Nyitvatartás

  • hétfő: zárva
  • kedd, péntek: 8-18
  • szerda - csütörtök: 12-18
  • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2018 októberi jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található művei:
•    Ádámcsutka
•    Emberszag
•    Hetedikbe jártam
•    Indiszkréció
•    Járok-kelek, megállok : Szép Ernő válogatott művei
•    Két kezdő bohóc
•    Lila ákác
•    Mátyás király tréfái
•    Most szeretnék gyerek lenni
•    Natália
•    Összegyűjtött versek
•    Szép Ernő válogatott versei
•    Színház


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Borbély Sándor: Klasszikusok rangrejtve : költőportrék és verselemzések
•    Purcsi Barna Gyula: Szép Ernő

Könyvtárunkban található művei:
•    Adatok Kiskunfélegyháza sajtótörténetéhez
•    Bács-Kiskun megye földrajzi nevei : Kiskunfélegyháza és környéke
•    A félegyházi nép búcsújáró hagyományaiból
•    Horváth János Kalmár pap emlékére
•    A kiskunfélegyházi tanítóképző története : 1871–1957
•    A kiskunfélegyházi pusztakeresők és az alföldi parasztmozgalom
•    Kiskunfélegyháza településfejlődése és utcaneveinek története
•    Kiskunfélegyháza utcanevei
•    Kiskunfélegyházi útmenti keresztek
•    Kossuth Lajos emléke Kiskunfélegyházán
•    Petőfi-emlékek Kiskunfélegyházán : vezető a Petőfi emlékház kiállításához
•    Régi nevezetes sírok a félegyházi temetőkben


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
•    Urbán Miklósné: Fekete János élete és munkássága : bibliográfia

Könyvtárunkban található művei:
•    Álom a történelemről : Madách Imre és Az ember tragédiája
•    Bakator : összegyűjtött kisregények és elbeszélések
•    Budai oroszlán
•    Bűnbeesés
•    Az elveszett bárány
•    Az ember és műve : tanulmányok
•    Eötvös József
•    Eszmei és irodalmi találkozások : tanulmányok a magyar–francia irodalmi kapcsolatok történetéből
•    Félkör : tanulmányok a XIX. századról
•    Fellegjárás
•    Gyűrűk : tanulmányok a XX. századról
•    Júdás
•    Komoly ének
•    A magyar irodalom története
•    A magyar kritika évszázadai
•    Romantika és realizmus : válogatott irodalmi tanulmányok
•    A sas és a serleg : akadémiai arcképek
•    A templomrabló
•    Tiszta Emma
•    Tisztuló tükrök : a magyar irodalom a két világháború között : esszék, tanulmányok
•    Vacsora Carmelben : amerikai útinapló
•    Világos után : nemzet és haladás : Aranytól Madáchig
•    Világtájak : esszék és jegyzetek
•    Werthertől Sziveszterig : irodalomtörténeti tanulmányok


Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Ferenczi László: Sőtér István

Könyvtárunkban található műve:
•    Életem


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Crocq, Philippe; Mareska, Jean: Édith Piaf : rózsa és tövis
•    Noli, Jean: Piaf, a titok

Könyvtárunkban található művei:
•    Édes anyanyelvünk
•    Emberközpontú nyelvművelés
•    Megnől az ember szíve : barátok, emlékek, találkozások
•    Nyelvművelés
•    Nyelvőrségen

Könyvtárunkban található művei:
•    Jean Cocteau válogatott versei
•    A nagy mutatvány
•    Rettenetes szülők
•    A szélhámos
•    Vásott kölykök

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Nagy László: A "bibliás őrálló" fejedelem : I. Rákóczi György a magyar históriában

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Kő András: Papp Laci
•    Papp László, ifj.: Édesapám, Papp Laci : harc ringen belül és kívül

Könyvtárunkban található művei:
•    II. János Pál bölcsességei : a pápa az élet alapvető kérdéseiről
•    II. János Pál pápa magyarországi látogatása : 1991. augusztus 16–20. :  Szentatya beszédeinek magyar nyelvű fordítása
•    Ajándék és titok : pappá szentelésem 50. évfordulóján
•    A fény gyermekei : a pápa üzenete a fiatalokhoz
•    Gondolatok az életről
•    Menjetek békével! : az örök szeretet ajándéka


 

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Balázs Károly: Ne féljetek nevetni! : történetek a szent pápáról, II. János Pálról
•    Gergely Jenő: II. János Pál
•    Sáringer Károly: II. János Pál pápa emlékére : hívőknek és nem hívőknek : mindazoknak, akik az utat keresik, az igazság útját
•    Svidercoschi, Gian Franco: Levél egy zsidó barátomhoz : II. János Pál pápa és a zsidó Jerzy Kluger barátsága

Könyvtárunkban található művei:
•    Életet tanultunk
•    Az elszántak
•    Az én népem
•    Fonó a székelyeknél
•    Halhatatlan élet
•    Havasok könyve
•    Hull immár a fenyőtoboz : válogatott novellák
•    Íme, az emberek!
•    Isten igájában
•    Jézusfaragó ember
•    Júlia szép leány
•    Karácsony a havason
•    Kopjafák
•    Madéfalvi veszedelem
•    Máté, a kutya
•    A Megfeszített
•    A per
•    A Próféta
•    A sibói bölény
•    Székely tragédia
•    Székelyek : elbeszélések és rajzok
•    Új haza
•    Uz Bence
•    A zöld csillag


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Lőwey Lilla: Erdély : Székelyföld : a székely apostol : Nyirő József (1889–1953)
•    Nyirő József, a székely nép krónikása : irodalomtörténeti tanulmányok (válogatta Pomogáts Béla)

Könyvtárunkban található művei:
•    Amerika elektra
•    Boldogtalan Hold
•    Egy igazi úr
•    Eljő a jeges
•    Jones császár
•    Különös közjáték
•    Utazás az éjszakába
•    Vágy a szilfák alatt


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Almási Miklós: A drámafejlődés útjai : egy műfaj története Goethétől O’Neillig
•    Benedek András: Eugene O’Neill

Könyvtárunkban található művei:
•    Még néhány szó a Botschafternek ápril 9-iki cikkére
•    Párbeszéd a kiegyezésről


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Deák Ferenc (válogatta, sajtó alá rendezte Molnár András)
•    Deák Ferenc élete és kora
•    Eötvös Károly: Deák Ferencz és családja
•    Estók János: Igazság és törvény : Deák Ferenc élete
•    Fekete Sándor: A nemzet prókátora : emlékezés Deák Ferencre
•    Mikszáth Kálmán: Deák
•    Molnár András: A fiatal Deák Ferenc : a felkészülés és a zalai pályakezdet évei, 1803–1833
•    Sándor Pál: Az anekdotázó Deák Ferenc
•    Sarlós Béla: Deák és a kiegyezés
•    Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona: Emlékeim Deák Ferenc politikai és magánéletéből

Könyvtárunkban található művei:
•    Ave Maria
•    Faust

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)

Könyvtárunkban található művei:
•    A XIX. század vizitkártyái : portrék
•    Ady Endre éjszakái
•    Ál-Petőfi
•    Álmoskönyv : álmok, babonák, hogyan lehet megszabadulni a kísértetektől?
•    Az álombeli lovag : válogatott elbeszélések, 1909–1911
•    Andráscsik örököse
•    Aranyidő : regények, kisregények
•    Aranykéz utcai szép napok
•    Budapest vőlegénye
•    A bűvös erszény
•    A cirkuszkirály
•    Delikátesz : válogatott elbeszélések, 1926–1930
•    Az ecetfák pirulása : Szinbád-történetek
•    Egy krónikás könyvéből : portrésorozatok, emlékezések
•    Előhang egy kispörkölthöz : válogatott írások
•    Az első Habsburg
•    Erzsébet királyné : regényes történetek
•    Etel király kincse
•    Ferenc József rendet csinál
•    Festett király
•    Flóták és lugasok
•    Gordonkázás
•    Gyémánt mesék : 12 eredeti rajzzal
•    Hét bagoly
•    Irodalmi kalendáriom : írói arcképek
•    Írói arcképek
•    Ivók könyve : a megkedvesedés mámoráról
•    A kápolnai földosztás
•    Komédia : színművek és színházi írások
•    Krúdy Gyula válogatott novellái
•    Krúdy olvasókönyv
•    A lőcsei kakas
•    A macskavári sasok
•    A magyar jakobinusok
•    Magyar királyok
•    Magyar tükör : publicisztikai írások, 1894–1919
•    Magyarország aranykertje
•    Mit ebédelt Ferenc József? : magyaros vendégszeretet
•    Mit látott Vak Béla szerelemben és bánatban
•    Mohács
•    A muskétás : válogatott elbeszélések
•    N.N. : egy szerelemgyermek regénye
•    A negyvenes évekből
•    A nő varázsa
•    Palotai álmok : kisregények
•    Pest a világháborúban
•    Pest-Budai hangulatok : Régi pesti svindler, Aranytükrös kávéházban, Az óbudai szívhalász és más történetek
•    Pesten lakott egy fuvolás
•    Pesti levelek : publicisztikai írások
•    Pesti nőrabló : Regények, kisregények
•    Petőfi Zoltán
•    A podolini kísértet
•    Pókhálós palackok : válogatott elbeszélések, 1894–1908
•    Primadonna : regényes történet Pálmay Ilkáról, aki meghódította a világot
•    Rákóczi harangja : történelmi elbeszélések
•    Régi és új emberek
•    Régi pesti históriák : színes írások
•    Régi szélkakasok között
•    Rezeda Kázmér szép élete
•    Rózsa Sándor : a betyárok csillaga Magyarország történetében
•    A százgalléros
•    Szent Margit
•    Szent Margit leánya
•    Szent Terézia utcái
•    Szerenád : válogatott elbeszélések, 1912–1915
•    Szindbád
•    Szindbád megtérése
•    A szobrok megmozdulnak : írások az irodalomról
•    Szökés az életből : válogatott elbeszélések
•    A tegnapok ködlovagjai : rajzok, emlékezések
•    Telihold : elbeszélések, 1916–1925
•    A Tisza fia
•    Tizenhat város tizenhat leánya és más elbeszélések
•    A törpe trombitás
•    Utazások a vörös postakocsin
•    Az utolsó gavallér
•    Utolsó szivar az Arabs Szürkénél : válogatott elbeszélések, 1926–1930
•    Az utolsó várkisasszony
•    Vadszőlő
•    Vallomás : önéletrajzi írások
•    A vörös postakocsi
•    A vörös postakocsi : és más elbeszélések
•    A zöld kaftán


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Bezeczky Gábor: Krúdy Gyula: Szindbád
•    Bori Imre: Krúdy Gyula
•    Czére Béla: Krúdy Gyula
•    Az élet álom : in memoriam Krúdy Gyula (válogatta, szerkesztette, összeállította Fábri Anna)
•    Fábri Anna: Ciprus és jegenye : sors, kaland és szerep Krúdy Gyula műveiben
•    Fülöp László: Közelítések Krúdyhoz
•    Gedényi Mihály: Krúdy Gyula : bibliográfia, 1892–1976
•    Katona Béla: Krúdy Gyula pályakezdése
•    Kozma Dezső: Krúdy Gyula postakocsiján : kismonográfia
•    Krúdy Gyula : általános és középiskolások számára (összeállította Hamar Péter)
•    Krúdy Zsuzsa: Apám, Szindbád
•    Krúdy világa (szerkesztette Tóbiás Áron)
•    Márai Sándor: Szindbád hazamegy
•    Pethő József: Krúdy-tanulmányok
•    Szabó Ede: Krúdy Gyula alkotásai és vallomásai tükrében
•    Valóság és varázslat : tanulmányok századunk magyar prózairodalmáról Krúdy Gyula és Móricz Zsigmond születésének 100. évfordulójára (szerkesztette Kabdebó Lóránt)

Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Amenda, Alfred: Nobel : egy feltaláló életregénye

Könyvtárunkban található a témához kapcsolódó írások:
•    Fekete János: Jókai Mór félegyházi díszpolgársága
•    Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)

Könyvtárunkban található művei:
•    Brúnó kapitány
•    Duruzsoló
•    Egy egér naplója
•    Az elvarázsolt egérkisasszony
•    Foltoskönyökű
•    Frakk, a macskák réme
•    Frakk és a foci
•    Gücülke és cimborái
•    Hajónapló
•    Kukori és Kotkoda : a végtelen giliszta és más történetek
•    Labdarózsa lámpája
•    Lepke az írógépen
•    Mazsola
•    Mazsola és Tádé
•    Megint Mazsola
•    Mi újság a Futrinka utcában?
•    A repülő dívány
•    Szeleburdi család
•    A szitakötők szigetén
•    Tündér a vonaton

Könyvtárunkban található művei:
•    Cigányszerelem
•    A mosoly országa
•    A víg özvegy

Könyvtárunkban található művei:
•    Carmen
•    L’Arlesienne Suite Nr. 1
•    Symphony No. 1

Könyvtárunkban található művei:
•    Írás, könyv, értelmiség : tanulmányok Erdély történelméhez
•    A latin írás története
•    Művelődéstörténeti tanulmányok

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Góg Laura: Tolnay 100
•    Kőháti Zsolt: Tolnay Klári
•    Müller Péter: Halhatatlan szerelem
•    Párkány László: Tolnay Klári egyes szám első személyben

Könyvtárunkban található műve:
•    Utazások a világ körül : első utazás


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Aughton, Peter: Cook kapitány
•    Barát Endre: Szirtek és csillagok : Cook kapitány felfedező útjai
•    Morriss, Roger: Cook kapitány és a Csendes-óceán felfedezése

Könyvtárunkban található művei:
•    Ázsia halott szívében :  válogatott írások
•    Homokba temetett városok : régészeti és földrajzi utazás Indiából Kínai-turkesztánba 1900-1901-ben


Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Halász Zoltán: Romvárosok a sivatagban : Stein Aurél belső-ázsiai utazásai

Könyvtárunkban található művei:
•    Az égigérő fa
•    Ejhaj csibekas! : verses mesék
•    Fehér mágia : válogatott versfordítások
•    Kerek esztendő
•    Egy keresztlevél hátára : Kormos István képeskönyv
•    Kormos István művei
•    Kormos István versei
•    Mese Vackorról, egy pisze kölyökmackóról
•    A muzsikás kismalac : verses állatmesék
•    N. N. bolyongásai
•    Nakonxipánban hull a hó : Kormos István összegyűjtött versei
•    A nyár gyerekei
•    A pöttyös zöld lovacska bátyja
•    Vackor az első bében
•    Vackor világot lát
•    A vasmozsár törője alatt : összegyűjtött prózai írások


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Az örvénylő-szívű vándor : versek Kormos Istvánról
•    Szegény Yorick : Kormos István emlékezete (válogatta, szerkesztette Vasy Géza)
•    Vasy Géza: Kormos István

Könyvtárunkban található művei:
•    A "mese" lélekvándorlása : a modern magyar elbeszélés születése
•    Juhász Ferenc
•    Kaffka Margit
•    Törvénykeresők

Könyvtárunkban található művei:
•    A borzasztó torony : képek a magyar vándorszínészet világából
•    Kölcsey Ferenc "Mi az élet tűzfolyása?" : kilenc vers
•    Madách Imre "... írtam egy költeményt ..."
•    Madách Imre, 1823–1864
•    A magyar dráma antológiája
•    Magyar színháztörténet : 1790–1873
•    A magyar színikritika kezdetei, 1790–1837
•    A Nemzeti Színház
•    A Nemzeti Színház 150 éve
•    Petőfi a szomszéd és rokon népek nyelvén
•    Petőfi Bánk bán-ja
•    Petőfi Sándor élete és kora : 1823–1849
•    Petőfi Sándor élete és költészete : kritikai életrajz
•    Petőfi Sándor: Az apostol : műelemzés
•    A régi magyar színpadon : 1790–1849
•    Színek, terek emberek : irodalom és színház a 18–19. században
•    A vándorszínészettől a Nemzeti Színházig
•    Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde : műelemzés

Könyvtárunkban található művei:
•    A bajadér
•    A csárdáskirálynő
•    Marica grófnő


Könyvtárunkban található róla szóló könyv:
•    Kálmán Vera: Emlékszel még... : Kálmán Imre élete

Könyvtárunkban található művei:
•    Amarcord
•    Mesterségem, a film


Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Muhi Klára, Perlaki Tamás: Federico Fellini
•    Nemeskürty István: Federico Fellini

Könyvtárunkban található róla szóló könyvek:
•    Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
•    Pölöskei Ferenc: Tisza István
•    Pölöskei Ferenc: Tisza István és kora
•    Vermes Gábor: Tisza István