Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd, péntek: zárva
 • szerda - csütörtök: zárva
 • szombat: zárva
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

Internet- és Médiatár

 

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár
Szervezeti és Működési Szabályzatának
11. sz. melléklete

A számítógépek és az internet használatának szabályai

 1. Könyvtárunk tizenkettő számítógépen biztosítja az internet-hozzáférést használói részére.

A számítógépek használata az érvényes könyvtári tagság mellett külön internetes olvasójegy megfizetésével történik. Éves díja 1000.- Ft, fél évre 500.- Ft.
Az esetenkénti internethasználat díja: minden megkezdett fél óra 200.- Ft.

A szolgáltatást az olvasó csak saját olvasójegyével veheti igénybe. A számítógépek és az internet használata általános iskolai tanulók számára a Gyermekbirodalomban ingyenes, az Internetes részlegben térítési díj megfizetésével lehetséges. 10 éven aluliak a számítógépeket csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.

 1. A szolgáltatás igénybe vehető az Internetes részlegben, nyitvatartási időben:

 

Nyitvatartás

hétfő: zárva
kedd, péntek: 8-18 óráig

szerda-csütörtök: 12-18 óráig
szombat: 8-12 óráig.

Nyári nyitvatartás

hétfő: zárva
kedd-péntek: 8-17 óráig

szerda-csütörtök: 12-17 óráig
szombat: zárva.

 

 1. A számítógépekhez leülni csak a könyvtárosnál történő bejelentkezés után, érvényes olvasójegy felmutatásával lehet.
  Időkorlátozás és a hozzáférés szabályozása:
  A számítógépek előzetes bejelentkezés alapján is igénybe vehetőek. Tanulásra, szövegszerkesztésre folyamatosan 2 óra időtartamra használhatók.
  Gépfoglalás: hetente kétszer 60 perc előjegyzése lehetséges. Az előjegyzett számítógép elfoglalására 15 perc türelmi időt adunk. Jelentkező esetén a számítógépet a türelmi idő lejárta után a következő olvasónak átadjuk. Megüresedett számítógép a szolgálatot teljesítő könyvtáros engedélyével előzetes bejelentkezés nélkül is használható - a beérkező igények sorrendjében.

Hetente maximum 6 óra számítógép- és internethasználati idő vehető igénybe.

A 6 órán felüli számítógép- és internethasználatnak külön díja van, minden megkezdett fél óra 200 Ft.

14 éven aluliak hetente maximum 5 óra számítógép- és internethasználati időt vehetnek igénybe.

Egy számítógépnél csak egy személy foglalhat helyet. Kivétel kizárólag a könyvtáros engedélyével tehető.

 1. A számítógépről történő nyomtatás költségei:
  fekete-fehér szöveges oldal: 25.- Ft, A/4 kép: 100.- Ft, színes nyomtatás: 200.- Ft/A/4 oldal, szkennelés: 100.- Ft/db.
  Nyomtatni csak a könyvtáros engedélyével lehet. Minden nyomtatott oldal díjköteles.
 2. A számítógéphez saját CD, DVD, pendrive, bármilyen számítógépes program használható (az internetező felelősségével!).
 3. A könyvtár csak az általa telepített programok jogtisztaságáért vállal felelősséget.
  A számítógépek alapbeállításait, rendszerét, programjait - a kizárás terhe mellett - tilos megváltoztatni!
  A számítógép-használó tevékenységével nem sértheti meg a hatályos jogszabályokat és nem veszélyeztetheti a könyvtár számítógépes rendszerét. A számítógépben okozott kárért az olvasó kártérítési felelősséggel tartozik.

A felhasználó köteles minden üzemzavart (pl. a program nem indul, a gép lefagy) azonnal jelenteni a könyvtárosnak.

 1. Az adatok újraindítás után törlődhetnek. Az elmentett adatok nyilvánosak, a felhasználók számára szabadon elérhetők, módosíthatók, törölhetők. A meghajtó tartalmának törlését a könyvtár rendszergazdája bármikor elrendelheti.
 2. A használók közízlést és közszemérmet sértő internetes oldalakat nem látogathatnak (pl. pornográf oldalak)! A tevékenység kizárást von maga után!
 3. Az internetezés könyvtári környezetben történik, ezért felhívjuk a figyelmet a környezethez illő, halk és kulturált viselkedésre.
 4. A használati szabályokat megszegőket, valamint a rendbontókat a szolgálatot teljesítő könyvtáros eltilthatja a számítógép-használattól, és az okozott kár mértékétől függően további intézkedések hozhatók velük szemben.
 5. A könyvtárnak jogában áll az internetes forgalom korlátozása és szűrése.

Kiskunfélegyháza, 2020. december 17.                                        Abonyi Szilvia                                                                                                           igazgató

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár

Szervezeti és Működési Szabályzatának
6. sz. melléklete

Médiatár dokumentumainak használati szabályzata

 1. A Médiatárat beiratkozott könyvtárhasználók vehetik igénybe.
 2. A Médiatár hangzó dokumentumainak használata az érvényes könyvtári tagság mellett médiatár használati díj fizetésével történik. Éves díja 1000.- Ft, fél évre 500.- Ft.
 3. A szolgáltatást minden olvasó csak saját érvényes olvasójegyének bemutatásával veheti igénybe.
 4. A szolgáltatás igénybe vehető a Médiatár részlegben, nyitvatartási időben:

hétfő: zárva

kedd, péntek: 8-18 óráig

szerda-csütörtök: 12-18 óráig

szombat: 8-12 óráig

 1. A részleg dokumentumainak kölcsönzése és visszavétele a Médiatárban történik.
 2. A Médiatár könyvállományát minden könyvtártag ingyenesen kölcsönözheti.
 3. A Médiatárban elhelyezett dokumentumokat (CD, DVD, CD-ROM, hanglemez) helyben használni és kölcsönözni egyaránt lehet.
 4. Kölcsönzési határidők:
 • bakelit hanglemez, 1 hétre 5 db dokumentum
 • könyv+cd melléklet 1 hét/példány
 • CD, DVD 3 napra 3 db dokumentum
 • hangoskönyv 2 hétre 3 db dokumentum
 • nyelvcsomagok (könyv és CD) 3 hétre 1 csomag
 • játék CD-ROM-ok csak helyben használhatók.

9.   A hangzó dokumentumot a helyben használathoz is ki kell kölcsönözni.

10. A Médiatár hangzó dokumentumait 14 éves kor alatt csak szülői felügyelettel lehet kölcsönözni.

11. Határidőn túl visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni a médiatár részlegén (lásd: Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. melléklete).

12. Hangzó dokumentumban okozott kárért az olvasó kártérítési felelősséggel tartozik – mindenkori díjszabás szerint (lásd: Szervezeti és Működési Szabályzat 3. sz. melléklete).

13. A könyvtári bedobó rendszerbe hangzó dokumentumot visszahozni nem lehet.

Kiskunfélegyháza, 2020. december 17.                                       Abonyi Szilvia                                                                                                           igazgató

 

Elismeréseink

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek