Nyári nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd: 8:00 - 17:00
 • szerda: 12:00 - 17:00
 • csütörtök: 12:00 - 17:00
 • péntek: 8:00 - 17:00
 • szombat: zárva
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2024. júliusi jeles évfordul

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Kiskunfélegyháza, Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, Jászszentlászló, Kunszállás értékei (szerkesztette Fekete Beatrix)
 • Kiskunfélegyháza  kincsei  (szerkesztette  Mészáros  Márta,  Olasz  Anita)

Könyvtárunkban található a témához kapcsolódó mű:

 • Urbán Miklósné: Nevezetes épületek, szobrok, emléktáblák, emlékművek, egyéb építmények Kiskunfélegyházán

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Kiskunfélegyháza kincsei (szerkesztette Mészáros Márta, Olasz Anita)

Könyvtárunkban található művei:

 • Az aranycsináló
 • Aranykoporsó
 • Az aranyszőrű bárány
 • Beszélgetés a ferde toronnyal
 • A betlehemi csillag
 • Bolondságok : enyémek is, máséi is : Móra Ferenc füveskönyve
 • Böske a telet keresi
 • Bölcs Palkó
 • Egy cár, akit várnak : és egyéb kiásott riportok
 • Címtelen könyv : versek
 • A cinege cipője
 • Csalavári Csalavér újabb kalandjai
 • A csaló
 • Csengő barack
 • Csicseri történet : mesék, versek, elbeszélések
 • Csilicsali Csalavári Csalavér
 • Daru utcától a Móra Ferenc utcáig
 • A didergő király
 • A didergő király és más mesék
 • Dióbél királyfi : egy öreg ember emlékei fiatal gyerekeknek
 • Dióbél királykisasszony : történetek Pankáról és egyéb mesék
 • A dorozsmai varjú : elbeszélések
 • Az égbelátó
 • Eladó a cirmos
 • Elbeszélések
 • Elkallódott riportok
 • Az ember feje nem füge
 • Ének a búzamezőkről
 • Ezek az évek, 1914–1933
 • A fele sem tudomány
 • Felhőországban : és más mesék
 • A fenyőfa alatt : Móra Ferenc karácsonyi írásai
 • Furfangos Cintula
 • A gavallér zsiráf
 • Georgikon
 • Göröngykeresés és más csöndes történetek
 • Gyerekversek
 • Hannibál föltámasztása
 • A hatrongyosi kakasok
 • Himnusz a búzamezőn : istenes versek
 • Hiszek az emberben : válogatott elbeszélések
 • Hogyan tanultam meg írni : mesék a diákévekről
 • A honti igricek : elbeszélések
 • Hoztam-e spanyolviaszkot?
 • A hunok hazát keresnek : mondák a magyar történelemből
 • Igazlátók
 • Iparosok, császárok, királyok és egyéb céhbeliek
 • Írások Csókáról
 • A jó Isten kenyérsütögetője
 • A kéményseprő zsiráfok
 • Ki álmodta a legszebbet?
 • Kincsásás halottal : elbeszélések
 • Kincskereső kisködmön
 • Királyasszony macskái : elbeszélések
 • A kis kuruc
 • A kóchuszár
 • Kótyomfitty király almája : Móra Ferenc meséi
 • Könnyes könyv
 • A körtemuzsika : elbeszélések, mesék
 • Lovassírok Kunágotán
 • A magyar paraszt
 • Mártonka levele
 • Memento
 • Mesék
 • Mesék az állatokról
 • Mesék Mátyás királyról
 • A mesepillangók és más mesék
 • A mezeinyúl és a sündisznó
 • Mindenki Jánoskája
 • Mindennapi kenyerünk
 • Mondák és mesék
 • Móra Ferenc családi levelezése
 • Móra Ferenc ifjúkori versei
 • Móra Ferenc írásaiból : válogatás az általános iskolai tanulók számára
 • Móra Ferenc levelesládája
 • Móra Ferenc válogatott elbeszélései
 • Móra Ferenc vezércikkei : bibliográfia (összeállította Vajda László)
 • Móra olvasókönyv
 • Móra olvasókönyv 2.
 • Mulatságos állatmesék
 • Nádihegedű
 • Nagyapó állatai
 • A nagyhatalmú sündisznócska
 • Napok, holdak, elmúlt csillagok
 • Négy apának egy leánya
 • Nekopogi kovács : elbeszélések
 • Nevenincsen innen, Nekeresden túl
 • Olaszországi csavargásom
 • Parasztjaim
 • Petőfi oltárára
 • A pillangók királya
 • Rab ember fiai
 • Rege a csodaszarvasról és más elbeszélések
 • Sétálni megy Panka...
 • Sohase volt jó az a nagy sietség : derűs magyarok ; válogatott elbeszélések
 • Sokféle
 • A solymári csóka
 • Somogyi Károly emlékezete
 • A szalontai kovács
 • Szegedi tulipános láda
 • Szeptemberi emlék : novellák, emlékezések
 • Szilánkok
 • Tápéi furfangosok : válogatott elbeszélések
 • Titulász bankója : történelmi elbeszélések, mesék
 • Történelmi elbeszélések
 • Túl a palánkon
 • Tükrös Kata
 • Úri kalap : elbeszélések
 • Utazás a föld alatti Magyarországon : karcolatok, tanulmányok
 • A vadember és családja
 • Vasgyúró Gyurka
 • Véreim
 • Vidám történetek
 • A világ így megyen : válogatott írások
 • A világ vándora : Móra Ferenc meséi
 • Zengő ABC : Móra Ferenc verses ábécéje

 

Művei idegen nyelven:

 • Betty looks for the winter
 • Ironman Georgie
 • Lied von den weizenfeldern
 • Looking-Glass Kate
 • Palkó the wise
 • Võlukasukas
 • Der wundermantel

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Bóday Pál: A könyvtáros Móra Ferenc
 • Emlékkönyv Móra Ferenc 30 éves írói jubileumára
 • Ének a szegénységről : in memoriam Móra Ferenc (válogatta, szerkesztette, összeállította Lengyel András)
 • Földes Anna: Így élt Móra Ferenc
 • Földes Anna: Móra Ferenc
 • Földes Anna: Újságírás és irodalom
 • Gyuris György, Vajda Lászlóné: Írások Móra Ferencről : bibliográfia
 • Hegedűs András: „Hiszek az emberben” : Móráról fiataloknak
 • Hegedűs András: Magyar írók pedagógiai nézetei
 • Horváth Dezső: Móra kőpárnája
 • Kiskunfélegyháza díszpolgárai (szerkesztette Kapus Béláné)
 • László Ferenc: Honi bestiárium : 33 portré és pályakép a XX. századi magyar irodalomból
 • Lengyel András: A „másik” Móra
 • Magyar László: Móra Ferenc élete
 • Mezősi Károly: Írások Móra Ferencről
 • Móra-emlékek Kiskunfélegyházán : Móra Ferenc születésének 125. évfordulójára (szerkesztette Kapus Béláné)
 • Móra Ferenc emlékezete, 1879–1934
 • Móra Ferenc Felsőlövőn (szerkesztette Kállainé Vereb Mária, Kapus Béláné)
 • Móra Ferenc munkássága : bibliográfia (összeállította Csongor Győző)
 • Móra Ferenc szülőháza (szerkesztette Fazekas István, Zalatnai Pál)
 • Mórától – Móráról (összeállította Megyer Szabolcs)
 • Nyáry Krisztián: Így ettek ők : magyar írók és ételeik
 • Péter László: Bécsi hármaskönyv : Tömörkény István, Móra Ferenc, Juhász Gyula emlékei
 • Péter László: Móra Ferenc
 • Péter László: Móra műhelyében : cikkek, tanulmányok
 • Takács Tibor: Móra igazgató úr : Kotormány János emlékei Móra Ferencről
 • Tóth Béla: Móra Ferenc betűösvényein
 • Ujváry Zoltán: Néprajz Móra Ferenc műveiben
 • Vészits Andrea: Apapa regénye

Könyvtárunkban található a témához kapcsolódó mű:

 • Kőfalviné  Ónodi  Márta:  A  Miasszonyunkról  nevezett  kalocsai  szegény  iskolanővérek vezetése  alatt  álló  kiskunfélegyházi  Constantinum  római  katolikus  leánynevelő-intézet története,  1908–1948

Könyvtárunkban található a témához kapcsolódó mű:

 • Urbán Miklósné: Nevezetes épületek, szobrok, emléktáblák, emlékművek, egyéb építmények Kiskunfélegyházán

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Akik a mórai talentumból örököltek : töredékek a félegyházi Mórák életéből (szerkesztette Kapus Béláné)

Könyvtárunkban található a témához kapcsolódó mű:

 • A 250 éve felszentelt kiskunfélegyházi Sarlós Boldogasszony Plébániatemplom története, 1743–2011 (szerkesztett Kállainé Vereb Mária)

Könyvtárunkban található művei:

 • Anyám tyúkja : versek
 • Az apostol
 • Arany és Petőfi levelezése
 •  Arany Lacinak : gyerekversek
 • Bánk Bán
 • Bolond Istók
 • Czipruslombok Etelke sírjáról
 • Dicsértessék a nép neve...
 • Egy gondolat bánt engemet : Petőfi Sándor versei
 • Elbeszélő költemények
 • Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag : a Pilvaxtól az Ispán-kútig
 • Forradalmi versek
 • „Fölszedtem sátorfám” : az Alföld és a felvidéki út Petőfi Sándor életében Bodor Miklós grafikáival
 • A helység kalapácsa
 • A hóhér kötele
 • Huszonöt vers gyerekeknek
 • Ibolyák
 • Így él Petőfi! : Petőfi Sándor válogatott versei Lackfi János kommentjeivel
 • János vitéz
 • A két Bolond Istók : Petőfi és Arany költeménye
 • Kisebb költemények
 • Költeményei
 • „Lanc’ versei” : Petőfi első sajtó alá készített, de soha meg nem jelent versgyűjteményéről
 • Lapok Petőfi Sándor naplójából : Pest 1848
 • A mi Petőfink : Petőfi Sándor válogatott versei
 • A mi Petőfink : Petőfi-versek gyerekrajzokkal
 • Mosolygó Sándor és Somolygó János : Petőfi Sándor és Arany János versei
 • Összes költeményei
 • Összes művei
 • Összes prózai művei és levelezése
 • Pató Pál úr
 • Petőfi és Arany levelezése
 • Petőfi költeményei
 • Petőfi levelei
 • Petőfi megmondja : részletek Petőfi Sándor prózai műveiből
 • Petőfi összes költeményei
 • Petőfi összes művei
 • Petőfi Sándor – Hriszto Botev válogatott művei
 • Petőfi Sándor 101 verse
 • Petőfi Sándor, az üstökös csillag : 1848. március 15.
 • Petőfi Sándor elbeszélő költeményei
 • Petőfi Sándor füveskönyve : nem ért engem a világ
 • Petőfi Sándor hazafias és egyéb válogatott költeményei
 • Petőfi Sándor legszebb költeményei
 • Petőfi Sándor összes költeménye
 • Petőfi Sándor összes prózai írása és levelezése
 • Petőfi Sándor összes prózai művei és levelezése
 • Petőfi Sándor összes versei
 • Petőfi Sándor próza- és drámafordításai
 • Petőfi Sándor válogatott versei
 • Petőfi Sándor versei
 • Petőfi válogatott költeményei
 • Petőfi-mozaik
 • A puszta, télen : válogatott versek
 • Sors, nyiss nekem tért... : válogatott versek
 • Szabadság, szerelem... : a költő legszebb prózai írásai
 • A Szabadsághoz : Petőfi Sándor válogatott versei
 • Szerelem gyöngyei
 • A tavaszhoz : Petőfi Sándor megzenésített versei és Kossuth nóták
 • Tigris és hiéna
 • A Tisza
 • Tizenkét vers
 • Tündérálom
 • Útirajzok : úti jegyzetek, úti levelek
 • Válogatott költeményei
 • Válogatott költemények
 • Válogatott prózai írásai
 • Válogatott versei : a magyar ifjúság számára
 • Válogatott versek
 • Vegyes művek
 • Vers és próza : időrendi válogatás a teljes életműből

 

Művei idegen nyelven:

 • Der deutsche Petőfi : 61 gedichte
 • Din lirica lui
 • Gedichte
 • Held János
 • János vitéz (kínai nyelven)
 • Jean le Preux
 • John the Valiant
 • Juan el Paladin
 • Petőfi 77 vers – poems : magyar–angol kétnyelvű kiadás
 • Petőfi Sándor szerelmes versei : kínai-magyar bilingvális kiadás
 • Poemes
 • Poèmes : présentation et choix par Jean Rousselot
 • Szülőföldemen című verse különböző népek nyelvén
 • Vitjaz Janos

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Ahol az élet pusztul és a halál terem : emlékkonferencia Petőfi Sándor halálának 170. évfordulójára (szerkesztette Asztalos Emese)
 • Asztalos István: „Vándorlom a világot...” : Petőfi nyomában a Galga és a Rákos vidékén
 • Asztalos István: Petőfi és Aszód
 • Balogh Mihály: A költő és a város : Petőfi Sándor Kunszentmiklóson
 • Bánki István, Munkácsy László: Petőfi Pest-Budája, Pest-Buda Petőfije
 • Békés István: Petőfi nyomában
 • Berényi Anna: Petőfi : Petőfi Sándor regényes életrajza
 • Beszélő tárgyak : a Petőfi család relikviái (összeállította Kalla Zsuzsa, Ratzky Rita)
 • Bodolay Géza: Petőfi diáktársaságai
 • Borzák Tibor: P. S. : titkok a barguzini csontváz körül
 • Borzák Tibor: Rokonom, Petőfi
 • Czeglédi Imre: Petőfi Gyulán
 • Cselenyák Imre: Eliramlik az élet : az igazi Petőfi
 • Csepregi Béla: Petőfi Sárszentlőrincen
 • Csukás István: Petőfi a szlovákoknál
 • Dávid Gyula, Mikó Imre: Petőfi Erdélyben
 • Dienes András: 7 falun, 7 városon át Petőfi útján
 • Dienes András: A fiatal Petőfi : a költő származása és életútja 1838 nyaráig
 • Dienes András: A legendák Petőfije
 • Dienes András: A Petőfi titok
 • Dienes András: Az utolsó év : Petőfi és a szabadságharc
 • Dienes András: Petőfi a szabadságharcban
 • Egressy Ákos: Petőfi Sándor életéből
 • Elekfi László: Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése, különös tekintettel az aktuális mondattagolásra
 • Elértem, amit ember érhet el : esszé- és tanulmánykötet (szerkesztette Kispálné Lucza Ilona)
 • Az élő Petőfi : megemlékezés Petőfi Sándor születésének 150. évfordulójáról (szerkesztette S. Nyírő József)
 • Élt Szibériában : Petőfi Sándor hamvainak elhozása végett 2013. március 15. (szerkesztette Csémy Tamás)
 • Farkas Emőd: Petőfi élete
 • Fedina Lídia: Tőről vágott magyar ember : Petőfi Sándor élete
 • Fekete Sándor: „...agyon akart verni a magyar nép...” : adalékok Petőfi választási megbuktatásához
 • Fekete Sándor: Borostyán, a vándorszínész : vidám jelenetek Petőfi életéből
 • Fekete Sándor: Így élt a szabadságharc költője
 • Fekete Sándor: A költő kardjai : Petőfi a forradalomban
 • Fekete Sándor: Mezítláb a szentegyházban : cikkek Petőfiről és kortársairól
 • Fekete Sándor: Petőfi, a vándorszínész
 • Fekete Sándor: Petőfi és Schiller
 • Fekete Sándor: Petőfi és Scribe
 • Fekete Sándor: Petőfi et Dumas
 • Fekete Sándor: Petőfi evangéliuma : a költő és a francia forradalmak
 • Fekete Sándor: Petőfi forradalma : egy magyar história, lírával és polémiával
 • Fekete Sándor: Petőfi romantikájának forrásai
 • Fekete Sándor: Petőfi Sándor életrajza. 1. kötet, A költő gyermek- és ifjúkora
 • Fekete Sándor: A szibériai métely : egy Petőfi-legenda feltámadása és újbóli elhantolása
 • Fenyves Marcell: Petőfi : verselemzések és olvasókönyv
 • Ferenczi Zoltán: Petőfi : írta a Petőfi-Társaság megbízásából a költő születésének 100-dik évfordulójára
 • Ferenczi Zoltán: Petőfi életrajza
 • Fischer Sándor: Petőfi élete és művei
 • Földes Anna: Újságírás és irodalom
 • Fried István, Szappanos Balázs: Petőfi-versek elemzése
 • Fried István: A (poszt)modern Petőfi
 • Füsi József: Az aszódi diák : színjáték Petőfi Sándor diákéletéről 3 felvonásban
 • Galambos Sándor: Petőfi és Kunszentmiklós
 • Gerškovič, Aleksandr Abramovič: Az én Petőfim : cikkek és tanulmányok
 • Gerškovič, Aleksandr Abramovič: Petőfi és a színház
 • Goda Imre: Petőfi az iskolában : a Petőfi-témakör az önálló tanulás feltételrendszerének megteremtésére irányuló tankönyvkísérletből
 • Gyulai Pál: Petőfi Sándor és lyrai költészetünk
 • A halhatatlan szabadság dala : írások Petőfiről (összeállította Lukácsy Sándor)
 • Harsányi Zoltán: Petőfi : a legismertebb magyar költő alig ismert élete
 • Harsányi Zoltán: Az üstökös : Petőfi Sándor életének regénye
 • Hatvany Lajos: Feleségek felesége : Petőfi mint vőlegény
 • Hatvany Lajos: Így élt Petőfi
 • Hatvany Lajos: Így élt Petőfi : a budapesti Pázmány Péter Tudomány Egyetem aulájában 1947. április 14-én tartott előadás
 • Hatvany Lajos: Petőfi márciusa
 • Herczeg Ferenc: Petőfi
 • Herman Ottó: Arany, Tompa, Petőfi és a népköltés madárvilága
 • Hermann Róbert, Kovács László: Petőfi halála
 • Horváth János: Petőfi Sándor
 • Horváth Márton: Lobogónk: Petőfi : irodalmi cikkek és tanulmányok
 • Hulesch Ernő: Sándor, te vagy?
 • Hunyady József: A viharmadár : mozaikok Petőfi Sándor életéből
 • Ihletőnk: Petőfi : a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum képzőművészeti katalógusa (szerkesztette Kispálné Lucza Ilona)
 • Illyés Gyula: Petőfi élete
 • Illyés Gyula: Petőfi Sándor
 • Illyés Gyula: Tűz vagyok... : Petőfi Sándor élete
 • Istenes József: A kiskőrösi Petőfi-kultusz története : visszaemlékezések, hiteles elbeszélések, eredeti dokumentumok
 • Istenes József, Istenes Mária: „Szent a küszöb...” : Petőfi szülőháza
 • Jakus Lajos: Petőfi Pencen : emlékül a költő születésének 150. évfordulójára
 • Jankay  Éva,  Szabóné  Fricska  Anna:  Kulturális  hagyományok  :  Petőfi  Sándor életének  és  költészetének  helyi  vonatkozásai
 • Jókai Mór: Petőfi Sándorról
 • Juhász Ferenc: Más Petőfi az enyém
 • Juhász István: Írások Petőfi Sándorról
 • Juhász István: Még közelebb Petőfihez
 • Juhász István: Szerelem a síron túl is... : Petőfi Sándor és Szendrey Júlia
 • Juhász István: A szerelmes Petőfi
 • Juhász István: „Szolgáltam én Mars uramnál…”: a katona Petőfi
 • Juhász István: Történetek Petőfi Sándor életéből
 • Kapus  Krisztián:  Szülőföldemen  :  Petőfi  Sándor  magyarul  és  oroszul  a Szülőföldemen  című  versének  tükrében
 • Kedves Gyula, Ratzky Rita: Csataterek Petőfije : dokumentumok, Petőfi-művek hadtörténeti és irodalomtörténeti-poétikai elemzésekkel
 • Kellner  Bernát:  Robozi  István  emlékezései  Petőfi  Sándorra  :  cikksorozat  a Somogy  című  hetilapból
 • „A  kényes  úrfi  s  a  rongyos  baka”  :  tanulmányok  két  halhatatlan  pápai  diákról  : Petőfi  Sándor,  Jókai  Mór  (szerkesztette  Mezei  Zsolt)
 • Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és kora, 1823–1849
 • Kerényi Ferenc: Petőfi Sándor élete és költészete : kritikai életrajz
 • Kerényi Ferenc: Vörösmarty – Petőfi – Madách : tanulmányok
 • Kertész  Csaba:  Hommage  à  Petőfi  Sándor  :  kiállítás  2008.  március  15.  –  április 19. ;  képzőművészek  hódolata
 • Ki  vagyok  én?  :  nem  mondom  meg  ;  tanulmányok  Petőfiről  (szerkesztette Szilágyi  Márton)
 • Ki vagyok én?: Petőfi választásai (szerkesztette Kalla Zsuzsa, Adrovitz Anna)
 • Kispálné Lucza Ilona: Üdvöz légy emlékezetes hajlék : kiállítás-vezető a Petőfi szülőház állandó tárlatához
 • Kiss Béla: Petőfi emlékek Kiskőrösön : ismeretlen adatok Petőfi Sándor születéshelyéről
 • Kiss József: A mi Petőfink : Petőfi a Duna-Tisza közén
 • Kiszely István: Mégis Petőfi? : a szibériai Petőfi-kutatás irodalma időrendi sorrendben
 • Kovács Adorján: A próteuszi Petőfi : kísérletező és anticipáló költészete, 1845–49
 • Kozma Andor: Petőfi : költői regény
 • Kozma Dezső: Petőfi öröksége
 • Könczöl Imre: Petőfi és Várpalota
 • Könczöl Imre: Petőfi útjain Veszprém megyében
 • Lenkei   Henrik,  Kont  Ignácz,  Baróti  Lajos,  Kőrösi   Albin,  Vikár   Béla,   Vikár  Vera:  Petőfi   a  világirodalomban
 • Losonci Miklós: Petőfi a holnap költője
 • Losonci Miklós: Petőfi a Kiskunság költője
 • Losonci Miklós: Petőfi Alföldje
 • Lőrincz   Julianna:  Petőfi-versek  és  műfordításaik  alakzatainak  kontrasztív  vizsgálata
 • Lucifero, Armando: Petőfi Sándor Szibériában = Petőfi in Siberia
 • Lukácsy Sándor: Petőfi eszmerokonai
 • Magyar Zoltán: Petőfi a Felvidéken
 • Majsai Károly: Petőfi Sándor és szülei a szalkszentmártoni nagyvendégfogadóban
 • Makkai Ádám: Úristen! Engedj meghalni! : Petőfi Sándor pokoljárása és megidvezülése ; látomások ; vallomások
 • Margócsy István: Petőfi Sándor
 • Martinkó András: Költő, mű és környezet : kérdőjelek a Petőfi-irodalomban
 • Martinkó András: A prózaíró Petőfi és a magyar prózastílus fejlődése
 • Matics Pál: Petőfi szalkszentmártoni versei
 • Medve  Zoltán:  Az  Alföld  poétája  a  zordon  Kárpátokban  :  Petőfi  Sándor kárpátaljai  és  galíciai  recepciója
 • Meltzl Hugó: Petőfi-tanulmányai
 • Mezősi Károly: Az évszázados Petőfi-per, 1954
 • Mezősi Károly: Közelebb Petőfihez
 • Mezősi Károly: Petőfi családja a Kiskunságban : kiskunfélegyházi életük
 • Mezősi Károly: Petőfi és családja Dömsödön : Petőfi emlékhelyek Pest megyében
 • A mi Sándorunk : Petőfi az evangélikus oktatás útvesztőiben (szerkesztette Zászkaliczky Zsuzsanna)
 • Miklya Luzsányi Mónika: Szabadság, szerelem : képek Petőfi Sándor életéből ; ismerd meg Petőfit! – ahogyan még sosem láttad
 • Miklya Luzsányi Mónika: Petőfi a sztár : rajongói kézikönyv
 • Molnár Péterné: „...a róna, hol születtem” : a Petőfi-szülőhelyvita
 • Móra Ferenc: Petőfi oltárára
 • Nemere István: Petőfi Sándor magánélete : toll, kard, szerelem
 • Nyáry Krisztián: Így ettek ők : magyar írók és ételeik
 • Nyáry Krisztián: Így szerettek ők. 3. kötet, legújabb irodalmi szerelmeskönyv
 • Nényei Pál: Az irodalom visszavág : Petőfi ; a néma gyerektől a szent világszabadságig
 • Ónody Magdolna: A Petőfi és a Szendrey család életéből
 • Oriskó Norbert: A természet vadvirága : megjelent Petőfi Sándor születésének közelgő 200. évfordulójára, a nemzeti összetartozás évében, 1823–2023
 • Osztovits Szabolcs: Sors, nyiss nekem tért : Petőfi Sándor életének krónikája
 • Palágyi Menyhért: Petőfi
 • Pándi Pál: Petőfi és a nacionalizmus : hat előadás
 • Pándi Pál: Petőfi : a költő útja 1844 végéig
 • Pándi Pál, Pálmai Kálmán: Petőfi Sándor
 • Pernesz Gyula: Petőfi és Győr
 • Petőfi a szomszéd és rokon népek nyelvén (szerkesztette Gulya János, Kerényi Ferenc)
 • Petőfi állomásai : versek és elemzések (szerkesztette Pándi Pál)
 • Petőfi Aszódja – Aszód Petőfije (szerkesztette Asztalos István)
 • Petőfi az iskolában (szerkesztette Hegedüs András, Miklósvári Sándor)
 • Petőfi bibliográfia (összeállította a Gyöngyösi Városi-Járási Könyvtár)
 • Petőfi bibliográfia (összeállította Mitru Ibolya)
 • Petőfi bibliográfia (összeállította Urbán Miklósné)
 • Petőfi breviárium (összeállította Karcza Zsófia)
 • Petőfi dalok (összeállította Isoz Kálmán)
 • Petőfi életútja (összeállította Martinkó András)
 • Petőfi emlékek Pápán (összeállította Heitler László)
 • Petőfi emlékek Szabadszálláson (összeállította Tóth Sándor)
 • Petőfi emlékhelyek a Kárpát-medencében (szerkesztette Asztalos István, Ratzky Rita)
 • Petőfi és a szabadságharc (összeállította Mód Aladár)
 • Petőfi és Arany : Petőfi halálának századik évfordulójára (szerkesztette Gellért Oszkár)
 • Petőfi és kora : Petőfi pályakezdése és a német drámairodalom (szerkesztette Lukácsy Sándor, Varga János)
 • Petőfi és Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye (szerkesztette Rexa Dezső)
 • Petőfi és Pest megye (összeállította Mezősi Károly)
 • Petőfi Félegyházája Félegyháza Petőfije : Petőfi Emlékház kiállítás kalauz
 • Petőfi ismeretlen kéziratai (közli Kéry Gyula)
 • Petőfi   koszorúi   :   versek,   vélekedések,   vallomások   Petőfiről   (válogatta  Csanádi Imre)
 • Petőfi napjai a magyar irodalomban, 1842–1849 (összeállította Endrődi Sándor)
 • Petőfi nyomában jártak : félegyházi Petőfi-kutatók (szerkesztette Kapus Béláné)
 • Petőfi nyomában „Krúdys hittel” (szerkesztette Horváth Edit)
 • Petőfi Sándor : általános és középiskolások számára (összeállította Matyasovszki József)
 • Petőfi Sándor bibliográfia (összeállította Urbán Miklósné, Zvara Pál)
 • Petőfi Sándor emlékezete (szerkesztette Margócsy István)
 • Petőfi Sándor emlékezete Kiskunfélegyházán, 2008–2009 (szerkesztette Kállainé Vereb Mária)
 • Petőfi Sándor és Debrecen (szerkesztette Bényei Miklós)
 • Petőfi   tüze   :   tanulmányok   Petőfi   Sándorról   (szerkesztette   Tamás  Anna,  Wéber Antal)
 • Petőfi-adattár
 • Petőfi-album (szerkesztette Bartók Lajos, Endrődi Sándor, Szana Tamás)
 • Petőfi-album : adatok, okmányok és képek Petőfi Sándor diadalútjáról
 • Petőfi-almanach (szerkesztette Ferenczi Zoltán)
 • Petőfi-emlékek Kiskunfélegyházán (szerkesztette Fazekas István, Fekete János, Sajtos Géza)
 • Petőfi-emlékek Kiskunfélegyházán : vezető a Petőfi emlékház kiállításához (szerkesztette Fazekas István, Fekete János)
 • Petőfi-könyv (szerkesztette Császár Elemér, Ferenczi Zoltán)
 • Petőfire   emlékezünk   :   születésének   150.   évfordulója   alkalmából   (szerkesztette  Boros  Pál)
 • Petőfitől – Petőfiről : a költő születésének 150. évfordulóján (összeállította Czuth Béláné, Ésik Zoltánné)
 • Petri Lukács Ádám: Erdőmentők : Petőfi Sándorka kalandjai
 • Petri Lukács Ádám: Petőfi Sándorka és a kutyakölyök
 • Pósa Pál András: Petőfi?
 • Radó György: Petőfi Sándor és a Szovjetunió népei
 • Ráduly János: Petőfi Sándor utolsó hét napja : Petőfi-dokumentumok
 • Ratzky Rita: „De méreg a dal édes méze” : Petőfi tanulmányok
 • Révai József: Petőfi
 • Riedl Frigyes: Petőfi Sándor
 • Riedl Frigyes: Petőfi Sándor élete és művei
 • Rodiczky Jenő: Álomképek Petőfi életéből : félegyházi emlékünnepe előestéjén
 • Rose, Holden: A csontváz óra : az ifjú Petrovics Sándor elfeledett kalandjai
 • Sahova,  Kira  Alexandrovna:  Sandor  Petefi  :  szpivec  ugorszkoje  revoljucii  1848–1849
 • Sahova, Kira Alexandrovna: Sandor Petefi : zsittja i tvorcsiszt’
 • Sajdik Ferenc: Vivát Petőfi! : élet-rajzok ; válogatás Petőfi Sándor verseiből, anekdoták, útijegyzetek
 • Sándor-Zsigmond Ibolya: A mi Petőfink : igazság és legenda
 • Sislay József: Petőfi Sándor tragikus halála
 • Somogyi Gyula: Petőfi Sándor költészete
 • Spira György: Négy magyar sors
 • Spira György: Petőfi napja
 • Szabadság, hadd nézzünk szemedbe! (szerkesztette Benke László)
 • Szabó Géza: Ásatás Barguzinban : egy régész egy legenda nyomában
 • Szabó István: Petőfi magyarórán
 • Szalatnai Rezső: Petőfi Pozsonyban
 • Szigethy Gábor: Shakespeare-t olvasó Petőfi
 • Szigetvári Iván: A százéves Petőfi : jellemrajz
 • Szilágyi Márton: A magyar romantika ikercsillagai : Jókai Mór és Petőfi Sándor
 • Szinnyei József: Petőfi Sándor
 • Szűcs Gábor: Petőfi halála : Fehéregyháza, 1849. július 31.
 • Tanulmányok Petőfiről (szerkesztette Pándi Pál, Tóth Dezső)
 • Tóth Sándor: Petőfi és szülei Szabadszálláson
 • Tóth Sándor: Petőfi születési helyéről
 • Turóczi-Trostler József: Petőfi belép a világirodalomba
 • Tyivanyenko, Alekszej: A szibériai „titkos fogoly” : Petőfi Sándor Barguzinban
 • Urbán Miklósné: Petőfi-kiállítás a Hattyúházban
 • Váradi Antal: Petőfi a magyar költők lantján
 • Várkonyi Nándor: Petőfi arca
 • Várkonyi Nándor: Az üstökös csóvája : dokumentumok Petőfiről
 • Varsányi József: Mondák a néhai jó Petőfi Sándor példás életéből
 • Veres István: Petőfi : pozsonyi mesék
 • Veszprémi Miklós: Hogyan halt meg Petőfi? : történelmi oknyomozás
 • Vörös István: Él-e még Petőfi? kétszáz év története
 • Vörös  Júlia:  Költők  és  kézírásuk  :  Arany  János  és  Petőfi  Sándor  elemzése kézírásuk  alapján
 • Vutkovich Sándor: Töredékek Petőfi Sándor életéből

Könyvtárunkban található műve:

 • E dalra tanított anyám

 

Könyvtárunkban található közreműködésével készült filmek:

 • Apokalipszis most (rendezte Francis Ford Coppola)
 • Az  utolsó  tangó  Párizsban  (rendezte  Bernardo  Bertolucci)

Könyvtárunkban található művei:

 • Angol fordítóiskola : fordítás angolról magyarra és magyarról angolra
 • A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös : „szerelmi regény”
 • A könyvkiadás mestersége
 • Világirodalom és könyvkiadás a Kádár-korszakban
 • Walter Scott világa

Könyvtárunkban található művei:

 • Életem története : naplók, levelek, emlékiratok
 • Mauprat
 • Rudolstadt grófné

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Berg,  Elizabeth:  Álmok  szárnyán  :  George  Sand  regényes  élete
 • Rygiert, Beate: George Sand és a szerelem nyelve

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Budai Lotti, Zubor Rozi: Micsoda anyák voltak
 • Curie, Eve: Madame Curie
 • Emling, Shelley: Marie Curie és lányai : fejezetek egy tudósdinasztia életéből
 • Favilli, Elena; Cavallo, Francesca: Esti mesék lázadó lányoknak : 100 különleges nő története
 • Frain, Irene: Marie Curie szerelmei
 • Novelli, Luca: Marie Curie és az atomok rejtélye
 • Pettersson, Maria: Fantasztikus nők
 • Sánchez Vegara, María Isabel: Marie Curie : kicsikből nagyok

Könyvtárunkban található művei:

 • A hétormú ház : regény és elbeszélések
 • A lelkipásztor fekete fátyla : elbeszélések
 • A skarlát betű

 

Műve idegen nyelven:

 • The Scarlet letter

 

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Tóth Csaba: Hawthorne világa

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Fodor Marcsi, Neset Adrienn: 50 elszánt magyar nő

Könyvtárunkban található művei:

 • Jean Cocteau válogatott versei
 • A nagy mutatvány
 • Rettenetes szülők
 • A szélhámos
 • Vásott kölykök

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Domokos Mária: Lavotta János

Könyvtárunkban található művei:

 • Balgák  bölcsessége,  avagy  Jean-Jacques  Rousseau  halála  és  megdicsőülése
 • A csúnya hercegnő
 • Goya : a megismerés gyötrelmes útja  
 • A hamis Néro
 • Jud Süss
 • Az Oppermann testvérek
 • Rókák a szőlőben
 • Simone

 

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Feuchtwanger, Marta: Csak egy feleség : évek, napok, órák

Könyvtárunkban található művei:

 • Állatmesék
 • Altatók,  ringatók,  ébresztők,  tipegők,  tapsolók,  fürdető,  csitítók
 • Arany mesekönyv
 • A didergő baglyok : gyermekversek
 • Ezüst mesekönyv
 • Macska mondja
 • Madaras  könyv  :  négy  évszak  madárversei  gyerekeknek
 • Magyarország Tündérország : Pósa Lajos ébresztése
 • Mese a kis kanászról és más történetek
 • Nagyapó meséskönyve : jutalomkönyv jó gyermekek számára ; elbeszélések, mesék, regék, versek
 • Pósa bácsi legszebb téli versei karácsonyra
 • Pósa Lajos válogatott meséi
 • Tülökvár
 • Verses mesék Mátyás királyról
 • Világszép Nádszálkisasszony

 

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Praznovszky Mihály: Pósa Lajos, a szelíd költő

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Csiffáry Gabriella: Akiktől más lett a világ : magyar találmányok, felfedezések és újítások
 • Köteles Viktória: 88 magyar találmány
 • Ozogány Ernő: Jó mulatság, férfimunka II. : országgyarapító elmék

Könyvtárunkban található műve:

 • Az eleve elrendelésről

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Kónya István: Kálvinizmus és társadalomszemlélet
 • Magyar Balázs Dávid: Kálvin János a házasságról, családról és a szexualitásról
 • McGrath, Alister E.: Kálvin : a nyugati kultúra formálódása
 • Niesel, Wilhelm: Kálvin teológiája

Könyvtárunkban található műve:

 • Egy színész vallomásai

 

Könyvtárunkban található közreműködésével készült film:

 • Lear király (rendezte Michael Elliott)

Könyvtárunkban található művei:

 • Az Anjou-kor háborúi
 • Az Aranybullák évszázada
 • Az Árpád-házi uralkodók
 • Az Árpád-kor háborúi
 • Az Árpádok : fejedelmek és királyok
 • Az augsburgi csata
 • Csák Máté
 • A feudális széttagolódás Magyarországon
 • História és kortörténet a Képes Krónikában
 • Honfoglalás és társadalom
 • Írások Szent Istvánról és a koráról
 • A kilencedik és a tizedik század története
 • Magyar historiográfia : történetírás a középkori Magyarországon
 • A magyar nemzet megszületése
 • Magyarország története, 895–1301
 • Magyarország története, 1301–1526
 • Magyarország története: előidőktől 2000-ig
 • Nem magyar népek a középkori Magyarországon
 • A rozgonyi csata
 • A székelyek eredete
 • Szent István király
 • Tanulmányok az Árpád-korrólA tizenegyedik század története
 • A vármegyék kialakulása Magyarországon

Könyvtárunkban található műve:

 • Giorgio Armani szerint a hülyék sosem elegánsak

Könyvtárunkban található művei:

 • Apai örökség
 • Reviczky  Gyula  művei.  1.  kötet,  Vegyes  költői  és  prózai  művek
 • Reviczky  Gyula  művei.  2.  kötet,  Versek  és  műfordítások
 • Reviczky Gyula összes verse

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Koroda Miklós: A világ csak hangulat : Reviczky Gyula életének regénye
 • Mezei József: A szimbolista élmény kialakulása : Reviczky Gyula
 • Széles Klára: Reviczky Gyula poétikája és az új magyar líra

Könyvtárunkban található művei:

 • Bertalan éjszakája
 • Prikk mennyei útja
 • Ritter von Toggenburg utolsó csalódása

 

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Nemeskéri Erika: Cholnoky László

Könyvtárunkban található műve:

 • Leszállt a medve az égből : vogul népköltészet

Könyvtárunkban található közreműködésével készült film:

 • Sziámi macska (rendezte Kalmár László)

Könyvtárunkban található művei:

 • Elemi ódák
 • Megkóstoltuk Magyarországot
 • Pablo Neruda válogatott versei
 • Pablo Neruda versei
 • A tenger és a harangok
 • Válogatott versek

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Amedeo Modigliani (szerkesztette Eperjessy László) 
 •  Csorba Géza: Modigliani
 • Modigliani (Leone Piccioni bevezetőjével és Ambrogio Ceroni kritikai és filozófiai jegyzeteivel)
 • Németh Attila: Művészek és pszichopatológia
 • Salmon, André: Modigliani szenvedélyes élete

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Bernard, Caroline: Frida Kahlo és az élet színei
 • Favilli, Elena; Cavallo, Francesca: Esti mesék lázadó lányoknak : 100 különleges nő története
 • Foley,  Elizabeth;  Coates,  Beth:  Mit  tenne  Frida  Kahlo?  :  kivételes  nők,  akik  nem ismertek  akadályt  ;  +  4  magyar  nő  története
 • Gerevich József: Művészek és múzsák
 • Gottschalk, Maren: A világegyetem szerelmi ölelése : Frida Kahlo a siker kapujában
 • Haghenbeck,  Francisco  G.:  Frida  füveskönyve  :  rejtélyek,  vágyak,  receptek
 • Kettenmann, Andrea: Frida Kahlo, 1907–1954 : fájdalom és szenvedély
 • Németh Attila: Művészek és pszichopatológia
 • Sánchez Vegara, María Isabel: Frida Kahlo : kicsikből nagyok

Könyvtárunkban található művei:

 • A bűvös kocka
 • A mi kockánk

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Fodor Marcsi: 20 rendkívüli magyar, akit az egész világ ismer : Fodor Marcsi életmeséi
 • Köteles Viktória: 88 magyar találmány
 • Magyar koponyák, akik megváltoztatták a világot (szerkesztette Mund Katalin)
 • Schäffer  Erzsébet:  Káprázat  az  élet!  :  utak  és  ösvények

Könyvtárunkban található művei:

 • Elbeszélések és színművek
 • Iszaak Babel művei : elbeszélések, színművek, filmforgatókönyvek, cikkek, karcolatok, levelek
 • Lovashadsereg és más elbeszélések
 • Odesszában ezt így csinálták és más elbeszélések
 • Odesszai történetek : elbeszélések

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Gereben Ágnes: Babel világa
 • Gereben Ágnes: Iszaak Babel ismeretlen naplója

Könyvtárunkban található műve:

 • Petőfi

 

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Serdült Benke Éva: A meg sem ismert Palágyi

Könyvtárunkban található művei:

 • A 6-os számú kórterem : elbeszélések és kisregények, 1892–1895
 • Aludni szeretnék : elbeszélések és kisregények, 1888–1891
 • Anna a férje nyakán : elbeszélések
 • A bérzongorista
 • Beszélgetés a kutyával : elbeszélések és kisregények, 1885–1886
 • Csehov  szerelmei  :  Lika  Mizinova,  Olga  Knyipper  és  Anton Pavlovics Csehov levelei
 • Cseresznyéskert
 • A csinovnyik halála : válogatott elbeszélések
 • A dohányzás ártalmasságáról
 • Életem : egy vidéki fiatalember elbeszélése
 • Ellenségek
 • Gyerekek, kutyák, farkasok : elbeszélések, mesék
 • Három nővér
 • Ivanov
 • Jonics
 • Jubileum
 • A kutyás hölgy : elbeszélések
 • Lakodalom
 • Leánykérés
 • Levelek, vallomások, 1877–1904
 • Medve
 • A menyasszony
 • A párbaj
 • Platonov
 • Prisibejev altiszt
 • Sirály : színművek, 1887–1904
 • Szahalin
 • Szakadékban : válogatott elbeszélések
 • A szirén : elbeszélések és kisregények, 1887
 • A tokba bújt ember : elbeszélések és kisregények, 1895–1903
 • Ványa bácsi

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Almási Miklós: Mi lesz velünk, Anton Pavlovics? : esszé
 • Gereben Ágnes: Csehov világa
 • Levendel Júlia: Így élt Anton Csehov
 • Mész Lászlóné: Drámaértelmezések : Ibsen, Csehov, Beckett
 • Peterdi Nagy László: Csehov színháza

Könyvtárunkban található műve:

 • Tolnay Klári egyes szám első személyben

 

Könyvtárunkban található közreműködésével készült film:

 • Pacsirta (rendezte Ranódy Lászó)

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Estók János, Szerencsés Károly: Híres nők a magyar történelemben
 • Góg Laura: Tolnay 100
 • Kőháti Zsolt: Tolnay Klári

Könyvtárunkban található művei:

 • Életet tanultunk
 • Az elszántak
 • Az én népem
 • Halhatatlan élet
 • Havasok könyve
 • Hull immár a fenyőtoboz : válogatott novellák
 • Íme, az emberek!
 • Isten igájában
 • Jézusfaragó ember
 • Júlia szép leány
 • Karácsony a havason
 • Kopjafák
 • Madéfalvi veszedelem
 • Máté, a kutya
 • A Megfeszített : drámák és misztériumjátékok
 • A sibói bölény
 • Székely tragédia
 • Székelyek : elbeszélések és rajzok
 • Uz Bence
 • A zöld csillag

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Hull immár a fenyőtoboz : Nyirő József emlékkönyv, 1924–1944 (összeállította, szerkesztette Medvigy Endre)
 • Lőwey Lilla: Erdély : Székelyföld, a székely apostol, Nyirő József, 1889–1953
 • Nyirő József, a székely nép krónikása : irodalomtörténeti tanulmányok (válogatta Pomogáts Béla)

Könyvtárunkban található művei:

 • Francesco Petrarca daloskönyve
 • Petrarca levelei : szemelvények Petrarca leveleiből

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek

 • Dante,  Petrarca,  Boccaccio  :  a  korareneszánsz  irodalmai  általános  és  középiskolások számára
 • Dante, Petrarca, Boccaccio : művészéletrajzok (összeállította Kardos Tibor)

Könyvtárunkban található művei:

 • Az akarat szabadsága : válogatás 50 év filozófiai esszéiből
 • Az álom filozófiája
 • Általános etika
 • Diktatúra a szükségletek felett
 • Érték és történelem : tanulmányok
 • Az idegen
 • Az igazságosságon túl
 • Jalta után : Kelet-Európa hosszú forradalma Jalta ellen
 • Kelet-Európa „dicsőséges forradalmai”
 • Kizökkent idő : Shakespeare, a történelemfilozófus
 • Költészet és gondolkodás
 • A mai történelmi regény
 • Megtestesülés : filozófiai esszék
 • A mindennapi élet
 • A modernitás ingája
 • Morálfilozófia
 • New York-nosztalgia
 • Az önéletrajzi emlékezés filozófiája
 • A reneszánsz ember
 • A szándéktól a következményig : előadások az általános etikáról
 • Személyiségetika
 • Társadalmi szerep és előítélet : két tanulmány a mindennapi élet köréből
 • A történelem elmélete
 • A véletlen értéke : Heller Ágnes életéről és koráról
 • A zsidó Jézus feltámadása

 

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Szabadon élni : Heller Ágnes, 1929–2019 (összeállította, szerkesztette Kőrössi P. József, Kassai Zsigmond)

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Edgar Degas (szerkesztette Köte Andrea)
 • Farkas Zoltán: Degas
 • Kresák, Fedor: Edgar Degas
 • Murányi-Kovács Endre: Manet, Degas, Renoir

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Hansen,   James   R.:   Az   első   ember   :   Neil   Armstrong   élete
 • Pollard, Michael: A világ 100 híres embere
 • Sánchez  Vegara,  María  Isabel:  Neil  Armstrong  :  kicsikből  nagyok

Könyvtárunkban található művei:

 • Kockázat nélkül nincs győzelem
 • Pillantás a csúcsról

Könyvtárunkban található művei:

 • Európa születése : Európa a IV–XIII. században
 • Így él Galilei
 • Így élt Newton
 • A közértelmesség kapillárisai
 • Németh László alkotásai és vallomásai tükrében
 • A sorskérdések árnyékában : kalandozások Németh László világában
 • Tudás és tudomány
 • A véges végtelen
 • Vigh Tamás
 • A világ kereke : az ember útja az őskortól az újkorig

 

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Herczeg János: Csillagórák Vekerdi Lászlóval

Könyvtárunkban található művei:

 • Afrikai vadásznapló
 • Akiért a harang szól
 • Búcsú a fegyverektől
 • Cikkek, vallomások
 • Édenkert
 • Elbeszélések
 • Fiesta
 • A folyón át a fák közé
 • Francis Macomber rövid boldogsága
 • Halál délután
 • Karácsony a világ tetején
 • A Kilimandzsáró hava
 • Nick
 • Az öreg halász és a tenger : elbeszélések
 • Az ötödik hadoszlop
 • Szigetek az Áramlatban
 • Tavaszi zuhatag
 • Valami véget ér : válogatott elbeszélések
 • Vándorünnep
 • Veszélyes nyár

 

Művei idegen nyelven:

 • Fiesta: the sun also rises
 • The undefeated = Aki nem adja meg magát

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • McLain, Paula: A párizsi feleség : Hemingway első házasságának története
 • McLain, Paula: Szerelmünk romjai : Hemingway és Martha Gellhorn szerelmének története
 • Sükösd Mihály: Ernest Hemingway: Az öreg halász és a tenger : műelemzés
 • Sükösd Mihály: Hemingway világa

Könyvtárunkban található művei:

 • A magyar emigráció életrajza, 1945–1985
 • A  magyar  népi  mozgalom  :  a  harmadik  reformnemzedék
 • Magyar politikai pályaképek, 1938–1948
 • Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia

Könyvtárunkban található művei:

 • Kulcslyuk-líra
 • A nyúl feje
 • Pakli kártya
 • A szobrok elindulnak
 • Születésem története
 • Tarka forgó
 • Vers és napló
 • Vonzások és viszonzások : versfordítások

 

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Weöres Sándor és Károlyi Amy élete képekben

Könyvtárunkban található művei:

 • Jöttem, hogy szabadságot hozzak
 • Vörös kányafa : kisregények és elbeszélések

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Kelecsényi László: Vaszilij Suksin
 • Korobov, Vladimir I.: Vaszilij Suksin

Könyvtárunkban található művei:

 • Az angol líra kincsesháza. 6. kötet, Wordsworth, Coleridge
 • Rege a vén tengerészről
 • Wordsworth és Coleridge versei

Könyvtárunkban található művei:

 • Az észlelés kapui
 • Két vagy három grácia
 • A lángész és az istennő
 • Pont és ellenpont
 • Szép új világ
 • A vak Sámson
 • Visszatérés a Szép új világhoz

 

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Szász Anna Mária, H.: Aldous Huxley világa

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Állatmesék
 • A Bélteky-ház
 • Kelet’ népe nyugoton
 • Lúd és orr : állatmesék
 • Régi pénzek

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Mikszáth Kálmán: Fáy András
 • Párhuzamok a XIX. és XX. század pedagógiai törekvéseiben : Fáy András, Mester János, Becker Vendel munkássága (szerkesztette Dombi Alice, Oláh János, Varga István)

Könyvtárunkban található műve:

 • A kaméliás hölgy

 

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Maurois, André: A három Dumas

Könyvtárunkban található művei:

 • Bécsi hármaskönyv : Tömörkény István, Móra Ferenc, Juhász Gyula emlékei
 • Csongrád megye irodalmi öröksége
 • Az én besúgóim : F-dossziém
 • Az ezeréves Szőreg : cikkek, tanulmányok
 • Így élt Juhász Gyula
 • József Attila nyomában : válogatott írások
 • Juhász Gyula : válogatott írások
 • Juhász Gyula a forradalmakban
 • Kilenc írás Juhász Gyuláról
 • Kívül a körtöltésen : irodalmi tanulmányok
 • Mindörökké Szeged : válogatott írások
 • Móra Ferenc
 • Móra műhelyében : cikkek, tanulmányok
 • Népköltészet és irodalom
 • Szeged
 • Szeged utcanevei
 • Szegedi örökség
 • A szerette város : írások Szegedről
 • Szőregi délutánok : írások Szegedről
 • Tömörkény világa : cikkek, tanulmányok
 • A város cselédje : újabb tanulmányok

 

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Írások  Péter  László  70.  születésnapjára  (szerkesztette  Apró  Ferenc,  Bényei  Miklós)

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Davis,  John  H.:   Jacqueline   Bouvier   :   az   ismeretlen   portré
 • Heymann,  David  C.:  Az  asszony,  akit  úgy  hívnak,  Jackie  :  egy  exkluzív  életrajz Jacqueline  Bouvier  Kennedy  Onassisról
 • Hill, Clint ; McCubbin, Lisa: Mrs. Kennedy és én
 • Leaming, Barbara: Kennedy özvegye
 • Mah, Ann: Jacqueline Párizsban : Jackie Kennedy bámulatos diákévei a háború sújtotta Franciaországban
 • Morató, Cristina: Rebellis dívák

Könyvtárunkban található művei:

 • Az állatok konferenciája
 • Amikor én kissrác voltam
 • Ebek harmincadja
 • Az eltűnt miniatűr avagy az érző lelkű hentesmester kalandjai
 • Az emberke
 • Emberke meg a kislány
 • Emil és a detektívek
 • Emil és a három iker
 • Erich Kästner mesél
 • Fabian : egy moralista regénye
 • Három ember a hóban
 • A két Lotti
 • Május 35 avagy Konrád a Csendes-óceánhoz lovagol
 • Notabene 45 : napló
 • Pötyi és Anti : meseregény gyermekeknek
 • A repülő osztály
 • A salzburgi szobalány avagy Kishatárforgalom

 

Művei idegen nyelven:

 • Der 35. Mai : oder Konrad reitet in die Südsee
 • Das Haus Erinnerung = Emlékezés háza : az eredeti teljes szöveg és hű magyar fordítása
 • Kästner  über  Kästner  =  Kästner  –  Kästnerről  :  az  eredeti  teljes  szöveg  és  hű magyar  fordítása

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Aradi Nóra: Koszta, 1861–1949
 • Egri Mária: Koszta József
 • Hárs Éva: Csók, Koszta, Rudnay
 • Nyáry Krisztián: Festői szerelmek
 • Szinyei Merse Anna: Koszta József

Könyvtárunkban található művei:

 • Bethlen Kata önéletírása
 • Önéletírás és levelek

 

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Simon Melinda, Szabó Ágnes: Bethlen Kata könyvtárának rekonstrukciója

Könyvtárunkban található művei:

 • Éjszakai repülés
 • Az ember földje
 • A hadirepülő
 • A katedrális kövei : Antoine de Saint-Exupéry füveskönyve
 • A kis herceg
 • Levelek anyámhoz
 • Levelek Rinette-hez
 • A rózsa emlékiratai

 

Művei idegen nyelven:

 • The little prince
 • O cino krajoro

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Bajomi Lázár Endre: Saint-Exupéry csodálatos élete
 • Boldizsár  Ildikó,  F.  Várkonyi  Zsuzsa,  Mérő  László,  Muszbek  Katalin,  Szél  Dávid, Tari  Annamária:  Hogyan  látják  a  pszichológusok  A  kis  herceget?  :  tanulságos életleckék  felnőtteknek,  kortárs  gondolatok  egy  kortalan  meséhez
 • Szávai János: Saint-Exupéry

Könyvtárunkban található művei:

 • Az apáca
 • Denis Diderot válogatott filozófiai művei
 • A drámaköltészetről
 • Egy este otthon
 • Fecsegő csecsebecsék
 • Házasság és hűség
 • Igaz mese
 • Mindenmindegy Jakab meg a gazdája
 • Színészparadoxon

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Dániel Anna: Diderot
 • Dániel Anna: Diderot világa
 • Diderot, Voltaire, Rousseau : a francia felvilágosodás általános és középiskolások számára (összeállította Hamar Péter)