Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd: 8:00 - 18:00
 • szerda: 12:00 - 18:00
 • csütörtök: 12:00 - 18:00
 • péntek: 8:00 - 18:00
 • szombat: 8:00 - 12:00
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

2024. júniusi jeles évfordulók

 

Könyvtárunkban található a témához kapcsolódó mű:

 • A kiskunfélegyházi Szent István Plébánia 125 éve, 1885–2010 (szerkesztette Kállainé Vereb Mária, Kőfalviné Ónodi Márta)

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Kiskunfélegyháza, Bugac, Bugacpusztaháza, Gátér, Jászszentlászló, Kunszállás értékei  (szerkesztette  Fekete  Beatrix)
 • Kiskunfélegyháza kincsei (szerkesztette Mészáros Márta, Olasz Anita)

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • A 200 éves kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Emlékkönyve, 1809/1810–2009/2010 (szerkesztette Kőfalviné Ónodi Márta, Kőfalvi Tamás)

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • A 200 éves kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Emlékkönyve, 1809/1810–2009/2010 (szerkesztette Kőfalviné Ónodi Márta, Kőfalvi Tamás)

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • A 200 éves kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium Emlékkönyve, 1809/1810–2009/2010 (szerkesztette Kőfalviné Ónodi Márta, Kőfalvi Tamás)

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Feszty Masa, Ijjas Antal: Feszty Árpád élete és művészete

Könyvtárunkban található zeneművei:

 • Ruszlán és Ludmilla (részletek)
 • Polonéz (részlet az Ivan Szuszanyin című operából)

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • 100  magyar  dokumentumfilm,  1936–2013  :  fejezetek  a  magyar  dokumentarizmus történetéből  (szerkesztette  Buglya  Sándor)

Könyvtárunkban található művei:

 • II. József császár
 • II. Lajos király
 • Györgyike, drága gyermek
 • Hermelin
 • Incidens az Ingeborg-hangversenyen
 • A párizsi regény
 • Szabóky Zsigmond Rafael
 • Takáts Alice

 

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Réz Pál: Szomory Dezső alkotásai és vallomásai tükrében

Könyvtárunkban található művei:

 • Átkelés Budapesten : novellák
 • Káli holtak : regény
 • Nagy tervekkel jöttem Rosmersholmba, 2016–2019
 • A  Nibelung-lakópark  :  fantázia  Richard  Wagner  nyomán
 • Őszi  hadjárat  :  összegyűjtött  és  új  versek,  1985–2015

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Radnóti Zsuzsa: Megmozdult irodalom : válogatás Radnóti Zsuzsa írásaiból és közéleti megszólalásaiból
 • Smid Róbert: A grammatika érzéketlensége : kritikák X-ről, Y-ról

Könyvtárunkban található művei:

 • Az átváltozás : válogatott elbeszélések
 • Elbeszélések
 • A fűtő
 • Innen el
 • A kastély
 • Naplók, levelek : válogatás
 • A per

 

Művei idegen nyelven:

 • Ein Bericht für eine Akademie : Erzählungen = Jelentés az Akadémiának : elbeszélések
 • The metamorphosis and Other Stories

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Bizám Lenke: Kritikai allegóriák Dickensről és Kafkáról
 • Janouch, Gustav: Beszélgetések Kafkával
 • Kállai R. Gábor: Kafkománia
 • Pók Lajos: Kafka világa
 • Raoul-Duval, Jacqueline: Kafka, az örök vőlegény
 • Sükösd Mihály: Franz Kafka: A per : műelemzés
 • Széll  Zsuzsa:  Válság  és  regény  :  kísérlet  Rilke,  Kafka,  Musil  és  Broch epikájának  értelmezéséhez
 • Zatonskij, Dmitrij Vladimirovič: Franz Kafka és a modernizmus problémái

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Marx  György:  A marslakók  érkezése  :  magyar  tudósok,  akik  Nyugaton  alakították a  20.  század  történelmét

Könyvtárunkban található zeneművei:

 • Anna polka (op. 117)
 • Bécsi bonbonok (keringő, op. 307)
 • Bécsi vér (keringő, op. 354)
 • A cigánybáró
 • Császárkeringő (op. 437)
 • A denevér
 • Déli rózsák (keringő, op. 388)
 • Egyiptomi induló (op. 335)
 • Az ezeregyéjszaka (keringő, op. 346)
 • Kék Duna keringő (op. 314)
 • Kincskeringő (op. 418)
 • Könnyű vér (polka, op. 319)
 • Mennydörgés és villámlás (polka, op. 324)
 • Mesél a bécsi erdő (keringő, op. 325)
 • Orosz induló (op. 426)
 • Örüljetek az életnek (keringő, op. 340)
 • Pezsgő polka (op. 211)
 • Pizzikato-polka (op. 234)
 • Reggeli lapok (keringő, op. 279)
 • Szerelmi ének (keringő, op. 114)
 • Tavaszi hangok (keringő, op. 410)
 • Te és te (keringő, op. 367)
 • Tere-fere polka (op. 214)
 • Trau, Schau, Wem (keringő, op. 463)

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Brodszky Ferenc: Johann Strauss életének krónikája
 • Gál  György  Sándor,  Somogyi  Vilmos:  Mesél   a   bécsi   erdő   :   a  keringő   és   a  Strauss-család   regénye
 • Ingenheim, Marieluise von: Keringőkirályok : a Strauss család története
 • Kemp, Peter: A Strauss család : nagy zeneszerzők képes életrajza
 • Linke, Norbert: Az ifjabb Johann Strauss

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Csiffáry Gabriella: Akiktől más lett a világ : magyar találmányok, felfedezések és újítások

Könyvtárunkban található művei:

 • Anyegin
 • Cikkek, történelmi tanulmányok, napló
 • Dubrovszkij
 • Elbeszélő költemények, mesék
 • A kapitány lánya
 • Levelek
 • Lírai költemények
 • A pikk dáma és más elbeszélések
 • Puskin versei
 • Regények, elbeszélések
 • Válogatott írások

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Belinszkij: Puskinról, Lermontovról, Gogolról
 • Gessen, A. I.: Így élt Puskin
 • Kortársak Puskinról (válogatta Bakcsi György)
 • Lotman, Jurij: Puskin
 • Németh László: Puskin

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Diego Velázquez (szerkesztette Rappai Zsuzsa)
 • Eckardt, Götz: Diego Velázquez
 • Lajta Edit: Greco, Velazquez, Goya

 

Könyvtárunkban található róla szóló hangoskönyv:

 • Hamvas   Béla:   Velázquez   (Rátóti  Zoltán  előadásában)

Könyvtárunkban található művei:

 • Ady – Léda – Csinszka  :  visszaemlékezések  és  levelek  a  költő  életrajzához
 • Csinszka versei
 • Életem könyve : Boncza Bertának, Ady Endre özvegyének visszaemlékezései
 • Kedves Csinszka! Drága Mis! : Babits és Csinszka levelezése, 1919–1920 (összeállította, a szövegeket gondozta, a jegyzeteket és az utószót írta Nemeskéri Erika)
 • Vallomás a csodáról : Csinszka naplója

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Benedek István: Ady Endre szerelmei és házassága
 • Dénes  Zsófia:  Talán  Hellász  küldött  :  Ady,  Csinszka,  Dénes  Zsófia  levélváltása  és  Ady  néhány  visszhangzó  verse
 • Péter I. Zoltán: Ady és Csinszka : egy másik szerelem története
 • Robotos Imre: Az igazi Csinszka
 • Rockenbauer Zoltán: A halandó múzsa : Ady özvegye, Babits szerelme, Márffy hitvese
 • Tabéry Géza: A csucsai kastély kisasszonya

Könyvtárunkban található zenei felvétele:

 • Greatest hits Ray Charles

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Bakonyi Tibor, Kubinszky Mihály: Lechner Ödön
 • Halász  Csilla,  Ludmann  Mihály,  Viczián  Zsófia:  Lechner  összes
 • A Lechnerek : források a család történetéhez (szerkesztette Brunner Attila)

Könyvtárunkban található művei:

 • Ady
 • A bölcsőtől Budapestig
 • Az  egész  látóhatár  :  politikai  és  irodalmi  tanulmányok,  levelek,  vitairatok
 • Életeim : születéseim, halálaim, feltámadásaim
 • Az elfelejtett arc : elbeszélések
 • Az elsodort falu
 • A hazára talált próféta : elbeszélések
 • Karácsony Kolozsvárt : egyszerű kis koldustörténet
 • Megered az eső
 • Napló és elbeszélések
 • Segítség! : regény
 • Tanulmányok, esszék
 • Tollam eke és kard volt... : Szabó Dezső füveskönyve

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Budai Balogh Sándor: Vad vizek futása... : mozaikok Szabó Dezső kolozsvári életéből
 • Az elsodort író : in memoriam Szabó Dezső (válogatta, szerkesztette, összeállította Gróh Gáspár)
 • Gombos Gyula: A történelem balján. 1. kötet, Szabó Dezső
 • Nagy Péter: Szabó Dezső

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Aradi Nóra: Gustave Courbet
 • Benedek  István:  A  ledöntött  oszlop  :  Gustave  Courbet  életregénye
 • Choury, Maurice: Jó napot, Courbet úr!
 • Szabó Júlia: Courbet, Daumier, Meunier

Könyvtárunkban található zeneművei:

 • Don Juan (op. 20)
 • Halál és megdicsőülés (op. 24)
 • Till Eulenspiegel vidám csínyjei (op. 28)

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Batta András: Richard Strauss
 • Fábián Imre: Richard Strauss

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Bónis Ferenc:  Tizenhárom  találkozás  Ferencsik  Jánossal  :  „határ-idő-napló”
 • Fejér   Gábor,   Gábor   István:    Ferencsik    János    az   ember   és   művész   portréja  :  beszélgetések  Ferencsik  Jánossal
 • Ferencsik  János  (a  beszélgetést  vezette  Várnai  Péter)

Könyvtárunkban található művei:

 • Egy biciklifék története
 • Egy ceruza története
 • Egy kézikocsi története
 • Egy vezérbika emlékiratai
 • Az elnök úr inasévei
 • Én fogom az aranyhalat
 • A havasi selyemfiú
 • Jancsi, a csacsi
 • Kacor Dani csínyjei
 • Kakuk Marci
 • Két zöld ász : Buzikán Mátyás, a hamiskártyás emlékiratai
 • Legenda a nyúlpaprikásról
 • Makk Marci hőstette
 • A margarétás dal
 • Misi Mókus kalandjai
 • Nagy árnyakról bizalmasan
 • A rejtelmes bábu
 • A repülő család
 • A Sámsonok
 • Sarkantyúvirág
 • A síró babák és más mesék
 • Tersánszky Józsi Jenő válogatott művei
 • A tiroli kocsmáros : elbeszélések, 1910–1958
 • A vén kandúr
 • A veszedelmes napló : kisregények, elbeszélések
 • Viszontlátásra, drága...

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Albert Zsuzsa: Legendás irodalom : Berda József, Czibor János, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Kormos István, Németh László, Pilinszky János, Szerb Antal, Tersánszky Józsi Jenő, Végh György, Weöres Sándor legendái
 • Kerékgyártó István: Tersánszky Józsi Jenő alkotásai és vallomásai tükrében
 • Rónay László: Tersánszky Józsi Jenő
 • Rónay László: „Tudják-e, ki vagyok?” : Tersánszky Józsi Jenő

Könyvtárunkban található művei:

 • Anne  Frank  naplója  :  1942.  június  12–1944.  augusztus  1.
 • Mesék és történetek a Hátsó traktusból

 

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Benda-Beckmann, Bas von: A Napló után : Anne Frank és társai sorsa a lágerekben
 • Metselaar, Menno ; Ledden, Piet van: Ki volt Anne Frank? Anne Frank élettörténete, és amit tudni akartok a világáról
 • Müller, Melissa: Anne Frank : egy lány élete
 • Pick-Goslar,  Hannah:  Barátnőm,  Anne  Frank  :  emlékirat  barátságról,  veszteségről és  túlélésről]
 • Sánchez Vegara, María Isabel: Anne Frank : kicsikből nagyok
 • Sullivan, Rosemary: Nyomozás Anne Frank ügyében : az árulás igaz története

Könyvtárunkban található művei:

 • Élet és irodalom : tanulmányok
 • Férj és nő
 • Forradalom után
 • Kemény Zsigmond naplója
 • Kisregények és elbeszélések
 • Korkívánatok : publicisztikai írások, 1837–1846
 • Korteskedés és ellenszerei
 • Ködképek a kedély láthatárán
 • Még egy szó a forradalom után
 • A mohácsi veszedelem okairól
 • Özvegy és a leánya
 • Sorsok és vonzások : portrék
 • Szerelem és hiúság
 • A szív örvényei

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Barta János: A pálya ívei : Kemény Zsigmond két regényéről
 • Veress Dániel: Szerettem a sötétet és szélzúgást : Kemény Zsigmond élete és műve ; kismonográfia

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Kő András: A Grosics : 1-től 1-ig
 • Toth, Kalman: Puskás és az Aranycsapat diadalai

Könyvtárunkban található művei:

 • Babits Mihály
 • Babits Mihály költészete, 1903–1920
 • Csönd-herceg és a nikkel szamovár
 • Férfihangra
 • A jelenlét furfangjai : új versek, 1997–2000
 • Lobbanások
 • Próbaidő : új és válogatott versek
 • Szabó Lőrinc
 • A szép hűtlenek : Babits, Kosztolányi, Tóth Árpád versfordításai

Könyvtárunkban található műve:

 • A szerencse lánya életútinterjú

Könyvtárunkban található közreműködésével készült film:

 • A Názáreti Jézus

Könyvtárunkban található művei:

 • „...jurták között járok” : a belső-ázsiai hősének
 • Ahol a pajpaj jár
 • Álmaim asszonya : Báthory Orsi történetei
 • Csöd : két sápadt szerzetes
 • Damballa botja : a vudu gyilkosságok
 • A fekete anya kígyója
 • A  felakasztott  indián  szigetén  :  Bob  McKinley  története
 • A fojtogatók hajója
 • A föld alatti piramis
 • A gonosz és a fekete hercegnő
 • Gyilkosság az olimpián
 • A gyűlölet fája
 • A halál kisvasúton érkezik
 • Hannahanna méhei
 • Haragos vizeken
 • Homokvihar
 • Huan-Ti átka
 • A játék r@bszolgái : hajsza Robert McKinley után
 • A jégbe fagyott sárkány kolostora
 • A keselyűk gyászzenéje
 • A kicsik
 • A kicsik nyomában
 • Kilenc csontfarkas
 • Kukorica istennő énekel
 • A kútba rejtett szobor kolostora
 • A láthatatlan kolostor
 • A láp lidérce
 • Lhaszáig hosszú az út
 • Manituk : vigyázz, ha fúj a szél!
 • Matrjoska és az őrült szerzetes
 • Miranda koporsója
 • Múmiavadászok
 • A Nagy Madár
 • Naraszinha oszlopa
 • Nebet Het, a halottak úrnője
 • Nyaralj velünk az Altaj hegységben
 • Nyomasztó örökség : Báthory Orsi történetei
 • Az ördög fekete kalapja
 • Ördög, ördög, ki a házból!
 • A piramis gyermekei
 • Portugál április : Domingo de Carvalho története
 • Siva újra táncol
 • Siva utolsó tánca
 • Sziget a ködben
 • A szitáló fehér por kolostora
 • A teaültetvény
 • Thumo : a szrinpók völgyében
 • A tizenhárom kristálykoponya
 • Az üvegpadlós függőhíd kolostora
 • Véresszakállú Leif és a lávamező
 • A vérfarkas éjszakája
 • A villogó fények kolostora
 • A vízidisznók gyöngyökről álmodnak : a Vizek Madonnája

Könyvtárunkban található művei:

 • Az  antinómiák  költője  :  Dosztojevszkij  és  az  individuum  válsága
 • Diktatúra a szükségletek felett
 • Jalta   után   :   Kelet-Európa   hosszú   forradalma   Jalta   ellen
 • Kelet-Európa „dicsőséges forradalmai”
 • A modernitás ingája
 • A posztmodernitás státusza

Könyvtárunkban található művei:

 • Érparti  történet  :  válogatott  elbeszélések,  1932–1962
 • Fekete bojtár vallomásai
 • Kadocsa, merre vagy? : összegyűjtött elbeszélések, újságcikkek, sajtónyilatkozatok
 • Lovasok opál mezőkön : válogatott versek
 • Megzendül  az  erdő  :  a  költő  régi  köteteiből,  hagyatékából  és  a  magyar  sajtóból egybeszedett  versek
 • Sinka István válogatott versei
 • Szigetek könyve : szomorúságoknak szép beszélgetése Mumm mezején

 

Könyvtárunkban található róla szóló mű:

 • Görömbei András: Sinka István

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Aradi Nóra: Daumier, Derkovits és utódaik : tanulmányok
 • Brestyánszky  Ilona,  P.:  Kernstok,  Derkovits,  Dési  Huber
 • Derkovits Gyuláné: Mi ketten : emlékezés Derkovits Gyulára
 • Körner Éva: Derkovits Gyula
 • Nyáry Krisztián: Festői szerelmek

Könyvtárunkban található művei:

 • Anselmus
 • Aranyködben fáznak az istenek
 • A bíborbanszületett
 • Édenkert az Óceánban : Bougainville felfedezi Tahitit
 • Emlék és folytatás
 • Esőisten siratja Mexikót
 • Fekete bársonyban
 • A harmadik udvarmester
 • Kutatóárok
 • Lagúnák
 • A lombard kastély
 • Madrigál : Carlo Gesualdo életregénye
 • Medúzafej
 • Nápolyi Johanna
 • Négy szél Erdélyben
 • Sárkányfog
 • Sasnak körme között
 • Találkoztam Esőistennel
 • Tíz esztendő, tető alatt
 • Tornyok árnyékában
 • Víz tükrére krónikát írni

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Illés szekerén
 • A sereg

 

Könyvtárunkban található műve:

 • Önéletrajz

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Csontváry-emlékkönyv  :  válogatás   Csontváry   Kosztka   Tivadar   írásaiból   és   a  Csontváry-irodalomból   (válogatta   és   emlékezéseivel   kiegészítette   Gerlóczy  Gedeon)
 • Németh Attila: Művészek és pszichopatológia
 • Németh Lajos: Baalbek : Németh Lajos tanulmánya Csontváry Kosztka Tivadar Baalbek című festményéről
 • Németh Lajos: Csontváry
 • Németh Lajos: Csontváry Kosztka Tivadar
 • Németh Lajos: Mednyánszky, Csontváry, Egry
 • Pataky Dénes: Csontváry
 • Pertorini Rezső: Csontváry patográfiája
 • Romváry Ferenc: Csontváry

 

Könyvtárunkban található műve:

 • Egy régi gavallér emlékei : válogatás a Naplótöredékekből, 1824–1887

Könyvtárunkban található zeneművei:

 • Hoffmann meséi
 • Szép Heléna

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Balassa Imre: Offenbach regénye
 • Baranyi   Ferenc:   Az   opera   négy   évszázada   :   költők   és   komponisták

Könyvtárunkban található művei:

 • A csúcs mindig fölöttünk van
 • Éljen a száműzetés!
 • Gyalog Juli
 • Kanóc, az emberszelídítő
 • Kedves Miska bácsi!
 • Ki tapsol nekem?
 • Mindenki játékoskönyve
 • Talpcsiklandozással nem foglalkozom! avagy A mai gyermekélet görbe tükre
 • Tanácstalan szerelmesek könyve

Könyvtárunkban található közreműködésével készült film:

 • Óz, a csodák csodája (rendezte Victor Fleming)

 

 

 

Könyvtárunkban található róla szóló film:

 • Judy : Judy Garland: a legenda a szivárvány mögött (rendezte Rupert Goold)

Könyvtárunkban található művei:

 • Blues egy fekete macskáért : novellák
 • Hullasztó
 • Ki érti a csajokat?
 • Nem úszhatjuk meg
 • Pekingi ősz
 • Piros fű
 • Szívtépő
 • Tajtékos napok
 • Venyigeszú és a plankton

 

Könyvtárunkban található könyve:

 • Bölcs Bagoly meséi

 

 

 

Könyvtárunkban található közreműködésével készült rajzfilmek:

 • Hófehér
 • Lúdas Matyi
 • Macskafogó
 • Vakáción a Mézga család 2.
 • Vakáción a Mézga család 3.

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Április
 • Asszonyok éjszakája
 • Babik
 • A Bónis család
 • A borék
 • Drámák
 • Egy négykezes regény tanulságos története
 • Egy szakmai siker modellje
 • Egyperces novellák
 • Emberöltő : dokumentumdráma
 • A falu rossza
 • Forgatókönyv : tragédia
 • Glória
 • A Hanákné-ügy
 • A holtak hallgatása
 • Időrendben : arcképek, korképek
 • In memoriam Ö. I.
 • Jeruzsálem hercegnője : elbeszélések
 • Kulcskeresők
 • Lágerek népe
 • Levelek egypercben : levelek, emlékezések, interjúk a hagyatékból
 • Macskajáték
 • Meddig él egy fa?
 • Mese-levelek
 • Azt meséld el, Pista! : Örkény István az életéről
 • A mesterség titkaiból : arcképek, korképek
 • Négyeskönyv
 • Novellák
 • Pisti a vérzivatarban
 • Rózsakiállítás
 • Sötét galamb
 • Tatárfutás
 • Tóték
 • Az utolsó vonat
 • Válogatott egyperces novellák
 • Van választásunk : további egypercesek
 • Vérrokonok
 • Visszanézve : arcképek, korképek
 • Voronyezs
 • Zsugori uram

 

Műve idegen nyelven:

 • One minute stories

 

Könyvtárunkban található hangoskönyvei:

 • Azt meséld el, Pista! (Mácsai Pál előadásában)
 • Egyperces anekdoták (Mácsai Pál előadásában)
 • Egypercesek (Mácsai Pál előadásában)
 • Macskajáték (Pogány Judit előadásában)
 • Mese-levelek (Mácsai Pál előadásában)
 • Tóték (Mácsai Pál előadásában)
 • Van választásunk : további egypercesek (Mácsai Pál előadásában)

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Bécsy Tamás: „E kor nekünk szülőnk és megölőnk...” : az önismeret kérdései Örkény István drámáiban
 • Földes Anna: Örkény-színház : tanulmányok és interjúk
 • Kamarás István: A Trilla szólamai : egy Örkény-egyperces olvasatai
 • Lázár István: Örkény István alkotásai és vallomásai tükrében
 • Magyar Miklós: Örkény István és a francia abszurd dráma
 • Örkény István (válogatta, szerkesztette Vincze Ferenc)
 • Örkény István emlékkönyv (szerkesztette Fráter Zoltán, Radnóti Zsuzsa)
 • Párbeszéd a groteszkről : beszélgetések Örkény Istvánnal (válogatta és a szöveget gondozta Radnóti Zsuzsa)
 • Simon Zoltán: A groteszktől a groteszkig : Örkény István pályaképe
 • Szabó B. István: Örkény
 • Szirák Péter: Örkény István : pályakép
 • Tarján Tamás: Örkény István: Tóték
 • Tengertánc  :  in  memoriam  Örkény  István  (válogatta,  szerkesztette, összeállította  Réz Pál)

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Angol fordítóiskola : fordítás angolról magyarra és magyarról angolra
 • A boldogtalan sorsú Rudolf trónörökös : „szerelmi regény”
 • A könyvkiadás mestersége
 • Világirodalom és könyvkiadás a Kádár-korszakban
 • Walter Scott világa

Könyvtárunkban található művei:

 • Mik a vörös republikánusok és mit akarnak?
 • Sajtószabadságról nézetei egy rabnak

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Bölöni György: Hallja kend, Táncsics!
 • Gerencsér Miklós: Így élt Táncsics Mihály
 • Somlay  Szabó  József:  A  státusfogoly  :  regény  Táncsics  Mihály  életéről

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Beatles biblia : a négy apostol mítosza
 • Brecht színházi forradalma
 • Breviárium : válogatott történetek szerelemről, bátorságról, túlélésről
 • Bűnbeesés után : Európa szellemi élete a két világháború között
 • Déry Tibor alkotásai és vallomásai tükrében
 • Az életem enciklopédiája
 • Az eltűnt személyiség nyomában : tanulmányok
 • Az emlékezés enciklopédiája
 • A feledés enciklopédiája
 • Felperzselt ország : sorsfordító évek emlékiratai
 • A halhatatlanság enciklopédiája
 • A harmadik csatorna : egy kritikus naplójából
 • Hemingway háborúja : kalandregény
 • A hódító képzelet : regényes példák, példás regények
 • Ikarusz fiai
 • Az irodalomtörténet diszkrét bája, avagy A szemérmetes igazság
 • A kérdező – szokatlan beszélgetések
 • A modern irodalom válaszútjain : irodalmi tanulmányok
 • Modern tragikum – tragikus modernség
 • Nemcsak Babilonban
 • Nyomtalanul : a gyilkosok köztünk vannak
 • Poétika
 • A regény és az idő
 • A szépség születése : bevezetés az irodalomelmélet alapfogalmaiba
 • A titkos háború : egy nyomozás története
 • A torinói szemfedő
 • Világszínház

Könyvtárunkban található könyve:

 • Holdséta : önéletrajz

 

Könyvtárunkban található filmje:

 • This Is It

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Primi, Michele: Rocktragédiák : titokzatos zenészhalálok
 • Seibold, Jürgen: Michael Jackson

 

Könyvtárunkban található művei:

 • A fantasztikus könyvtár : válogatott tanulmányok, előadások és interjúk
 • A szavak és a dolgok : a társadalomtudományok archeológiája
 • A szexualitás története : A tudás akarása
 • A tudás archeológiája

 

Könyvtárunkban található műve:

 • A legkiválóbb festők, szobrászok és építészek élete

 

Könyvtárunkban található művei:

 • Az ágytakaró
 • Állatmesék
 • Árvácska
 • Árvalányok
 • Az asszony beleszól
 • Asszonyokkal nem lehet vitázni : lappangó művek
 • Barbárok : elbeszélések
 • Betyár
 • A boldog ember
 • Boldog világ : Móricz Zsigmond összes állatmeséi
 • Csibe-novellák
 • Csipkés Komárominé : válogatott elbeszélések, 1905–1914
 • Disznók az esőben
 • Drámák
 • Égi madár : válogatott elbeszélések, 1915–1916
 • Egyszer jóllakni : novellák
 • Elbeszélések, 1910–1942
 • Életem regénye
 • Erdély
 • Erkölcsi sarkantyú : tanulmányok
 • Esőleső társaság : elbeszélések
 • A fáklya
 • A fecskék fészket raknak
 • Fény és árny : Móricz Zsigmond füveskönyve
 • Forr a bor
 • Forró mezők
 • A galamb papné
 • Ha a szoknya suhog : válogatott elbeszélések, 1917–1928
 • A halhatatlanságra vágyó királyfi
 • Harmatos rózsa
 • Házasságtörés
 • Hét krajcár : elbeszélések
 • Iciri-piciri
 • Irodalomról, művészetről
 • Az Isten háta mögött
 • Jószerencsét
 • Jobb mint otthon
 • Kamaszok
 • Kedves Mária! : Móricz Zsigmond levelei Simonyi Máriához
 • Kerek Ferkó
 • A kis vereshajú
 • Kiserdei angyalok : válogatott elbeszélések
 • Kivilágos kivirradtig
 • A kóró és a kis madár : állatmesék
 • Légy jó mindhalálig
 • Míg új a szerelem
 • Móricz olvasókönyv
 • Móricz Zsigmond a Kelet Népe szerkesztője : levelek
 • Móricz Zsigmond a Nyugat szerkesztője : levelek
 • Móricz Zsigmond versei
 • Naplók, 1924–1934
 • A nehéz kétgarasos
 • Nem élhetek muzsikaszó nélkül
 • A nyáj és pásztora : válogatott novellák
 • O mors, bonum est judicium tuum
 • Pillangó
 • Pipacsok a tengeren
 • Rab oroszlán
 • Riportok, 1910–1942
 • A róka meg a favágó
 • Rokonok
 • Rózsa Sándor a lovát ugratja
 • Rózsa Sándor összevonja a szemöldökét
 • Sárarany
 • Shakespeare
 • Szegény emberek : elbeszélések
 • Tanulmányok, cikkek
 • A tizenkettedik órában : tanulmányok
 • Többet ésszel, mint erővel
 • A török és a tehenek
 • Az úr a tornácon
 • Úri muri
 • Válogatott elbeszélések
 • Versek
 • Zsuzsánna Klagenfurtban : válogatott elbeszélések

 

Könyvtárunkban található hangoskönyvei:

 • Árvácska
 • Légy jó mindhalálig (Alföldi Róbert előadásában)
 • Rokonok
 • Úri muri

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Cséve Anna: Modell és társ : Móricz Zsigmond szerelmei
 • Czine Mihály: Móricz Zsigmond
 • Fáklya  volt  kezemben  :  in  memoriam  Móricz  Zsigmond  (válogatta, szerkesztette,  összeállította  Márkus Béla)
 • Fenyves Marcell: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig : olvasónapló
 • Fülöp János: Visszatérni jó: Móricz Zsigmond riportjai nyomában
 • Hamar Péter: Móricz Zsigmond utolsó szerelme
 • Herczeg Gyula: Móricz Zsigmond stílusa
 • A kifosztott Móricz? : tanulmányok (szerkesztette Fenyő D. György)
 • Kiss Tamás: Így élt Móricz Zsigmond
 • Mátyás István: Móricz-novellák
 • Mezey László Miklós: Móricz Zsigmond: Úri muri
 • Móricz Miklós: Móricz Zsigmond érkezése
 • Móricz Miklós: Móricz Zsigmond indulása
 • Móricz Virág: Apám regénye
 • Móricz Virág: Móricz Zsigmond szerkesztő úr
 • Móricz Zsigmond közöttünk (válogatta Kántor Lajos)
 • Móricztól, Móriczról (összeállította Kováts Dániel)
 • Nagy Péter: Móricz Zsigmond
 • Rubovszky  Kálmán:  Szépirodalmi  művek  adaptálása  :  Móricz  Zsigmond:  Légy  jó mindhalálig  című  művének  tükrében
 • Schöpflin Aladár: Móricz Zsigmondról
 • Szilágyi Zsófia: Móricz Zsigmond
 • Valóság  és  varázslat  :  tanulmányok  századunk  magyar  prózairodalmáról Krúdy Gyula  és  Móricz  Zsigmond  születésének  100.  évfordulójára  (szerkesztette Kabdebó  Lóránt)
 • Vargha Kálmán: Móricz Zsigmond: alkotások és vallomásai tükrében
 • Vargha Kálmán: Móricz Zsigmond és az irodalom

Könyvtárunkban található művei:

 • A XIX. századi magyar próza stílusformái
 • A modern magyar próza stílusformái
 • Móricz Zsigmond stílusa
 • Olasz–magyar kisszótár
 • Olasz–magyar szótár
 • A régi magyar próza stílusformái

Könyvtárunkban található művei:

 • Emberszag
 • Hetedikbe jártam
 • Indiszkréció
 • Járok-kelek, megállok : Szép Ernő válogatott művei
 • Két kezdő bohóc
 • Mátyás király tréfái
 • Most szeretnék gyerek lenni
 • Natália
 • Összegyűjtött versek
 • Szép Ernő válogatott versei
 • Színház

 

Könyvtárunkban található róla szóló művek:

 • Borbély Sándor: Klasszikusok rangrejtve : költőportrék és verselemzések
 • Purcsi Barna Gyula: Szép Ernő