Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd, péntek: 8-18
 • szerda - csütörtök: 12-18
 • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

Könyvtárhasználat

 

A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
Szervezeti és Működési Szabályzatának
3. sz. melléklete

 

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Könyvtárhasználati Szabályzata

A Petőfi Sándor Városi Könyvtár nyilvános közkönyvtár. Dokumentumain és szolgáltatásain keresztül biztosítja a kulturálódáshoz, művelődéshez, szórakozáshoz szükséges széleskörű információ-hozzáférhetőséget a Kiskunfélegyházán és térségében élő polgárok számára.

A könyvtárhasználó jogosult bármely nyilvános könyvtár szolgáltatásainak igénybevételére.

 

I. A Petőfi Sándor Városi Könyvtárban a könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

 

·         a könyvtár megtekintése

·         az állományfeltáró eszközök (kölcsönzői térben elhelyezett olvasói terminál) használata

·         információ könyvtárunk és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól és gyűjteményéről

·         a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek (olvasóterem, folyóirat-olvasó) dokumentumainak - kézikönyv, védett könyv, újság, folyóirat – alkalmankénti helyben használata

·         rendezvények látogatása

·         könyvtárbemutató és könyvtárhasználati foglalkozások - előzetes bejelentéssel.

 

 

A könyvtár gyűjteményrészeinek helyben használata látogatói jeggyel lehetséges.

 

 

A könyvtárat használhatja mindenki, aki a Könyvtárhasználati Szabályzatot magára nézve kötelezően elismeri, s ezt aláírásával igazolja.

Az állampolgár adományaival (önkéntes pénz- és dokumentumadomány), az SZJA 1 %-a felajánlásával támogathatja a könyvtárat, valamint javaslataival segítheti szolgáltatásait.

 

II. A városi könyvtár alapszolgáltatásain felüli szolgáltatásait csak beiratkozott olvasó veheti igénybe, a beiratkozási díj megfizetése fejében:

 •          kölcsönzés
 • könyv
 • védett könyv, (könyvmellékletek), újság, folyóirat, - korlátozottan kölcsönözhető
 •          előjegyzés
 •           dokumentumok helyben használata
 • kézikönyv, védett könyv, újság, folyóirat
 •           tájékoztatás
 • gyorstájékoztatás
 • szakirodalmi tájékoztatás

 

Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 •           könyvtárközi kölcsönzés
 •         a Médiatárban elhelyezett dokumentumokat (CD, DVD, CD-ROM, MC kazetta, VHS kazetta, diafilm, hanglemez) kölcsönözni
 •           internethasználat
 •           fénymásolás könyvtári dokumentumokból
 •           könyvtári, önkormányzati és egyéb helyi kiadványok, újságok vásárlása
 • fekete-fehér és színes nyomtatás (internetről vagy szövegszerkesztőből)
 •           az állományból kivont könyvek, régi újságok, folyóiratok vásárlása
 •           szkenner használata
 •           fax-használat
 •           spirálozás, laminálás.

III. A szolgáltatások igénybevételének feltételei és formái:

 

     Feltételei:

A könyvtár alapszolgáltatáson felüli szolgáltatásait csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.

A beiratkozás feltételei:

·         14 éves korig szülői engedélyhez kötött (személyi lap kitöltésével).

·         Személyes adatok közlése (név, anyja neve, születési helye, ideje, állandó lakhelye és levelezési címe van, személyi igazolványának száma, telefonszáma, munkahelyének neve és címe, foglalkozása) - személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány vagy gépjármű-vezetői engedély és az esetleges kedvezményre jogosító dokumentum bemutatásával.

·         A szomszédos államokban élő magyar állampolgár jogosultságát „Magyar igazolvánnyal” igazolja.

·         Valamennyi kedvezményre való jogosultságot a beiratkozáskor igazolni kell.

·         A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

·         A szolgáltatások csak saját névre szóló olvasójeggyel vehetők igénybe.

·         Kölcsönzési jogát az olvasó az olvasójegy felmutatásával gyakorolhatja, ennek hiányában a könyvtáros személyazonossága igazolását kérheti. Ha az olvasó nem tudja igazolni magát, csak a könyvtár ingyenes alapszolgáltatásait veheti igénybe.

·         Az olvasó elveszett olvasójegyét első alkalommal 200.- Ft megfizetésével, minden további alkalommal 300.- Ft megfizetésével pótoljuk, amelyről nyugtát állítunk ki. Áraink az áfát tartalmazzák.

 

     Formái:

Kölcsönzés

Egy olvasó maximum 10 db, a TextLib integrált könyvtári rendszer által regisztrált dokumentumot kölcsönözhet, amelyből 3 db hangzó és 7 db könyv (ebből maximum 5 db védett könyv) lehet. A dokumentumhoz tartozó melléklet kölcsönzési ideje azonos a dokumentum kölcsönzési idejével.

Könyv:

 • Egy olvasó összesen 10 db könyvet kölcsönözhet 30 napra (a gyermekkönyvtári állományból egyszerre max. 5 db kölcsönözhető).

Ezen belül korlátozottan kölcsönözhető dokumentumok:

 • Egy olvasó összesen 5 db védett könyvet kölcsönözhet 7 napra, (a gyermekkönyvtári állományból 3 db védett, segédkönyvtári könyvet kölcsönözhet 7 napra)
 • Egy olvasó összesen 5 db sikerkönyvet kölcsönözhet 14 napra.

Audiovizuális és elektronikus dokumentumok:

 • Egy olvasó összesen 3 db audiovizuális dokumentumot (CD, DVD) és CD-ROM-ot kölcsönözhet 3 napra. A hangoskönyvek, MC kazetták kölcsönzési határideje 2 hét. Diafilm, bakelit hanglemez és videokazetta 1 hétre 5 db dokumentum kölcsönözhető. Nyelvcsomagok (könyv és CD) 3 hétre 1 csomag kölcsönözhető.

Újság, folyóirat:

 • Egy olvasó összesen 5 db folyóiratot kölcsönözhet 7 napra. A könyvtár által előfizetett periodikumok legfrissebb számai nem kölcsönözhetők.

 

 

A helyismereti gyűjtemény dokumentumai nem kölcsönözhetők, kivéve a többes példányok.

 

A könyvek és folyóiratok kölcsönzési határideje kérésre 3 alkalommal, a sikerkönyvek és az audiovizuális dokumentumok kölcsönzési határideje 1 alkalommal hosszabbítható, ha az adott dokumentumra nincs előjegyzés.

Ha az olvasónak a 3, illetve 1 hosszabbítás után is szüksége van a kölcsönzött dokumentumokra, vissza kell hoznia, ezután pedig újból kikölcsönözheti őket.

 

 

Előjegyzés lehetséges módjai:

 • a könyvtári tag – ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de nem elérhető – kérheti a dokumentum előjegyzését, amelyet az értesítéstől számított legfeljebb 5 napig tartunk fenn.
 • Az előjegyzett dokumentum beérkezéséről telefonon, elektronikus levélben, közösségi oldalakon vagy postai úton történik az értesítés.

 

 

Könyvtárközi kölcsönzés feltételei:

 • a szolgáltatás beiratkozáshoz kötött
 • csak pontosan kitöltött és aláírt kérőlap leadásával, vagy a könyvtárközi e-mail címére (kkozipsvk@gmail.com) történő igényléssel tudjuk hivatalosnak tekinteni a kérést
 • lehetőség van eredeti dokumentum, fénymásolat, valamint elektronikus dokumentum kérésére
 • minden esetben szükséges a felmerülő posta-, ill. másolati költség megtérítése.

 

A szolgáltatások igénybevételének és a kölcsönzés feltételeinek dokumentumtípusonkénti szabályozása megtalálható a mellékletben.

 

A szolgáltatásokat az olvasók a könyvtár nyitvatartási idejében vehetik igénybe:

hétfő: ZÁRVA

kedd, péntek: 8-18 óráig

szerda-csütörtök: 12-18 óráig

szombat: 8-12 óráig.

 

Július és augusztus hónapban a városi könyvtár részleges nyitva tartással működik:

hétfő: ZÁRVA

kedd, péntek: 8-17 óráig

szerda-csütörtök: 12-17 óráig

szombat: ZÁRVA.

 

A könyvtárhasználók kötelezettségei:

 • A könyvtár épületét, berendezését, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés szerint használni, az okozott kárt megtéríteni. A rongálás szabálysértést vonhat maga után.
 • A könyvtár szabályait súlyosan megsértő olvasó az egyes könyvtári szolgáltatások igénybevételéből mindaddig kizárható, amíg tartozását (pénzbeli és dokumentum) nem rendezte.
 • Egyik ember könyvtárhasználati joga nem járhat a másik ember ugyanilyen jogának sérelmével. A könyvtárban rendezett öltözékben és fizikai állapotban lehet megjelenni és szolgáltatásait igénybe venni (mosdatlanul, hangoskodva nem lehet a szolgáltatásokat igénybe venni).
 • A könyvtár területén a dohányzás, mobiltelefon használata tilos!
 • Olvasói terekbe élelmiszert bevinni, ott étkezni tilos!

 

 • A jogszerűtlen könyvtárhasználat következményei:

-- a gyűjteménybe vissza nem hozott dokumentumért a használót, ill. jótállóját fizetési kötelezettség terheli.

-- A kölcsönzési határidő után visszahozott dokumentumokért az olvasó késedelmi díjat

fizet. A késedelmi díjak dokumentumtípusonkénti részletezése megtalálható a mellékletben.

-- A szerzői jogi szabályok megsértése a könyvtárhasználó felelőssége.

 • A könyvtáron belül történő fényképkészítéshez az intézmény vezetőjének hozzá kell járulnia.
 • Az intézményben védelmi kapu és zárt láncú videorögzítő rendszer működik.
 • A ruhatár használatának igénybevétele minden használó számára kötelező és díjtalan.

A városi könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzatát, annak mellékleteit nyilvánosságra hozza.

Könyvtárhasználati szabályzatunkat a könyvtár honlapján - a www.psvk.hu weboldalon - is közzétesszük.

Kiskunfélegyháza, 2015. március 10.

                                                                                                               Kállainé Vereb Mária
igazgató

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek