Nyitvatartás

  • hétfő: zárva
  • kedd, péntek: 8-18
  • szerda - csütörtök: 12-18
  • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2017 augusztusi jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Varga József: Bánki Donát

Könyvtárunkban található művei:
•    Ábel füstje : válogatott versek
•    Akarsz-e fényt? : versek
•    Álom a vár alatt : két verses elbeszélés
•    Áprily Lajos összes költeményei
•    Áprily Lajos összes versei és drámái
•    Áprily Lajos válogatott versei
•    Fegyvertelen vadász
•    A hűségesek
•    Jelentés a völgyből
•    Megnőtt a csend : összegyűjtött versek
•    Válogatott versek : 1945–1967

 


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Csiki Zoltán: Áprily Lajos és Parajd
•    Győri János: Áprily Lajos alkotásai és vallomásai tükrében
•    Vita Zsigmond: Áprily Lajos : az ember és a költő

Könyvtárunkban található művei:
•    A fűtő
•    A halál kilovagolt Perzsiából
•    Hátrahagyott írások
•    Jézus menyasszonya
•    M
•    A véradó

Könyvtárunkban található művei:
•    Az éjszaka pásztorai
•    Gabriela, szegfű és fahéj : egy brazíliai város történetéből
•    Zsubiabá

Könyvtárunkban található művei:
•    Egy devoni férfi
•    Meghalni a szerelemért
•    Tűz és víz : dráma három felvonásban

Könyvtárunkban található művei:
•    Alkonyodik, a bárányok elvéreznek
•    Alvilági játékok
•    Az ámokfutó
•    A befejezetlen mondat
•    Börtönnapok hordaléka : önéletrajzi jegyzetek, 1958
•    Dr. Nikodémusz Lázár híres útikalandjai
•    Az éden elvesztése
•    Felelet
•    A felhőállatok
•    G. A. úr X.-ben
•    A gyilkos és én
•    Ítélet nincs
•    Kedves bópeer...!
•    Kék üvegfigurák : elbeszélések 1921–1929 ; versek 1916–1937
•    Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról
•    A kéthangú kiáltás
•    A kiközösítő
•    Kyvagiokén
•    A napok hordaléka
•    Niki és más történetek
•    Az óriáscsecsemő
•    Sirályháton
•    Szembenézni
•    Szerelem
•    Színház
•    Újabb napok hordaléka
•    Vidám temetés

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Botka Ferenc: Déry Tibor és Berlin : a Szemtől szembe és forrásvidéke
•    Egri Péter: Kafka- és Proust-indítások Déry művészetében : Déry modernsége
•    Pomogáts Béla: Déry Tibor
•    Pomogáts Béla: Vázlat az egészről : Déry Tibor tizenegy regénye
•    Szalai Anna: Csereforgalom : magány és közösség Déry Tibor regényeiben
•    Ungvári Tamás: Déry Tibor alkotásai és vallomásai tükrében

Könyvtárunkban található művei:
•    Kis-Kun-Félegyháza város monográfiája
•    Római királymondák

A témával kapcsolatban könyvtárunkban található könyvek:
•    Fekete János: Kiskunfélegyháza településfejlődése és utcaneveinek története
•    Fekete János: Kiskunfélegyháza utcanevei

Könyvtárunkban található művei:
•    1956 : előtanulmány és oknyomozás
•    A búsképű lovag Don Quijote de la Mancha szörnyűséges kalandjai és gyönyörűszép halála
•    A halál árnyéka
•    Arcképvázlat történelmi háttérrel
•    Családi regény
•    Faustus doktor boldogságos pokoljárása
•    Fejezetek Leninről
•    Fociország
•    Halálugrás
•    Látlelet Dr. G.-né Simon Izabella szerelmi életéről
•    Lenin, október
•    Négyszemközt a forradalommal
•    Szerelmem, Elektra
•    Utak

Könyvtárunkban található művei:
•    Budai Nagy Antal
•    Életrajz
•    Erdély : kultúrtörténeti vázlat
•    Kalotaszegi krónika : hét írás
•    Kiáltó szó Erdély, Bánság, Körösvidék és Máramaros magyarságához!
•    Népélet és néphagyomány : tíz tanulmány
•    Az országépítő
•    Régi Kalotaszeg
•    A vargyasi festett bútor
•    Varju nemzetség

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    "Kőből, fából házat ... igékből várat": In memoriam Kós Károly 1883–1983 (Szerk. Sas Péter)
•    "A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni": Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal
•    Pál Balázs: Kós Károly
•    Székely András: Kós Károly
•    Varró János: Kós Károly, a szépíró : kismonográfia

Könyvtárunkban található művei:
•    Az angyali vigasság
•    Börtönről álmodom mostanában
•    Engem nem úgy hívnak
•    Izsakhár
•    A kárókatonák még nem jöttek vissza
•    Kétéltűek a barlangban
•    Latroknak is játszott
•    Postarablók
•    Sortűz egy fekete bivalyért
•    Virágos katona
•    Zongora a fehér kastélyból

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Gerold László: Gion Nándor
•    Elek Tibor: Gion Nándor írói világa : monográfia

Könyvtárunkban található művei:
•    Okmánytár
•    Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból
•    Utazás külföldön : válogatás Szemere Bertalan nyugat-európai útinaplójából

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Csorba Sándor: Szemere Bertalan neveltetése és pályakezdése
•    Hermann Róbert: Szemere Bertalan

Könyvtárunkban található művei:
•    7 falun, 7 városon át Petőfi útján
•    Bogáncs hadnagy
•    Farkasles
•    A legendák Petőfije
•    Petőfi a szabadságharcban
•    A Petőfi titok
•    Az utolsó év : Petőfi és a szabadságharc

Könyvtárunkban található műve:
•    Frankenstein

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Black, Peter: Diana, a szívek királynője : őfelsége X-aktája
•    Key, Jozzy: A Diana gyilkosság : véletlenek pedig vannak?
•    Sisi & Diana (szerk. Szabó Margit)

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek