Nyitvatartás

  • hétfő: zárva
  • kedd, péntek: 8-18
  • szerda - csütörtök: 12-18
  • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2017 májusi jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található, a témával kapcsolatos könyvek:
•    Fekete János: Kiskunfélegyháza településfejlődése és utcaneveinek története
•    Fekete János: Kiskunfélegyháza utcanevei
•    Kossuth Lajos emléke Kiskunfélegyházán (szerk. Fekete Sándor)
•    Mátyus Imre: Kiskunfélegyházi séták

Könyvtárunkban található művei:
•    Csörg a patak, szól a kakukk
•    Egy honvéd naplójából
•    Gina emléke
•    Vajda János összes művei
•    Vajda János összes versei
•    Vajda János válogatott művei
•    A virrasztók: Válogatott versek

Könyvtárunkban található művei:
•    Buda
•    Hajnali háztetők
•    Hajónapló
•    Iskola a határon
•    Minden megvan
•    Pályákon
•    Próza
•    Továbbélők
•    A Valencia-rejtély

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Éjszakai hajózás: in memoriam Ottlik Géza (szerk. Hornyik Miklós)
•    Finta Gábor: Modernitás és modernizáció: tanulmányok a modern magyar próza és kritikai gondolkodás témaköréből
•    Fűzfa Balázs: "...Sem azé, aki fut...": Ottlik Géza Iskola a határon című regénye a hagyomány, a prózapoétika, a hipertextualitás és a recepció tükrében
•    Kelecsényi László: A szabadság enyhe mámora: Ottlik Géza életei
•    Szegedy-Maszák Mihály: Ottlik Géza
 

Könyvtárunkban található művei:
•    Arcok napfényben
•    Árnyak az alagútban
•    Az aquincumi Vénusz
•    Béklyók és barátok
•    A beton virágai
•    Bolondos mesék
•    A burok és más történetek
•    Csendes rév a háztetőn
•    A csillagszemű
•    A csodafurulya
•    Dr. Csibráky szerelmei
•    Dráma félvállról
•    Egy házasság előtörténete
•    Egy potenciavadász följegyzései az összeomlás után
•    Egy szereplő visszatér
•    Elmés mulatságok
•    Emberi környezet
•    Eretnek esszék
•    Harmatcseppek
•    Harminc kalap, harminc majom
•    Hullámtörők
•    Keresztben az úton
•    Lófő és kora
•    A lóvátett sárkány
•    A nagy ember
•    Négy-öt magyar összehajol
•    Nők apróban
•    Örömalma
•    Összefüggések
•    Párbeszéd a sorssal
•    A rosta
•    Szabadság
•    Szellemi galeri
•    A szeplős Veronika
•    Táguló múlt
•    Tegnap
•    A törökfejes kopja
•    Utazás a valóság körül
•    Az utolsó hullám
•    Változatok hegedűre
•    Változó felhőzet
•    Villanások és összefüggések

Könyvtárunkban található,róla szóló könyv:
•    Wéber Antal: Kolozsvári Grandpierre Emil

Könyvtárunkban található művei:
•    Ábrahám regéje: Krónikás ének huszonnégy szakaszban
•    Arcképvázlatok: Száz magyar író
•    Az állam én vagyok
•    Bordélyház Bizáncban
•    Egy jól nevelt fiatalember felkészül
•    Az egyetlen út: Három regény a magyar állam kialakulásának első évszázadából
•    Az életművész hagyatéka
•    Előjátékok egy önéletrajzhoz
•    Az európai gondolkodás évezredei
•    Európa közepén
•    Évezredek szépprózája: Az európai széppróza klasszikusai
•    A fekete ember históriája
•    Földönjáró csillagok: Drámai jellemrajzok
•    G. B. Shaw világa
•    Géza fia István: a magyarok legelső királya
•    Hajnal a tárnák fölött
•    Heltai Jenő alkotásai és vallomásai tükrében
•    Hermész pecsétje
•    Hősök emlékezete: Versek 1981-1984
•    Az idők mélyén
•    Az írástudó
•    Az írnok és a fáraó
•    Isten jött Thébába: a szerző válogatása életművéből
•    Kalandozás a dramaturgia világában
•    Kalliopé bűvöletében, avagy Az európai verses epika évezredei
•    Kecskeének, azaz két és fél évezred drámatörténete
•    A kentaur és az angyal: Esszék a világirodalom, a dramaturgia és az esztétikai köréből
•    Kettesben a tragédiával
•    Korona és kard: Magyarország a XI-XIII. században
•    A költői mesterség
•    Körösparti metropolis: nagyváradi legendárium
•    Kulcsra zárt szobában
•    A leghuszárabb huszár
•    A magyar dráma útja
•    A magyar irodalom arcképcsarnoka
•    Magyar századok: a magyarság és a magyar kultúra története a honfoglalástól napjainkig
•    Az a májusi riadó: Hősköltemény prózában
•    Mátyás király Debrecenben: Történelmi játék hét képben
•    A megalázott Babilon
•    Megkondulnak a harangok
•    A menekülő herceg: Regény az ifjú Rákócziról
•    A méneskúti családírtás
•    A milétoszi hajós
•    A Nagy Parázna szemtanúja
•    Négyszemközt a mindenséggel
•    Az olvasás gyönyörűsége: Beszélgetések könyvekről, irodalomról, költészetről
•    Őszi divertimento
•    Összhang és zűrzavar
•    Palota a hegytetőn
•    Régi istenek
•    Sötétség és világosság
•    A szent doktorok tudománya avagy a középkori gondolkodás évezrede
•    Szent Szilveszter éjszakája
•    A szépirodalom műfajai
•    A színfalak között
•    A tegnap alkonya
•    Thézeusz
•    A titkosírás titka: Valló Bonifác újabb története
•    Valló Bonifác történetei
•    Várj, madár, várj...: Példázat a veszedelmekről
•    Vasbordájú szentek: Regényes korrajz Oliver Cromwellről és az angol forradalomról
•    A végzet sógora
•    Vergilius ifjúsága
•    Világirodalmi arcképcsarnok
•    A világosság gyermekei
•    A visszanyert élet
•    Zálogosdi bécsi módra
 

Könyvtárunkban található művei:
•    Bezzeg az én időmben
•    Búcsú a tengertől
•    Csak egy telefon
•    De igazán tud repülni a karosszék!
•    Egyetlen mondat törökül
•    Én sose kapok levelet
•    Fele királyságom
•    A földrengések szigete
•    Gésák, pagodák, titkok
•    Gilly, a halacska
•    Hetedhét tengeren
•    Hozzál nekem kengurut!
•    A hűség tövisei
•    Az indián kertje
•    Lesz nekem egy szigetem
•    Mecsetek, basák, efendik
•    Mi, szemüvegesek
•    Miből csinálják az elefántot?
•    Narkózis
•    Ne láss, ne hallj, ne szólj!
•    Négy nap a paradicsomban
•    Nem vagyunk angyalok
•    Nem vagyunk ördögök
•    Pálmasor Opatijában
•    Perben, haragban
•    Sárgaláz
•    Szerencsés történetek
•    Szexmozi
•    A tenger
•    Vakáció Magyarországon

Könyvtárunkban található művei:
•    Atyámfia: Elbeszélések
•    Hazaemlékezések
•    Versek: Földszint

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Akik a mórai talentumból örököltek. Töredékek a félegyházi Mórák életéből (szerk. Kapus Béláné)
•    Urbán Miklósné: Móra István élete és munkássága: bibliográfia
 

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek