Nyitvatartás

  • hétfő: zárva
  • kedd, péntek: 8-18
  • szerda - csütörtök: 12-18
  • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2017 decemberi jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található művei:
•    Altató : József Attila gyerekversek
•    Betlehemi királyok
•    A Dunánál
•    Csoszogi, az öreg suszter
•    Gyöngy a csillag
•    Gyönyörű, gyönyörű
•    Indiában, hol éjjel a vadak...
•    Irodalom és szocializmus : válogatott esztétikai tanulmányok
•    József Attila és a román költészet : kétnyelvű kisantológia
•    József Attila levelezése
•    József Attila minden verse és versfordítása
•    József Attila művei
•    József Attila összes költeménye
•    József Attila összes versei
•    József Attila szerelmes versei
•    József Attila válogatott levelezései
•    József Attila válogatott versei
•    József Attila versei
•    Kertész leszek
•    Költészet és nemzet
•    „Költőnk és kora”
•    A legutolsó harcos : a költő kéziratos verseskönyvének hasonmása
•    Medvetánc : válogatott költemények 1922–1934
•    Nagyon fáj : József Attila versei
•    Nem én kiáltok
•    Összegyűjtött versek
•    Rejtelmek : összeállítás József Attila verseiből, prózai írásaiból, tanulmányaiból, az általa és a neki írott levelekből, tíz hangra
•    Szabad-ötletek jegyzéke
•    Tanulmányok és cikkek : 1923–1930
•    Válogatott versek
•    Versek
•    Világokat igazgatok: üveggolyókkal játszom

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Alföldy Jenő: Arany öntudat : József Attila tanulmányok
•    Asperján György: Fogadj szívedbe : József Attila életregénye
•    B. Csáky Edit: „A mindenséggel mérd magad!” : tanulmányok József Attiláról
•    Balogh László: József Attila
•    Beney Zsuzsa: A gondolat metaforái : esszék József Attila költészetéről
•    Benjámin László, Aczél György: József Attila
•    Bóka László: József Attila : esszé és vallomás
•    Bókay Antal: József Attila poétikái
•    Bókay Antal, Jádi Ferenc, Stark András: „Köztetek lettem én bolond...” : sors és vers József Attila utolsó éveiben
•    Eszmélet : in memoriam József Attila (vál., szerk., összeáll. N. Horváth Béla)
•    Fenyves Marcell: József Attila : verselemzések
•    Fodor András: Így élt József Attila
•    Fodor András: Szólj költemény : József Attila élete és költészete
•    Forgács László: József Attila esztétikája
•    „Föl a szívvel...” : az istenkereső József Attila ; versek - tanulmányok (szerk. Sárközy Péter)
•    Garamvölgyi László: Hogyan halt meg József Attila?
•    Gerevich József, Bácskai Erika: Agresszió, öngyilkosság, addikció
•    Gyertyán Ervin: József Attila alkotásai és vallomásai tükrében
•    Gyertyán Ervin: „Tisztán meglátni csúcsainkat” : tanulmányok József Attiláról
•    Illyés Gyuláné: József Attila utolsó hónapjairól
•    József Attila 1905-1937 (összeáll. Aknay Tibor, Mikó Zoltán)
•    József Attila emlékkönyv (szerk. Szabolcsi Miklós)
•    József Attila és a Szép Szó (szerk. Hegyi Béla, Tarján Magda)
•    József Attila Párizsban (szerk. Szabolcsi Miklós)
•    József Attila útjain: Tanulmányok (szerk. Szabolcsi Miklós, Erdődy Edit)
•    József Attila-versek elemzése (szerk. Szabolcsi Miklós)
•    József Jolán: A város peremén
•    Kabdebó Lóránt: Tanulmányok József Attiláról
•    Levendel Júlia, Horgas Béla: A szellem és a szerelem: József Attila világképe
•    „Miért fáj ma is” : az ismeretlen József Attila (szerk. Horváth Iván, Tverdota György)
•    Miklós Tamás: József Attila metafizikája
•    Mórocz Zsolt: „a legenda oda” : József Attila-portré retusálás nélkül
•    N. Horváth Béla: A hetedik : József Attila-tanulmányok
•    N. Horváth Béla: József Attila, 1905–1937
•    Négyszemközt az utókorral : József Attila fényképeinek ikonográfiája (összeáll. Macht Ilona)
•    Németh Andor: József Attila
•    Németh Attila: József Attila pszichiátria betegsége(i) : változatok egy témára
•    Németh G. Béla: 7 kísérlet a kései József Attiláról
•    Pásztor József, M.: József Attila műhelyei: Lapok, szellemi és irodalmi csoportosulások
•    Péter László: József Attila nyomában: válogatott írásokRévai József: József Attila
•    Saitos Gyula: József Attila Makón
•    Szabolcsi Miklós: Érik a fény: József Attila élete és pályája, 1923–1927
•    Szabolcsi Miklós: Fiatal életek indulója: József Attila pályakezdése
•    Szabolcsi Miklós: „Kemény a menny” : József Attila élete és pályája 1927–1930
•    Szabolcsi Miklós: Kész a leltár : József Attila élete és pályája, 1930–1937
•    Szabolcsi Miklós: A verselemzés kérdéseihez: József Attila – Eszmélet
•    Szakolczay Lajos: Megtartó varázslat : költők József Attiláról
•    Széles Klára: „...minden szervem óra”: József Attila költői motívumrendszeréről
•    Szép szó : József Attila emlékszám, 1938
•    Szigeti Lajos Sándor: A József Attila-i teljességigény : motívumértelmezések
•    Szilágyi Péter: József Attila időmértékes verselése
•    Szuromi Lajos: József Attila: Eszmélet
•    Török Gábor: József Attila-kommentárok
•    Török Gábor: A líra: logika: József Attila költői nyelve
•    Tverdota György: Határolt végtelenség : József Attila-versek elemzései
•    Tverdota György: Ihlet és eszmélet : József Attila, a teremtő gondolkodás költője
•    Tverdota György: József Attila
•    Tverdota György: A komor föltámadás titka : a József Attila-kultusz születése
•    Tverdota György: „szublimálom ösztönöm” : József Attila-versek elemzései
•    Vágó Márta: József Attila : visszaemlékezések, levelek
•    Valachi Anna: „Amit szívedbe rejtesz...” : József Attila égi és földi szerelmei
•    Valachi Anna: „Irgalom, édesanyám...” : a lélekelemző József Attila nyomában
•    Valachi Anna: A szépség koldusa : József Attila szerelmei
•    Valachi Anna: „A nő számomra rejtély” : József Attila asszonyai
•    Vértes György: József Attila és az illegális kommunista párt

Könyvtárunkban található a témához kapcsolódó könyv
•    Horváth Ferenc: Száz éves a Szolnok–Kiskunfélegyházai vasútvonal (1897–1997)

Könyvtárunkban található művei:
•    Babakanál
•    Filoména
•    Selmeci diákok
•    Ulrik inas

Könyvtárunkban található művei:
•    Az elsodort ország
•    Jézus is D. P. volt
•    Önéletrajzom

Könyvtárunkban található művei:
•    Firenzei éjszakák
•    Heinrich Heine versei
•    Németország : téli rege
•    Útirajzok
•    Vallás és filozófia : három tanulmány
•    Versek és prózai művek


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Bodi László: Heinrich Heine
•    Dejč, Aleksandr Iosifovič: Heine élete
•    Erdődy János: Párizsi éjszakák
•    Heine napjai : levelek, cikkek, beszélgetések (szerk. Bodi László)

Könyvtárunkban található művei:
•    Appendix : a tér tudománya
•    Bolyai-levelek


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Alexits György: Bolyai János világa
•    Benkő András: A Bolyaiak zeneelmélete
•    Benkő Samu: Apa és fiú : Bolyai tanulmányok    
•    Benkő Samu: Bolyai János vallomásai
•    Bolyai János jegyzeteiből (összeáll. Mandics György,
M. Veress Zsuzsanna)
•    Dávid Lajos: A két Bolyai élete és munkássága
•    Kálmán Attila: Nemeuklidészi geometriák elemei : a Bolyai-Lobacsevszkij-féle hiperbolikus geometria és a Riemann-féle (egyszeres és kétszeres) elliptikus geometria vázlatos ismertetése
•    Száva István: Apa és fia : Bolyai Farkas és János élete
•    Szénássy Barna: Bolyai János
•    Weszely Tibor: Bolyai János : az első 200 év
•    Weszely Tibor: Bolyai János matematikai munkássága

Könyvtárunkban található művei:
•    Epigrammák
•    Háry János kalandozásai Nagyabonytul a Burgváráig
•    Kis emberek dalai
•    Kodály Zoltán levelei
•    Kodály Zoltán válogatott bicíniumok : az általános és középiskolák tanulói számára
•    Közélet, vallomások, zeneélet
•    A magyar népzene
•    Magyarság a zenében
•    Ötfokú zene
•    Psalmus Hungaricus
•    Tricinia
•    Utam a zenéhez : öt beszélgetés Lutz Besch-sel
•    Vegyeskarok
•    Visszatekintés : összegyűjtött írások, beszédek, nyilatkozatok
•    Voyage en Hongrie : Kodály Zoltán jegyzetfüzete, 1906–1910
•    A zene mindenkié

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Barkóczi Ilona, Pléh Csaba: Kodály zenei nevelési módszerének pszichológiai hatásvizsgálata
•    Bereczky János, Domokos Mária, Olsvai Imre, Paksa Katalin, Szalay Olga: Kodály népdalfeldolgozásainak dallam- és szövegforrásai
•    Bónis Ferenc: Így láttuk Kodályt : harmincöt emlékezés
•    Bónis Ferenc: Hódolat Bartóknak és Kodálynak
•    Breuer János: Bartók és Kodály : tanulmányok századunk magyar zenetörténetéhez
•    Breuer János: Kodály-kalauz
•    Breuer János: Kodály Zoltán
•    Dalos Anna: Kodály és a történelem : tizenkét tanulmány
•    Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára (szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes)
•    Eősze László: Forr a világ... : Kodály Zoltán élete
•    Eősze László: Kodály Zoltán
•    Eősze László: Kodály Zoltán élete képekben és dokumentumokban : jubileumi kiadás Kodály Zoltán születésének 100. évfordulójára
•    Eősze László: Kodály Zoltán életének krónikája
•    Eösze László: Örökségünk Kodály : válogatott tanulmányok
•    Gál Zsuzsa: Kodály Zoltán
•    Heltai Nándor: Kodály Zoltán és szülővárosa, Kecskemét : dokumentumok, emlékek
•    Így láttuk Kodályt : harmincöt emlékezés  (szerk. Bónis Ferenc)
•    Így láttuk Kodályt : ötvennégy emlékezés (szerk. Bónis Ferenc)
•    Ittzés Mihály: „A múlt csak példa legyen”: a magyar történelem Kodály Zoltán műveiben
•    K. Udvari Katalin, K.: „Psalmus Humanus” : hagyomány és megújulás a kodályi zenepedagógiában
•    Kodály emlékkönyv : 1997 (szerk. Bónis Ferenc)
•    Kodály-mérleg, 1982 : tanulmányok (vál. és szerk. Breuer János)
•    Kodály Zoltán : 1882–1967 : dokumentumok (összeáll. Aknay Tibor ; Gosztola Gábor)
•    Kodály Zoltán : 1882–1967 : Kodály Zoltán művei hanglemezen (szerk. Bogyay Katalin)
•    Kodály Zoltán és tanítványai : a hagyomány és a hagyományozódás vizsgálata két nemzedék életművében (szerk. Berlász Melinda)
•    Lendvai Ernő: Bartók és Kodály harmóniavilága
•    Szabolcsi Bence: Kodályról és Bartókról
•    Szabolcsi Bence: Úton Kodályhoz
•    Szőnyi Erzsébet: Kodály Zoltán nevelési eszméi
•    Szőnyi Erzsébet: Kodály Zoltán nevelési eszméi a harmadik évezred küszöbén : a Nemzetközi Kodály Konferencia (1997. szept. 22–24.) zenepedagógiai szekciójának anyag

Könyvtárunkban található művei:
•    Asszonyok rajnai tájban
•    Biliárd fél tízkor
•    Csoportkép hölggyel
•    Doktor Murke összegyűjtött hallgatásai
•    Egy bohóc nézetei
•    Egy szolgálati út vége
•    El a csapattól
•    És lőn este és reggel
•    És száját nem nyitotta szóra
•    Frankfurti előadások
•    Gondviselő ostromzár
•    A hagyaték
•    Katharina Blum elvesztett tisztessége
•    Korai évek kenyere
•    Der mann mit den messern = A késes ember : az eredeti szöveg és hű magyar fordítása
•    Mifelénk
•    A nyolcadik parancsolat : emlékezések, szatírák, cikkek
•    A vonat pontos volt

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Salyámosy Miklós: Heinrich Böll

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerk. Kapus Béláné)

Könyvtárunkban található művei:
•    Aragon beszélget Dominique Arbannal
•    A bázeli harangok
•    Kommunisták
•    A költő és a valóság
•    Louis Aragon versei
•    Le mouton = A spicli : az eredeti teljes szöveg és hű magyar fordítása
•    A nagyhét
•    Az omnibusz utasai
•    Sziget a Szajnán

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Caso, Ángeles: Sziszi : egy császárné naplója
•    Cristen, Gabriele Marie: Sisi : álom a szerelemről
•    Dániel Anna: Erzsébet királyné
•    F. Dózsa Katalin: Sisi-legendák
•    Größing, Sigrid-Maria: Sisi családi körben
•    Krúdy Gyula: Erzsébet királyné
•    Laube, Sigrid: Sisi titkos szerelme
•    Nemere István: Erzsébet királyné magánélete
•    Niederhauser Emil: Merénylet Erzsébet királyné ellen
•    Pataki, Allison: Sissi : az ifjú császárné
•    Praschl-Bihler, Gabriele: Sisi, a fitnesz és a fogyókúra királynője
•    Praschl-Bihler, Gabriele – Cachée, Josef: „...fáradtan teszem le esténként koronám...” : Erzsébet királyné magánélete
•    Schuster, Gaby: Sissi
•    „Sirály vagyok, sehová se való...” : útközben Erzsébet királynéval (vál. Tolnayné Kiss Mária)
•    Sisi & Diana (szerk. Szabó Margit)
•    Zsigray Julianna: Erzsébet magyar királyné
 

Könyvtárunkban található művei:
•    Budapest
•    Császárlátogatás
•    Egy előítélet nyomában
•    Egy furcsa könyvről
•    Erdély múltjáról, jelenidőben
•    Hajnali szép csillag
•    Ítéletidő
•    A kém meg a vadkan
•    Megoldás
•    A nagyszerű halál
•    A Rókus-templom harangjai
•    A tábornok
•    Történelem jelenidőben : tanulmányok

Könyvtárunkban található művei:
•    Amerikai ballada
•    Bolhacirkusz
•    Északi szél
•    Az idegen
•    Ismeretlen Voltaire-levelek
•    Jordán Elemér első hete a túlvilágon
•    A képzelgő lámpagyújtogató : fordítások Remenyik Zsigmond spanyol nyelvű műveiből
•    Költő és a valóság
•    Különös utazás
•    Mese habbal
•    Nagytakarítás vagy A szellem kötéltánca
•    Olivér és az emberi világ
•    Őserdő
•    Por és hamu
•    Sarjadó fű : életrajz és regény
•    Téli gondok
•    A vén telepes Carmelo története
•    Vész és kaland

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    E. Nagy Sándor: Remenyik Zsigmond
•    Nagy Sándor: Eszmék és formák Remenyik Zsigmond írói világában

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek