Nyitvatartás

  • hétfő: zárva
  • kedd: 8:00 - 18:00
  • szerda: 12:00 - 18:00
  • csütörtök: 12:00 - 18:00
  • péntek: 8:00 - 18:00
  • szombat: 8:00 - 12:00
76 / 461 - 429
psvk@psvk.hu
 

Olvasói állapot

Belépés

Minőségirányítás

 

Jövőkép

„Mögöttem a múlt szép kék erdősége,
Előttem a jövő szép zöld vetése”
(Petőfi Sándor: Mögöttem a múlt)

 Könyvtárunk, mint egy híd összeköti, és elérhetővé teszi olvasói számára a múlt értékeit és a jövő csodáit.
Nyugalmas légkört teremt, miközben aktív tevékenységre buzdító programokkal motiválja a kikapcsolódásra vágyó felhasználókat. Megbízható, használó orientált információs bázisként minőségi szolgáltatásokat nyújt. Partnerközpontú intézménnyé válik, melynek kapcsolatai dinamikusan együttműködőek. Közösségépítő szerepe felerősödik, vonzó minden korosztály számára.

Küldetésnyilatkozat
 

Könyvtárunk az információs és tudásalapú társadalom alapintézményeként dokumentumain és szolgáltatásain keresztül elérhetővé teszi a lakosság számára a kulturálódáshoz, művelődéshez, tanuláshoz és a szórakozáshoz szükséges széles körű információkat.
Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának intézményeként megőrzi és közvetíti a kulturális értékeket, mindenki számára biztosítja a szabad, korlátozás nélküli hozzáférést saját gyűjteményéhez és más könyvtárak szolgáltatásaihoz.

Támogatja az élethosszig tartó tanulást, fejleszti az olvasáskultúrát és a digitális műveltséget, hozzájárul a szabadidő hasznos eltöltéséhez.

Partnereivel együttműködve szervezi közösségi rendezvényeit.
Hagyományos szolgáltatásainak szerepét megtartva online módon is használható könyvtár.
Helyismereti gyűjteményével a lokálpatriotizmust erősíti.

Figyelembe veszi a könyvtárhasználók javaslatait, vizsgálja az olvasói szokásokat, igényeket a minőségirányítás eszközeivel.

Küldetését egy elkötelezett és hiteles, a köz bizalmát élvező intézményként valósítja meg, folyamatosan bővülő dokumentumállományra, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatásaira, technikai felszereltségére, könyvtárosainak szakmai felkészültségére építve.

Minőségpolitikai nyilatkozat

 

A Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár települési feladatokat ellátó nyilvános közkönyvtár.
Az intézmény vezetősége elkötelezett a minőség mellett, Minőségirányítási Tanácsot működtet, amely koordinálja a magas színvonalú munka megvalósulását, egyenletes fenntartását. Törekszik arra, hogy a munkatársak elkötelezettsége a minőségi munka iránt belső késztetéssé váljon.
Használóinkra partnerként tekintünk, igényeiket figyelemmel kísérjük, szolgáltatásainkat ennek megfelelően alakítjuk.

Ennek érdekében

• szolgáltatásainkat a hatályos jogszabályoknak, a szakmai követelményeknek megfelelően nyújtjuk,
• a könyvtár működésére vonatkozó dokumentumokat nyilvánosságra hozzuk,
• partnereinkkel kölcsönösen hatékony együttműködésre törekszünk,
• rendszeresen igény- és elégedettségi felméréseket végzünk a használóink körében, amelyeket értékelünk,
• a használói panaszok alapján folyamatosan törekszünk a hibák kijavítására,
• bővítjük kommunikációs eszközeinket, erősítjük a könyvtár ismertségét és közéleti szerepét,
• a szolgáltatások környezetét, tárgyi és technikai felszereltségét folyamatosan fejlesztjük, korszerűsítjük a lehetőségek szerint,
• rendszeres minőségirányítási tanfolyamokon való részvétellel és belső képzésekkel fejlesztjük a minőségközpontú gondolkodást és a szervezeti kultúrát,
• megfelelő képzettséggel rendelkező kollégákat alkalmazunk, akik etikus magatartással, szakmailag magas színvonalon végzik munkájukat,
• az egyes szolgáltatásokért felelős munkatársak nevét, hivatali e-mail címét, telefonszámát közreadjuk a könyvtár honlapján.

A minőségpolitikai elvek megvalósításához a teljes körű minőségirányítás (TQM) módszereit és technikáit alkalmazzuk.