Nyitvatartás

 • hétfő: zárva
 • kedd, péntek: 8-18
 • szerda - csütörtök: 12-18
 • szombat: 8-12
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

Tájékoztatás

 

Funkciói:

Helyben olvasás és kölcsönzés lehetősége:

A beiratkozott, illetve látogatói jegyet váltó olvasó helyben használhatja:

 • kézikönyvtári és tájékoztató segédkönyvtári állományunkat, a lexikonokat, szótárakat, a különféle tudományterületek monográfiáit
 • szépirodalmi gyűjteményünket, a kötelező olvasmányok rövidítéseit és elemzéseit.

A beiratkozott olvasó kölcsönözheti:

 • az állomány nagy részét (korlátozott határidővel)
 • az Európai Információs Alpont több mint 300 dokumentumos állományát (szakkönyv, CD, videokazetta).

Tájékoztató szolgálat:

 • segítséget nyújtunk adat- és információkeresésben
 • kérheti bármely témához kapcsolódó szakirodalom gyűjtését szakdolgozatok, tanulmányok elkészítéséhez.

A könyvtár csendes „dolgozószobája”:

 • alkalmas a kellemes olvasgatáshoz, tartalmas időtöltéshez
 • nyugodt körülményeket biztosít a tanulni vágyóknak
 • helyet ad a mélyebb kutatómunkát végzőknek.

Értékesebb könyveink:

 • Pallas, Révai nagy lexikona, Britannica Hungarica, Magyar néprajzi lexikon, Művészeti lexikon, Világirodalmi lexikon stb.
 • Statisztikai évkönyvek
 • Művészeti albumok
 • Szótárak
 • Krónikák (pl.: Az emberiség krónikája, A Föld krónikája, A medicina krónikája, A technika krónikája, A sport krónikája, A magyarok krónikája, A világtörténelem krónikája, A film krónikája stb.)
 • Atlaszok (pl.: A keresztény világ atlasza, Az iszlám világ atlasza, A kínai világ atlasza, A japán világ atlasza, Az indiai világ atlasza, Az afrikai világa atlasza stb.)

Hasznos linkek, adatbázisok:

MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa. http://www.matarka.hu/

Humanus - Rendeltetése hozzáférhetővé tenni és szolgáltatni a humán tudományok magyar vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait a kezdetektől napjainkig. http://www.oszk.hu/humanus/

IKER - Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma - Az 1993 óta feldolgozott, Magyarországon megjelent és az Országos Széchényi Könyvtárhoz kötelespéldányként beszolgáltatott időszaki kiadványok válogatott társadalom- és természettudományi cikkanyagának bibliográfiai tételeit tartalmazza. Feldolgozza a tudományos, irodalmi, művészeti szaklapokat, az évkönyveket, valamint az országos napilapokat. http://w3.oszk.hu/rep.htm

Elektronikus Periodika Archívum - A magyar vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok könyvtári igényű nyilvántartására, illetve egyes folyóiratok archiválására irányul. http://epa.oszk.hu

Kortárs Irodalmi Adattár (KIA) - Középpontjában egy olyan adatbázis áll, mely a mai magyar irodalom aktív szereplőiről nyújt lexikonszerű információkat. http://www.kontextus.hu/kia/kia.php

LibInfo - A magyar könyvtárak internetes tájékoztató szolgáltatása a nehezen visszakereshető információk elérésében nyújt segítséget. http://libinfo.oszk.hu/

Magyarország.hu, Jogszabálykereső - A kormányzati portálon lehetőség van
jogszabályok közötti keresésre. http://www.magyarorszag.hu/kereses/jogszabalykereso

Online Telefonkönyv – Magánszemély-kereső, cégkereső, térkép, útvonaltervező, telefonszám-visszakeresés. http://www.telefonkonyv.hu

Magyar Digitális Képkönyvtár - Gyűjtőköre az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött képanyagon túl kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra). http://www.kepkonyvtar.hu/

Digitális Képarchívum - A Magyar Elektronikus Könyvtár egyik projektjeként jött létre ez a honlap a képi dokumentumok szolgáltatására. http://keptar.oszk.hu/

Magyar Elektronikus Könyvtár - A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar, ill. közép-európai vonatkozású tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet: elsősorban szöveges művek, kisebb részben pedig térképek és kották. Gyűjtik továbbá az elektronikus újságokat és folyóiratokat, valamint egyéb, könyvtári szempontból érdekes információforrások, szolgáltatások és dokumentumok címeit is. http://mek.oszk.hu/index.phtml

Europeana.eu - Gondolatokról és inspirációkról szól, 6 millió digitális dokumentumhoz biztosít hozzáférési lehetőséget: képek - festmények, rajzok, térképek, fényképek és múzeumi tárgyakról készült képek; szövegek - könyvek, hírlapok, levelek, naplók és levéltári iratok; hanganyag - zene és élőnyelvi hangfelvételek viaszhengerekről, kazettákról, lemezekről, illetve rádióműsorokból; videók - filmek, híradók és rádióműsorok. http://www.europeana.eu/portal/

Interkönyv.hu - Aktuális és örök érvényű szakkönyvek, felsőfokú tankönyvek érhetők el elektronikus formában (pdf-ben). A szövegek egészben (3,5.- Ft/oldal) és fejezetenként is megvásárolhatók (4.- Ft/oldal), a számítógépen korlátlan számmal olvashatók, egyszeri alkalommal legálisan kinyomtathatók. A projektben jelenleg több mint 130 kötet szerepel, köztük olyanok is, amelyek kereskedelmi forgalomban már nem kaphatók. http://www.interkonyv.hu/

 

Olvasótermünk:

 

A részleg munkatársa:

Iványiné Földi Ágnes

agi.ivanyi@gmail.com

Könyvajánló

Gyermekbirodalom

Gyermekbirodalom

Linkek