Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd: 8:00 - 18:00
 • szerda: 12:00 - 18:00
 • csütörtök: 12:00 - 18:00
 • péntek: 8:00 - 18:00
 • szombat: 8:00 - 12:00
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

200 éve 1823. január 1-jén született Petőfi Sándor költő, Kiskunfélegyháza díszpolgára (†1849).

 

Könyvtárunkban található művei magyarul:

 • Anyám tyúkja : versek
 • Az apostol
 • Arany és Petőfi levelezése
 • Arany Lacinak : gyerekversek
 • Bánk Bán
 • Czipruslombok Etelke sírjáról
 • Dicsértessék a nép neve...
 • Egy gondolat bánt engemet : Petőfi Sándor versei
 • Ezernyolcszáznegyvennyolc,   te   csillag   :   A   Pilvaxtól   az   Ispán-kútig
 • Forradalmi versek
 • A helység kalapácsa
 • A hóhér kötele
 • Huszonöt vers gyerekeknek
 • Ibolyák
 • János vitéz
 • A két Bolond Istók : Petőfi és Arany költeménye
 • „Lanc’ versei” : Petőfi első sajtó alá készített, de soha meg nem jelent versgyűjteményéről
 • Lapok Petőfi Sándor naplójából : Pest, 1848
 • A mi Petőfink : Petőfi Sándor válogatott versei
 • A mi Petőfink : Petőfi-versek gyerekrajzokkal
 • Mosolygó Sándor és Somolygó János : Petőfi Sándor és Arany János versei
 • Pató Pál úr
 • Petőfi és Arany levelezése
 • Petőfi Sándor – Hriszto Botev válogatott művei
 • Petőfi Sándor 101 verse
 • Petőfi Sándor, az üstökös csillag, 1848. március 15.
 • Petőfi Sándor elbeszélő költeményei
 • Petőfi Sándor füveskönyve : nem ért engem a világ
 • Petőfi Sándor hazafias és egyéb válogatott költeményei
 • Petőfi Sándor legszebb költeményei
 • Petőfi Sándor összes költeményei
 • Petőfi Sándor összes prózai művei és levelezése
 • Petőfi Sándor összes versei
 • Petőfi Sándor próza- és drámafordításai
 • Petőfi Sándor szerelmes versei
 • Petőfi Sándor válogatott versei
 • Petőfi Sándor versei
 • Petőfi válogatott költeményei
 • A puszta, télen : válogatott versek
 • Sors, nyiss nekem tért... : válogatott versek
 • Szabadság, szerelem... : a költő legszebb prózai írásai
 • A Szabadsághoz : Petőfi Sándor válogatott versei
 • Szerelem gyöngyei
 • A tavaszhoz : Petőfi Sándor megzenésített versei és Kossuth nóták
 • Tigris és hiéna
 • A Tisza
 • Tizenkét vers
 • Tündérálom
 • Útirajzok : úti jegyzetek, úti levelek
 • Válogatott költemények
 • Válogatott prózai írásai
 • Válogatott versek
 • Vers és próza : időrendi válogatás a teljes életműből

 

Könyvtárunkban található művei idegen nyelven:

 • Der deutsche Petőfi : 61 Gedichte
 • Din lirica lui = Válogatott versek
 • Gedichte
 • Held János
 • János vitéz [kínai nyelven]
 • Jean le Preux
 • John the Valiant
 • Juan el Paladin
 • Poemes
 • Poèmes : présentation et choix par Jean Rousselot
 • Petőfi 77 vers - poems : magyar-angol kétnyelvű kiadás
 • Petőfi Sándor szerelmes versei : kínai-magyar bilingvális kiadás
 • Petőfi Sándor Szülőföldemen című verse különböző népek nyelvén
 • Vitjaz Janos

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Ahol  az  élet  pusztul  és  a  halál  terem  :  emlékkonferencia  Petőfi  Sándor halálának 170. évfordulójára (szerkesztette Asztalos Emese et al.)
 • Asztalos István: „Vándorlom a világot...” : Petőfi nyomában a Galga és a Rákos vidékén
 • Asztalos István: Petőfi és Aszód
 • Balogh Mihály: A költő és a város : Petőfi Sándor Kunszentmiklóson
 • Bánki István, Munkácsy László: Petőfi Pest-Budája, Pest-Buda Petőfije
 • Barabás Tibor: Levél a szovjet írókhoz Petőfi Sándorról
 • Békés István: Petőfi nyomában
 • Berényi Anna: Petőfi : Petőfi Sándor regényes életrajza
 • Beszélő   tárgyak   :   a   Petőfi   család   relikviái  (összeállította  Kalla Zsuzsa, Ratzky Rita)
 • Bodolay Géza: Petőfi diáktársaságai
 • Borzák Tibor: P. S. : titkok a barguzini csontváz körül
 • Borzák Tibor: Rokonom, Petőfi
 • Czeglédi Imre: Petőfi Gyulán
 • Czeizel  Endre:  Aki  költő  akar  lenni,  pokolra  kell  annak  menni?  :   magyar  költő-géniuszok  testi  és  lelki  betegségei
 • Czeizel  Endre:  Költők,  gének,  titkok  :  a magyar költő géniuszok családfaelemzése
 • Czeizel Endre: A magyar költő-géniuszok sorsa
 • Csepregi Béla: Petőfi Sárszentlőrincen
 • Csukás István: Petőfi a szlovákoknál
 • Dávid Gyula, Mikó Imre: Petőfi Erdélyben
 • Dienes András: 7 falun, 7 városon át Petőfi útján
 • Dienes András: A fiatal Petőfi : a költő származása és életútja 1838 nyaráig
 • Dienes András: A legendák Petőfije
 • Dienes András: A Petőfi-titok
 • Dienes András: Az utolsó év : Petőfi és a szabadságharc
 • Dienes András: Petőfi a szabadságharcban
 • Egressy Ákos: Petőfi Sándor életéből
 • Elekfi   László:  Petőfi   verseinek   mondattani  és  formai felépítése, különös tekintettel az aktuális mondattagolásra
 • Elértem,  amit  ember  érhet  el  :  esszé-  és  tanulmánykötet  (szerkesztette Kispálné Lucza Ilona)
 • Az élő Petőfi : megemlékezés Petőfi Sándor születésének 150. évfordulójáról (szerkesztette S. Nyírő József)
 • Farkas Emőd: Petőfi élete
 • Fedina Lídia: Tőről vágott magyar ember : Petőfi Sándor élete
 • Fekete  Sándor:  „...agyon  akart  verni  a  magyar  nép...”  :  adalékok  Petőfi választási  megbuktatásához
 • Fekete Sándor: Borostyán, a vándorszínész : vidám jelenetek Petőfi életéből
 • Fekete Sándor: Így élt a szabadságharc költője
 • Fekete Sándor: A költő kardjai : Petőfi a forradalomban
 • Fekete Sándor: Les angoisses et obsessions de Petőfi
 • Fekete Sándor: Mezítláb a szentegyházban : cikkek Petőfiről és kortársairól
 • Fekete Sándor: Petőfi, a vándorszínész
 • Fekete Sándor: Petőfi és Schiller
 • Fekete Sándor: Petőfi és Scribe
 • Fekete Sándor: Petőfi et Dumas
 • Fekete Sándor: Petőfi evangéliuma : a költő és a francia forradalmak
 • Fekete Sándor: Petőfi forradalma : egy magyar história, lírával és polémiával
 • Fekete Sándor: Petőfi romantikájának forrásai
 • Fekete Sándor: Petőfi Sándor életrajza. 1. kötet, A költő gyermek- és ifjúkora
 • Fekete Sándor: Számadás az ünnepről : régi viták – mai megközelítésben
 • Fekete  Sándor:  A  szibériai   métely  :  egy  Petőfi-legenda   feltámadása   és   újbóli elhantolása
 • Fenyves Marcell: Petőfi : verselemzések és olvasókönyv
 • Ferenczi Zoltán: Petőfi
 • Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza
 • Fischer Sándor: Petőfi élete és művei
 • Fried István, Szappanos Balázs: Petőfi-versek elemzése
 • Fried István: A (poszt)modern Petőfi
 • Galambos Sándor: Petőfi és Kunszentmiklós
 • Gerškovič, Aleksandr Abramovič: Az én Petőfim : cikkek és tanulmányok
 • Gerškovič, Aleksandr Abramovič: Petőfi és a színház
 • Goda Imre: Petőfi az iskolában : a Petőfi-témakör az önálló tanulás feltételrendszerének megteremtésére irányuló tankönyvkísérletből
 • Gyulai Pál: Petőfi Sándor és lyrai költészetünk
 • A halhatatlan szabadság dala : írások Petőfiről (összeállította Lukácsy Sándor)
 • Harsányi Zsolt: Petőfi : a legismertebb magyar költő alig ismert élete
 • Harsányi Zoltán: Az üstökös : Petőfi Sándor életének regénye
 • Hatvany Lajos: Feleségek felesége : Petőfi mint vőlegény
 • Hatvany Lajos: Így élt Petőfi
 • Hatvany Lajos: Petőfi márciusa
 • Herczeg Ferenc: Petőfi
 • Herman Ottó: Arany, Tompa, Petőfi és a népköltés madárvilága
 • Hermann Róbert, Kovács László: Petőfi halála
 • Hommage   à   Petőfi  Sándor  :  képzőművészek   hódolata  (összeállította   Kertész Csaba)
 • Horváth János: Petőfi Sándor
 • Horváth Márton: Lobogónk: Petőfi : irodalmi cikkek és tanulmányok
 • Hulesch Ernő: Sándor, te vagy?
 • Hunyady József: A viharmadár : mozaikok Petőfi Sándor életéből
 • Ihletőnk:  Petőfi  :  a  Petőfi  Szülőház  és  Emlékmúzeum  képzőművészeti katalógusa  (szerkesztette  Kispálné  dr.  Lucza  Ilona)
 • Illyés Gyula: Petőfi élete
 • Illyés Gyula: Petőfi Sándor
 • Illyés Gyula: Tűz vagyok... : Petőfi Sándor élete
 • Istenes  József:  A  kiskőrösi  Petőfi-kultusz  története  :  visszaemlékezések,  hiteles  elbeszélések,  eredeti  dokumentumok
 • Istenes József: „Szent a küszöb...” : Petőfi szülőháza
 • Jakus Lajos: Petőfi Pencen : emlékül a költő születésének 150. évfordulójára
 • Jankay  Éva,  Szabóné  Fricska  Anna:  Kulturális hagyományok : Petőfi Sándor életének és költészetének helyi vonatkozásai
 • Jegyzék  a  Petőfi  Sándortól  származó,  rávonatkozó,  vagy  vele  kapcsolatos levéltári iratokról és kéziratokról
 • Jókai Mór: Petőfi Sándorról
 • Juhász István: Írások Petőfi Sándorról
 • Juhász István: Még közelebb Petőfihez
 • Juhász István: Szerelem a síron túl is : Petőfi Sándor és Szendrey Júlia
 • Juhász István: A szerelmes Petőfi
 • Juhász István: „Szolgáltam én Mars uramnál…”: a katona Petőfi
 • Juhász István: Történetek Petőfi Sándor életéből
 • Kapus Krisztián: Szülőföldemen : Petőfi Sándor magyarul és oroszul a Szülőföldemen című versének tükrében
 • Kedves Gyula, Ratzky Rita: Csataterek Petőfije : dokumentumok, Petőfi-művek hadtörténeti és irodalomtörténeti-poétikai elemzésekkel
 • Kellner Bernát: Robozi István emlékezései Petőfi Sándorra : cikksorozat a Somogy című hetilapból
 • „A  kényes  úrfi  s  a  rongyos  baka”  :  tanulmányok   két  halhatatlan  pápai  diákról  : Petőfi Sándor, Jókai Mór (szerkesztette Mezei Zsolt)
 • Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és kora, 1823–1849
 • Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete : kritikai életrajz
 • „Keresztúton állok...” : irodalmi összeállítás Petőfi Sándor felvidéki utazásairól (összeállította Papp Lajos)
 • Ki vagyok én? : Petőfi választásai (szerkesztette Kalla Zsuzsa, Adrovitz Anna)
 • Kiskunfélegyháza,   Bugac,   Bugacpusztaháza,   Gátér,   Jászszentlászló,   Kunszállás értékei   (szerkesztette  Fekete Beatrix)
 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
 • Kiss Béla: Petőfi emlékek Kiskörösön : ismeretlen adatok Petőfi Sándor születéshelyéről
 • Kiss József: A mi Petőfink : Petőfi a Duna-Tisza közén
 • Kiszely István: Mégis Petőfi? : A szibériai Petőfi-kutatás irodalma időrendi sorrendben
 • Kovács  Adorján:  A  próteuszi  Petőfi  :  kísérletező  és  anticipáló  költészete, 1845–49
 • Kozma Andor: Petőfi : költői regény
 • Kozma Dezső: Petőfi öröksége
 • Könczöl Imre: Petőfi és Várpalota
 • Könczöl Imre: Petőfi útjain Veszprém megyében
 • Lenkei   Henrik,   Kont   Ignácz,   Baróti   Lajos,  Kőrösi  Albin,  Vikár  Béla,  Vikár  Vera: Petőfi a világirodalomban
 • Lombos Alfréd: Petőfi életképek : 8 darabban
 • Losonci Miklós: Petőfi a holnap költője
 • Losonci Miklós: Petőfi a Kiskunság költője
 • Losonci Miklós: Petőfi Alföldje
 • Lőrinc László: 25 szelfi a reformok korából
 • Lőrincz  Julianna:  Petőfi-versek  és  műfordításaik  alakzatainak  kontrasztív  vizsgálata
 • Lucifero, Armando: Petőfi Sándor Szibériában = Petőfi in Siberia
 • Lukácsy Sándor: Petőfi eszmerokonai
 • Magyar Zoltán: Petőfi a Felvidéken
 • Majsai Károly: Petőfi Sándor és szülei a szalkszentmártoni nagyvendégfogadóban
 • Makkai Ádám: Úristen! Engedj meghalni! : Petőfi Sándor pokoljárása és megidvezülése, látomások, vallomások
 • Margócsy István: Petőfi Sándor
 • Martinkó András: Költő, mű és környezet : kérdőjelek a Petőfi-irodalomban
 • Martinkó András: A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus fejlődése
 • Matics Pál: Petőfi szalkszentmártoni versei
 • Medve  Zoltán:  Az  Alföld  poétája  a  zordon  Kárpátokban  :  Petőfi  Sándor kárpátaljai  és  galíciai  recepciója
 • Mezősi Károly: Az évszázados Petőfi-per
 • Mezősi Károly: Közelebb Petőfihez
 • Mezősi Károly: Petőfi családja a Kiskunságban : kiskunfélegyházi életük
 • Mezősi  Károly:  Petőfi  és  családja  Dömsödön  :  Petőfi  emlékhelyek  Pest megyében
 • Milbacher Róbert: Legendahántás : 50+1 tévhit a magyar irodalomban
 • Molnár Péterné: „...a róna, hol születtem” : a Petőfi-szülőhelyvita
 • Móra Ferenc: Petőfi oltárára
 • Nemere István: Petőfi Sándor magánélete : toll, kard, szerelem
 • Ónody Magdolna: A Petőfi és a Szendrey család életéből
 • Oriskó Norbert: A természet vadvirága
 • Osztovits  Szabolcs:  „Sors,  nyiss  nekem  tért”  :  Petőfi  Sándor  életének  krónikája
 • Palágyi Menyhért: Petőfi
 • Pándi Pál: Petőfi és a nacionalizmus : hat előadás
 • Pándi Pál: Petőfi : a költő útja 1844 végéig
 • Pándi Pál, Pálmai Kálmán: Petőfi Sándor
 • Pernesz Gyula: Petőfi és Győr
 • Petőfi  a  szomszéd  és  rokon  népek  nyelvén  (szerkesztette  Gulya János,  Kerényi Ferenc)
 • Petőfi állomásai : versek és elemzések (szerkesztette Pándi Pál)
 • Petőfi Aszódja – Aszód Petőfije (szerkesztette Asztalos István)
 • Petőfi az iskolában (szerkesztette Hegedüs András, Miklósvári Sándor)
 • Petőfi bibliográfia (összeállította Mitru Ibolya)
 • Petőfi breviárium (összeállította Karcza Zsófia)
 • Petőfi dalok (összeállította Isoz Kálmán)
 • Petőfi életútja (összeállította Martinkó András)
 • Petőfi emlékek Pápán (összeállította Heitler László)
 • Petőfi emlékek Szabadszálláson (összeállította Tóth Sándor)
 • Petőfi  emlékhelyek  a  Kárpát-medencében  (szerkesztette  Asztalos  István,  Ratzky Rita)
 • Petőfi és a szabadságharc (összeállította Mód Aladár)
 • Petőfi és Arany (szerkesztette Gellért Oszkár)
 • Petőfi és kora : Petőfi pályakezdése és a német drámairodalom (szerkesztette Lukácsy Sándor, Varga János)
 • Petőfi és Pest megye (összeállította Mezősi Károly)
 • Petőfi és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye (szerkesztette Rexa Dezső)
 • Petőfi ismeretlen kéziratai (közli Kéry Gyula)
 • Petőfi   koszorúi   :  versek,  vélekedések,  vallomások   Petőfiről   (válogatta   Csanádi Imre)
 • Petőfi  napjai   a   magyar   irodalomban,  1842–1849  (összeállította  Endrődi  Sándor)
 • Petőfi  nyomában  jártak  :  Félegyházi  Petőfi-kutatók  (szerkesztette  Kapus Béláné)
 • Petőfi  Sándor  :  általános  és  középiskolások  számára  (összeállította Matyasovszki József)
 • Petőfi Sándor bibliográfia (összeállította Urbán Miklósné, Zvara Pál)
 • Petőfi Sándor emlékezete (szerkesztette Margócsy István)
 • Petőfi   Sándor   emlékezete   Kiskunfélegyházán,  2008–2009   (szerkesztette   Kállainé Vereb Mária)
 • Petőfi Sándor és Debrecen (szerkesztette Bényei Miklós)
 • Petőfi tüze : tanulmányok Petőfi Sándorról (szerkesztette Tamás Anna, Wéber Antal)
 • Petőfi-adattár
 • Petőfi-album : adatok, okmányok és képek Petőfi Sándor diadalútjáról
 • Petőfi-almanach (szerkesztette Ferenczi Zoltán)
 • Petőfi-emlékek   Kiskunfélegyházán   (szerkesztette   Fazekas   István,   Fekete   János, Sajtos Géza)
 • Petőfi-emlékek  Kiskunfélegyházán  :  vezető  a  Petőfi  emlékház  kiállításához (szerkesztette Fazekas István, Fekete János)
 • Petőfi-könyv (szerkesztette Császár Elemér, Ferenczi Zoltán)
 • Petőfitől   –   Petőfiről   :  a   költő   születésének  150.  évfordulóján   (összeállította Czuth  Béláné,  Ésik  Zoltánné)
 • Radó György: Petőfi Sándor és a Szovjetunió népei
 • Ráduly János: Petőfi Sándor utolsó hét napja : Petőfi-dokumentumok
 • Ratzky Rita: „De méreg a dal édes méze” : Petőfi tanulmányok
 • Révai József: Petőfi
 • Riedl Frigyes: Petőfi Sándor
 • Riedl Frigyes: Petőfi Sándor élete és művei
 • Rostás  Csaba  József:  Kiskunfélegyháza  kiemelkedő  katona  múltja  és  tehetségei
 • Sahova,  Kira  Alexandrovna:  Sandor  Petefi  :  Szpivec ugorszkoje revoljucii 1848–1849
 • Sahova, Kira Alexandrovna: Sandor Petefi : Zsittja i tvorcsiszt’
 • Sajdik Ferenc: Vivát Petőfi! : élet-rajzok, válogatás Petőfi Sándor verseiből, anekdoták, útijegyzetek
 • Sándor-Zsigmond Ibolya: A mi Petőfink : igazság és legenda
 • Sislay József: Petőfi Sándor tragikus halála
 • Somogyi Gyula: Petőfi Sándor költészete
 • Spira György: Négy magyar sors
 • Spira György: Petőfi napja
 • Szabadság, hadd nézzünk szemedbe! 1. kötet, Petőfi Sándor kétszázadik születésnapjára (szerkesztette Benke László)
 • Szabadság   és   halál   1848-49   :   szem-   és   fültanúk   híradásai   (szerkesztette  Varga  Domokos)
 • Szabó Géza: Ásatás Barguzinban : Egy régész egy legenda nyomában
 • Szabó István: Petőfi magyarórán
 • Szalatnai Rezső: Petőfi Pozsonyban
 • Szigethy Gábor: Shakespeare-t olvasó Petőfi
 • Szigetvári Iván: A százéves Petőfi : jellemrajz
 • Szilágyi Márton: A magyar romantika ikercsillagai : Jókai Mór és Petőfi Sándor
 • Szinnyei József: Petőfi Sándor
 • Szűcs Gábor: Petőfi halála : Fehéregyháza, 1849. július 31.
 • Tanulmányok Petőfiről (szerkesztette Pándi Pál, Tóth Dezső)
 • Tóth Sándor: Petőfi és szülei Szabadszálláson
 • Tóth Sándor: Petőfi születési helyéről
 • Turóczi-Trostler József: Petőfi belép a világirodalomba
 • Tyivanyenko, Alekszej: A szibériai „titkos fogoly” : Petőfi Sándor Barguzinban
 • Váradi Antal: Az elzárt mennyország : rajzok a színészéletből Petőfi korában
 • Várkonyi Nándor: Petőfi arca
 • Várkonyi Nándor: Az üstökös csóvája : dokumentumok Petőfiről
 • Varsányi József: Mondák a néhai jó Petőfi Sándor példás életéből
 • Veres István: Petőfi : pozsonyi mesék
 • Veszprémi Miklós: Hogyan halt meg Petőfi? : történelmi oknyomozás
 • Vörös  Júlia:  Költők  és  kézírásuk  :  Arany  János  és  Petőfi  Sándor  elemzése kézírásuk alapján
 • Vutkovich Sándor: Töredékek Petőfi Sándor életéből