Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd: 8:00 - 16:00
 • szerda: 13:30 - 18:00
 • csütörtök: 13:30 - 18:00
 • péntek: 8:00 - 16:00
 • minden páros hét szombatján: 8:00 - 12:00
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2023. januári jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található róla szóló folyóiratcikk:

 • Rosta   Ferenc:  Alkotó  ismerőseim   –   ismerős   alkotóim  :  Faragó  József.   Félegyházi  Hírlap,  2.  évf.  2.  sz.  (1996.  jan.  26.),  6. p.

 

Könyvtárunkban található művei magyarul:

 • Anyám tyúkja : versek
 • Az apostol
 • Arany és Petőfi levelezése
 • Arany Lacinak : gyerekversek
 • Bánk Bán
 • Czipruslombok Etelke sírjáról
 • Dicsértessék a nép neve...
 • Egy gondolat bánt engemet : Petőfi Sándor versei
 • Ezernyolcszáznegyvennyolc,   te   csillag   :   A   Pilvaxtól   az   Ispán-kútig
 • Forradalmi versek
 • A helység kalapácsa
 • A hóhér kötele
 • Huszonöt vers gyerekeknek
 • Ibolyák
 • János vitéz
 • A két Bolond Istók : Petőfi és Arany költeménye
 • „Lanc’ versei” : Petőfi első sajtó alá készített, de soha meg nem jelent versgyűjteményéről
 • Lapok Petőfi Sándor naplójából : Pest, 1848
 • A mi Petőfink : Petőfi Sándor válogatott versei
 • A mi Petőfink : Petőfi-versek gyerekrajzokkal
 • Mosolygó Sándor és Somolygó János : Petőfi Sándor és Arany János versei
 • Pató Pál úr
 • Petőfi és Arany levelezése
 • Petőfi Sándor – Hriszto Botev válogatott művei
 • Petőfi Sándor 101 verse
 • Petőfi Sándor, az üstökös csillag, 1848. március 15.
 • Petőfi Sándor elbeszélő költeményei
 • Petőfi Sándor füveskönyve : nem ért engem a világ
 • Petőfi Sándor hazafias és egyéb válogatott költeményei
 • Petőfi Sándor legszebb költeményei
 • Petőfi Sándor összes költeményei
 • Petőfi Sándor összes prózai művei és levelezése
 • Petőfi Sándor összes versei
 • Petőfi Sándor próza- és drámafordításai
 • Petőfi Sándor szerelmes versei
 • Petőfi Sándor válogatott versei
 • Petőfi Sándor versei
 • Petőfi válogatott költeményei
 • A puszta, télen : válogatott versek
 • Sors, nyiss nekem tért... : válogatott versek
 • Szabadság, szerelem... : a költő legszebb prózai írásai
 • A Szabadsághoz : Petőfi Sándor válogatott versei
 • Szerelem gyöngyei
 • A tavaszhoz : Petőfi Sándor megzenésített versei és Kossuth nóták
 • Tigris és hiéna
 • A Tisza
 • Tizenkét vers
 • Tündérálom
 • Útirajzok : úti jegyzetek, úti levelek
 • Válogatott költemények
 • Válogatott prózai írásai
 • Válogatott versek
 • Vers és próza : időrendi válogatás a teljes életműből

 

Könyvtárunkban található művei idegen nyelven:

 • Der deutsche Petőfi : 61 Gedichte
 • Din lirica lui = Válogatott versek
 • Gedichte
 • Held János
 • János vitéz [kínai nyelven]
 • Jean le Preux
 • John the Valiant
 • Juan el Paladin
 • Poemes
 • Poèmes : présentation et choix par Jean Rousselot
 • Petőfi 77 vers - poems : magyar-angol kétnyelvű kiadás
 • Petőfi Sándor szerelmes versei : kínai-magyar bilingvális kiadás
 • Petőfi Sándor Szülőföldemen című verse különböző népek nyelvén
 • Vitjaz Janos

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Ahol  az  élet  pusztul  és  a  halál  terem  :  emlékkonferencia  Petőfi  Sándor halálának 170. évfordulójára (szerkesztette Asztalos Emese et al.)
 • Asztalos István: „Vándorlom a világot...” : Petőfi nyomában a Galga és a Rákos vidékén
 • Asztalos István: Petőfi és Aszód
 • Balogh Mihály: A költő és a város : Petőfi Sándor Kunszentmiklóson
 • Bánki István, Munkácsy László: Petőfi Pest-Budája, Pest-Buda Petőfije
 • Barabás Tibor: Levél a szovjet írókhoz Petőfi Sándorról
 • Békés István: Petőfi nyomában
 • Berényi Anna: Petőfi : Petőfi Sándor regényes életrajza
 • Beszélő   tárgyak   :   a   Petőfi   család   relikviái  (összeállította  Kalla Zsuzsa, Ratzky Rita)
 • Bodolay Géza: Petőfi diáktársaságai
 • Borzák Tibor: P. S. : titkok a barguzini csontváz körül
 • Borzák Tibor: Rokonom, Petőfi
 • Czeglédi Imre: Petőfi Gyulán
 • Czeizel  Endre:  Aki  költő  akar  lenni,  pokolra  kell  annak  menni?  :   magyar  költő-géniuszok  testi  és  lelki  betegségei
 • Czeizel  Endre:  Költők,  gének,  titkok  :  a magyar költő géniuszok családfaelemzése
 • Czeizel Endre: A magyar költő-géniuszok sorsa
 • Csepregi Béla: Petőfi Sárszentlőrincen
 • Csukás István: Petőfi a szlovákoknál
 • Dávid Gyula, Mikó Imre: Petőfi Erdélyben
 • Dienes András: 7 falun, 7 városon át Petőfi útján
 • Dienes András: A fiatal Petőfi : a költő származása és életútja 1838 nyaráig
 • Dienes András: A legendák Petőfije
 • Dienes András: A Petőfi-titok
 • Dienes András: Az utolsó év : Petőfi és a szabadságharc
 • Dienes András: Petőfi a szabadságharcban
 • Egressy Ákos: Petőfi Sándor életéből
 • Elekfi   László:  Petőfi   verseinek   mondattani  és  formai felépítése, különös tekintettel az aktuális mondattagolásra
 • Elértem,  amit  ember  érhet  el  :  esszé-  és  tanulmánykötet  (szerkesztette Kispálné Lucza Ilona)
 • Az élő Petőfi : megemlékezés Petőfi Sándor születésének 150. évfordulójáról (szerkesztette S. Nyírő József)
 • Farkas Emőd: Petőfi élete
 • Fedina Lídia: Tőről vágott magyar ember : Petőfi Sándor élete
 • Fekete  Sándor:  „...agyon  akart  verni  a  magyar  nép...”  :  adalékok  Petőfi választási  megbuktatásához
 • Fekete Sándor: Borostyán, a vándorszínész : vidám jelenetek Petőfi életéből
 • Fekete Sándor: Így élt a szabadságharc költője
 • Fekete Sándor: A költő kardjai : Petőfi a forradalomban
 • Fekete Sándor: Les angoisses et obsessions de Petőfi
 • Fekete Sándor: Mezítláb a szentegyházban : cikkek Petőfiről és kortársairól
 • Fekete Sándor: Petőfi, a vándorszínész
 • Fekete Sándor: Petőfi és Schiller
 • Fekete Sándor: Petőfi és Scribe
 • Fekete Sándor: Petőfi et Dumas
 • Fekete Sándor: Petőfi evangéliuma : a költő és a francia forradalmak
 • Fekete Sándor: Petőfi forradalma : egy magyar história, lírával és polémiával
 • Fekete Sándor: Petőfi romantikájának forrásai
 • Fekete Sándor: Petőfi Sándor életrajza. 1. kötet, A költő gyermek- és ifjúkora
 • Fekete Sándor: Számadás az ünnepről : régi viták – mai megközelítésben
 • Fekete  Sándor:  A  szibériai   métely  :  egy  Petőfi-legenda   feltámadása   és   újbóli elhantolása
 • Fenyves Marcell: Petőfi : verselemzések és olvasókönyv
 • Ferenczi Zoltán: Petőfi
 • Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza
 • Fischer Sándor: Petőfi élete és művei
 • Fried István, Szappanos Balázs: Petőfi-versek elemzése
 • Fried István: A (poszt)modern Petőfi
 • Galambos Sándor: Petőfi és Kunszentmiklós
 • Gerškovič, Aleksandr Abramovič: Az én Petőfim : cikkek és tanulmányok
 • Gerškovič, Aleksandr Abramovič: Petőfi és a színház
 • Goda Imre: Petőfi az iskolában : a Petőfi-témakör az önálló tanulás feltételrendszerének megteremtésére irányuló tankönyvkísérletből
 • Gyulai Pál: Petőfi Sándor és lyrai költészetünk
 • A halhatatlan szabadság dala : írások Petőfiről (összeállította Lukácsy Sándor)
 • Harsányi Zsolt: Petőfi : a legismertebb magyar költő alig ismert élete
 • Harsányi Zoltán: Az üstökös : Petőfi Sándor életének regénye
 • Hatvany Lajos: Feleségek felesége : Petőfi mint vőlegény
 • Hatvany Lajos: Így élt Petőfi
 • Hatvany Lajos: Petőfi márciusa
 • Herczeg Ferenc: Petőfi
 • Herman Ottó: Arany, Tompa, Petőfi és a népköltés madárvilága
 • Hermann Róbert, Kovács László: Petőfi halála
 • Hommage   à   Petőfi  Sándor  :  képzőművészek   hódolata  (összeállította   Kertész Csaba)
 • Horváth János: Petőfi Sándor
 • Horváth Márton: Lobogónk: Petőfi : irodalmi cikkek és tanulmányok
 • Hulesch Ernő: Sándor, te vagy?
 • Hunyady József: A viharmadár : mozaikok Petőfi Sándor életéből
 • Ihletőnk:  Petőfi  :  a  Petőfi  Szülőház  és  Emlékmúzeum  képzőművészeti katalógusa  (szerkesztette  Kispálné  dr.  Lucza  Ilona)
 • Illyés Gyula: Petőfi élete
 • Illyés Gyula: Petőfi Sándor
 • Illyés Gyula: Tűz vagyok... : Petőfi Sándor élete
 • Istenes  József:  A  kiskőrösi  Petőfi-kultusz  története  :  visszaemlékezések,  hiteles  elbeszélések,  eredeti  dokumentumok
 • Istenes József: „Szent a küszöb...” : Petőfi szülőháza
 • Jakus Lajos: Petőfi Pencen : emlékül a költő születésének 150. évfordulójára
 • Jankay  Éva,  Szabóné  Fricska  Anna:  Kulturális hagyományok : Petőfi Sándor életének és költészetének helyi vonatkozásai
 • Jegyzék  a  Petőfi  Sándortól  származó,  rávonatkozó,  vagy  vele  kapcsolatos levéltári iratokról és kéziratokról
 • Jókai Mór: Petőfi Sándorról
 • Juhász István: Írások Petőfi Sándorról
 • Juhász István: Még közelebb Petőfihez
 • Juhász István: Szerelem a síron túl is : Petőfi Sándor és Szendrey Júlia
 • Juhász István: A szerelmes Petőfi
 • Juhász István: „Szolgáltam én Mars uramnál…”: a katona Petőfi
 • Juhász István: Történetek Petőfi Sándor életéből
 • Kapus Krisztián: Szülőföldemen : Petőfi Sándor magyarul és oroszul a Szülőföldemen című versének tükrében
 • Kedves Gyula, Ratzky Rita: Csataterek Petőfije : dokumentumok, Petőfi-művek hadtörténeti és irodalomtörténeti-poétikai elemzésekkel
 • Kellner Bernát: Robozi István emlékezései Petőfi Sándorra : cikksorozat a Somogy című hetilapból
 • „A  kényes  úrfi  s  a  rongyos  baka”  :  tanulmányok   két  halhatatlan  pápai  diákról  : Petőfi Sándor, Jókai Mór (szerkesztette Mezei Zsolt)
 • Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és kora, 1823–1849
 • Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete : kritikai életrajz
 • „Keresztúton állok...” : irodalmi összeállítás Petőfi Sándor felvidéki utazásairól (összeállította Papp Lajos)
 • Ki vagyok én? : Petőfi választásai (szerkesztette Kalla Zsuzsa, Adrovitz Anna)
 • Kiskunfélegyháza,   Bugac,   Bugacpusztaháza,   Gátér,   Jászszentlászló,   Kunszállás értékei   (szerkesztette  Fekete Beatrix)
 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
 • Kiss Béla: Petőfi emlékek Kiskörösön : ismeretlen adatok Petőfi Sándor születéshelyéről
 • Kiss József: A mi Petőfink : Petőfi a Duna-Tisza közén
 • Kiszely István: Mégis Petőfi? : A szibériai Petőfi-kutatás irodalma időrendi sorrendben
 • Kovács  Adorján:  A  próteuszi  Petőfi  :  kísérletező  és  anticipáló  költészete, 1845–49
 • Kozma Andor: Petőfi : költői regény
 • Kozma Dezső: Petőfi öröksége
 • Könczöl Imre: Petőfi és Várpalota
 • Könczöl Imre: Petőfi útjain Veszprém megyében
 • Lenkei   Henrik,   Kont   Ignácz,   Baróti   Lajos,  Kőrösi  Albin,  Vikár  Béla,  Vikár  Vera: Petőfi a világirodalomban
 • Lombos Alfréd: Petőfi életképek : 8 darabban
 • Losonci Miklós: Petőfi a holnap költője
 • Losonci Miklós: Petőfi a Kiskunság költője
 • Losonci Miklós: Petőfi Alföldje
 • Lőrinc László: 25 szelfi a reformok korából
 • Lőrincz  Julianna:  Petőfi-versek  és  műfordításaik  alakzatainak  kontrasztív  vizsgálata
 • Lucifero, Armando: Petőfi Sándor Szibériában = Petőfi in Siberia
 • Lukácsy Sándor: Petőfi eszmerokonai
 • Magyar Zoltán: Petőfi a Felvidéken
 • Majsai Károly: Petőfi Sándor és szülei a szalkszentmártoni nagyvendégfogadóban
 • Makkai Ádám: Úristen! Engedj meghalni! : Petőfi Sándor pokoljárása és megidvezülése, látomások, vallomások
 • Margócsy István: Petőfi Sándor
 • Martinkó András: Költő, mű és környezet : kérdőjelek a Petőfi-irodalomban
 • Martinkó András: A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus fejlődése
 • Matics Pál: Petőfi szalkszentmártoni versei
 • Medve  Zoltán:  Az  Alföld  poétája  a  zordon  Kárpátokban  :  Petőfi  Sándor kárpátaljai  és  galíciai  recepciója
 • Mezősi Károly: Az évszázados Petőfi-per
 • Mezősi Károly: Közelebb Petőfihez
 • Mezősi Károly: Petőfi családja a Kiskunságban : kiskunfélegyházi életük
 • Mezősi  Károly:  Petőfi  és  családja  Dömsödön  :  Petőfi  emlékhelyek  Pest megyében
 • Milbacher Róbert: Legendahántás : 50+1 tévhit a magyar irodalomban
 • Molnár Péterné: „...a róna, hol születtem” : a Petőfi-szülőhelyvita
 • Móra Ferenc: Petőfi oltárára
 • Nemere István: Petőfi Sándor magánélete : toll, kard, szerelem
 • Ónody Magdolna: A Petőfi és a Szendrey család életéből
 • Oriskó Norbert: A természet vadvirága
 • Osztovits  Szabolcs:  „Sors,  nyiss  nekem  tért”  :  Petőfi  Sándor  életének  krónikája
 • Palágyi Menyhért: Petőfi
 • Pándi Pál: Petőfi és a nacionalizmus : hat előadás
 • Pándi Pál: Petőfi : a költő útja 1844 végéig
 • Pándi Pál, Pálmai Kálmán: Petőfi Sándor
 • Pernesz Gyula: Petőfi és Győr
 • Petőfi  a  szomszéd  és  rokon  népek  nyelvén  (szerkesztette  Gulya János,  Kerényi Ferenc)
 • Petőfi állomásai : versek és elemzések (szerkesztette Pándi Pál)
 • Petőfi Aszódja – Aszód Petőfije (szerkesztette Asztalos István)
 • Petőfi az iskolában (szerkesztette Hegedüs András, Miklósvári Sándor)
 • Petőfi bibliográfia (összeállította Mitru Ibolya)
 • Petőfi breviárium (összeállította Karcza Zsófia)
 • Petőfi dalok (összeállította Isoz Kálmán)
 • Petőfi életútja (összeállította Martinkó András)
 • Petőfi emlékek Pápán (összeállította Heitler László)
 • Petőfi emlékek Szabadszálláson (összeállította Tóth Sándor)
 • Petőfi  emlékhelyek  a  Kárpát-medencében  (szerkesztette  Asztalos  István,  Ratzky Rita)
 • Petőfi és a szabadságharc (összeállította Mód Aladár)
 • Petőfi és Arany (szerkesztette Gellért Oszkár)
 • Petőfi és kora : Petőfi pályakezdése és a német drámairodalom (szerkesztette Lukácsy Sándor, Varga János)
 • Petőfi és Pest megye (összeállította Mezősi Károly)
 • Petőfi és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye (szerkesztette Rexa Dezső)
 • Petőfi ismeretlen kéziratai (közli Kéry Gyula)
 • Petőfi   koszorúi   :  versek,  vélekedések,  vallomások   Petőfiről   (válogatta   Csanádi Imre)
 • Petőfi  napjai   a   magyar   irodalomban,  1842–1849  (összeállította  Endrődi  Sándor)
 • Petőfi  nyomában  jártak  :  Félegyházi  Petőfi-kutatók  (szerkesztette  Kapus Béláné)
 • Petőfi  Sándor  :  általános  és  középiskolások  számára  (összeállította Matyasovszki József)
 • Petőfi Sándor bibliográfia (összeállította Urbán Miklósné, Zvara Pál)
 • Petőfi Sándor emlékezete (szerkesztette Margócsy István)
 • Petőfi   Sándor   emlékezete   Kiskunfélegyházán,  2008–2009   (szerkesztette   Kállainé Vereb Mária)
 • Petőfi Sándor és Debrecen (szerkesztette Bényei Miklós)
 • Petőfi tüze : tanulmányok Petőfi Sándorról (szerkesztette Tamás Anna, Wéber Antal)
 • Petőfi-adattár
 • Petőfi-album : adatok, okmányok és képek Petőfi Sándor diadalútjáról
 • Petőfi-almanach (szerkesztette Ferenczi Zoltán)
 • Petőfi-emlékek   Kiskunfélegyházán   (szerkesztette   Fazekas   István,   Fekete   János, Sajtos Géza)
 • Petőfi-emlékek  Kiskunfélegyházán  :  vezető  a  Petőfi  emlékház  kiállításához (szerkesztette Fazekas István, Fekete János)
 • Petőfi-könyv (szerkesztette Császár Elemér, Ferenczi Zoltán)
 • Petőfitől   –   Petőfiről   :  a   költő   születésének  150.  évfordulóján   (összeállította Czuth  Béláné,  Ésik  Zoltánné)
 • Radó György: Petőfi Sándor és a Szovjetunió népei
 • Ráduly János: Petőfi Sándor utolsó hét napja : Petőfi-dokumentumok
 • Ratzky Rita: „De méreg a dal édes méze” : Petőfi tanulmányok
 • Révai József: Petőfi
 • Riedl Frigyes: Petőfi Sándor
 • Riedl Frigyes: Petőfi Sándor élete és művei
 • Rostás  Csaba  József:  Kiskunfélegyháza  kiemelkedő  katona  múltja  és  tehetségei
 • Sahova,  Kira  Alexandrovna:  Sandor  Petefi  :  Szpivec ugorszkoje revoljucii 1848–1849
 • Sahova, Kira Alexandrovna: Sandor Petefi : Zsittja i tvorcsiszt’
 • Sajdik Ferenc: Vivát Petőfi! : élet-rajzok, válogatás Petőfi Sándor verseiből, anekdoták, útijegyzetek
 • Sándor-Zsigmond Ibolya: A mi Petőfink : igazság és legenda
 • Sislay József: Petőfi Sándor tragikus halála
 • Somogyi Gyula: Petőfi Sándor költészete
 • Spira György: Négy magyar sors
 • Spira György: Petőfi napja
 • Szabadság, hadd nézzünk szemedbe! 1. kötet, Petőfi Sándor kétszázadik születésnapjára (szerkesztette Benke László)
 • Szabadság   és   halál   1848-49   :   szem-   és   fültanúk   híradásai   (szerkesztette  Varga  Domokos)
 • Szabó Géza: Ásatás Barguzinban : Egy régész egy legenda nyomában
 • Szabó István: Petőfi magyarórán
 • Szalatnai Rezső: Petőfi Pozsonyban
 • Szigethy Gábor: Shakespeare-t olvasó Petőfi
 • Szigetvári Iván: A százéves Petőfi : jellemrajz
 • Szilágyi Márton: A magyar romantika ikercsillagai : Jókai Mór és Petőfi Sándor
 • Szinnyei József: Petőfi Sándor
 • Szűcs Gábor: Petőfi halála : Fehéregyháza, 1849. július 31.
 • Tanulmányok Petőfiről (szerkesztette Pándi Pál, Tóth Dezső)
 • Tóth Sándor: Petőfi és szülei Szabadszálláson
 • Tóth Sándor: Petőfi születési helyéről
 • Turóczi-Trostler József: Petőfi belép a világirodalomba
 • Tyivanyenko, Alekszej: A szibériai „titkos fogoly” : Petőfi Sándor Barguzinban
 • Váradi Antal: Az elzárt mennyország : rajzok a színészéletből Petőfi korában
 • Várkonyi Nándor: Petőfi arca
 • Várkonyi Nándor: Az üstökös csóvája : dokumentumok Petőfiről
 • Varsányi József: Mondák a néhai jó Petőfi Sándor példás életéből
 • Veres István: Petőfi : pozsonyi mesék
 • Veszprémi Miklós: Hogyan halt meg Petőfi? : történelmi oknyomozás
 • Vörös  Júlia:  Költők  és  kézírásuk  :  Arany  János  és  Petőfi  Sándor  elemzése kézírásuk alapján
 • Vutkovich Sándor: Töredékek Petőfi Sándor életéből

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Kiskunfélegyháza,  Bugac,  Bugacpusztaháza,  Gátér,  Jászszentlászló,  Kunszállás  értékei   (szerkesztette  Fekete  Beatrix)
 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)

Könyvtárunkban található róla szóló írások:

 • Cukros Nagy József: Tulit tanár úr. In: Félegyházi emlékkönyv, 1977, 141–143. p.
 • Tóth Miklós: Tanár és tanítvány. In: Félegyházi emlékkönyv, 1977, 72–74. p.

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Tölgyesi János: Konecsni György

 

Könyvtárunkban található róla szóló folyóiratcikkek:

 • Kőfalviné  Ónodi  Márta:  Kiskun  Napok  –  1970.  Félegyházi  Közlöny,  25.  évf.  13.  sz.  (2016. júl. 15.),  12.  p.
 • Rosta  Ferenc:  Egy  elfeledett művész. Félegyházi Közlöny, 13. évf. 14. sz. (2004. júl. 9.), 4. p.

 

Könyvtárunkban található róla szóló folyóiratcikkek:

 • Brunner   Attila:  Kőműves   iparengedélyek   Kiskunfélegyházán.  Félegyházi   Közlöny,  30. évf. 10. sz. (2021. jún. 4.), 16. p.
 • Brunner  Attila:  Ujszászy  János  építőmester  háza.  Félegyházi   Közlöny,  28.  évf.  2. sz.  (2019.  febr.  8.),  20.  p.

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Kiskunfélegyháza,  Bugac,  Bugacpusztaháza,  Gátér,  Jászszentlászló,  Kunszállás értékei   (szerkesztette  Fekete  Beatrix)
 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)

 

Könyvtárunkban található róla szóló folyóiratcikk:

 • Kőfalviné  Ónodi  Márta: Híres  emberek  kéziratai  a  levéltárban  –  Reményi  Ede.   Félegyházi  Közlöny,  24.  évf.  15.  sz.  (2015.  szept.  12.),  12.  p.

 

Könyvtárunkban található róla szóló DVD-felvételek:

 • Fekete János előadása Reményi Edéről
 • Reményi Ede. Kapus Béláné előadása

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kiskunfélegyháza,  Bugac,  Bugacpusztaháza,  Gátér,  Jászszentlászló,  Kunszállás értékei   (szerkesztette  Fekete  Beatrix)

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
 • Kiskunfélegyháza, Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, Jászszentlászló,  Kunszállás  értékei  (szerkesztette  Fekete  Beatrix)

 

Könyvtárunkban található róla szóló folyóiratcikkek:

 • Kőfalviné   Ónodi   Márta:   Haubner   Károly  és   az   1928-as   kiskunfélegyházi  zenekari   kataszter.   In:  Bács-Kiskun   megye   múltjából,  26.  kötet,  (2014),  105–198. p.
 • Kőfalviné  Ónodi  Márta:  Haubner  Károly  kottái  a  levéltárban.  Félegyházi  Közlöny, 25. évf. 8. sz. (2016. máj. 6.), 14. p.
 • Mátyus   Imre:   Haubner   Károly,  1863–1931.   Félegyházi   Közlöny,  10.  évf.   7. sz. (2001. ápr. 6.),  7.  p.

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Áprily Lajos : az ember és a költő
 • Az enyedi kohó
 • Jókai Erdélyben

 

Könyvtárunkban található a témával kapcsolatos művek:

 • Albus,  Natascha  et  al.:  Világörökségek  enciklopédiája  :  911  kulturális  és  természeti világörökségi helyszín az UNESCO hivatalos listájáról
 • Bede Béla: Nemzeti parkok Magyarországon : 39 kiemelt tájvédelmi körzettel
 • Bodnár László: Nemzeti parkok a Kárpát-medencében
 • Hortobágyi Nemzeti Park (szerkesztette Bába Imre)
 • A  Hortobágytól  Bátorligetig  :  az Észak-Alföld  természeti  értékei,  készült  a Hortobágyi Nemzeti  Park  megalapításának  30.  évfordulójára,  1973–2003  (szerkesztette Rakonczay Zoltán)
 • Védett   természeti   területeink.   7.   kötet,   Hortobágyi   Nemzeti   Park  (szerkesztette   Fintha   István,   Gencsi  Zoltán,  Gyarmathy   István,   Lisztes  László,  Lőrincz  István)

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Bedekker csavargók számára
 • A boszorkánymester
 • Bradley Tamás visszaüt
 • Csontbrigád
 • Egy bolond száz bajt csinál
 • Az elátkozott part
 • Az ellopott futár
 • Az előretolt helyőrség
 • Az elsikkasztott pénztáros
 • Az elveszett cirkáló
 • Ezen egy éjszaka
 • A fehér folt
 • A három testőr Afrikában
 • Járőr a Szaharában
 • Jó üzlet a halál
 • A halál fia
 • A láthatatlan légió
 • A megkerült cirkáló
 • Megyek Párizsba, ahol még egyszer sem haldokoltam
 • Menni vagy meghalni
 • Minden jó, ha vége van
 • A néma revolverek városa
 • A Nevada szelleme
 • Nincs kegyelem
 • Pipacs, a fenegyerek
 • Piszkos Fred, a kapitány
 • Piszkos Fred közbelép Fülig Jimmy őszinte sajnálatára
 • Pokol a hegyek között
 • A pokol zsoldosai
 • A szőke ciklon
 • Texas Bill, a fenegyerek
 • A tizennégy karátos autó
 • Az utolsó szó jogán
 • Vanek úr Párizsban
 • Vesztegzár a Grand Hotelben

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Hámori Tibor: Rejtő Jenő rejtélyes élete
 • Matuscsák Tamás: Rejtő Jenő elveszett naplója : életregény
 • Thuróczy Gergely: A megtalált tragédia : Rejtő Jenő emlékére

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Öreg néne őzikéje
 • Őzanyó

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Alserbach  százados  háborús  zárszámadása  :  válogatott  szatírák  és  humoreszkek
 • Betyárhistória
 • Dekameron
 • Én,  kérem,  hivatalos  hülye  vagyok  :  Švejk  füveskönyve
 • Svejk  :  egy  derék   katona   kalandjai  a   világháborúban
 • Szemelvények a törvény keretein belül mérsékelten haladó párt történetéből

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Dobossy László: Hasek világa
 • Pytlík, Radko: A csavargó liba : Jaroslav Hašek mozaikképe
 • Valaki  Prágából  :  történetek  Jaroslav  Hašek  életéből  (összeállította  V.  Boučková)

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Afrikai vadászkönyv
 • Kelet-Afrika vadonjaiban
 • Utolsó afrikai vadászatom

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Fekete István: Kittenberger Kálmán élete

 

Könyvtárunkban található műve:

 • Levelek az urológiáról

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Gálvölgyi János: Hivatásos rajongó : történetek színházról, pályatársakról

 

Könyvtárunkban található könyvei:

 • Harmadik nekifutás : irodalmi filmforgatókönyv
 • Jelenidő : irodalmi filmforgatókönyv
 • Kitörés : irodalmi filmforgatókönyv
 • Megint tanú : filmregény
 • A tanú : filmregény
 • Te rongyos élet...! : filmregény

 

 

 

Könyvtárunkban található rendezései:

 • De kik azok a Lumnitzer nővérek?
 • A tanú : a szocialista szellem vasútja
 • Te rongyos élet

 

Könyvtárunkban található közreműködésével készült filmek:

 • Édes Anna (rendező Fábri Zoltán, forgatókönyvíró Bacsó Péter)
 • Két félidő a pokolban (rendező Fábri Zoltán, forgatókönyvíró Bacsó Péter)
 • Szerelem (rendező Makk Károly, forgatókönyvíró Bacsó Péter)

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Andor Tamás, Kende Tamás, Szabó B. István: Bacsó filmkönyv
 • Áramütés  :  Bacsó  Péter  filmje,  interjú, tanulmányok, filmforgatókönyv (szerkesztette Újhelyi János)

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Carlson,  W.  Bernard:  Tesla  :  az  elektromosság  korának  feltalálója
 • Kocsis G. István: Nikola Tesla és az univerzum titkai
 • Matuscsák  Tamás:  Megszállottak  :  a  Tesla-hadművelet
 • Matuscsák  Tamás:  Második  életek  :  a  Tesla-hadművelet  2.
 • Novelli,  Luca:  Tesla  és  a  kozmikus  energiával  működő  gépezet

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Adjátok vissza a hegyeimet!
 • Amerikai híradó : rádiópublicisztika
 • Az Anikrisztus és a pásztorok
 • Átoksori kísértetek
 • A bölcs bölömbika
 • A bujdosó imája : összegyűjtött versek
 • Csaba : regény
 • Csámpás, a rucafiú
 • Csillag az éjszakában
 • Csupafej, a jégmadár
 • Dien Bien Phu-ban látták viszont egymást
 • Egyedül a világ ellen
 • Eliza : történelmi regény
 • Eliza és a ház, amit Jacob épített : lábnyomok az Ohio partján
 • Elvásik a veres csillag : regény
 • Elvész a nyom
 • Ember az országút szélén
 • Az erdélyi magyar népművészet eredete és értelmezése
 • Erdők könyve
 • Évszakok teremtése
 • Farkasverem
 • A fogfájós róka
 • A funtineli boszorkány
 • Hagyaték
 • Halálos köd Holtember Partján
 • A  harkály  meséje  :  mesekönyv  és  foglalkoztató  óvodásoknak  és kisiskolásoknak
 • A hunok útra kelnek
 • Hűség   bilincsében   :   elbeszélések,   novellák,   karcolatok,  emlékezések, 1928–1944
 • Az Igazlátó : aforizmák, bölcsességek és gondolatok
 • Igazságot Erdélynek! = Justice for Transylvania! : dokumentumgyűjtemény
 • Jönnek
 • Kard és kasza
 • A kastély árnyékában : regény
 • Kicsike lángok a magyar éjszakában : kötetben meg nem jelent írások
 • A kis szürke nyúl
 • A költő és a macska : elbeszélések, 1945–1989
 • A láthatatlan lobogó
 • A legkisebbik királyfi és a táltos paripa
 • Magukrahagyottak
 • Magyar mondák
 • Magyar   örökségünk   :   tanulmányok,  novellák,  hátrahagyott  írások  és  riportok  az  íróval
 • Magyar  pólus  :  újabban  fölkutatott  versek,  novellák, tárcák, közéleti írások, interjúk és levelek
 • A mátyás és az őz meséje
 • Mátyás király és a vén katona
 • Mese a kék hegyekről
 • Mese az elveszett szabadságról : hagyatékban maradt publicisztikai írások
 • Mire a fák megnőnek : regény
 • Nagypénteki sirató : kiadott és hagyatékban maradt versek
 • Nem nyugaton kel fel a nap
 • Összegyűjtött versek
 • Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához
 • Rézkígyó
 • Se szentek, se hősök : novellafűzér
 • Szerencsés Pista
 • A szikla alatti férfi
 • Tavak könyve
 • Te és a világ : tanítások – útravalóul
 • A Temető megindul
 • A titokzatos őzbak : történetek egy ember életéből
 • Tizenhárom almafa
 • Tókirály és Szille
 • Üzenet haza : beszédek, 1964–1975 ; archív felvételeken Wass Albert hangja
 • Valaki tévedett : novellák, elbeszélések
 • Válogatott magyar mondák és népmesék
 • Vérben és viharban
 • A  vitatkozó  mókus  :  mesekönyv  és  foglalkoztató óvodásoknak és kisiskolásoknak
 • Voltam és más önéletrajzi írások
 • Wass Albert levelesládája : százegy Wass Albert levél, 1927–1998
 • Wass Albert minden verse
 • A zenélő ezüstkecske
 • A zöld szakállú király fia

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Szücsné  Harkó  Enikő:  Wass  Albert  írói  pályaképe  :  „Ismertessétek  az igazságot, s az igazság szabadokká tészen.”
 • Takaró  Mihály:  Wass  Albert  regényeinek  világa  :  a  XX.  századi  Erdély  krónikása a világban
 • Turcsány  Péter:  Wass  Albert  :  a  boldog  szomorú  ember  ;  kétkezes élet(mű)rajz
 • Wass  Albert  utóélete  :  Isten  kenyere  :  a sajtó  tükrében  : 1998. február – 2004. október (összeállította Turcsány Péter)

 

Könyvtárunkban található róla szóló film:

 • Adjátok vissza a hegyeimet! : Koltay Gábor filmje Wass Albertről

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Menyhárt László: Schéner  Mihály  :  a  fantázia  seprűje,  avagy  mit  keres egy művész a kéményben?
 • Szamosi Ferenc: Schéner Mihály

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Félreértés Moszkvában
 • A kor hatalma
 • Könnyű halál
 • A körülmények hatalma
 • Mandarinok
 • A második nem
 • A megtört asszony
 • Az öregség
 • A szerénység kora

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Aranykulcsocska avagy Burattino kalandjai
 • Első Péter
 • Fagyos éjszaka : válogatott elbeszélések
 • Golgota : regénytrilógia
 • Kisregények, elbeszélések
 • Az ősi út
 • Szerelem
 • Víz alatt

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Kockázat nélkül nincs győzelem
 • Pillantás a csúcsról

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Csudabogarak
 • Az elsorvadt kar
 • Erdőlakók
 • A kék szempár
 • Távol a világ zajától
 • Tess of the d’Urbervilles
 • Thomas Hardy és Gerard Manley Hopkins versei
 • A weydoni asszonyvásár

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kiss Csaba, Sz.: Hardy világa

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Csempészek,  hősök,  kikötők  :   újabb   kalandok   Észak-Afrika   partjainál
 • Az   elveszett   sziget  :   egy   XVIII.  századbeli   fregatt   mai  kalandjai   Dél-Amerika partjainál  és  a  Csendes-óceánon
 • Jokkó visszatér : regény
 • Kalózok, bálnák, tengerek : kalandok az északi tengereken
 • Kossuth Lajos tengerésze : kalandos regény
 • Matrózok, hajók, kapitányok : kalandok az Adrián
 • Mexikói legények : kalandos regény
 • A nagy kapitány : Ferdinánd Magellán élete, regényes életrajz
 • Az Óceán császára : regény
 • Robinson utolsó kalandja : regény
 • S.O.S. Titanic! : regény
 • A sarkvidék meghódítója : Roald Amundsen élete

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Az aruvimi erdő titka : elbeszélések, karcolatok, humoreszkek
 • Báró Március
 • A doktor úr
 • Az éhes város
 • Egy gazdátlan csónak története
 • Egy, kettő, három
 • Egy pesti leány története
 • Előjáték Lear királyhoz
 • Farkas
 • A férfi szíve : novellák
 • A hattyú
 • Játék a kastélyban
 • A kékszemű
 • Keserű mesék a szívről : kisregény és válogatott novellák
 • A kis klarinétos
 • Liliom
 • Marsall
 • Molnár Ferenc rádióüzenete Amerikából, 1950
 • A Nagy Háború : haditudósítások I., 1914. november – 1916. június
 • Olympia
 • Az ördög
 • A Pál utcai fiúk
 • A pikoló
 • Széntolvajok
 • A testőr
 • Toll : rövid igaz történetek, megjegyzések, feljegyzések, kuriózumok gyűjteménye
 • A vas
 • A vörös malom
 • A zenélő angyal

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Csordás Lajos: Molnár Ferenc
 • Erdődy Edit: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
 • Fenyves Marcell: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk : olvasmánynapló
 • Györgyey Klára: Molnár Ferenc
 • Matyasovszki József: Molnár Ferenc : általános és középiskolások számára
 • Sárközi  Mátyás:  Színház  az  egész  világ  :  Molnár  Ferenc  regényes  élete,  Liliom öt  asszonya
 • Vécsei Irén: Molnár Ferenc

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Amiről a jégvilág mesél
 • Amiről a térkép mesél
 • Csipetnyi Antarktisz
 • Szívességből a mediterránban

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Alice Csodaországban
 • Alice Tükörországban
 • Alice’s adventures in Wonderland
 • Through the looking glass

 

Könyvtárunkban található műve:

 • Hátrametszés : az életem – tétre, helyre, befutóra

 

 

 

Könyvtárunkban található közreműködésével készült hangoskönyvek:

 • József Attila versei Jordán Tamás előadásában
 • Tisztelt hazudozó! George Bernard Shaw és Stella Patrick Campbell levelezése

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Ungvári Tamás: A kérdező – szokatlan beszélgetések

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Feketét játszol, vörös nyer
 • Lassie hazatér : regény
 • Légy hű magadhoz
 • Sam Small csodálatos élete

 

Könyvtárunkban található műve:

 • A fizika nagyszerű, mert egyszerű

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Czeizel  Endre:  Tudósok,  gének,  tanulságok  :  a  magyar  természettudós  géniuszok családfaelemzése
 • Marton, Kati: Kilenc magyar : aki világgá ment és megváltoztatta a világot
 • Marx  György:  A  marslakók  érkezése  :  magyar  tudósok,  akik  Nyugaton  alakították a 20. század történelmét

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Az AIDS és metaforái
 • Amerikában
 • A betegség mint metafora
 • A fényképezésről : tanulmány
 • Halálkészlet
 • A Szaturnusz jegyében
 • A vulkán szerelmese

 

Könyvtárunkban található közreműködésével készült filmek:

 • Délutáni szerelem (rendező Billy Wilder)
 • Ketten az úton (rendező Stanley Donen)
 • Kitaszítva (rendező John Huston)
 • Végzetes rágalom (rendező William Wyler)

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Budai Lotti, Zubor Rozi: Micsoda anyák voltak
 • Harris, Warren G.: Audrey Hepburn
 • Jones, Caroline: Audrey Hepburn : a stílusikon
 • Matzen, Robert: A holland lány : Audrey Hepburn a II. világháborúban
 • Morató, Cristina: Rebellis dívák
 • Stresau, Norbert: Audrey Hepburn filmjei, élete

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Anyám meg a falum
 • Árgirus históriája
 • Késői tallózás
 • Klasszikusok : esszék
 • A Nyugat árnyékában
 • A várostól a világig
 • Védelem az esszé ügyében

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Csák végnapjai
 • Az ember tragédiája
 • Katona József és Madách Imre válogatott művei
 • „Küzdés  az  élet ...”  :  Madách  Imre  válogatott  művei,  versek,  dráma, értekezések,  vegyes  feljegyzések,  levelek
 • Madách Imre és Jókai Mór válogatott versei
 • Madách Imre összes drámái
 • Madách Imre válogatott művei
 • Mózes  :  Madách  Imre  drámai  költeménye  két  részben
 • Nem adhatok mást, csak mi lényegem : Madách Imre füveskönyve
 • Országgyűlés

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Ács Irén: Istenek a Palóc Olimposzon
 • Andor Csaba: Házasság előtt, válás után : Madách Imre szerelmei
 • Andor Csaba: A siker éve : 1861 ; Madách élete
 • András László: A Madách-rejtély
 • Bíró Béla: A tragédia paradoxona
 • Czeizel Endre: Aki költő akar lenni, pokolra kell annak menni? : magyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei
 • Az ember tragédiája és az európai emberiség-költemény : tanulmányok (szerkesztette Praznovszky Mihály)
 • Fábián Ernő: Az élet értelme : tanulmány Madách Imre filozófiájáról
 • Gyárfás Miklós: Madách színháza
 • Horváth Károly: Madách Imre
 • Hubay  Miklós:  „Aztán  mivégre  az  egész  teremtés?”  :  jegyzetek az Úr és Madách Imre műveinek margójára
 • Kerényi Ferenc: Madách Imre, 1823–1864
 • Madách-tanulmányok (szerkesztette Horváth Károly)
 • Madarász Imre: Kölcsey, Eötvös, Madách
 • Máté Zsuzsanna: Madách Imre, a poeta philosophus : tanulmányok Az ember tragédiája esztétikumáról
 • Mezei József: Madách : az élet értelme ; monográfia
 • Radó György: Így élt Madách Imre
 • Sőtér István: Álom a történelemről : Madách Imre és Az ember tragédiája
 • Striker Sándor: Az ember tragédiája rekonstrukciója
 • Szigethy Gábor: Madách Imre: Az ember tragédiája : műelemzések
 • Varga  Pál,  S.:  Két  világ  közt v álaszthatni  : világkép és többszólamúság Az ember tragédiájában

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Beethoven  :  művész  és  műalkotás  két  korszak  határán
 • Bevezetés a zenetörténetbe
 • A magyar zenetörténet kézikönyve
 • A  melódia  története  :  vázlatok  a  zenei  stílus  múltjából
 • A romantika felbomlása
 • A zene története : az őskortól a XIX. század végéig
 • A zenei köznyelv problémái
 • Zenei lexikon

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Doktor Senki
 • Erélyes elégia
 • Így volt, kortársaim! : válogatott publicisztikai írások
 • Kedves anyóli! : Gábor Andor levelei Vidor Ferikének
 • Összegyűjtött versek

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Diószegi András: Gábor Andor

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Az állatok dicsérete
 • Rejtsd el az örömöd
 • Spanyolországban jártam
 • Az utolsó percek

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Gondos Ernő: Bálint György alkotásai és vallomásai tükrében
 • Magyar  István:  „Felháborodom,  tehát  vagyok”  :  Bálint  György  élete,  1906–1943
 • Szita   Szabolcs:   Magyar   sorsok   Auschwitz-Birkenauban

 

Könyvtárunkban található műve:

 • Hadiösvény, 1968–69

 

 

 

Könyvtárunkban található szövegkönyvei:

 • Bereményi Géza: 150 dalszöveg Cseh Tamás zenéjére
 • Bereményi Géza: Kelet-nyugati pályaudvar : három időjárásjelentés, ahogyan azt Cseh Tamás előadta az 1979., 1982. és 1992-es években

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Cseh Tamás : Bérczes László beszélgetőkönyve
 • Csengey Dénes: „... és mi most itt vagyunk”
 • Fodor Sándor: Cseh Tamás : interjúregény
 • Fodor Sándor: Énekelsz Csehtamást?

 

Könyvtárunkban található a témával kapcsolatos művek:

 • Himnusz  :  Kölcsey  Ferenc  költeménye,  Erkel  Ferenc  zenéje,  az  Országos  Széchenyi Könyvtárban  őrzött  kéziratok  hasonmása (sajtó alá rendezte Bónis Ferenc)
 • Nyáry  Krisztián:  Általad  nyert  szép  hazát  :  a  Himnusz  és a himnuszok kalandos élete

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Az angol líra kincsesháza. 8. kötet, Byron, Keats
 • Beppo
 • Byron, Shelley és Keats versei
 • Byron válogatott művei
 • Don Juan : verses regény
 • Három  költő  :  antológia  Byron,  Shelley,  Keats  műveiből
 • Mazeppa
 • Naplók, levelek

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Tótfalusi István: Byron világa

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Afrikai  tábortüzek  :  vadásznapló  kivonatok,  1932–1934
 • Ahogy elkezdődött : egy magyar vadász hitvallása
 • Alaszkában vadásztam
 • Csui!... :  afrikai  vadásznapló,  1928.  október–1929.  április
 • Denaturált Afrika : feleségemmel a fekete földrészen
 • Hengergő homok : sivatagi vadásznapló
 • Nâhar : indiai útinapló
 • Ünnepnapok : egy magyar vadász hitvallása
 • Vadászat négy földrészen, 1927–1964

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Armance : jelenetek egy párizsi szalonból 1827-ből
 • Bizalmas írások : naplórészletek, levelek
 • Elbeszélések
 • Francia földön : egy turista feljegyzései
 • Napóleon élete
 • A pármai kolostor
 • Rossini élete és kora
 • San  Fracesco  a  ripa  =  A  Római  Szent  Ferenc  Templom  :  az eredeti  teljes  szöveg  és  hű  magyar  fordítása
 • A szerelemről
 • Vanina Vanini : elbeszélések
 • Vörös és fehér : Lucien Leuwen
 • Vörös és fekete
 • Zenei írások : Haydn, Mozart és Metastasio élete; Rossini élete

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Harsányi Zoltán: Stendhal
 • Illés Endre: Hármaskönyv. 2. kötet, Stendhal

 

Könyvtárunkban található művei:

 • „... és mi most itt vagyunk”
 • Gyertyafénykeringő
 • A kétségbeesés méltósága
 • Találkozások az angyallal : egy történész magánfeljegyzései

 

Könyvtárunkban található közreműködésével készült zenei CD-k:

 • Kormorán:  A  napba  öltözött  leány  :  rockopera
 • Kormorán:  Betlehemi  királyok  :   karácsonyi   dalok   és   versek
 • Tolcsvay  László:  Mária  evangéliuma  :  rockopera
 • Webber,  Andrew  Lloyd:  József  és  a  színes,  szélesvásznú  álomkabát

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Farkasösvényen
 • A végzet dalai : Vlagyimir Viszockij versei és dalai

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Vlady, Marina: Szerelmem, Viszockij

 

Könyvtárunkban található műve:

 • Adj békét, uram!

 

 

 

Könyvtárunkban található közreműködésével készült hangoskönyv:

 • Mesél az erdő

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Vajda Anikó, Vajda Katalin: Meddig vagyok!? : Esztergályos Cecília

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:

 • Kristó Nagy István: Hézső Ferenc

 

Könyvtárunkban található könyve:

 • Elfogtunk egy levelet : Heti Hetes és a többiek

Könyvtárunkban található közreműködésével készült hangoskönyvek:

 • Dickens, Charles: Karácsonyi ének
 • Hrabal, Bohumil: Sörgyári Capriccio
 • Rejtő Jenő: Az előretolt helyőrség

 

Könyvtárunkban található közreműködésével készült film:

 • Sztracsatella

 

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Bárdos András: Kern András : ezt nem lehet leírni!

 

Könyvtárunkban található művei:

 • A  modern  művészet  és  irodalom  eredete  :  a  manierizmus  fejlődése  a  reneszánsz válsága  óta
 • A művészet és az irodalom társadalomtörténete
 • A művészettörténet filozófiája

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Adok  nektek  aranyvesszőt  :  összegyűjtött  prózai  írások
 • Arccal a tengernek : versek, 1944–1965
 • Babérfák : délszláv népköltészet
 • Csodafiu-szarvas
 • Darázskirály : válogatott műfordítások, 1958–1968
 • Himnusz minden időben : versek
 • Jönnek a harangok értem
 • Kísérlet a bánat ellen
 • Krónika-töredék : Nagy László naplója, 1975. február 14-től 1978. január 29-ig
 • Nagy László összegyűjtött versei
 • Szárny és piramis
 • Válogatott versek
 • Versben bújdosó
 • Versek és versfordítások
 • Versfordítások, 1957–1977

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Bori Imre: Két költő
 • Czeizel Endre: Aki költő akar lenni, pokolra kell annak menni? : magyar költő-géniuszok testi és lelki betegségei
 • Égi és földi virágzás tükre : kortársak Nagy Lászlóról (válogatta, szerkesztette Balogh Ferencné Győry Mária)
 • Görömbei András: Nagy László költészete
 • Havon delelő szivárvány : in memoriam Nagy László (válogatta, szerkesztette, összeállította Görömbei András)
 • Kiss Ferenc: Írások Nagy Lászlóról
 • Nagy László bibliográfia (összeállította Maróti István, Pesti Ernő, Reguli Ernő)
 • Tarján Tamás: Nagy László tekintete : a költő – mesterek és kortársak között
 • Tolcsvay Nagy Gábor: Nagy László
 • Vasy Géza: Nagy László

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Az igazság szolgája
 • Önéletrajz,   avagy   Az   igazsággal   való   próbálkozásaim   története

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Kalmár  György:  Mahátmá  Gandhi  :  álom,  politika,  valóság
 • Németh László: Gandhi halála
 • Pilát, Jan: Mahátma Gandhi
 • Pollard, Michael: A világ 100 híres embere

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:

 • Braganza,   Alfredo   de:  Amrita  :  egy  magyar  nő,  aki  India  legnagyobb festőművésze lett
 • Szunyogh Szabolcs: Amrita Sher-Gil : egy magyar festőzseni szenvedélyes élete

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Egy devoni férfi
 • A Forsyte-Saga
 • Meghalni a szerelemért
 • Tűz és víz : dráma három felvonásban

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Amerikai álom
 • Az  éjszaka  hadai  :  a  történelem  mint  regény,  a  regény  mint  történelem
 • A Fiú evangéliuma
 • A hóhér dala
 • A kemény fickók nem táncolnak
 • Marilyn
 • Meztelenek és holtak : regény
 • Moonfire : az Apollo-11 hősies útja
 • Oswald meséi
 • Szarvaspark : regény