Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd: 8:00 - 18:00
 • szerda: 12:00 - 18:00
 • csütörtök: 12:00 - 18:00
 • péntek: 8:00 - 18:00
 • szombat: 8:00 - 12:00
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2024. áprilisi jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Kiskunfélegyháza, Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, Jászszentlászló, Kunszállás értékei (szerkesztette Fekete Beatrix)
 • Kiskunfélegyháza  kincsei  (szerkesztette  Mészáros  Márta,  Olasz  Anita)

Könyvtárunkban található művei:

 • Adatok Kiskunfélegyháza sajtótörténetéhez
 • Bács-Kiskun  megye  földrajzi  nevei.  I.  Kiskunfélegyháza  és  környéke
 • A félegyházi nép búcsújáró hagyományaiból
 • Horváth János Kalmár-pap emlékére
 • Kádár Lajos félegyházi kapcsolatai
 • Kiskunfélegyháza településfejlődése és utcaneveinek története
 • Kiskunfélegyháza utcanevei
 • A kiskunfélegyházi pusztakeresők és az alföldi parasztmozgalom
 • A kiskunfélegyházi tanítóképző története, 1871–1957
 • Kiskunfélegyházi útmenti keresztek
 • Kossuth Lajos félegyházi díszpolgársága
 • Múltidéző : Fekete János helytörténeti írásaival, 1988–2000
 • Petőfi-emlékek Kiskunfélegyházán : vezető a Petőfi Emlékház kiállításához
 • Régi nevezetes sírok a félegyházi temetőkben

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Kiskunfélegyháza, Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, Jászszentlászló, Kunszállás értékei (szerkesztette Fekete Beatrix)
 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
 • Kiskunfélegyháza kincsei (szerkesztette Mészáros Márta, Olasz Anita)
 • Urbán Miklósné: Fekete János élete és munkássága : bibliográfia

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • A 250 éve felszentelt kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom története, 1743–2011 (szerkesztette Kállainé Vereb Mária)

Könyvtárunkban található műve:

 • „Megkondult a félegyházi nagyharang” : 61 népdal Tarjányi Ágoston zenetanár gyűjtéséből

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Kiskunfélegyháza, Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, Jászszentlászló, Kunszállás értékei (szerkesztette Fekete Beatrix)
 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
 • Kiskunfélegyháza kincsei (szerkesztette Mészáros Márta, Olasz Anita)

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Kiskunfélegyháza, Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, Jászszentlászló, Kunszállás értékei (szerkesztette Fekete Beatrix)
 • Kiskunfélegyháza  kincsei  (szerkesztette  Mészáros  Márta,  Olasz  Anita)

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Kiskunfélegyháza  kincsei  (szerkesztette  Mészáros  Márta,  Olasz  Anita)

Könyvtárunkban található művei:

 • Azonosság
 • Búcsúkeringő
 • Elárult testamentumok
 • Az élet máshol van
 • A függöny
 • Halhatatlanság
 • A jelentéktelenség ünnepe
 • Lassúság
 • A lét elviselhetetlen könnyűsége
 • Nemtudás
 • A nevetés és felejtés könyve
 • Nevetséges szerelmek
 • A regény művészete
 • Tréfa

 

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Chvatík, Kvĕtoslav: Milan Kundera regényeinek világa

Könyvtárunkban található művei:

 • Kalevala
 • Petőfi a világirodalomban
Könyvtárunkban található művei:
 
 • Az arckép
 • Holt lelkek
 • A köpönyeg
 • Az orr
 • Az őrült naplója : pétervári elbeszélések
 • A revizor
 
Könyvtárunkban található róla szóló művek:
 
 • Bakcsi György: Gogol
 • Bakcsi György: Gogol világa
 • Bakcsi  György:  Öt  orosz  regény  :  Holt  lelkek,  Oblomov,  Apák  és  fiúk,  Anna Karenina,  A  Karamazov  testvérek
 • Belinskij, Vissarion Grigor’evič: Puskinról, Lermontovról, Gogolról
Könyvtárunkban található művei:
 
 • Az elme gyógyítása : kritikus pillantások egy különös orvosi szakterületre
 • Empátia : a beleélés lélektana ; folyamatok, alkalmazások, új szempontok
 • A felnőttkor küszöbén
 • A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei
 • A lélek közegészségtana : vázlatok, tervek, erőfeszítések a magyar lelki egészség érdekében : mentálhigiéné, család, szenvedélybetegségek, oktatás ; tanulmánygyűjtemény
 • Mentálhigiéné : a lelki egészség társadalmi, munkaszervezeti pszichokulturális és gyakorlati vetületei ; tanulmánykötet
 • A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései : újabb tanulmányok
 • Párválasztás : a partnerkapcsolatok pszichológiája
 • A pszichoterápia alapkérdései : kapcsolat és kommunikáció a pszichoterápiában ; válogatott tanulmányok
 • A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája

Könyvtárunkban található műve:

 • E dalra tanított anyám

 

Könyvtárunkban található közreműködésével készült filmek:

 • Apokalipszis most (rendezte Francis Ford Coppola)
 • Az  utolsó  tangó  Párizsban  (rendezte  Bernardo  Bertolucci)

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Berkes Ildikó: Marlon Brando

Könyvtárunkban található közreműködésével készült hangoskönyvek:

 • A bíró okos lánya és más mesék
 • A csillagszemű juhász és más mesék
 • A királykisasszony jegyei és más mesék
 • A mindent járó malmocska és más mesék
 • A nagy mesemondó
 • A nagy mesemondó 2.

 

Könyvtárunkban található közreműködésével készült filmek:

 • A Tenkes kapitánya (rendezte Fejér Tamás)
 • A tizedes meg a többiek (rendezte Keleti Márton)
 • Vuk : Dargay Attila filmje

Könyvtárunkban található művei:

 • Bevezetés a vállalatgazdaságtanba : a vállalatgazdaságtan tantárgy BSc szintű oktatási anyaga
 • Vállalatgazdaságtan
 • Versenyben  a  világgal   :  vállalataink  versenyképessége   az  új  évezred   küszöbén

Könyvtárunkban található művei:

 • Az alkonzul
 • Andesmas úr délutánja
 • Fájdalom
 • A halál betegsége
 • Moderato cantabile
 • Naphosszat a fákon
 • Nyáron, este fél tizenegykor
 • A szerető
 • A tér

Könyvtárunkban található művei:

 • Kisebbség és irodalom
 • Magyar irodalom a huszadik században
 • Móricz Zsigmond
 • Németh László eklézsiájában : sors és irodalom
 • Nép és irodalom
 • Szabó Pál alkotásai és vallomásai tükrében

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • In honorem Czine Mihály (szerkesztette Görömbei András, Kenyeres Zoltán)
 • Végh Károly: Czine Mihály

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Ybl összes : 52 város 113 épület (összeállította, szerkesztette Halász Csilla)

Könyvtárunkban található közreműködésével készült filmek:

 • Apokalipszis most
 • Drakula

Könyvtárunkban található művei:

 • Egy csinos zseni
 • Feljegyzések Alceste-ről (néha Alceste modorában)
 • Kos a Mérlegen
 • Nyomozok magam után : naplók
 • Sánta szabadság
 • A színész árnyéka

 

 

 

Könyvtárunkban található közreműködésével készült hangfelvétel:

 • Saint-Exupéry, Antoine de: A kis herceg (rendezte Marton László)

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • El Greco (szerkesztette Hertelendy Csaba, Lantos Adriána, Radványi Orsolya)
 • El Greco (szerkesztette Rappai Zsuzsa)
 • Lajta Edit: Greco, Velazquez, Goya
Könyvtárunkban található művei: 
 
 • Ahol virág, madár megértenek : báró Eötvös Loránd versei és fordításai
 • Az egyetem feladatáról
 • Eötvös Loránd tudományos és művelődéspolitikai írásaiból
 
Könyvtárunkban található róla szóló művek:
 • Buday  Tibor,  Budayné  Mosonyi  Klára:  „A fizika  fejedelme”  :  Eötvös  Loránd  élete  és munkássága
 • Csiffáry Gabriella: Akiktől más lett a világ : magyar találmányok, felfedezések és újítások
 • Czeizel Endre: Tudósok, gének, tanulságok : a magyar természettudós géniuszok családfaelemzése
 • Köteles Viktória: 88 magyar találmány
 • Magyar koponyák, akik megváltoztatták a világot (szerkesztette Mund Katalin)
 • Ozogány Ernő: Jó mulatság, férfimunka : nemzetépítő férfiak
Könyvtárunkban található művei:
 
 • Ábrahám  regéje  :  krónikás  ének  huszonnégy  szakaszban 
 • Akit vörös grófnak neveztek : Károlyi Mihály élete 
 • Arcképvázlatok : száz magyar író
 • Bálványrombolók
 • Bordélyház Bizáncban
 • Egy jól nevelt fiatalember felkészül
 • Az egyetlen út
 • Az életművész hagyatéka
 • Előjátékok egy önéletrajzhoz
 • Az európai gondolkodás évezredei
 • Évezredek szépprózája : az európai széppróza klasszikusai
 • Földönjáró csillagok : drámai jellemrajzok
 • G. B. Shaw világa
 • Géza fia István : a magyarok legelső királya
 • Heltai Jenő alkotásai és vallomásai tükrében
 • Hermész pecsétje
 • Hősök emlékezete : versek, 1981–1984
 • Az írástudó
 • Az írnok és a fáraó
 • Az isten és a részegek
 • Isten jött Thébába : a szerző válogatása életművéből
 • István
 • Kalandozás a dramaturgia világában
 • Kalliopé bűvöletében, avagy Az európai verses epika évezredei
 • Kecskeének, azaz két és fél évezred drámatörténete
 • A kentaur és az angyal : esszék a világirodalom, a dramaturgia és az esztétika köréből
 • Kettesben a tragédiával
 • Korona és kard : Magyarország a XI–XIII. században
 • A költői mesterség : bevezetés a magyar verstanba
 • Körösparti metropolis : nagyváradi legendárium
 • Lovagok a Körös-parton
 • A magyar dráma útja
 • A magyar irodalom arcképcsarnoka
 • Magyar századok : a magyarság és a magyar kultúra története a honfoglalástól napjainkig
 • Az a májusi riadó : hősköltemény prózában
 • A megalázott Babilon
 • A menekülő herceg : regény az ifjú Rákócziról
 • A Nagy Parázna szemtanúja
 • Négyszemközt a mindenséggel
 • Az olvasás gyönyörűsége : beszélgetések könyvekről, irodalomról, költészetről
 • Az öröklét bejárata
 • Őszi divertimento, 1962–1971
 • Szent Szilveszter éjszakája
 • A szépirodalom műfajai
 • A tegnap alkonya
 • Thézeusz
 • A titkosírás titka : Valló Bonifác újabb története
 • Valló Bonifác történetei
 • Várj, madár, várj...: példázat a veszedelmekről
 • Vasbordájú  szentek  :  regényes  korrajz  Oliver  Cromwellről  és  az  angol forradalomról
 • A végzet sógora
 • Vergilius ifjúsága
 • Világirodalmi arcképcsarnok
 • A világosság gyermekei
 • A visszanyert élet
 • Zálogosdi bécsi módra
Könyvtárunkban található közreműködésével készült filmek: 
 
 • Egri csillagok
 • Egy magyar nábob
 • Kárpáthy Zoltán
 • A kőszívű ember fiai
 
Könyvtárunkban található róla szóló mű:
 
 • Várkonyi  Zoltán  (válogatta,  szerkesztette  Szántó  Judit)
Könyvtárunkban található közreműködésével készült film:
 
 • Rém  hangosan  és  irtó  közel  (rendezte  Stephen  Daldry)
Könyvtárunkban található róla szóló művek:
 
 • Brestyánszky  Ilona,  P.:  Kernstok,  Derkovits,  Dési  Huber 
 • Derkovits Gyuláné: Mi ketten : emlékezés Derkovits Gyulára 
 • Körner Éva: Derkovits Gyula
 • Nyáry Krisztián: Festői szerelmek
Könyvtárunkban található művei: 
 
 • Finom famíliák
 • Franciaország nőstény farkasa (Az elátkozott királyok, 5. kötet) 
 • Korona és méreg (Az elátkozott királyok, 3. kötet)
 • Liliom és oroszlán (Az elátkozott királyok, 6. kötet)
 • A megfojtott királyné (Az elátkozott királyok, 2. kötet)
 • Az országvesztő (Az elátkozott királyok, 7. kötet)
 • Az ősi törvény (Az elátkozott királyok, 4. kötet)
 • Szabadesés
 • Az vaskirály (Az elátkozott királyok, 1. kötet)
 • Zeusz emlékiratai
Könyvtárunkban található zeneművei:
 
 • Concerto Grosso, No. 1., G-dúr
 • Concerto Grosso, No. 2., F-dúr
 • Concerto Grosso, No. 5., D-dúr
 • Concerto Grosso, No. 6., g-moll
 • Concerto Grosso, No. 7., B-Dúr 
 • Concerto Grosso, No. 8., c-moll 
 • Messiás
 • Orgonaverseny, No. 1., B-dúr
 • Orgonaverseny, No. 2., A-dúr
 • Orgonaverseny, No. 3., B-dúr
 • Orgonaverseny, No. 4., d-moll
 • Orgonaverseny, No. 5., g-moll
 • Orgonaverseny, No. 6., B-dúr
 • Tűzijáték
 • Vízizene
 
Könyvtárunkban található róla szóló művek:
 
 • Baranyi Ferenc: Az opera négy évszázada : költők és komponisták
 • Barna István: Georg Friedrich Händel életének krónikája
 • Dean, Winton: Händel
 • Gál György Sándor: Messiás : Händel életének regénye 
 • Gál Zsuzsa: Georg Friedrich Händel
 • Szentkuthy Miklós: Händel
Könyvtárunkban található műve: 
 
 • 80 év, 80 recept, 80 történet
 
Könyvtárunkban található közreműködésével készült hangoskönyvek:
 
 • Gogol,  Nyikolaj  Vasziljevics:  A  köpönyeg  (Bodrogi  Gyula  előadásában)
 • Mesél  az  erdő  (Bencze  Ilona,  Bodrogi  Gyula,  Esztergályos  Cecília,  Laár  András, Pécsi  Ildikó  előadásában)
 • Rejtő Jenő: Piszkos Fred, a kapitány (Bodrogi Gyula előadásában)
 
Könyvtárunkban található róla szóló mű:
 
 • Léner Péter: Bodrogi
Könyvtárunkban található műve: 
 
 • Flóri  könyve  sok  szép  képekkel,  földrajzokkal  és  muzsika  melléklettel
Könyvtárunkban található róla szóló művek: 
 
 • Chaplin születésének századik évfordulójára (szerkesztette Kövesdy Gábor, Horváth György)
 • Gyürey Vera, Honffy Pál: Chaplintől Mihalkovig : filmelemzések
 • Pollard, Michael: A világ 100 híres embere
Könyvtárunkban található művei:
 
 • Angyalok lázadása
 • Barátom könyve
 • Bonnard Szilveszter vétke
 • A fehér kövön 
 • Iokászté
 • Az istenek szomjaznak
 • Jaqués  Tournebroche,  vagyis  Nyársforgató  Jakab  meséi 
 • Jeanne d’Arc élete
 • Kékszakáll hét felesége és más elbeszélések
 • A Lúdláb királynő
 • Pierre Noziere
 • A rózsafa bútor
 • A sovány kandúr
 • Színésztörténet
 • Thaisz
 • A vörös liliom
 
Könyvtárunkban található műve idegen nyelven:
 
 • Le miracle de la pie = A szarka csodája : az eredeti teljes szöveg és hű magyar fordítása
 
Könyvtárunkban található róla szóló mű:
 
 • Bajomi Lázár Endre: Anatole France világa
Könyvtárunkban található művei:
 
 • Azért élek, hogy elmeséljem az életemet 
 • Baljós óra
 • Bánatos kurváim emlékezete
 • A bölömbikák éjszakája
 • Egy előre bejelentett gyilkosság krónikája
 • Egy emberrablás története
 • Az ezredes úrnak nincs, aki írjon
 • Macondóban hull az eső : elbeszélések
 • Nem azért jöttem, hogy beszédet mondjak 
 • A pátriárka alkonya
 • Söpredék
 • Száz év magány
 • Szerelem a kolera idején
 • A szerelemről és más démonokról
 • Titokban Chilében : riport egy filmforgatásról
 • Tizenkét vándor novella
 • Utazás Kelet-Európában, 1957
 • A világ legszebb vízihullája
 
Könyvtárunkban található róla szóló művek:
 
 • Kulin Katalin: Mítosz és valóság : Gabriel García Márquez
 • Martin, Gerald: Gabriel García Márquez : egy élet
 • Valaczka András: Prousttól Márquezig : regényértelmezések
Könyvtárunkban található műve: 
 
 • Jellemisme,   vagy   az  angol,  francia,  magyar,   német,  olasz,  orosz,  spanyol  nemzet, nő,  férfiú  és   életkorok  jellemzése   lélektani   szempontból
 
Könyvtárunkban található róla szóló művek:
 
 • Pallagi Mária: Erzsébet királyné lánya, Mária Valéria főhercegnő és Rónay Jácint, I. Honismeret,  49.  évf.  1.  sz.  (2021),  45–50.  p.
 • Pallagi Mária: Erzsébet királyné lánya, Mária Valéria főhercegnő és Rónay Jácint, II. Honismeret,  49.  évf.  2.  sz.  (2021),  65–69. p.
 • Pallagi Mária: Rónay Jácint, aki magyar szellemben tanította Rudolf trónörököst Honismeret, 50. évf. 2. sz. (2022), 52–61. p.
Könyvtárunkban található művei: 
 
 • Enyém ez a történelem : válogatott művek
 • A magyar nyelv őstörténete : a finnugor és az indoeurópai nyelvek közös eredetének bizonyítékai
 
Könyvtárunkban található róla szóló mű:
 
 • György Péter: Állatkert Kolozsváron – képzelt Erdély
Könyvtárunkban található műve:
 
 • Mancikám, Déneském és még sokan mások 
 
Könyvtárunkban található közreműködésével készült filmek:
 
 • Copperfield Dávid (rendezte Peter Medak)
 • A Notre Dame-i toronyőr (rendezte Peter Medak) 
 • Sztracsatella (rendezte Kern András)
Könyvtárunkban található műve:
 
 • Régi  és/vagy  új  reneszánsz  :  Vaszary  János  összegyűjtött  írásai
 
 
Könyvtárunkban található róla szóló művek: 
 
 • Haulisch Lenke: Vaszary János, 1867–1939
 • Nagy Ildikó: Rippl-Rónai, Vaszary, Szőnyi 
 • Plesznivy Edit: Vaszary János
Könyvtárunkban található művei:
 
 • Az angol líra kincsesháza, 8. kötet, Byron, Keats 
 • Beppo
 • Byron, Shelley és Keats versei
 • Byron válogatott művei
 • Don Juan
 • Három  költő  :  antológia  Byron,  Shelley,  Keats  műveiből 
 • Mazeppa
 • Naplók, levelek
 
 
 
Könyvtárunkban található róla szóló mű:
 
 • Tótfalusi István: Byron világa
 
Könyvtárunkban található művei:
 
 • Bertalan éjszakája
 • Prikk mennyei útja
 • Ritter von Toggenburg utolsó csalódása 
 
 
Könyvtárunkban található róla szóló mű:
 
 • Nemeskéri Erika: Cholnoky László

 

Könyvtárunkban található művei: 
 
 • Állam, politika, tudomány
 • Gazdaság és társadalom : a megértő szociológia alapvonalai 
 • Gazdaságtörténet : válogatott tanulmányok
 • A politika mint hivatás
 • A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme : vallásszociológiai írások
Könyvtárunkban található zeneművei:
 
 • Klapka-induló
 • Vörösmarty Mihály: Szózat 
 
Könyvtárunkban található kottája:
 
 • Petőfi Sándor: Ereszkedik le a felhő
 
Könyvtárunkban található róla szóló mű:
 
 • Bérczessi B. Gyula: Tollal, lanttal, fegyverrel : Egressy Béni élete és munkássága
Könyvtárunkban található művei:
 
 • Mik a vörös republikánusok és mit akarnak? 
 • Sajtószabadságról nézetei egy rabnak
 
 
Könyvtárunkban található róla szóló művek: 
 
 • Bölöni György: Hallja kend, Táncsics!
 • Gerencsér Miklós: Így élt Táncsics Mihály
 • Somlay Szabó József: A státusfogoly : regény Táncsics Mihály életéről
Könyvtárunkban található művei:
 
 • Andromaché
 • Atália
 • Berenice
 • Britannicus
 • Jean Racine összes drámái 
 • A pereskedők
 • Phaedra
 
 
Könyvtárunkban található róla szóló mű:
 
 • Goldmann, Lucien: A rejtőzködő isten
Könyvtárunkban található művei:
 
 • Bori Imre huszonöt tanulmánya a XX. századi magyar irodalomról 
 • Irodalmak – kölcsönhatások : kapcsolattörténeti tanulmányok
 • Irodalmunk évszázadai
 • A jugoszláviai magyar irodalom rövid története 
 • Kassák irodalma és festészete
 • Két költő
 • Kosztolányi Dezső
 • Krúdy Gyula
 • A magyar irodalom modern irányai
 • Miroslav Krleža
 • Sinkó Ervin
 • Tanulmányok a magyar–délszláv irodalmi kapcsolatokról
 • Varázslók és mákvirágok : tanulmányok
Könyvtárunkban található művei:
 
 • Csillagászati kisenciklopédia 
 • A távcső világa
Könyvtárunkban található róla szóló mű:
 
 • Strathern, Paul: Oppenheimer 
Könyvtárunkban található művei:
 
 • Ada, avagy Ardisi tüzek : családi krónika
 • Áttetsző testek
 • Baljós kanyar
 • A bűvölő
 • Camera obscura 
 • Egy  naplemente  részletei  :  összegyűjtött  elbeszélések  I.
 • Első szerelem : összegyűjtött elbeszélések II. 
 • Gyér világ
 • Kétségbeesés
 • Lolita
 • A Luzsin-védelem
 • Meghívás kivégzésre
 • Pnyin professzor
 • A szem
 • Szólj, emlékezet!
 • Terra incognita
 • Tündöklés
 • Végzetes végjáték
 
Könyvtárunkban található róla szóló mű:
 
 • Hetényi Zsuzsa: Nabokov regényösvényei
Könyvtárunkban található művei:
 
 • Az erkölcsök metafizikája
 • Az erkölcsök metafizikájának alapvetése 
 • A gyakorlati ész kritikája
 • Az ítélőerő kritikája
 • A tiszta ész kritikája
 • A vallás a puszta ész határain belül és más írások 
 
 
Könyvtárunkban található róla szóló művek:
 
 • Asmus, Valentin Ferdinandovič: Immanuel Kant
 • Tengelyi László: Kant
Könyvtárunkban található művei:
 
 • II. Richárd 
 • III. Richárd
 • IV. Henrik
 • V. Henrik
 • VIII. Henrik
 • Ahogy tetszik
 • Antonius és Kleopátra 
 • Athéni Timon
 • Coriolanus
 • Cymbeline
 • Hamlet, dán királyfi
 • János király
 • Julius Caesar
 • A két nemes rokon
 • A két veronai nemes
 • Lear király
 • Macbeth
 • Minden jó, ha vége jó
 • Othello, a velencei mór
 • Pericles
 • Romeo és Júlia
 • Rosencrantz és Guildenstern halott
 • Shakespeare színművei
 • Shakespeare szonettjei
 • Sok hűhó semmiért
 • Szeget szeggel
 • Szentivánéji álom
 • Téli rege
 • Tévedések vígjátéka
 • Titus Andronicus
 • A velencei kalmár
 • Vihar
 • Vízkereszt, vagy Amit akartok
 • William Shakespeare összes drámái
 • A windsori víg nők
 
Könyvtárunkban található művei idegen nyelven:
 
 • Antony and Cleopatra
 • Hamlet, O danicko cino kraj
 • Hamlet, prince of Denmark
 • King Lear
 • Macbeth
 • A midsummer night’s dream
 • Othello
 • Romeo and Juliet
 
Könyvtárunkban található róla szóló művek:
 
 • Barg, Mihail: Shakespeare és a történelem
 • Benedek Marcell: Shakespeare
 • Bryson, Bill: Shakespeare : az egész világ színház
 • Carlyle, Thomas: Hősökről : Dante, Shakespeare, Luther, Rousseau, Napóleon
 • Claybourne, Anna; Treays, Rebecca: Shakespeare világa
 • Faklen  Pál:  Marlowe  késleltetett  feltámadása  :  avagy  a  Shakespeare-rejtély  kulcsa
 • Géher István: Shakespeare : egyetemi tankönyv
 • Géher István: Shakespeare-olvasókönyv : tükörképünk 37 darabban
 • Greenblatt, Stephen: Géniusz földi pályán : Shakespeare módszere
 • Heller Ágnes: Kizökkent idő : Shakespeare, a történelemfilozófus
 • Kállay Géza: Nem puszta szó : Shakespeare Othellója nyelvfilozófiai megközelítésben
 • Kéry László: Shakespeare, Brecht és a többiek : színkritikák
 • Kéry László: Shakespeare vígjátékai
 • Kettle, Arnold: Shakespeare a változó világban
 • Kiss Katalin É.: Shakespeare szonettjei Magyarországon
 • Kott, Jan: Kortársunk Shakespeare
 • Laroque, François: Shakespeare, ahogy tetszik
 • Major Tamás: Téli rege – a színpadon
 • McLeish, Kenneth; Unwin, Stephen: Kalauz Shakespeare drámáihoz
 • Móricz Zsigmond: Shakespeare
 • Mortimer, John: Will Shakespeare
 • Nye, Robert: A néhai Mr. Shakespeare
 • Shakespeare-enciklopédia : 380 elgondolkoztató idézet 130 témakörben a nagy drámaírótól (összeállította Hajdu Endre)
 • Shakespeare az évszázadok tükrében (válogatta, szerkesztette Szenczi Miklós)
 • Spiró György: Shakespeare szerepösszevonásai
 • Szabó László, Cs.: Shakespeare : esszék
 • Tótfalusi István: Ki kicsoda Shakespeare világában
Könyvtárunkban található közreműködésével készült fim: 
 
 • Vuk : Dargay Attila filmje
Könyvtárunkban található könyvei:
 
 • Kodály Zoltán nevelési eszméi 
 • Öt kontinensen a zene szolgálatában
 • Zenei nevelési irányzatok a XX. században
 
Könyvtárunkban található kottája:
 
 • Biciniumok III. : ausztrál, japán, amerikai, francia és romániai magyar népdalok
Könyvtárunkban található róla szóló művek: 
 
 • Marshall, Barry; Hendry, Lorna: Hogyan lehetsz Nobel-díjas?  Fantasztikus  bevezetés  a tudomány  világába  otthon  elvégezhető  kísérletekkel
 • Pollard, Michael: A világ 100 híres embere
Könyvtárunkban található művei:
 
 • A beszélő ló : elbeszélések
 • Dubin megannyi élete 
 • Isteni kegyelem
 • Jozip népe
 • A lakók
 • A mesterember
 • Őstehetség
 • A segéd
 • Új élet
Könyvtárunkban található művei: 
 
 • Évforduló
 • Mondom a magamét : humor prózában és drámában
 • Szó ami szó : elbeszélések, karcolatok, komédiák
 • Tücsök és bogár
 • Víg játékok
Könyvtárunkban található művei:
 
 • Abafi
 • A csehek Magyarországon 
 • Emlékirat
 • A nagyszebeni királybíró
 • Regegyöngyök
Könyvtárunkban található kottája: 
 
 • Régi  slágerek  ma  is  divatban,  2.  rész,  Válogatás  Szécsi  Pál  műsorából
 
Könyvtárunkban található róla szóló művek:
 
 • Paulina Éva: Zenészballada
 • Szécsi Katalin: Több mint szerelem