található művei:

 • Bolyai-levelek
 • Bolyai Farkas Zenészeti dolgozata
 • Drámák

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Benkő András: A Bolyaiak zeneelmélete
 • Benkő Samu: Apa és fiú : Bolyai tanulmányok
 • Dávid Lajos: A két Bolyai élete és munkássága
 • Németh László: Változatok egy témára
 • Száva István: Apa és fia : Bolyai Farkas és János élete
 • Szénássy Barna: Bolyai Farkas : 1775–1856

Könyvtárunkban található művei:

 • Alku
 • A bűnbeesés után
 • Csúnyácska lány
 • Drámaíró, színház, társadalom : színházi írások
 • Drámák
 • Éjjeli műszak
 • Gyújtópont
 • Kallódó emberek
 • Közjáték Vichyben
 • Pillantás a hídról
 • A salemi boszorkányok
 • Az ügynök halála

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Maerker, Christa: Marilyn Monroe – Arthur Miller

Könyvtárunkban található művei:

 • Borisz Paszternak versei
 • Éjszakai szél
 • Luvers gyermekkora
 • Zsivago doktor

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Pasternak, Anna: Lara : Zsivago doktor eltitkolt szerelme

Könyvtárunkban található műve:

 • Barabás Miklós önéletrajza

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Szabó Júlia: Markó, Barabás, Munkácsy
 • Szvoboda D. Gabriella: Barabás Miklós : 1810–1898

Könyvtárunkban található művei:

 • Perzsa levelek
 • A rómaiak nagysága és hanyatlása
 • A törvények szelleméről

Könyvtárunkban található művei:

 • Elmélkedések az első filozófiáról
 • Értekezés a módszerről
 • A filozófia alapelvei
 • Válogatott filozófiai művek

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Aszmusz, Valentin Ferdinandovics: Descartes
 • Kalocsai Dezső: Descartes etikája
 • Kelemen János: A nyelvfilozófia kérdései : Descartes-tól Rousseau-ig
 • Rozsnyai Ervin: Filozófiai arcképek : Descartes, Vico, Kierkegaard

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Hárs Éva: Csók, Koszta, Rudnay
 • Székely András: Csók István

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Bereczki Erzsébet: Giordano Bruno igaz története
 • Raffy Ádám: A máglya : Giordano Bruno életregénye
 • Raffy Ádám: Ha Giordano Bruno naplót írt volna...

Könyvtárunkban található művei:

 • Ahol a pénz nem isten : 1904
 • Aki a szívét a homlokán hordja
 • Akik kétszer halnak meg : 1881–1882
 • Az arany ember
 • Asszonyt kísér – Istent kísért
 • Bálványosvár : 1883
 • A barátfalvi lévita : 1898
 • Benyovszky Móric életrajza
 • Bölcsesség és bohóság : Jókai Mór füveskönyve
 • Börtön virága : 1904
 • A cigánybáró
 • Cikkek a forradalom évéből
 • Cikkek és beszédek
 • Csataképek a magyar szabadságharcból
 • A Damokosok
 • De kár megvénülni! : egy vén öcsémuram élményei után : 1896
 • A debreceni kastély
 • Dekameron : válogatás
 • Drámák
 • Egész  az  északi  pólusig  vagy Mi lett tovább a Tegetthoffal? : regény egy a hajón hátramaradt matróz feljegyzései után : 1876
 • Egetvívó asszonyszív : történelmi regény : 1902
 • Egy az Isten
 • Egy hirhedett kalandor a XVII. századból : 1879
 • Egy játékos, aki nyer
 • Egy magyar nábob
 • Az elátkozott család : 1858
 • Elbeszélések
 • Az élet komédiásai : 1875
 • Az eltűnt leányok : válogatott kisregények és elbeszélések
 • Emléksorok : napló 1848–49-ből
 • Az én életem regénye
 • Enyém, tied, övé
 • Eppur si muove : És mégis mozog a föld
 • Erdély aranykora
 • A fehér rózsa
 • Fekete gyémántok
 • A fekete vér : 1891
 • Felfordult világ : 1863
 • Félistenek bolondságai
 • Forradalmi és csataképek 1848- és 1849-ből : egy bujdosó naplója : novellák, emlékezések
 • Följegyzések
 • A gazdag szegények
 • Görögtűz : 1877
 • Gróf Benyovszky Móric életrajza, saját emlékiratai és útleírása : 1888–1891
 • A hadak útja : hun regék
 • A három királyok csillaga
 • A három márványfej : 1887
 • Hétköznapok : 1846
 • A huszti beteglátogatók : történelmi elbeszélések
 • Írói arcképek
 • Az istenhegyi székely leány : válogatott elbeszélések
 • A janicsárok végnapjai
 • Jókai igéi
 • Jókai Mór levelezése
 • Jókai Mór válogatott novellái
 • Jókai olvasókönyv
 • A jövő század regénye : 1872–1874
 • Kárpáthy Zoltán
 • Kelet királynéja : történelmi regék, beszélyek, régi, furcsa történetek
 • Kertészgazdászati jegyzetek
 • A két Trenk
 • A kétszarvú ember
 • A kiskirályok
 • A kőszívű ember fiai
 • A kráó
 • A leaotungi emberkék és más mesék
 • A lélekidomár
 • Levelezés, 1847–1852
 • Levente
 • A lőcsei fehér asszony : 1884–1885
 • Madách Imre és Jókai Mór válogatott versei
 • A magyar nemzet története regényes rajzokban
 • A magyar nép élce
 • A mi lengyelünk : 1903
 • Minden poklokon keresztül : 1883
 • Mire megvénülünk : 1865
 • A nagyenyedi két fűzfa és más elbeszélések
 • Névtelen vár : 1877
 • Nincsen ördög : 1891
 • Öreg ember nem vén ember : képzelt regény négy részben : 1900
 • „...őrültek házába akartatok záratni” : Jókai Mór kiadatlan levelei és Feszty Árpádné Jókai Róza visszaemlékezései
 • Párbaj Istennel
 • Páter Péter : 1880–81
 • Petőfi Sándorról
 • Politikai divatok
 • Rab Ráby
 • Rákóczy fia : 1891
 • A régi jó táblabírák : 1856
 • Sárga rózsa
 • Sírkő-album
 • Szabadság a hó alatt vagy a Zöld könyv : 1879
 • Szegény gazdagok
 • A szegénység útja
 • Szép Mikhál : 1877
 • Szerelem bolondjai : 1869
 • Szeretve mind a vérpadig : történelmi regény a Rákóczi korból
 • Színművek
 • Szomorú napok : 1848–1856
 • Tarka élet
 • Tégy jót
 • A tengerszem tündére
 • A tengerszemű hölgy
 • Török világ Magyarországon
 • Trenk Frigyes
 • Az új földesúr
 • Utazás egy sírdomb körül
 • Az utolsó budai basa
 • Utazás egy sírdomb körül

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • „Baráti emlékül – Jókai Mór” : Jókai Mór összes fényképe : ikonográfia (összeállította E. Csorba Csilla)
 • Dávid Gyula: Jókai : emberek, tájak, élmények Jókai erdélyi tárgyú műveiben
 • Fábri Anna: Jókai-Magyarország : a modernizálódó 19. századi magyar társadalom képe Jókai Mór regényeiben
 • Fábri  Anna:  Mi  ez  a  valósághoz  képest?  :  kérdések és válaszok Jókai, Mikszáth és Krúdy olvasása közben
 • Fenyves Marcell: Jókai Mór: A kőszívű ember fiai : olvasmánynapló
 • Fried István: Jókai Mórról másképpen
 • Jókai album : képek, adatok, okmányok Jókai Mór életéből
 • Jókai Mór : 1825–1904 : bibliográfia életrajzi adatokkal, Jókai műveinek ismertetésével, illusztrációkkal (szerkesztette és összeállította Tiszay Andor)
 • Jókaitól Jókairól (összeállította Baky Gyuláné, Standovárné Gárdonyi Vera)
 • Kelecsényi László: Rózától Belláig : Jókai szerelmei
 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
 • Lengyel Dénes: Így élt Jókai Mór
 • Lengyel Dénes: Jókai Mór
 • „Mester Jókai” : a Jókai-olvasás lehetőségei az ezredfordulón (szerkesztette Hansági Ágnes, Hermann Zoltán)
 • Mezei Zsolt: „A kényes úrfi s a rongyos baka” : tanulmányok két halhatatlan pápai diákról
 • Mikszáth Kálmán: Jókai Mór élete és kora
 • Nagy Miklós: Jókai : a regényíró útja 1868-ig
 • Nagy Miklós: Jókai Mór alkotásai és vallomásai tükrében
 • Szénássy Zoltán: Jókai nyomában
 • Váradi  Péter  Pál, Lőwey Lilla: Erdély, Jókai Mór : az Anna-báltól a Szent Anna-tóig
 • Veress Zoltán: Jókai természettudománya
 • Vita Zsigmond: Jókai Erdélyben
 • Zimáné Lengyel Vera: Jókai bibliográfia

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Restany,  Pierre:  A  művészet  hatalma  : Hundertwasser, a festő-király és az öt bőr

Könyvtárunkban található művei:

 • Aranygyűrű
 • Égi jel : történelmi regény
 • Elhagytál, Helios
 • Márvány menyasszony
 • A párduc
 • Raevius ezredes utazása
 • Séták a római Magyarországon
 • Tűzfolyam : elbeszélések

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Barta János, ifj.: A nevezetes tollvonás : II. József visszavonja rendeleteit
 • Fejtő Ferenc: II. József
 • Hajdu Lajos: A közjó szolgálatában : a jozefinizmus igazgatási és jogi reformjai
 • Németh László: II. József

Könyvtárunkban található művei:

 • Addig is : változatok a jelen létre
 • Gyöngyök,  göröngyök  szerelem  lépte  nyomában : ötven év útján
 • Képtelenkönyv
 • Kettőspont
 • Szó-tár : korábbi és későbbi versek

Könyvtárunkban található műve:

 • Az utolsó leheletem

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Nemes Károly: Luis Buñuel

Könyvtárunkban található művei:

 • Heltai Gáspár és Bornemisza Péter művei
 • Ördögi kísírtetekről, avagy Röttenetes utálatosságáról ez megfertéztetett világnak
 • Válogatott írások : 1553–1584

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Nemeskürty István: Bornemisza Péter és kora
 • Nemeskürty István: Bornemisza Péter kísértései

Könyvtárunkban található művei:

 • Állatorvosi pályám kezdetén...
 • Kutyák a rendelőmben

Könyvtárunkban található művei:

 • Concerto Grosso, No. 1., G-dúr
 • Concerto Grosso, No. 2., F-dúr
 • Concerto Grosso, No. 5., D-dúr
 • Concerto Grosso, No. 6., g-moll
 • Concerto Grosso, No. 7., B-Dúr
 • Concerto Grosso, No. 8., c-moll
 • Messiás
 • Orgonaverseny, No. 1., B-dúr
 • Orgonaverseny, No. 2., A-dúr
 • Orgonaverseny, No. 3., B-dúr
 • Orgonaverseny, No. 4., d-moll
 • Orgonaverseny, No. 5., g-moll
 • Orgonaverseny, No. 6., B-dúr
 • Tűzijáték
 • Vízizene

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Barna István: Georg Friedrich Händel életének krónikája
 • Dean, Winton: Händel
 • Gál György Sándor: Messiás : Händel életének regénye
 • Gál Zsuzsa: Georg Friedrich Händel
 • Szentkuthy Miklós: Händel

Könyvtárunkban található művei:

 • Emlékirat és napló
 • Tükör-játék : válogatott írások, levelek

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Földes Anna: Így élt Jászai Mari
 • Földes Anna: Jászai Mari és a magyar színház
 • Péchy Blanka: Jászai Mari

Könyvtárunkban található művei:

 • Abafi
 • A csehek Magyarországon
 • Emlékirat
 • A nagyszebeni királybíró
 • Regegyöngyök

Elismeréseink

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek